בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - קופה אמריקה, בית א'

בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - יורו 2020, בית ו' (בגרמניה והונגריה)

74. 16:00 הונגריה - צרפת S,D 12.50 5.30 1.15 ספורט4 מידע נוסף
75. 16:00 הונגריה (1+) - צרפת S,D 3.35 3.50 1.50 מידע נוסף
76. 16:00 הונגריה (2+) - צרפת S,D 1.75 3.40 2.60 מידע נוסף
77. 16:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) הונגריה - צרפת S,D 3.25 1.80 2.40 מידע נוסף
78. 16:00 מעל/מתחת שערים (2.5) הונגריה - צרפת S,D 1.70 1.65 מידע נוסף
79. 16:00 מעל/מתחת שערים (1.5) הונגריה - צרפת (מחצית ראשונה) 2.45 1.30 מידע נוסף
80. 16:00 מעל/מתחת שערים (1.5) הונגריה - צרפת (מחצית שנייה) 1.85 1.50 מידע נוסף
81. 16:00 מחצית ראשונה הונגריה - צרפת S,D 7.75 2.05 1.60 מידע נוסף
82. 16:00 מחצית שנייה הונגריה - צרפת 7.50 2.50 1.40 מידע נוסף
83. 16:00 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) הונגריה - צרפת (כולל הארכות) S,D 12.00 1.20 3.00 מידע נוסף
84. 16:00 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) הונגריה - צרפת (כולל הארכות) S,D 2.65 1.20 מידע נוסף
85. 16:00 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) הונגריה - צרפת (כולל הארכות) S,D 2.00 2.50 2.85 מידע נוסף
86. 16:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 הונגריה - צרפת S,D 1.75 2.65 3.00 מידע נוסף
87. 16:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 הונגריה - צרפת (מחצית ראשונה) S,D 1.45 2.95 4.05 מידע נוסף
88. 16:00 יתרון יותר קרנות הונגריה (3.5+) - צרפת 1.55 1.75 מידע נוסף
89. 16:00 יתרון יותר קרנות הונגריה (1.5+) - צרפת (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 מידע נוסף
90. 16:00 קרן ראשונה הונגריה - צרפת 2.20 100.00 1.25 מידע נוסף
91. 16:00 קרן אחרונה הונגריה - צרפת 2.20 100.00 1.25 מידע נוסף
92. 16:00 מעל/מתחת קרנות (9.5) הונגריה - צרפת 1.85 1.40 מידע נוסף
93. 16:00 מעל/מתחת קרנות (5.5) הונגריה - צרפת (מחצית ראשונה) 2.65 1.20 מידע נוסף
94. 16:00 הראשונה ל-3 קרנות הונגריה - צרפת S,D 3.45 20.00 1.10 מידע נוסף
95. 16:00 הראשונה ל-5 קרנות הונגריה - צרפת S,D 7.60 3.50 1.20 מידע נוסף
96. 16:00 מעל/מתחת נבדלים (4.5) הונגריה - צרפת S,D 1.75 1.55 מידע נוסף
97. 16:00 מעל/מתחת נבדלים (2.5) הונגריה - צרפת (מחצית ראשונה) 2.00 1.40 מידע נוסף
98. 16:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 הונגריה - צרפת S,D 2.70 3.00 1.85 מידע נוסף
99. 16:00 שער עד דקה 27? כן/לא הונגריה - צרפת 1.65 1.65 מידע נוסף
100. 16:00 שער ראשון במשחק הונגריה - צרפת 3.55 8.25 1.20 מידע נוסף
101. 16:00 שער אחרון במשחק הונגריה - צרפת 3.55 8.25 1.20 מידע נוסף
102. 16:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא הונגריה - צרפת 1.95 1.35 מידע נוסף
103. 16:00 מצאפ שערים - קארים בנזמה - אנטואן גריזמן 2.65 1.70 3.20 מידע נוסף
104. 16:00 מעל/מתחת שערים (1) קיליאן מבאפה 3.05 2.35 1.90 מידע נוסף
180. 19:00 פורטוגל - גרמניה S,D 3.10 3.05 2.05 ספורט4 מידע נוסף
181. 19:00 פורטוגל (1+) - גרמניה S,D 1.45 3.40 3.75 מידע נוסף
182. 19:00 פורטוגל - גרמניה (1+) S,D 6.00 4.00 1.20 מידע נוסף
183. 19:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) פורטוגל - גרמניה S,D 2.85 1.75 2.80 מידע נוסף
184. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) פורטוגל - גרמניה S,D 1.80 1.55 מידע נוסף
185. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) פורטוגל - גרמניה (מחצית ראשונה) 2.60 1.25 מידע נוסף
186. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) פורטוגל - גרמניה (מחצית שנייה) 1.95 1.45 מידע נוסף
187. 19:00 מחצית ראשונה פורטוגל - גרמניה S,D 3.15 1.85 2.55 מידע נוסף
188. 19:00 מחצית שנייה פורטוגל - גרמניה 2.85 2.20 2.30 מידע נוסף
189. 19:00 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) פורטוגל - גרמניה (כולל הארכות) S,D 5.50 1.20 4.30 מידע נוסף
190. 19:00 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) פורטוגל - גרמניה (כולל הארכות) S,D 2.65 1.20 מידע נוסף
191. 19:00 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) פורטוגל - גרמניה (כולל הארכות) S,D 2.00 2.50 2.85 מידע נוסף
192. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פורטוגל - גרמניה S,D 1.80 2.65 2.85 מידע נוסף
193. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 פורטוגל - גרמניה (מחצית ראשונה) S,D 1.45 2.90 3.90 מידע נוסף
194. 19:00 יתרון יותר קרנות פורטוגל (1.5+) - גרמניה S,D 1.55 1.75 מידע נוסף
195. 19:00 יתרון יותר קרנות פורטוגל (0.5+) - גרמניה (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 מידע נוסף
196. 19:00 קרן ראשונה פורטוגל - גרמניה 1.80 100.00 1.45 מידע נוסף
197. 19:00 קרן אחרונה פורטוגל - גרמניה 1.80 100.00 1.45 מידע נוסף
198. 19:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) פורטוגל - גרמניה 2.10 1.30 מידע נוסף
199. 19:00 מעל/מתחת קרנות (5.5) פורטוגל - גרמניה (מחצית ראשונה) 2.55 1.20 מידע נוסף
200. 19:00 הראשונה ל-3 קרנות פורטוגל - גרמניה S,D 1.90 18.00 1.50 מידע נוסף
201. 19:00 הראשונה ל-5 קרנות פורטוגל - גרמניה S,D 2.70 3.00 1.85 מידע נוסף
202. 19:00 מעל/מתחת נבדלים (3.5) פורטוגל - גרמניה S,D 1.45 1.90 מידע נוסף
203. 19:00 מעל/מתחת נבדלים (1.5) פורטוגל - גרמניה (מחצית ראשונה) 1.55 1.75 מידע נוסף
204. 19:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פורטוגל - גרמניה S,D 2.85 2.85 1.85 מידע נוסף
205. 19:00 שער עד דקה 30? כן/לא פורטוגל - גרמניה 1.65 1.65 מידע נוסף
206. 19:00 שער ראשון במשחק פורטוגל - גרמניה 1.95 7.00 1.65 מידע נוסף
207. 19:00 שער אחרון במשחק פורטוגל - גרמניה 1.95 7.00 1.65 מידע נוסף
208. 19:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא פורטוגל - גרמניה 1.50 1.70 מידע נוסף
209. 19:00 מצאפ שערים - כריסטיאנו רונאלדו - סרג' גנאברי 2.50 1.70 3.40 מידע נוסף
210. 19:00 מצאפ שערים - דיוגו ז'וטה - תומאס מולר 3.15 1.55 3.15 מידע נוסף
211. 19:00 מצאפ שערים - ברונו פרננדש - אילקאי גונדואן 3.55 1.40 3.50 מידע נוסף
בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - יורו 2020, בית ה'(בספרד וברוסיה)

