קוסטה ריקה

כדורגל - קוסטה ריקה - קוסטה ריקה ראשונה

308. הסתיים ג'יקרל - יוניברסידד דה קוסטה ריקה S,D 1.30 3.75 4.95 5 - 0 מידע נוסף
309. הסתיים ג'יקרל - יוניברסידד דה קוסטה ריקה (1+) 1.80 3.35 2.50 5 - 0 מידע נוסף
310. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ג'יקרל - יוניברסידד דה קוסטה ריקה S,D 4.60 2.10 1.75 5 מידע נוסף
311. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ג'יקרל - יוניברסידד דה קוסטה ריקה 1.35 2.10 5 מידע נוסף
קוסטה ריקה

כדורגל - קוסטה ריקה - קוסטה ריקה שניה, קלאוסורה, פלייאוף

352. משוחק גואנקסטקה - ספורטינג סן חוסה S,D 3.15 2.70 1.80 מידע נוסף
353. משוחק גואנקסטקה (1+) - ספורטינג סן חוסה 1.60 3.15 3.25 מידע נוסף
354. משוחק מעל/מתחת שערים (2.5) גואנקסטקה - ספורטינג סן חוסה 1.90 1.45 מידע נוסף
קוריאה הדרומית

כדורגל - קוריאה הדרומית - דרום קוריאנית שניה

21. הסתיים אנסן גרינרס - ג'ג'ו יונייטד S,D 3.70 2.60 1.70 1 - 2 מידע נוסף
22. הסתיים אנסן גרינרס (1+) - גג'ו 1.70 2.90 3.20 1 - 2 מידע נוסף
23. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אנסן גרינרס - גג'ו S,D 2.30 1.85 3.30 3 מידע נוסף
24. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אנסן גרינרס - גג'ו 2.25 1.30 3 מידע נוסף
40. הסתיים סוואן סיטי - פוצן S,D 2.05 2.70 2.55 1 - 2 מידע נוסף
41. הסתיים סוואן סיטי - פוצן (1+) 3.95 3.35 1.45 1 - 2 מידע נוסף
42. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) סוואן סיטי - פוצן S,D 2.90 1.80 2.65 3 מידע נוסף
43. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סוואן סיטי - פוצן 1.85 1.50 3 מידע נוסף
44. הסתיים מחצית ראשונה סוואן סיטי - פוצן 2.60 1.80 3.10 1 - 1 מידע נוסף
45. הסתיים צ'ונגנם אסן - סיאול אי-לנד S,D 2.55 2.90 1.95 0 - 1 מידע נוסף
46. הסתיים צ'ונגנם אסן (1+) - סיאול אי-לנד 1.55 3.10 3.60 0 - 1 מידע נוסף
47. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) צ'ונגנם אסן - סיאול אי-לנד S,D 2.90 1.80 2.65 1 מידע נוסף
48. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) צ'ונגנם אסן - סיאול אי-לנד 2.05 1.40 1 מידע נוסף
49. הסתיים מחצית ראשונה צ'ונגנם אסן - סיאול אי-לנד 3.70 1.75 2.40 0 - 1 מידע נוסף
קוריאה הדרומית

כדורגל - קוריאה הדרומית - דרום קוריאנית ראשונה

25. הסתיים סיאול - סאונגנאם S,D 1.75 2.85 3.10 0 - 1 מידע נוסף
26. הסתיים סיאול - סאונגנאם (1+) 4.75 3.30 1.35 0 - 1 מידע נוסף
27. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) סיאול - סאונגנאם S,D 2.60 1.80 2.95 1 מידע נוסף
28. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סיאול - סאונגנאם 2.20 1.30 1 מידע נוסף
29. הסתיים מחצית ראשונה סיאול - סאונגנאם 2.90 1.70 3.20 0 - 0 מידע נוסף
30. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סיאול - סאונגנאם S,D 1.85 2.40 3.10 מידע נוסף
31. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 סיאול - סאונגנאם (מחצית ראשונה) S,D 1.55 2.55 4.10 מידע נוסף
54. הסתיים אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס S,D 2.90 2.90 1.80 1 - 4 מידע נוסף
55. הסתיים אינצ'און יונייטד (1+) - פואנג סטילרס 1.60 3.15 3.20 1 - 4 מידע נוסף
56. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס S,D 2.65 1.80 2.90 5 מידע נוסף
57. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס 1.90 1.45 5 מידע נוסף
58. הסתיים מחצית ראשונה אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס 3.80 1.80 2.25 1 - 2 מידע נוסף
59. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס S,D 2.00 2.35 2.85 מידע נוסף
60. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס (מחצית ראשונה) S,D 1.60 2.45 4.05 מידע נוסף
61. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס 2.85 2.75 1.90 מידע נוסף
טיוואן

