בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - קופה אמריקה, בית ב

בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - גולד קאפ, בית א'

בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - גביע העולם נשים, בית ה

85. 66' הולנד - קנדה S,D 2.20 2.65 2.40 1 - 1 מידע נוסף
86. 66' הולנד - קנדה (1+) 4.00 3.50 1.40 1 - 1 מידע נוסף
87. 66' סך הכל שערים טווחים (2-3) הולנד - קנדה 2.80 1.75 2.80 2 מידע נוסף
88. 66' מעל/מתחת שערים (2.5) הולנד - קנדה S,D 1.90 1.45 2 מידע נוסף
89. 66' מעל/מתחת שערים (1.5) הולנד - קנדה (מחצית ראשונה) 2.70 1.20 0 מידע נוסף
90. 66' מחצית ראשונה הולנד - קנדה 2.80 1.80 3.00 0 - 0 מידע נוסף
91. 66' סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 הולנד - קנדה S,D 1.95 2.35 2.90 מידע נוסף
92. 66' סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 הולנד - קנדה (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.35 4.00 מידע נוסף
93. 66' יתרון יותר קרנות הולנד (0.5+) - קנדה 1.65 1.55 מידע נוסף
94. 66' מעל/מתחת קרנות (10.5) הולנד - קנדה 2.20 1.25 מידע נוסף
95. 66' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 הולנד - קנדה 2.80 2.80 1.90 מידע נוסף
96. 66' מצאפ שערים - ויויאנה מידמה - כריסטין סינקלייר 3.40 1.45 3.40 מידע נוסף
97. 66' קמרון - ניו זילנד S,D 3.10 2.95 1.70 1 - 0 מידע נוסף
98. 66' קמרון (1+) - ניו זילנד 1.40 3.55 3.90 1 - 0 מידע נוסף
99. 66' סך הכל שערים טווחים (2-3) קמרון - ניו זילנד 2.90 1.75 2.70 1 מידע נוסף
100. 66' מעל/מתחת שערים (2.5) קמרון - ניו זילנד S,D 1.65 1.65 1 מידע נוסף
101. 66' מעל/מתחת שערים (1.5) קמרון - ניו זילנד (מחצית ראשונה) 2.40 1.30 0 מידע נוסף
102. 66' מחצית ראשונה קמרון - ניו זילנד 3.60 1.90 2.20 0 - 0 מידע נוסף
103. 66' סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קמרון - ניו זילנד S,D 1.70 2.45 3.50 מידע נוסף
104. 66' סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 קמרון - ניו זילנד (מחצית ראשונה) S,D 1.40 2.80 4.80 מידע נוסף
105. 66' יתרון יותר קרנות קמרון - ניו זילנד (0.5+) 1.70 1.55 מידע נוסף
106. 66' מעל/מתחת קרנות (10.5) קמרון - ניו זילנד 2.05 1.30 מידע נוסף
107. 66' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קמרון - ניו זילנד 2.70 3.00 1.85 מידע נוסף
בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - גביע העולם נשים, בית ו

207. 22:00 שבדיה - ארצות הברית S,D 4.55 3.30 1.35 מידע נוסף
208. 22:00 שבדיה (1+) - ארצות הברית 2.20 3.20 2.10 מידע נוסף
209. 22:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) שבדיה - ארצות הברית 3.60 1.80 2.25 מידע נוסף
210. 22:00 מעל/מתחת שערים (2.5) שבדיה - ארצות הברית S,D 1.55 1.80 מידע נוסף
211. 22:00 מעל/מתחת שערים (1.5) שבדיה - ארצות הברית (מחצית ראשונה) 2.15 1.35 מידע נוסף
212. 22:00 מחצית ראשונה שבדיה - ארצות הברית 4.75 2.05 1.80 מידע נוסף
213. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 שבדיה - ארצות הברית S,D 3.10 2.40 1.85 מידע נוסף
214. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 שבדיה - ארצות הברית (מחצית ראשונה) S,D 2.00 2.35 2.80 מידע נוסף
215. 22:00 יתרון יותר קרנות שבדיה (3.5+) - ארצות הברית 1.60 1.60 מידע נוסף
216. 22:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) שבדיה - ארצות הברית 1.60 1.60 מידע נוסף
217. 22:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 שבדיה - ארצות הברית 2.60 3.10 1.85 מידע נוסף
ארצות הברית

כדורגל - ארצות הברית - גביע ארה"ב

פינלנד

כדורגל - פינלנד - פינית שלישית,בית א'