249. 22:00 ספרד - פולין S,D 1.20 5.00 9.70 ספורט4 מידע נוסף
250. 22:00 ספרד - פולין (1+) S,D 1.65 3.35 2.90 מידע נוסף
251. 22:00 ספרד - פולין (2+) S,D 2.95 3.50 1.60 מידע נוסף
252. 22:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) ספרד - פולין S,D 3.30 1.75 2.45 מידע נוסף
253. 22:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ספרד - פולין S,D 1.60 1.75 מידע נוסף
254. 22:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ספרד - פולין (מחצית ראשונה) 2.30 1.35 מידע נוסף
255. 22:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ספרד - פולין (מחצית שנייה) 1.75 1.60 מידע נוסף
256. 22:00 מחצית ראשונה ספרד - פולין S,D 1.65 2.10 6.25 מידע נוסף
257. 22:00 מחצית שנייה ספרד - פולין 1.50 2.50 5.75 מידע נוסף
258. 22:00 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) ספרד - פולין (כולל הארכות) S,D 3.15 1.25 7.60 מידע נוסף
259. 22:00 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) ספרד - פולין (כולל הארכות) S,D 2.45 1.25 מידע נוסף
260. 22:00 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) ספרד - פולין (כולל הארכות) S,D 1.95 2.50 3.00 מידע נוסף
261. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ספרד - פולין S,D 2.00 2.60 2.55 מידע נוסף
262. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ספרד - פולין (מחצית ראשונה) S,D 1.55 2.85 3.55 מידע נוסף
263. 22:00 יתרון יותר קרנות ספרד - פולין (4.5+) 1.60 1.75 מידע נוסף
264. 22:00 יתרון יותר קרנות ספרד - פולין (2.5+) (מחצית ראשונה) 1.80 1.55 מידע נוסף
265. 22:00 קרן ראשונה ספרד - פולין 1.15 100.00 2.55 מידע נוסף
266. 22:00 קרן אחרונה ספרד - פולין 1.15 100.00 2.55 מידע נוסף
267. 22:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) ספרד - פולין 1.95 1.35 מידע נוסף
268. 22:00 מעל/מתחת קרנות (5.5) ספרד - פולין (מחצית ראשונה) 2.40 1.25 מידע נוסף
269. 22:00 הראשונה ל-3 קרנות ספרד - פולין S,D 1.10 18.00 3.50 מידע נוסף
270. 22:00 הראשונה ל-5 קרנות ספרד - פולין S,D 1.15 4.20 7.00 מידע נוסף
271. 22:00 מעל/מתחת נבדלים (4.5) ספרד - פולין S,D 1.90 1.45 מידע נוסף
272. 22:00 מעל/מתחת נבדלים (2.5) ספרד - פולין (מחצית ראשונה) 2.00 1.40 מידע נוסף
273. 22:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ספרד - פולין S,D 2.70 3.10 1.85 מידע נוסף
274. 22:00 שער עד דקה 27? כן/לא ספרד - פולין 1.65 1.65 מידע נוסף
275. 22:00 שער ראשון במשחק ספרד - פולין 1.20 9.75 2.95 מידע נוסף
276. 22:00 שער אחרון במשחק ספרד - פולין 1.20 9.75 2.95 מידע נוסף
277. 22:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא ספרד - פולין 1.70 1.50 מידע נוסף
278. 22:00 מצאפ שערים - פראן טורס - רוברט לבנדובסקי 3.25 1.50 3.25 מידע נוסף
279. 22:00 מצאפ שערים - דני אולמו - פיוטר זלינסקי 3.30 1.20 7.00 מידע נוסף
280. 22:00 מעל/מתחת שערים (1) אלבארו מוראטה 4.50 2.45 1.55 מידע נוסף
ברזיל

