טיוואן

בייסבול - טיוואן - טייוואן-ליגת הפיתוח

292. הסתיים צ'ינטראסט בראת'רס 2 - פובון גרדיאנס 2 (כולל הארכות) S,D 1.50 1.85 10 - 6 מידע נוסף
טיוואן

כדורסל - טיוואן - טייוואנית ראשונה

1. הסתיים יולון לושגן דינוס (3.5+) - באנק אוף טייוואן (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 90 - 85 מידע נוסף
2. הסתיים מעל/מתחת נקודות (174.5) יולון לושגן דינוס - באנק אוף טייוואן (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 175 מידע נוסף
3. הסתיים יולון לושגן דינוס (1.5+) - באנק אוף טייוואן (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 17 - 27 מידע נוסף
4. הסתיים יולון לושגן דינוס (2.5+) - באנק אוף טייוואן (מחצית ראשונה) S,D 1.65 1.70 39 - 41 מידע נוסף
5. הסתיים מעל/מתחת נקודות (43.5) יולון לושגן דינוס - באנק אוף טייוואן (רבע ראשון) 1.65 1.65 44 מידע נוסף
6. הסתיים מעל/מתחת נקודות (86.5) יולון לושגן דינוס - באנק אוף טייוואן (מחצית ראשונה) 1.70 1.60 80 מידע נוסף
7. הסתיים יולון לושגן דינוס - באנק אוף טייוואן (כולל הארכות) 2.20 1.35 90 - 85 מידע נוסף
19. רבע 4 ז'וטאיי טכנולוג'י (2.5+) - ארצ'ילנד (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 82 - 79 מידע נוסף
20. רבע 4 מעל/מתחת נקודות (167.5) ז'וטאיי טכנולוג'י - ארצ'ילנד (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 161 מידע נוסף
21. רבע 4 ז'וטאיי טכנולוג'י (0.5+) - ארצ'ילנד (רבע ראשון) S,D 1.70 1.60 20 - 18 מידע נוסף
22. רבע 4 ז'וטאיי טכנולוג'י (0.5+) - ארצ'ילנד (מחצית ראשונה) S,D 1.65 1.65 36 - 28 מידע נוסף
23. רבע 4 מעל/מתחת נקודות (41.5) ז'וטאיי טכנולוג'י - ארצ'ילנד (רבע ראשון) 1.65 1.65 38 מידע נוסף
24. רבע 4 מעל/מתחת נקודות (82.5) ז'וטאיי טכנולוג'י - ארצ'ילנד (מחצית ראשונה) 1.65 1.70 64 מידע נוסף
25. רבע 4 ז'וטאיי טכנולוג'י - ארצ'ילנד (כולל הארכות) 1.75 1.55 82 - 79 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ליגת מילואים