55. משוחק מיקלי - ויקינגיט S,D 2.00 2.95 2.40 מידע נוסף
56. משוחק מיקלין קיסאט - ויקינגיט (1+) 3.65 3.25 1.50 מידע נוסף
57. משוחק מעל/מתחת שערים (2.5) מיקלין קיסאט - ויקינגיט 1.45 1.95 מידע נוסף
58. משוחק מחצית ראשונה מיקלין קיסאט - ויקינגיט 2.45 2.05 2.85 מידע נוסף
59. משוחק יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 מיקלין קיסאט - ויקינגיט 2.65 3.20 1.80 מידע נוסף
60. הסתיים נורמייארבן - יוהנסו S,D 3.35 2.95 1.65 1 - 1 מידע נוסף
61. הסתיים נורמייארבן (1+) - יוהנסו 1.75 3.15 2.85 1 - 1 מידע נוסף
62. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) נורמייארבן - יוהנסו 1.75 1.60 2 מידע נוסף
63. הסתיים מחצית ראשונה נורמייארבן - יוהנסו 3.90 1.90 2.10 1 - 1 מידע נוסף
64. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 נורמייארבן - יוהנסו 2.70 2.95 1.85 מידע נוסף
פינלנד

כדורגל - פינלנד - פינית שלישית, בית ב'

65. 90' הונקה אקטמיה - אספון פולוסאורה S,D 1.45 3.25 3.85 2 - 2 מידע נוסף
66. 90' הונקה אקטמיה - אספון פולוסאורה (1+) 2.25 3.30 2.00 2 - 2 מידע נוסף
67. 90' מעל/מתחת שערים (2.5) הונקה אקטמיה - אספון פולוסאורה 1.45 1.95 4 מידע נוסף
68. 90' מחצית ראשונה הונקה אקטמיה - אספון פולוסאורה 1.85 2.10 4.10 0 - 1 מידע נוסף
69. 90' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 הונקה אקטמיה - אספון פולוסאורה 2.60 3.20 1.80 מידע נוסף
70. הסתיים טמפרה יונייטד - קפילן פלו S,D 2.45 2.90 2.00 0 - 0 מידע נוסף
71. הסתיים טמפרה יונייטד (1+) - קפה קפילן 1.45 3.55 3.60 0 - 0 מידע נוסף
72. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) טמפרה יונייטד - קפה קפילן 1.55 1.80 0 מידע נוסף
73. הסתיים מחצית ראשונה טמפרה יונייטד - קפה קפילן 2.90 2.00 2.50 0 - 0 מידע נוסף
74. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 טמפרה יונייטד - קפה קפילן 2.70 3.10 1.80 מידע נוסף
פינלנד

כדורגל - פינלנד - פינית שלישית, בית ג'

75. הסתיים אס.ג'יי.קיי. אקטמיה - ויפק S,D 1.05 4.80 9.75 3 - 0 מידע נוסף
76. הסתיים אס.ג'יי.קיי. אקטמיה - ויפק (1+) 1.25 4.00 4.70 3 - 0 מידע נוסף
77. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אס.ג'יי.קיי. אקטמיה - ויפק 1.20 2.60 3 מידע נוסף
78. הסתיים מחצית ראשונה אס.ג'יי.קיי. אקטמיה - ויפק 1.30 2.70 8.75 3 - 0 מידע נוסף
79. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אס.ג'יי.קיי. אקטמיה - ויפק 2.50 3.60 1.75 מידע נוסף
פינלנד

כדורגל - פינלנד - פינית שנייה

80. הסתיים איי.סי. אולו - קיי.טי.פי S,D 1.45 3.00 4.20 0 - 1 מידע נוסף
81. הסתיים איי.סי. אולו - קיי.טי.פי (1+) 2.40 3.05 1.95 0 - 1 מידע נוסף
82. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) איי.סי. אולו - קיי.טי.פי 1.75 1.55 1 מידע נוסף
83. הסתיים מחצית ראשונה איי.סי. אולו - קיי.טי.פי 1.95 1.90 4.65 0 - 0 מידע נוסף
84. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 איי.סי. אולו - קיי.טי.פי 2.70 2.90 1.85 מידע נוסף
נורבגיה