כדורגל - ברזיל - ברזילאית שלישית, בית 1

242. 21:30 פלורסטה - פראיבה S,D 2.35 2.60 2.25 מידע נוסף
290. 23:00 פייסנדו - וולטה רדונדה S,D 2.05 2.75 2.55 מידע נוסף
ברזיל

כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה

284. 22:30 אבאי - רמו S,D 1.60 2.60 4.10 מידע נוסף
285. 22:30 אבאי - רמו (1+) 2.85 3.05 1.75 מידע נוסף
286. 22:30 מעל/מתחת שערים (2.5) אבאי - רמו 2.00 1.40 מידע נוסף
287. 22:30 ואסקו דה גמא - סי.אר.בי S,D 1.60 2.75 3.80 מידע נוסף
288. 22:30 ואסקו דה גמא - סי.אר.בי (1+) 2.75 3.05 1.80 מידע נוסף
289. 22:30 מעל/מתחת שערים (2.5) ואסקו דה גמא - סי.אר.בי 1.85 1.50 מידע נוסף
ברזיל

כדורגל - ברזיל - ברזילאית שלישית, בית 2

126. 17:00 גרמיו נובוריזונטינו - סאו חוזה S,D 1.65 2.65 3.70 מידע נוסף
291. 23:00 איטואנו - פאראנה S,D 1.90 2.70 2.85 מידע נוסף
ארצות הברית

כדורגל - ארצות הברית - MLS

יפן

כדורגל - יפן - יפנית ראשונה

10. 08:00 סאפורו - אויטה טריניטה S,D 1.50 3.05 4.05 מידע נוסף
11. 08:00 סאפורו - אויטה טריניטה (1+) 2.50 3.00 1.95 מידע נוסף
12. 08:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) סאפורו - אויטה טריניטה S,D 2.65 1.85 2.75 מידע נוסף
20. 12:00 יוקוהומה - פ.צ. טוקיו S,D 3.25 2.85 1.70 מידע נוסף
21. 12:00 יוקוהומה (1+) - פ.צ. טוקיו 1.70 3.10 3.00 מידע נוסף
22. 12:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) יוקוהומה - פ.צ. טוקיו S,D 2.60 1.85 2.85 מידע נוסף
23. 12:00 מעל/מתחת שערים (2.5) יוקוהומה - פ.צ. טוקיו 1.85 1.50 מידע נוסף
24. 12:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 יוקוהומה - פ.צ. טוקיו S,D 1.85 2.40 3.10 מידע נוסף
25. 12:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 יוקוהומה - פ.צ. טוקיו (מחצית ראשונה) S,D 1.55 2.60 4.00 מידע נוסף
44. 13:00 סנפרצה הירושימה - קשיווה רייסול S,D 1.85 2.80 2.85 ערוץ 5 מידע נוסף
45. 13:00 סנפרצה הירושימה - קשיווה רייסול (1+) 3.45 3.15 1.55 מידע נוסף
46. 13:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) סנפרצה הירושימה - קשיווה רייסול S,D 2.50 1.85 2.95 מידע נוסף
47. 13:00 מעל/מתחת שערים (2.5) סנפרצה הירושימה - קשיווה רייסול 1.90 1.45 מידע נוסף
48. 13:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סנפרצה הירושימה - קשיווה רייסול S,D 2.20 2.30 2.55 מידע נוסף
49. 13:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 סנפרצה הירושימה - קשיווה רייסול (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
יפן