8. הסתיים פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים S,D 4.40 5.30 1.20 0 - 6 מידע נוסף
9. הסתיים גורודייה (1+) - דינמו מינסק S,D 2.75 3.60 1.65 0 - 6 מידע נוסף
10. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים S,D 5.00 2.15 1.65 6 מידע נוסף
11. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים 1.30 2.30 6 מידע נוסף
12. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים (מחצית ראשונה) 1.80 1.55 2 מידע נוסף
13. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים (מחצית שנייה) 1.50 1.90 4 מידע נוסף
14. הסתיים מחצית ראשונה פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים 5.50 2.40 1.55 0 - 2 מידע נוסף
15. הסתיים מחצית שנייה פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים 5.50 2.85 1.40 0 - 4 מידע נוסף
16. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים 2.55 3.50 1.80 מידע נוסף
17. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים 1.40 1.80 מידע נוסף
18. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים 2.00 1.45 0 - 6 מידע נוסף
26. מחצית סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים S,D 1.30 3.80 4.30 2 - 0 מידע נוסף
27. מחצית סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים (1+) S,D 1.85 3.55 2.35 2 - 0 מידע נוסף
28. מחצית סך הכל שערים טווחים (2-3) סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים S,D 5.80 2.10 1.60 2 מידע נוסף
29. מחצית מעל/מתחת שערים (2.5) סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים 1.20 2.50 2 מידע נוסף
30. מחצית מעל/מתחת שערים (1.5) סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים (מחצית ראשונה) 1.70 1.65 2 מידע נוסף
31. מחצית מעל/מתחת שערים (1.5) סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים (מחצית שנייה) 1.40 2.00 0 מידע נוסף
32. מחצית מחצית ראשונה סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים S,D 1.65 2.40 4.25 2 - 0 מידע נוסף
33. מחצית מחצית שנייה סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים 1.55 2.80 4.15 0 - 0 מידע נוסף
34. מחצית יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים 2.55 3.55 1.75 מידע נוסף
35. מחצית האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים 1.25 2.15 מידע נוסף
36. מחצית קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים 2.50 1.25 2 - 0 מידע נוסף
37. 17:00 טורפדו ז'ודינו - אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק S,D 1.75 3.25 2.70 מידע נוסף
38. 17:00 טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים (1+) S,D 3.05 3.55 1.55 מידע נוסף
39. 17:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים S,D 4.30 2.00 1.85 מידע נוסף
40. 17:00 מעל/מתחת שערים (2.5) טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים 1.40 2.05 מידע נוסף
41. 17:00 מעל/מתחת שערים (1.5) טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים (מחצית ראשונה) 1.95 1.45 מידע נוסף
42. 17:00 מעל/מתחת שערים (1.5) טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים (מחצית שנייה) 1.60 1.75 מידע נוסף
43. 17:00 מחצית ראשונה טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים S,D 2.20 2.10 3.05 מידע נוסף
44. 17:00 מחצית שנייה טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים 2.05 2.45 2.80 מידע נוסף
45. 17:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים 2.65 3.30 1.80 מידע נוסף
46. 17:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים 1.30 2.15 מידע נוסף
47. 17:00 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים 4.05 1.10 מידע נוסף
307. 17:00 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים 2.95 1.20 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ראשונה

48. 19:00 נמאן גרודנו - בי.קיי 04 S,D 1.55 3.00 3.70 מידע נוסף
49. 19:00 נמאן גרודנו - בלשינה (1+) S,D 2.75 3.05 1.80 מידע נוסף
50. 19:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) נמאן גרודנו - בלשינה S,D 2.40 1.80 3.25 מידע נוסף
51. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) נמאן גרודנו - בלשינה 2.20 1.35 מידע נוסף
52. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) נמאן גרודנו - בלשינה (מחצית ראשונה) 3.10 1.15 מידע נוסף
53. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) נמאן גרודנו - בלשינה (מחצית שנייה) 2.40 1.30 מידע נוסף
54. 19:00 מחצית ראשונה נמאן גרודנו - בלשינה S,D 2.30 1.70 4.25 מידע נוסף
55. 19:00 מחצית שנייה נמאן גרודנו - בלשינה 2.05 2.00 3.80 מידע נוסף
56. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 נמאן גרודנו - בלשינה S,D 2.15 2.35 2.55 מידע נוסף
57. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 נמאן גרודנו - בלשינה (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.50 3.65 מידע נוסף
58. 19:00 יתרון יותר קרנות נמאן גרודנו - בלשינה (1.5+) 1.75 1.55 מידע נוסף
59. 19:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) נמאן גרודנו - בלשינה 2.00 1.40 מידע נוסף
60. 19:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 נמאן גרודנו - בלשינה 2.85 2.60 1.95 מידע נוסף
61. 19:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא נמאן גרודנו - בלשינה 1.80 1.45 מידע נוסף
62. 19:00 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא נמאן גרודנו - בלשינה 1.85 1.55 מידע נוסף
63. 19:00 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא נמאן גרודנו - בלשינה 2.75 1.20 מידע נוסף
64. 19:00 שער ראשון במשחק נמאן גרודנו - בלשינה 1.50 5.00 2.60 מידע נוסף
מועדונים בינלאומיים