כדורגל - נורבגיה - גביע נורווגי

108. 65' אלטה - סטאבק S,D 3.40 3.25 1.55 1 - 1 מידע נוסף
109. 65' אלטה - סטאבק (1+) 6.75 4.40 1.15 1 - 1 מידע נוסף
110. 65' מעל/מתחת שערים (2.5) אלטה - סטאבק 1.40 2.00 2 מידע נוסף
111. 65' מחצית ראשונה אלטה - סטאבק 3.70 2.10 1.95 0 - 1 מידע נוסף
112. 65' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אלטה - סטאבק 2.60 3.25 1.80 מידע נוסף
113. 69' קונגסבינגר - טרומסו S,D 2.25 2.90 2.20 1 - 0 מידע נוסף
114. 69' קונגסבינגר - טרומסו (1+) 4.10 3.45 1.35 1 - 0 מידע נוסף
115. 69' מעל/מתחת שערים (2.5) קונגסבינגר - טרומסו 1.55 1.80 1 מידע נוסף
116. 69' מחצית ראשונה קונגסבינגר - טרומסו 2.70 2.00 2.65 0 - 0 מידע נוסף
117. 69' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קונגסבינגר - טרומסו 2.65 3.10 1.80 מידע נוסף
שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית, דרום

118. 69' אוסקרהמנס - לינדום S,D 1.60 3.20 3.10 3 - 0 מידע נוסף
119. 69' אוסקרהמנס - לינדום (1+) 2.65 3.45 1.70 3 - 0 מידע נוסף
120. 69' מעל/מתחת שערים (2.5) אוסקרהמנס - לינדום 1.40 2.05 3 מידע נוסף
121. 69' מחצית ראשונה אוסקרהמנס - לינדום 2.05 2.10 3.40 3 - 0 מידע נוסף
122. 69' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אוסקרהמנס - לינדום 2.60 3.30 1.80 מידע נוסף
144. 24' אוטסיקטנס - אסיריסקה S,D 1.50 3.35 3.60 0 - 0 מידע נוסף
145. 24' אוטסיקטנס - אסיריסקה (1+) 2.25 3.45 1.95 0 - 0 מידע נוסף
146. 24' מעל/מתחת שערים (2.5) אוטסיקטנס - אסיריסקה 1.35 2.10 0 מידע נוסף
147. 24' מחצית ראשונה אוטסיקטנס - אסיריסקה 1.85 2.20 3.80 0 - 0 מידע נוסף
148. 24' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אוטסיקטנס - אסיריסקה 2.60 3.30 1.80 מידע נוסף
149. 24' טבאקרס - טרולהטן S,D 2.30 2.75 2.20 0 - 1 מידע נוסף
150. 24' טבאקרס (1+) - טרולהאטן 1.35 3.50 4.20 0 - 1 מידע נוסף
151. 24' מעל/מתחת שערים (2.5) טבאקרס - טרולהאטן 1.75 1.60 1 מידע נוסף
152. 24' מחצית ראשונה טבאקרס - טרולהאטן 2.85 1.85 2.75 0 - 1 מידע נוסף
153. 24' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 טבאקרס - טרולהאטן 2.75 2.90 1.85 מידע נוסף
154. 18' ליונסקילה - לונד S,D 1.20 3.95 5.75 0 - 0 מידע נוסף
155. 18' ליונסקילה - לונד (1+) 1.65 3.40 2.80 0 - 0 מידע נוסף
156. 18' מעל/מתחת שערים (2.5) ליונסקילה - לונד 1.35 2.15 0 מידע נוסף
157. 18' מחצית ראשונה ליונסקילה - לונד 1.55 2.35 5.50 0 - 0 מידע נוסף
158. 18' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ליונסקילה - לונד 2.55 3.35 1.80 מידע נוסף
159. 23' סקובדה - אטבידאברגס S,D 1.60 3.00 3.30 2 - 0 מידע נוסף
160. 23' סקובדה - אטבידאברגס (1+) 2.70 3.25 1.75 2 - 0 מידע נוסף
161. 23' מעל/מתחת שערים (2.5) סקובדה - אטבידאברגס 1.60 1.70 2 מידע נוסף
162. 23' מחצית ראשונה סקובדה - אטבידאברגס 2.05 1.95 3.75 2 - 0 מידע נוסף
163. 23' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סקובדה - אטבידאברגס 2.65 3.05 1.85 מידע נוסף
שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית, צפון