כדורגל - יפן - יפנית שניה

26. 12:00 טוצ'יגי - נגאסקי S,D 2.80 2.60 1.95 מידע נוסף
27. 12:00 טוצ'יגי (1+) - נגאסקי 1.50 3.15 3.90 מידע נוסף
28. 12:00 מעל/מתחת שערים (2.5) טוצ'יגי - נגאסקי 2.05 1.40 מידע נוסף
29. 12:00 מצומוטו יאמאגה - אומייה ארדיג'ה S,D 2.45 2.50 2.25 מידע נוסף
30. 12:00 מצומוטו יאמאגה (1+) - אומייה ארדיג'ה 1.35 3.35 4.60 מידע נוסף
31. 12:00 מעל/מתחת שערים (2.5) מצומוטו יאמאגה - אומייה ארדיג'ה 2.10 1.35 מידע נוסף
32. 12:00 קופו - רנופה ימגוצ'י S,D 1.45 3.00 4.20 מידע נוסף
33. 12:00 קופו - רנופה ימגוצ'י (1+) 2.40 3.05 1.95 מידע נוסף
34. 12:00 מעל/מתחת שערים (2.5) קופו - רנופה ימגוצ'י 1.75 1.55 מידע נוסף
50. 13:00 ג'ובילו איוואטה - ג'ף יונייטד S,D 1.60 2.80 3.80 מידע נוסף
51. 13:00 ג'ובילו איוואטה - ג'ף יונייטד (1+) 2.75 3.05 1.80 מידע נוסף
52. 13:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ג'ובילו איוואטה - ג'ף יונייטד 1.85 1.50 מידע נוסף
53. 13:00 פגיאנו אוקאימה - ריוקיו S,D 2.25 2.65 2.30 מידע נוסף
54. 13:00 פגיאנו אוקאימה - ריוקיו (1+) 4.45 3.50 1.35 מידע נוסף
55. 13:00 מעל/מתחת שערים (2.5) פגיאנו אוקאימה - ריוקיו 1.85 1.50 מידע נוסף
56. 13:00 קנאזאווה - קיוטו סנגה S,D 2.90 2.85 1.80 מידע נוסף
57. 13:00 קנאזאווה (1+) - קיוטו סנגה 1.60 3.15 3.30 מידע נוסף
58. 13:00 מעל/מתחת שערים (2.5) קנאזאווה - קיוטו סנגה 1.80 1.50 מידע נוסף
קוריאה הדרומית

כדורגל - קוריאה הדרומית - דרום קוריאנית שניה

13. 10:00 סאנגג'ו סאנגמו - סיאול אי-לנד S,D 2.25 2.55 2.45 מידע נוסף
41. 12:30 דייז'ון סיטיזנס - אנסן גרינרס S,D 1.65 2.75 3.55 מידע נוסף
42. 12:30 דייז'ון סיטיזנס - אנסן גרינרס (1+) 2.95 3.00 1.70 מידע נוסף
43. 12:30 מעל/מתחת שערים (2.5) דייז'ון סיטיזנס - אנסן גרינרס 1.95 1.45 מידע נוסף
קוריאה הדרומית

כדורגל - קוריאה הדרומית - דרום קוריאנית ראשונה

14. 10:30 גוואנגג'ו - סיאול S,D 2.30 2.70 2.25 מידע נוסף
15. 10:30 גוואנגג'ו (1+) - סיאול 1.35 3.50 4.35 מידע נוסף
16. 10:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) גוואנגג'ו - סיאול S,D 2.75 1.85 2.65 מידע נוסף
17. 10:30 מעל/מתחת שערים (2.5) גוואנגג'ו - סיאול 1.75 1.55 מידע נוסף
18. 10:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 גוואנגג'ו - סיאול S,D 1.75 2.40 3.40 מידע נוסף
19. 10:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 גוואנגג'ו - סיאול (מחצית ראשונה) S,D 1.55 2.60 4.00 מידע נוסף
אוסטרליה

כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית ראשונה, פלייאוף

35. 12:05 פ.צ. סידני - אדלייד יונייטד S,D 1.45 3.30 3.80 מידע נוסף
36. 12:05 פ.צ. סידני - אדלייד יונייטד (1+) 2.25 3.30 2.00 מידע נוסף
37. 12:05 סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ. סידני - אדלייד יונייטד S,D 3.95 2.00 1.90 מידע נוסף
38. 12:05 מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ. סידני - אדלייד יונייטד 1.45 1.95 מידע נוסף
39. 12:05 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פ.צ. סידני - אדלייד יונייטד S,D 3.15 2.45 1.80 מידע נוסף
40. 12:05 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 פ.צ. סידני - אדלייד יונייטד (מחצית ראשונה) S,D 2.00 2.35 2.80 מידע נוסף