כדורגל - מועדונים בינלאומיים - ידידות קבוצות

281. הסתיים לנדסקרונה - אקילסמינה S,D 1.35 3.85 3.95 5 - 0 מידע נוסף
282. הסתיים לנדסקרונה - אקילסמינה (1+) S,D 2.00 3.45 2.20 5 - 0 מידע נוסף
283. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) לנדסקרונה - אקילסמינה S,D 4.30 2.00 1.85 5 מידע נוסף
284. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) לנדסקרונה - אקילסמינה S,D 1.35 2.05 5 מידע נוסף
285. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) לנדסקרונה - אקילסמינה (מחצית ראשונה) 1.95 1.45 3 מידע נוסף
286. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) לנדסקרונה - אקילסמינה (מחצית שנייה) 1.55 1.75 2 מידע נוסף
287. הסתיים מחצית ראשונה לנדסקרונה - אקילסמינה S,D 1.70 2.20 4.55 3 - 0 מידע נוסף
288. הסתיים מחצית שנייה לנדסקרונה - אקילסמינה 1.60 2.60 4.35 2 - 0 מידע נוסף
289. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 לנדסקרונה - אקילסמינה 2.60 3.35 1.80 מידע נוסף
290. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא לנדסקרונה - אקילסמינה 1.40 1.85 מידע נוסף
291. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא לנדסקרונה - אקילסמינה 2.10 1.35 5 - 0 מידע נוסף
בורונדי

כדורגל - בורונדי - בורונדית שנייה

293. 59' לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל S,D 1.90 2.95 2.60 1 - 0 מידע נוסף
294. 59' לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל (1+) 3.40 3.25 1.55 1 - 0 מידע נוסף
295. 59' סך הכל שערים טווחים (2-3) לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל S,D 2.55 1.80 3.00 1 מידע נוסף
296. 59' מעל/מתחת שערים (2.5) לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל 1.85 1.50 1 מידע נוסף
297. 59' האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל 1.55 1.65 מידע נוסף
298. 59' קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל 2.90 1.20 1 - 0 מידע נוסף
299. 59' קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל 2.15 1.35 1 - 0 מידע נוסף
300. 16:00 טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג S,D 1.65 2.75 3.55 מידע נוסף
301. 16:00 טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג (1+) 2.95 3.10 1.70 מידע נוסף
302. 16:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג S,D 2.55 1.85 3.20 מידע נוסף
303. 16:00 מעל/מתחת שערים (2.5) טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג 1.90 1.45 מידע נוסף
304. 16:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג 1.65 1.55 מידע נוסף
305. 16:00 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג 3.15 1.15 מידע נוסף
306. 16:00 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג 1.95 1.45 מידע נוסף
 

משחקי ווינר ליין

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר שנבחרה בתאריך המבוקש. המשחקים ממוינים לפי מדינות וליגות, וכל שורת הימור מכילה את כל הימוריי המשנה השייכים לאותו הימור, וכך למעשה ניתן למצוא בקלות את ההימור המתאים לכל אחד.

לאחר שמוצאים את ההימור המתאים, לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש:
סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים

משחקי ווינר ליין

באזור זה מוצגים עשרות אירועי ספורט מענפי ספורט מגוונים. באמצעות כלי סינון ניתן לקבל את המשחקים שעליהם מעוניינים להמר. לצד סינונים פשוטים כמו סינון לפי מדינה, ענף ספורט או ליגה, ישנה אפשרות לסנן עם סינונים מתקדמים וייחודיים כמו סינון לפי זמני משחק , גובה ליין ואחוזי שינוי שהיה בליין מהרגע שפורסם . כלים אלו עשויים להגדיל באופן ניכר את מציאת המשחקים הרלוונטיים לכל משתמש.

כללי הימורים

מחשבון הימורים

שלום אורח ,
טופס המשחקים שלך ריק.
התחל לשחק!

יחס שהתקבל  
שלח טופס ווינר

סיכום אירועים זמן אמת

משחק אירוע

לא התרחשו אירועים

מבצע לקוח חדש ווינר

הרשמה לניוזלטרס