123. 64' סולנטונה - אומאה S,D 2.10 2.90 2.35 3 - 1 מידע נוסף
124. 64' סולנטונה - אומיאה (1+) 3.85 3.55 1.40 3 - 1 מידע נוסף
125. 64' מעל/מתחת שערים (2.5) סולנטונה - אומיאה 1.55 1.75 4 מידע נוסף
126. 64' מחצית ראשונה סולנטונה - אומיאה 2.60 1.95 2.85 2 - 1 מידע נוסף
127. 64' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סולנטונה - אומיאה 2.70 3.05 1.80 מידע נוסף
164. 23' פורוורד - קרלסלונדס S,D 2.10 3.00 2.30 1 - 0 מידע נוסף
165. 23' פורוורד - קרלסלונדס (1+) 3.70 3.70 1.40 1 - 0 מידע נוסף
166. 23' מעל/מתחת שערים (2.5) פורוורד - קרלסלונדס 1.45 1.95 1 מידע נוסף
167. 23' מחצית ראשונה פורוורד - קרלסלונדס 2.55 2.05 2.70 1 - 0 מידע נוסף
168. 23' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פורוורד - קרלסלונדס 2.65 3.20 1.80 מידע נוסף
נבחרות צעירות

כדורגל - נבחרות צעירות - אליפות אירופה עד גיל 21 בית ב

128. מחצית דנמרק - אוסטריה S,D 2.30 2.80 2.20 1 - 0 ספורט1 מידע נוסף
129. מחצית דנמרק עד 21 - אוסטריה עד 21 (1+) 4.40 3.95 1.30 1 - 0 מידע נוסף
130. מחצית סך הכל שערים טווחים (2-3) דנמרק עד 21 - אוסטריה עד 21 2.95 1.75 2.70 1 מידע נוסף
131. מחצית מעל/מתחת שערים (2.5) דנמרק עד 21 - אוסטריה עד 21 S,D 1.50 1.85 1 מידע נוסף
132. מחצית מעל/מתחת שערים (1.5) דנמרק עד 21 - אוסטריה עד 21 (מחצית ראשונה) 2.10 1.40 1 מידע נוסף
133. מחצית מחצית ראשונה דנמרק עד 21 - אוסטריה עד 21 2.65 2.00 2.65 1 - 0 מידע נוסף
134. מחצית סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 דנמרק עד 21 - אוסטריה עד 21 S,D 2.20 2.35 2.50 מידע נוסף
135. מחצית סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 דנמרק עד 21 - אוסטריה עד 21 (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.40 3.90 מידע נוסף
136. מחצית יתרון יותר קרנות דנמרק עד 21 - אוסטריה עד 21 (1.5+) 1.55 1.70 מידע נוסף
137. מחצית מעל/מתחת קרנות (10.5) דנמרק עד 21 - אוסטריה עד 21 1.70 1.50 מידע נוסף
138. מחצית יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 דנמרק עד 21 - אוסטריה עד 21 2.65 3.10 1.80 מידע נוסף
196. 22:00 גרמניה - סרביה S,D 1.30 3.95 4.40 ספורט1 מידע נוסף
197. 22:00 גרמניה עד 21 - סרביה עד 21 (1+) 1.95 3.35 2.30 מידע נוסף
198. 22:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) גרמניה עד 21 - סרביה עד 21 3.70 1.80 2.20 מידע נוסף
199. 22:00 מעל/מתחת שערים (2.5) גרמניה עד 21 - סרביה עד 21 S,D 1.40 2.00 מידע נוסף
200. 22:00 מעל/מתחת שערים (1.5) גרמניה עד 21 - סרביה עד 21 (מחצית ראשונה) 1.95 1.45 מידע נוסף
201. 22:00 מחצית ראשונה גרמניה עד 21 - סרביה עד 21 1.70 2.20 4.75 מידע נוסף
202. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 גרמניה עד 21 - סרביה עד 21 S,D 2.25 2.30 2.50 מידע נוסף
203. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 גרמניה עד 21 - סרביה עד 21 (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.40 3.60 מידע נוסף
204. 22:00 יתרון יותר קרנות גרמניה עד 21 - סרביה עד 21 (3.5+) 1.60 1.60 מידע נוסף
205. 22:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) גרמניה עד 21 - סרביה עד 21 1.60 1.60 מידע נוסף
206. 22:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 גרמניה עד 21 - סרביה עד 21 2.60 3.25 1.80 מידע נוסף
לטביה

כדורגל - לטביה - לטבית ראשונה

139. בוטל לייפיה - ונטספילס S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
140. בוטל לייפיה - ונטספילס 0.00 0.00 מידע נוסף
141. בוטל מעל/מתחת שערים (2.5) לייפיה - ונטספילס 0.00 0.00 מידע נוסף
142. בוטל מחצית ראשונה לייפיה - ונטספילס 0.00 0.00 מידע נוסף
143. בוטל יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 לייפיה - ונטספילס 0.00 0.00 מידע נוסף
ארגנטינה

כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית שלישית,פלייאוף עליה

169. 9' סן טלמו - אול בויס S,D 2.30 2.55 2.35 0 - 0 מידע נוסף
170. 9' סן טלמו - אול בויס (1+) 4.75 3.45 1.35 0 - 0 מידע נוסף
171. 9' מעל/מתחת שערים (2.5) סן טלמו - אול בויס 2.00 1.40 0 מידע נוסף
172. 9' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סן טלמו - אול בויס 2.85 2.70 1.90 מידע נוסף
173. 9' מחצית ראשונה סן טלמו - אול בויס 2.95 1.75 3.00 0 - 0 מידע נוסף
ספרד

כדורגל - ספרד - ספרדית שניה,פלייאוף עלייה

218. 22:00 דפורטיבו לה קורוניה - מאיורקה S,D 1.60 2.90 3.60 מידע נוסף
219. 22:00 דפורטיבו לה קורוניה - מאיורקה (1+) 3.05 3.00 1.70 מידע נוסף
220. 22:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) דפורטיבו לה קורוניה - מאיורקה 2.70 1.75 2.95 מידע נוסף
221. 22:00 מעל/מתחת שערים (2.5) דפורטיבו לה קורוניה - מאיורקה 2.05 1.40 מידע נוסף
222. 22:00 מחצית ראשונה דפורטיבו לה קורוניה - מאיורקה 2.20 1.75 4.25 מידע נוסף
223. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 דפורטיבו לה קורוניה - מאיורקה S,D 3.40 2.40 1.75 מידע נוסף
224. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 דפורטיבו לה קורוניה - מאיורקה (מחצית ראשונה) 2.15 2.35 2.55 מידע נוסף
225. 22:00 יתרון יותר קרנות דפורטיבו לה קורוניה - מאיורקה (1.5+) 1.60 1.60 מידע נוסף
226. 22:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 דפורטיבו לה קורוניה - מאיורקה 2.80 2.65 1.95 מידע נוסף
איסלנד

כדורגל - איסלנד - איסלנדית שלישית

227. ט.נ סלפוס - טינדסטול S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
228. ט.נ סלפוס - טינדסטול 0.00 0.00 מידע נוסף
229. ט.נ מעל/מתחת שערים (2.5) סלפוס - טינדסטול 0.00 0.00 מידע נוסף
230. ט.נ מחצית ראשונה סלפוס - טינדסטול 0.00 0.00 מידע נוסף
231. ט.נ יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סלפוס - טינדסטול 0.00 0.00 מידע נוסף
232. 22:15 קארי - גרדבר S,D 2.00 3.35 2.20 מידע נוסף
233. 22:15 קארי - גרדבר (1+) 3.15 4.05 1.45 מידע נוסף
234. 22:15 מעל/מתחת שערים (2.5) קארי - גרדבר 1.15 2.90 מידע נוסף
235. ט.נ מחצית ראשונה קארי - גרדבר 0.00 0.00 מידע נוסף
236. ט.נ יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קארי - גרדבר 0.00 0.00 מידע נוסף
237. 22:15 תרות'ור ווגום - איי.אר. ריקיאוויק S,D 2.05 2.90 2.40 מידע נוסף
238. 22:15 תרות'ור ווגום - איי.אר. ריקיאוויק (1+) 3.65 3.55 1.45 מידע נוסף
239. 22:15 מעל/מתחת שערים (2.5) תרות'ור ווגום - איי.אר. ריקיאוויק 1.55 1.80 מידע נוסף
240. ט.נ מחצית ראשונה תרות'ור ווגום - איי.אר. ריקיאוויק 0.00 0.00 מידע נוסף
241. ט.נ יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 תרות'ור ווגום - איי.אר. ריקיאוויק 0.00 0.00 מידע נוסף
איסלנד

כדורגל - איסלנד - איסלנדית שנייה

242. 22:15 האוקאר - לייקניר רקיאוויק S,D 2.20 2.80 2.30 מידע נוסף
243. 22:15 האוקאר - לייקניר רקיאוויק (1+) 5.80 3.60 1.25 מידע נוסף
244. 22:15 מעל/מתחת שערים (2.5) האוקאר - לייקניר רקיאוויק 1.50 1.85 מידע נוסף
245. 22:15 מחצית ראשונה האוקאר - לייקניר רקיאוויק 2.65 2.00 2.70 מידע נוסף
246. 22:15 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 האוקאר - לייקניר רקיאוויק 2.65 3.10 1.80 מידע נוסף
247. 22:15 ניארדביק - אפטורלדינג S,D 1.85 3.05 2.65 מידע נוסף
248. 22:15 ניארדביק - אפטורלדינג (1+) 3.45 3.20 1.55 מידע נוסף
249. 22:15 מעל/מתחת שערים (2.5) ניארדביק - אפטורלדינג 1.45 1.95 מידע נוסף
250. 22:15 מחצית ראשונה ניארדביק - אפטורלדינג 2.20 2.05 3.05 מידע נוסף
251. 22:15 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ניארדביק - אפטורלדינג 2.65 3.25 1.80 מידע נוסף
ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - WNBA