כדורגל - גרמניה חובבים - גרמנית מחוזית, פלייאוף

59. 14:00 הבלסה - שוויינפורט S,D 2.60 3.25 1.80 מידע נוסף
60. 14:00 הבלסה (1+) - שוויינפורט 05 1.60 3.55 3.00 מידע נוסף
61. 14:00 מעל/מתחת שערים (2.5) הבלסה - שוויינפורט 05 1.35 2.10 מידע נוסף
שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית, דרום

62. 14:00 לינדום - ליונסקילה S,D 2.30 2.95 2.10 מידע נוסף
136. 17:00 אוטסיקטנס - אטבידאברגס S,D 1.25 4.00 5.00 מידע נוסף
137. 17:00 אוסטרלן - טרולהטן S,D 2.45 2.95 1.95 מידע נוסף
138. סגור אסיריסקה - לינקופינג סיטי S,D 1.45 3.55 3.65 מידע נוסף
139. 17:00 טבאקרס - סקובדה S,D 1.55 3.20 3.35 מידע נוסף
שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית, צפון

63. 14:00 ברומפויקרנה - אורברו סיריאנסקה S,D 1.10 4.85 8.75 מידע נוסף
70. 15:00 פיטאה - אסיריסקה S,D 1.85 3.15 2.55 מידע נוסף
140. 17:00 דלקורד - קרלסטד פוטבול S,D 1.60 3.25 3.15 מידע נוסף
141. 17:00 סולנטונה - הודיקסבאלס S,D 1.50 3.25 3.60 מידע נוסף
142. 17:00 סילביה - האנינג S,D 1.95 3.05 2.50 מידע נוסף
152. 18:00 סנדויקנס - גפלה S,D 1.55 3.30 3.25 מידע נוסף
שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית שניה

64. 14:00 בראג - אורגריטה S,D 1.95 2.70 2.75 מידע נוסף
65. 14:00 בראג - אורגריטה (1+) 3.60 3.30 1.50 מידע נוסף
66. 14:00 מעל/מתחת שערים (2.5) בראג - אורגריטה 1.80 1.50 מידע נוסף
114. 16:00 אוסטרס - אתלטיק יונייטד S,D 1.65 2.85 3.45 מידע נוסף
115. 16:00 אוסטרס - אסקילסטונה (1+) 2.85 3.15 1.75 מידע נוסף
116. 16:00 מעל/מתחת שערים (2.5) אוסטרס - אסקילסטונה 1.75 1.55 מידע נוסף
117. 16:00 נורדבי - ורנאמו S,D 2.15 2.75 2.40 מידע נוסף
118. 16:00 נורבי - ורנאמו (1+) 4.15 3.45 1.40 מידע נוסף
119. 16:00 מעל/מתחת שערים (2.5) נורבי - ורנאמו 1.75 1.55 מידע נוסף
153. 18:00 ואסאלונדס - לנדסקרונה S,D 2.05 2.70 2.55 מידע נוסף
154. 18:00 ואסאלונדס - לנדסקרונה (1+) 3.80 3.50 1.45 מידע נוסף
155. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ואסאלונדס - לנדסקרונה 1.70 1.65 מידע נוסף
156. 18:00 יונקופינג - גאיס S,D 1.55 3.05 3.70 מידע נוסף
157. 18:00 יונקופינג סודרה - גאיס (1+) 2.50 3.20 1.85 מידע נוסף
158. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) יונקופינג סודרה - גאיס 1.60 1.70 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ראשונה

67. 14:45 ויטהבסק - רו ברסט S,D 2.75 2.65 1.95 מידע נוסף
68. 14:45 ויטבסק (1+) - רוך ברסט 1.50 3.25 3.75 מידע נוסף
69. 14:45 מעל/מתחת שערים (2.5) ויטבסק - רוך ברסט 1.95 1.45 מידע נוסף
120. 16:45 פ.צ. גומל - איסלוש S,D 1.50 3.35 3.55 מידע נוסף
121. 16:45 פ.צ. גומל - איסלוץ' (1+) 2.30 3.45 1.95 מידע נוסף
122. 16:45 מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ. גומל - איסלוץ' 1.35 2.10 מידע נוסף
165. 18:45 טורפדו ז'ודינו - ספוטניק רצ'יקה S,D 1.10 4.40 8.25 מידע נוסף
166. 18:45 טורפדו ז'ודינו - ספוטניק רצ'יקה (1+) 1.45 3.45 3.80 מידע נוסף
167. 18:45 מעל/מתחת שערים (2.5) טורפדו ז'ודינו - ספוטניק רצ'יקה 1.35 2.10 מידע נוסף
225. 20:45 דינמו מינסק - באטה בוריסוב S,D 2.40 2.70 2.15 מידע נוסף
226. 20:45 דינמו מינסק (1+) - באטה בוריסוב 1.40 3.50 4.15 מידע נוסף
227. 20:45 מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו מינסק - באטה בוריסוב 1.75 1.55 מידע נוסף
אורוגוואי