כדורסל - ניו זילנד - סל ניו זילנד

51. הסתיים סופר סיטי - מנאווטו (2.5+) (כולל הארכות) S,D 1.70 1.60 110 - 93 מידע נוסף
52. הסתיים מעל/מתחת נקודות (185.5) סופר סיטי - מנאווטו (כולל הארכות) 1.65 1.70 203 מידע נוסף
53. הסתיים סופר סיטי - מנאווטו (1.5+) (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 26 - 21 מידע נוסף
54. הסתיים סופר סיטי - מנאווטו (0.5+) (מחצית ראשונה) 1.60 1.70 51 - 38 מידע נוסף
איטליה

כדורסל - איטליה - סל איטליה פלייאוף

176. 21:45 ססארי - ונציה (6+) S,D 1.80 9.00 1.80 מידע נוסף
177. 21:45 מעל/מתחת נקודות (157) ססארי - ונציה 1.70 20.00 1.70 מידע נוסף
178. 21:45 מעל/מתחת שלשות (17) ססארי - ונציה (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
179. 21:45 ססארי - ונציה (2+) (רבע ראשון) S,D 1.75 9.00 1.85 מידע נוסף
180. 21:45 ססארי - ונציה (3+) (מחצית ראשונה) 1.80 9.00 1.80 מידע נוסף
181. 21:45 מעל/מתחת נקודות (39) ססארי - ונציה (רבע ראשון) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
182. 21:45 מעל/מתחת נקודות (78.5) ססארי - ונציה (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 מידע נוסף
183. 21:45 הראשונה ל-10 נקודות ססארי - ונציה (כולל הארכות) S,D 1.50 1.85 מידע נוסף
184. 21:45 הראשונה ל-20 נקודות ססארי - ונציה (כולל הארכות) S,D 1.40 2.00 מידע נוסף
185. 21:45 סל ראשון ססארי - ונציה (כולל הארכות) S,D 1.75 6.80 1.85 מידע נוסף
צרפת

כדורסל - צרפת - סל צרפת פלייאוף

186. 21:45 מונאקו - וילרבאן (3+) S,D 1.80 9.00 1.80 מידע נוסף
187. 21:45 מעל/מתחת נקודות (153) מונאקו - וילרבאן 1.70 20.00 1.70 מידע נוסף
188. 21:45 מעל/מתחת שלשות (14) מונאקו - וילרבאן (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
189. 21:45 מונאקו - וילרבאן (1+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 מידע נוסף
190. 21:45 מונאקו - וילרבאן (2+) (מחצית ראשונה) 1.80 9.00 1.80 מידע נוסף
191. 21:45 מעל/מתחת נקודות (38) מונאקו - וילרבאן (רבע ראשון) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
192. 21:45 מעל/מתחת נקודות (76) מונאקו - וילרבאן (מחצית ראשונה) 1.70 20.00 1.70 מידע נוסף
193. 21:45 הראשונה ל-10 נקודות מונאקו - וילרבאן (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 מידע נוסף
194. 21:45 הראשונה ל-20 נקודות מונאקו - וילרבאן (כולל הארכות) S,D 1.55 1.75 מידע נוסף
195. 21:45 סל ראשון מונאקו - וילרבאן (כולל הארכות) S,D 1.75 6.80 1.85 מידע נוסף
ארצות הברית

בייסבול - ארצות הברית - בייסבול - MLB

174. 21:05 טקסס ריינג'רס - קליבלנד אינדיאנס (כולל הארכות) S,D 1.75 1.55 מידע נוסף
175. 21:05 מעל/מתחת ריצות (8.5) טקסס ריינג'רס - קליבלנד אינדיאנס (כולל הארכות) 1.55 1.75 מידע נוסף
252. 22:40 אריזונה דיאמונדבקס - קולרדו רוקיס (כולל הארכות) S,D 1.40 2.05 מידע נוסף
253. 22:40 מעל/מתחת ריצות (8.5) אריזונה דיאמונדבקס - קולרדו רוקיס (כולל הארכות) 1.60 1.75 מידע נוסף