כדורגל - אורוגוואי - אורוגוואית ראשונה, אפרטורה

71. 16:00 אתלטיקה סוד אמריקה - סי.איי ריבר פלייט S,D 3.20 2.90 1.70 מידע נוסף
72. 16:00 אתלטיקה סוד אמריקה (1+) - ריבר פלייט מונטבידאו 1.70 3.15 2.95 מידע נוסף
73. 16:00 מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיקה סוד אמריקה - ריבר פלייט מונטבידאו 1.75 1.60 מידע נוסף
159. 18:15 פרוגרסו - סרו לארגו S,D 2.15 2.70 2.45 מידע נוסף
160. 18:15 פרוגרסו - סרו לארגו (1+) 4.00 3.50 1.40 מידע נוסף
161. 18:15 מעל/מתחת שערים (2.5) פרוגרסו - סרו לארגו 1.75 1.60 מידע נוסף
229. 21:00 בוסטון ריבר - נאסיונל S,D 4.35 3.30 1.40 מידע נוסף
230. 21:00 בוסטון ריבר (1+) - נאסיונל 2.15 3.15 2.15 מידע נוסף
231. 21:00 מעל/מתחת שערים (2.5) בוסטון ריבר - נאסיונל 1.55 1.75 מידע נוסף
298. 23:15 מונטוידיאו וונדררס - וילה אספניולה S,D 1.65 2.95 3.25 מידע נוסף
299. 23:15 מונטבידאו וונדררס - וילה אספניולה (1+) 2.90 3.15 1.70 מידע נוסף
300. 23:15 מעל/מתחת שערים (2.5) מונטבידאו וונדררס - וילה אספניולה 1.75 1.60 מידע נוסף
נורבגיה

כדורגל - נורבגיה - נורבגית ראשונה

105. 16:00 סנדפיורד - ויקינג S,D 2.40 3.00 2.00 מידע נוסף
106. 16:00 סנדפיורד (1+) - ויקינג 1.45 3.65 3.50 מידע נוסף
107. 16:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) סנדפיורד - ויקינג S,D 3.85 1.95 2.00 מידע נוסף
108. 16:00 מעל/מתחת שערים (2.5) סנדפיורד - ויקינג 1.45 1.90 מידע נוסף
109. סגור סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סנדפיורד - ויקינג S,D 2.50 2.35 2.20 מידע נוסף
110. סגור סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 סנדפיורד - ויקינג (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.45 3.00 מידע נוסף
קזחסטן

כדורגל - קזחסטן - קזחית ראשונה

111. 16:00 טובול קוסטנאי - ז'טיסו טלדיקורגן S,D 1.15 3.80 8.00 מידע נוסף
112. 16:00 טובול קוסטנאי - ז'טיסו טלדיקורגן (1+) 1.60 3.05 3.30 מידע נוסף
113. 16:00 מעל/מתחת שערים (2.5) טובול קוסטנאי - ז'טיסו טלדיקורגן 1.65 1.65 מידע נוסף
133. 17:00 כספי אקטאו - קיזר קיזילורדה S,D 1.60 3.00 3.50 מידע נוסף
134. 17:00 כספי אקטאו - קיזר קיזילורדה (1+) 2.80 3.00 1.80 מידע נוסף
135. 17:00 מעל/מתחת שערים (2.5) כספי אקטאו - קיזר קיזילורדה 1.85 1.50 מידע נוסף
149. 18:00 טוראן - קיירט אלמאטי S,D 6.75 3.80 1.20 מידע נוסף
150. 18:00 טוראן (1+) - קיירט אלמאטי 3.00 3.15 1.65 מידע נוסף
151. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) טוראן - קיירט אלמאטי 1.55 1.80 מידע נוסף
איסלנד

כדורגל - איסלנד - איסלנדית שנייה

123. 17:00 ויקינגור אולפסויק - וסטרי S,D 3.30 3.30 1.55 מידע נוסף
124. 17:00 ויקינגור אולפסויק (1+) - וסטרי 1.85 3.55 2.35 מידע נוסף
125. 17:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ויקינגור אולפסויק - וסטרי 1.30 2.25 מידע נוסף
פינלנד

כדורגל - פינלנד - פינית ראשונה

127. 17:00 קופס - הונקה S,D 1.45 3.00 4.45 מידע נוסף
128. 17:00 קופס - הונקה (1+) 2.40 2.95 2.05 מידע נוסף
129. 17:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) קופס - הונקה S,D 2.55 1.85 2.90 מידע נוסף
130. 17:00 מעל/מתחת שערים (2.5) קופס - הונקה 1.85 1.50 מידע נוסף
131. סגור סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קופס - הונקה S,D 2.25 2.35 2.45 מידע נוסף
132. סגור סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 קופס - הונקה (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.50 3.40 מידע נוסף
אוזבקיסטאן