טניס - צ'אלנג'ר - טורניר פרגאנה, אוזבקיסטן

1. הסתיים א. גקהוב - פאבל קוטוב S,D 2.10 1.35 1 - 2 מידע נוסף
2. הסתיים אמיל רוסוואורי - עידן לשם S,D 1.35 2.10 2 - 0 מידע נוסף
3. הסתיים ט. ינג - א. ווקיץ' S,D 1.75 1.60 0 - 2 מידע נוסף
4. הסתיים א. סטקיץ' - צאם אילקל S,D 2.05 1.40 1 - 2 מידע נוסף
5. הסתיים ד. וו - ג. סחרוב S,D 2.40 1.25 0 - 2 מידע נוסף

טניס - צ'אלנג'ר - טורניר פארמה, איטליה

30. הסתיים אנדרה ווסורי - א. קולאריני S,D 1.55 1.80 0 - 2 מידע נוסף
31. הסתיים ג'ייקוב גרילס - י. ברטיני S,D 2.20 1.30 0 - 2 מידע נוסף
32. הסתיים ראול ברנקצ'ו - ט. רוברדו S,D 2.10 1.35 0 - 2 מידע נוסף
33. הסתיים מ. קואבס - מ. ביינס S,D 1.35 2.15 2 - 0 מידע נוסף
34. הסתיים א. פלגרינו - ס. טראבליה 2.75 1.20 1 - 2 מידע נוסף
35. הסתיים נורמן פטיק - ג'וליו זפיירי S,D 1.70 1.60 0 - 2 מידע נוסף
36. סט 2 פ. גאיו - ג'. קווינזי S,D 1.55 1.80 1 - 0 מידע נוסף

טניס - צ'אלנג'ר - טורניר ברטיסלבה, סלובקיה

37. הסתיים ב. רולה - א.ואטוטין S,D 1.75 1.55 2 - 1 מידע נוסף
38. הסתיים מ. סאפוואט - מרסלו ארבלו S,D 2.15 1.35 2 - 1 מידע נוסף
39. הסתיים א. פאבלסק - א. מרטין S,D 2.30 1.30 1 - 2 מידע נוסף
40. סט 2 מ. קליזאן - סומיט נגאל 1.30 2.35 1 - 0 מידע נוסף

טניס - צ'אלנג'ר - טורניר אילקליי, בריטניה

43. הסתיים ק. מיישרזק - ג. וסלי S,D 1.75 1.55 2 - 0 מידע נוסף
44. הסתיים מ. גרנויירס - ג. ברר S,D 1.50 1.80 2 - 1 מידע נוסף
45. הסתיים ג. סואדה - מ. קופיל S,D 2.00 1.40 2 - 0 מידע נוסף
46. הסתיים ל. רוסול - מ.ימר S,D 2.10 1.35 2 - 0 מידע נוסף
47. הסתיים ר. במלמנס - אנטואן הואנג S,D 1.65 1.65 0 - 2 מידע נוסף

טניס - צ'אלנג'ר - טורניר בלואה, צרפת

41. הסתיים ג'. בלנקנו - פאקונדו ארגואלו S,D 1.65 1.65 1 - 2 מידע נוסף
42. סט 2 קונסטנט לסטיאן - ד. גלן S,D 1.90 1.45 0 - 1 מידע נוסף
ITF גברים

טניס - ITF גברים - טורניר נתניה, גברים

48. הסתיים ג'ורדן האסון - נח שכטר S,D 2.35 1.25 1 - 2 מידע נוסף
ITF נשים

טניס - ITF נשים - טורניר נתניה, נשים

49. הסתיים לינה גלושקו - ניקול נאדל S,D 1.25 2.40 2 - 0 מידע נוסף
50. הסתיים שלי ברזניאק - יקתרינה וישנבסקייה S,D 2.85 1.15 0 - 2 מידע נוסף
ATP

טניס - ATP - טורניר האלה, גרמניה

6. הסתיים יתרון משחקונים מ. ברטיני - א. ספי (3.5+) S,D 1.70 1.65 2 - 1 מידע נוסף
7. הסתיים ר. גסקה - ר. באטיסטה S,D 2.05 1.40 0 - 2 מידע נוסף
8. הסתיים ס. ג'ונסון - א.זברב S,D 2.15 1.35 0 - 2 מידע נוסף
9. סט 3 יתרון משחקונים ר. פדרר - ג'.ו. טסונגה (3.5+) S,D 1.75 1.55 1 - 1 מידע נוסף
ATP