כדורגל - אוזבקיסטאן - אוזבקית ראשונה

143. 18:00 אגמק - מטארלוג בקאבד S,D 1.70 2.85 3.25 מידע נוסף
144. 18:00 טורון - באניודקור טאקשנט S,D 3.25 2.80 1.70 מידע נוסף
145. 18:00 פחטקור טשקנט - סוגדיאנה S,D 1.25 3.50 6.25 מידע נוסף
פרו

כדורגל - פרו - קופה ביסנטנריו, שלב הנוקאאוט

146. ט.נ אוניון קומרסיו - קולטורל סנטה רוסה S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
147. ט.נ אוניון קומרסיו - קולטורל סנטה רוסה 0.00 0.00 מידע נוסף
148. ט.נ מעל/מתחת שערים (2.5) אוניון קומרסיו - קולטורל סנטה רוסה 0.00 0.00 מידע נוסף
293. 23:00 ספורטינג קריסטל - ריאל גראסליסו S,D 1.40 3.30 4.30 מידע נוסף
294. 23:00 ספורטינג קריסטל - קוסקו (1+) 2.15 3.15 2.15 מידע נוסף
295. 23:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ספורטינג קריסטל - קוסקו 1.55 1.75 מידע נוסף
גיאורגיה

כדורגל - גיאורגיה - גיאורגית ראשונה

162. 18:30 סבורטלו טביליסי - סמטרדיה S,D 1.20 3.75 6.50 מידע נוסף
163. 18:30 סבורטלו טיביליסי - סמטרדיה (1+) 1.70 3.15 2.90 מידע נוסף
164. 18:30 מעל/מתחת שערים (2.5) סבורטלו טיביליסי - סמטרדיה 1.55 1.75 מידע נוסף
222. 19:30 דינאמו טביליסי - לוקומוטיב טביליסי S,D 1.75 2.90 3.05 מידע נוסף
223. 19:30 דינמו טביליסי - לוקומוטיב טיביליסי (1+) 3.05 3.25 1.65 מידע נוסף
224. 19:30 מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו טביליסי - לוקומוטיב טיביליסי 1.70 1.60 מידע נוסף
אלג'יריה

כדורגל - אלג'יריה - אלג'יר ראשונה

168. 19:00 אורן - אמ.סי. אלג'יר S,D 1.55 2.80 4.15 מידע נוסף
169. 19:00 אורן - מ.ס. אלג'ר (1+) 2.70 2.90 1.85 מידע נוסף
170. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) אורן - מ.ס. אלג'ר 2.05 1.40 מידע נוסף
171. 19:00 אנ.סי. מגרה - בל עבס S,D 1.50 2.80 4.25 מידע נוסף
172. 19:00 אנ.סי. מגרה - בל עבס (1+) 2.70 2.85 1.90 מידע נוסף
173. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) אנ.סי. מגרה - בל עבס 2.10 1.35 מידע נוסף
174. 19:00 בלואיזדד - פרדו S,D 1.45 3.05 4.50 מידע נוסף
175. 19:00 בלואיזדד - פרדו (1+) 2.30 3.00 2.05 מידע נוסף
176. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) בלואיזדד - פרדו 1.75 1.55 מידע נוסף
177. 19:00 טלמסן - אולימפיק מדיאה S,D 2.45 2.45 2.30 מידע נוסף
178. 19:00 טלמסן (1+) - אולימפיק מדיאה 1.35 3.30 5.00 מידע נוסף
179. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) טלמסן - אולימפיק מדיאה 2.25 1.30 מידע נוסף
243. סגור ביסקרה - רליזיין S,D 2.15 2.60 2.50 מידע נוסף
244. סגור ביסקרה - רליזיין (1+) 4.85 3.30 1.35 מידע נוסף
245. סגור מעל/מתחת שערים (2.5) ביסקרה - רליזיין 2.00 1.40 מידע נוסף
246. סגור סאורה - סקיקדה S,D 1.10 4.50 8.50 מידע נוסף
247. סגור סאורה - סקיקדה (1+) 1.60 3.05 3.40 מידע נוסף
248. סגור מעל/מתחת שערים (2.5) סאורה - סקיקדה 1.85 1.50 מידע נוסף
ליטא

כדורגל - ליטא - ליגה ליטאית

212. 19:00 דאינבה אליטוס - סודובה S,D 3.95 3.25 1.45 מידע נוסף
213. סגור דאינבה אליטוס (1+) - סודובה 2.00 3.30 2.25 מידע נוסף
214. סגור מעל/מתחת שערים (2.5) דאינבה אליטוס - סודובה 1.45 1.90 מידע נוסף
מועדונים בינלאומיים

כדורגל - מועדונים בינלאומיים - ליגת האלופות אפריקה,שלב הנוקאאוט

215. 19:00 אספרנסה טוניס - אל אהלי S,D 2.00 2.55 2.80 מידע נוסף
216. 19:00 אספרנסה טוניס - אל אהלי (1+) 3.75 3.30 1.45 מידע נוסף
217. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) אספרנסה טוניס - אל אהלי 1.90 1.45 מידע נוסף
281. 22:00 קזבלנקה - קייזר שפס S,D 1.25 3.35 6.75 מידע נוסף
282. 22:00 ווידאד קזבלנקה - קייזר צ'יפס (1+) 2.15 2.90 2.25 מידע נוסף
283. 22:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ווידאד קזבלנקה - קייזר צ'יפס 1.85 1.50 מידע נוסף
מרוקו

כדורגל - מרוקו - מרוקאית ראשונה

218. 19:00 פאר ראבאט - מולודיה קלאב S,D 2.10 2.85 2.35 מידע נוסף
219. 19:00 פאר ראבאט - מולודיה קלאב (1+) 4.40 3.25 1.40 מידע נוסף
220. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) פאר ראבאט - מולודיה קלאב 2.00 1.40 מידע נוסף
234. 21:15 אולומפיק דה סאפי - מגרב אתלטיק טטואן S,D 2.20 2.55 2.45 מידע נוסף
235. 21:15 אולומפיק דה סאפי - מגרב אתלטיק טטואן (1+) 4.55 3.35 1.35 מידע נוסף
236. 21:15 מעל/מתחת שערים (2.5) אולומפיק דה סאפי - מגרב אתלטיק טטואן 2.10 1.35 מידע נוסף
302. 23:30 שבאב מוחמדיה - ברקיין S,D 2.45 2.70 2.10 מידע נוסף
303. 23:30 שבאב מוחמדיה (1+) - ברקיין 1.40 3.25 4.35 מידע נוסף
304. 23:30 מעל/מתחת שערים (2.5) שבאב מוחמדיה - ברקיין 2.05 1.40 מידע נוסף
איי פארו

כדורגל - איי פארו - איי פארו ראשונה

232. 21:00 סטריימור - ת'ורשאבן S,D 4.65 3.65 1.30 מידע נוסף
אירלנד

כדורגל - אירלנד - ליגה אירית שנייה

233. 21:00 קוב רמבלרס - טריטי יונייטד S,D 2.15 2.75 2.35 מידע נוסף
ארצות הברית

בייסבול - ארצות הברית - MLB

237. 21:20 שיקאגו קאבס - קריסטל פאלאס (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 מידע נוסף
296. ט.נ טקסס ריינג'רס - ווסט ברומיץ' (כולל הארכות) S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
297. סגור אוקספורד יונייטד - בוסטון רד סוקס (כולל הארכות) S,D 1.75 1.55 מידע נוסף
ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - פלייאוף - NBA

ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - WNBA

228. ט.נ שיקגו סקיי - קונטיקט (כולל הארכות) S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
WTA

טניס - WTA - טורניר בירמינגהאם, בריטניה

גרמניה

כדוריד - גרמניה - בונדסליגה

221. 19:30 לובן - מגדבורג (1.5+) (60 דק') 1.60 1.70 מידע נוסף
238. 21:30 וצלאר - לייפציג (0.5+) (60 דק') 1.65 1.65 מידע נוסף
239. 21:30 פוקסה ברלין - באלינגן (5.5+) (60 דק') 1.65 1.65 מידע נוסף
240. 21:30 קובורג (3.5+) - ברגישר (60 דק') 1.70 1.60 מידע נוסף
241. 21:30 שטוטגרט 1898 - ארלנגן (2.5+) (60 דק') 1.75 1.55 מידע נוסף
 

משחקי ווינר ליין

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר שנבחרה בתאריך המבוקש. המשחקים ממוינים לפי מדינות וליגות, וכל שורת הימור מכילה את כל הימוריי המשנה השייכים לאותו הימור, וכך למעשה ניתן למצוא בקלות את ההימור המתאים לכל אחד.

לאחר שמוצאים את ההימור המתאים, לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש:
סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים

משחקי ווינר ליין

באזור זה מוצגים עשרות אירועי ספורט מענפי ספורט מגוונים. באמצעות כלי סינון ניתן לקבל את המשחקים שעליהם מעוניינים להמר. לצד סינונים פשוטים כמו סינון לפי מדינה, ענף ספורט או ליגה, ישנה אפשרות לסנן עם סינונים מתקדמים וייחודיים כמו סינון לפי זמני משחק , גובה ליין ואחוזי שינוי שהיה בליין מהרגע שפורסם . כלים אלו עשויים להגדיל באופן ניכר את מציאת המשחקים הרלוונטיים לכל משתמש.

כללי הימורים

מחשבון הימורים

שלום אורח ,
טופס המשחקים שלך ריק.
התחל לשחק!

יחס שהתקבל  
שלח טופס ווינר

סיכום אירועים זמן אמת

משחק אירוע

לא התרחשו אירועים

האפליקציה החדשה של Winner יש לך את כל הכלים להרוויח

הרשמה לניוזלטרס