טניס - ATP - טורניר קווינס,לונדון

10. הסתיים ג. סימון - קווין אנדרסון 2.55 1.20 2 - 1 מידע נוסף
11. הסתיים יתרון משחקונים ז'יל סימון (2.5+) - קווין אנדרסון S,D 1.80 1.55 2 - 1 מידע נוסף
12. הסתיים יתרון משחקונים מ. ציליץ' - ד. שוורצמן (4.5+) S,D 1.75 1.60 0 - 2 מידע נוסף
15. הסתיים יתרון משחקונים נ. קיריוס - ר. קארבאלס (4.5+) S,D 1.85 1.50 2 - 0 מידע נוסף
13. הסתיים ג.דימיטרוב - פ.אוגר S,D 1.40 1.95 0 - 2 מידע נוסף
14. הסתיים יתרון משחקונים גריגור דימיטרוב - פליקס אוגר (1.5+) 1.60 1.75 0 - 2 מידע נוסף
16. הסתיים יתרון משחקונים ס.וואורינקה - נ. מהאוט (2.5+) S,D 1.60 1.70 1 - 2 מידע נוסף
18. הסתיים ל. פיואיל - ד. מדבדב S,D 2.15 1.35 1 - 2 מידע נוסף
19. הסתיים יתרון משחקונים לוקס פוי (2.5+) - דניל מדבדב S,D 1.70 1.60 1 - 2 מידע נוסף
17. הסתיים יתרון משחקונים א. בדנה (3.5+) - מ. ראוניץ' S,D 1.70 1.60 0 - 2 מידע נוסף
ATP

טניס - ATP - טורניר קווינס, זוגות

WTA

טניס - WTA - טורניר מאיורקה, ספרד

26. הסתיים יתרון משחקונים ב. בנצ'יץ - שלבי רוג'רס (4.5+) S,D 1.65 1.65 1 - 1 מידע נוסף
27. הסתיים א. קורנט - א.אניסימובה S,D 2.05 1.40 0 - 2 מידע נוסף
28. הסתיים א. קרבר - מ. שאראפובה S,D 1.50 1.80 2 - 0 מידע נוסף
29. סט 2 יתרון משחקונים פאולה בדוסה גילברט (4.5+) - קרולין גארסיה S,D 1.80 1.50 0 - 1 מידע נוסף
WTA

טניס - WTA - טורניר בירמינגהאם, בריטניה

20. הסתיים יתרון משחקונים ג'. בריידי (5.5+) - א. בארטי S,D 1.70 1.60 0 - 2 מידע נוסף
21. הסתיים נ. אוסאקה - י. פוטינצבה 1.20 2.60 0 - 2 מידע נוסף
22. הסתיים יתרון משחקונים נעמי אוסקה - יוליה פוטינצבה (4.5+) S,D 1.70 1.60 0 - 2 מידע נוסף
23. הסתיים יתרון משחקונים י. רודינה (5.5+) - י. גורג'ס S,D 1.55 1.75 0 - 2 מידע נוסף
24. סט 2 צ. וונג - ו.וויליאמס S,D 2.00 1.40 0 - 1 מידע נוסף
25. סט 2 יתרון משחקונים קוואנג וונג (2.5+) - ונוס וויליאמס 1.70 1.65 0 - 1 מידע נוסף
 

משחקי ווינר ליין

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר שנבחרה בתאריך המבוקש. המשחקים ממוינים לפי מדינות וליגות, וכל שורת הימור מכילה את כל הימוריי המשנה השייכים לאותו הימור, וכך למעשה ניתן למצוא בקלות את ההימור המתאים לכל אחד.

לאחר שמוצאים את ההימור המתאים, לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש:
סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים

משחקי ווינר ליין

באזור זה מוצגים עשרות אירועי ספורט מענפי ספורט מגוונים. באמצעות כלי סינון ניתן לקבל את המשחקים שעליהם מעוניינים להמר. לצד סינונים פשוטים כמו סינון לפי מדינה, ענף ספורט או ליגה, ישנה אפשרות לסנן עם סינונים מתקדמים וייחודיים כמו סינון לפי זמני משחק , גובה ליין ואחוזי שינוי שהיה בליין מהרגע שפורסם . כלים אלו עשויים להגדיל באופן ניכר את מציאת המשחקים הרלוונטיים לכל משתמש.

כללי הימורים

מחשבון הימורים

שלום אורח ,
טופס המשחקים שלך ריק.
התחל לשחק!

יחס שהתקבל  
שלח טופס ווינר

סיכום אירועים זמן אמת

משחק אירוע

לא התרחשו אירועים

מבצע לקוח חדש ווינר

הרשמה לניוזלטרס