כדורגל - טיוואן - טיוואנית ראשונה

32. הסתיים טאינאן סיטי - טאייפיי טאטונג S,D 2.85 3.45 1.65 3 - 1 מידע נוסף
33. הסתיים טאינאן סיטי (1+) - טאטונג 1.70 3.70 2.50 3 - 1 מידע נוסף
34. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) טאינאן סיטי - טאטונג 1.20 2.50 4 מידע נוסף
35. הסתיים טיוואן פאואר קומפני - האנג יואן S,D 1.75 2.85 3.00 0 - 0 מידע נוסף
36. הסתיים טיוואן פאואר קומפני - האנג יואן (1+) 3.05 3.30 1.60 0 - 0 מידע נוסף
37. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) טיוואן פאואר קומפני - האנג יואן 1.65 1.65 0 מידע נוסף
דנמרק

כדורגל - דנמרק - דנית שניה

50. הסתיים ניקובינג - רוסקילדה S,D 1.80 3.00 2.75 2 - 2 מידע נוסף
51. הסתיים ניקובינג - רוסקילדה (1+) 3.05 3.50 1.60 2 - 2 מידע נוסף
52. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ניקובינג - רוסקילדה S,D 3.80 1.75 2.25 4 מידע נוסף
53. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ניקובינג - רוסקילדה 1.45 1.90 4 מידע נוסף
132. הסתיים ויילה - נסטווד S,D 1.25 3.50 5.75 1 - 1 מידע נוסף
133. הסתיים ויילה - נסטווד (1+) 1.85 3.10 2.55 1 - 1 מידע נוסף
134. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ויילה - נסטווד S,D 3.80 1.75 2.25 2 מידע נוסף
135. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ויילה - נסטווד 1.55 1.75 2 מידע נוסף
154. הסתיים וונדסיסל - פרדריקיה S,D 2.10 2.80 2.40 0 - 1 מידע נוסף
155. הסתיים וונדסיסל - פרדריקיה (1+) 3.80 3.55 1.40 0 - 1 מידע נוסף
156. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) וונדסיסל - פרדריקיה S,D 3.25 1.75 2.50 1 מידע נוסף
157. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) וונדסיסל - פרדריקיה 1.60 1.70 1 מידע נוסף
דנמרק

כדורגל - דנמרק - דנית ראשונה

265. הסתיים אסביירג - אלבורג S,D 3.05 2.85 1.75 1 - 1 מידע נוסף
266. הסתיים אסביירג (1+) - אלבורג 1.65 3.20 3.05 1 - 1 מידע נוסף
267. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אסביירג - אלבורג S,D 2.75 1.75 3.00 2 מידע נוסף
268. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אסביירג - אלבורג 1.75 1.55 2 מידע נוסף
269. הסתיים מחצית ראשונה אסביירג - אלבורג 3.25 1.85 2.40 0 - 0 מידע נוסף
270. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אסביירג - אלבורג S,D 2.10 2.35 2.65 מידע נוסף
271. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אסביירג - אלבורג (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.50 3.65 מידע נוסף
אסטוניה

כדורגל - אסטוניה - ליגה אסטונית

62. הסתיים טולביק - קאליו S,D 4.10 3.20 1.45 0 - 6 מידע נוסף
63. הסתיים טולביק (1+) - קאליו 2.00 3.30 2.20 0 - 6 מידע נוסף
64. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) טולביק - קאליו S,D 4.40 1.80 2.00 6 מידע נוסף
65. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) טולביק - קאליו 1.45 1.90 6 מידע נוסף
136. הסתיים לבאדיה טאלין - פיידה לינאמיסקונד S,D 1.95 2.90 2.55 4 - 1 מידע נוסף
137. הסתיים לבאדיה טאלין - פיידה לינאמיסקונד (1+) 3.45 3.45 1.50 4 - 1 מידע נוסף
138. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) לבאדיה טאלין - פיידה לינאמיסקונד S,D 3.65 1.85 2.15 5 מידע נוסף
139. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) לבאדיה טאלין - פיידה לינאמיסקונד 1.60 1.75 5 מידע נוסף
אסטוניה

כדורגל - אסטוניה - אסטונית שניה

344. הסתיים פארנו ואפרוס - קוטלה-יארבה S,D 1.25 4.05 4.85 2 - 0 מידע נוסף
וייטנאם

כדורגל - וייטנאם - גביע ויאטנמי

347. הסתיים אקסט קן ת'ו - בין פוק S,D 2.00 2.85 2.50 1 - 0 מידע נוסף
348. הסתיים בין דואונג - ת'אן הוא S,D 1.70 2.90 3.10 1 - 0 מידע נוסף
349. הסתיים קוואנג נאם - הונג לין S,D 1.80 3.00 2.70 0 - 1 מידע נוסף
350. הסתיים הא נוי - דונג ת'אפ (1+) S,D 1.15 4.45 6.00 3 - 0 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ליגת מילואים

בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית שניה

121. הסתיים ארסנל דז'רזינסק - נאפטן נובופולוצק S,D 2.20 2.75 2.30 4 - 2 מידע נוסף
120. הסתיים אורשה - פ.צ. גומל S,D 5.25 3.40 1.30 0 - 2 מידע נוסף
125. הסתיים סמורגון - אשמיאני S,D 1.55 2.80 4.15 1 - 1 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ראשונה

147. הסתיים בגו מינסק - ויטהבסק S,D 1.65 2.90 3.35 3 - 3 מידע נוסף
148. הסתיים אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק (1+) 3.60 3.25 1.50 3 - 3 מידע נוסף
149. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק S,D 2.75 1.75 2.90 6 מידע נוסף
150. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק 1.85 1.50 6 מידע נוסף
151. הסתיים מחצית ראשונה אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק 2.40 1.80 3.35 3 - 2 מידע נוסף
152. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק S,D 2.20 2.50 2.35 מידע נוסף
153. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.75 3.25 מידע נוסף
211. הסתיים באטה בוריסוב - איסלוש S,D 1.20 3.70 6.00 1 - 0 5 Live מידע נוסף
212. הסתיים באטה בוריסוב - איסלוץ' (1+) 1.70 3.30 2.75 1 - 0 מידע נוסף
213. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) באטה בוריסוב - איסלוץ' S,D 4.00 1.80 2.10 1 מידע נוסף
214. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) באטה בוריסוב - איסלוץ' 1.45 1.95 1 מידע נוסף
215. הסתיים מחצית ראשונה באטה בוריסוב - איסלוץ' 1.60 2.20 5.75 1 - 0 מידע נוסף
216. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 באטה בוריסוב - איסלוץ' S,D 2.25 2.50 2.25 מידע נוסף
217. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 באטה בוריסוב - איסלוץ' (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.75 3.15 מידע נוסף
284. הסתיים רו ברסט - דינמו ברסט S,D 2.75 2.70 1.95 1 - 4 ערוץ 5 מידע נוסף
285. הסתיים רו ברסט (1+) - דינמו ברסט 1.50 3.25 3.65 1 - 4 מידע נוסף
286. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) רו ברסט - דינמו ברסט S,D 3.10 1.75 2.60 5 מידע נוסף
287. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) רו ברסט - דינמו ברסט 1.85 1.50 5 מידע נוסף
288. הסתיים מחצית ראשונה רו ברסט - דינמו ברסט 3.35 1.80 2.40 1 - 1 מידע נוסף
289. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 רו ברסט - דינמו ברסט S,D 3.75 2.35 1.70 מידע נוסף
290. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 רו ברסט - דינמו ברסט (מחצית ראשונה) S,D 2.05 2.35 2.75 מידע נוסף
פולין

כדורגל - פולין - פולנית ראשונה

66. הסתיים ויסלה פלוק - קורונה קיילצה S,D 2.30 2.55 2.40 1 - 4 מידע נוסף
67. הסתיים ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה (1+) 4.70 3.40 1.35 1 - 4 מידע נוסף
68. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה S,D 2.85 1.75 2.80 5 מידע נוסף
69. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה 2.05 1.40 5 מידע נוסף
70. הסתיים מחצית ראשונה ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה 2.90 1.75 3.05 1 - 2 מידע נוסף
71. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה S,D 2.25 2.40 2.40 מידע נוסף
72. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה (מחצית ראשונה) S,D 1.75 2.45 3.30 מידע נוסף
73. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה 2.90 2.70 1.90 מידע נוסף
158. הסתיים קרקוביה קרקוב - ביאליסטוק S,D 1.95 2.75 2.65 0 - 1 מידע נוסף
159. הסתיים קראקוביה - ביאליסטוק (1+) 3.60 3.40 1.50 0 - 1 מידע נוסף
160. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) קראקוביה - ביאליסטוק S,D 3.25 1.75 2.50 1 מידע נוסף
161. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) קראקוביה - ביאליסטוק 1.70 1.60 1 מידע נוסף
162. הסתיים מחצית ראשונה קראקוביה - ביאליסטוק 2.40 1.90 3.15 0 - 0 מידע נוסף
163. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קראקוביה - ביאליסטוק S,D 3.05 2.35 1.90 מידע נוסף
164. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 קראקוביה - ביאליסטוק (מחצית ראשונה) S,D 1.95 2.35 2.95 מידע נוסף
165. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קראקוביה - ביאליסטוק 2.80 2.90 1.85 מידע נוסף
240. הסתיים לך גדנסק - ארקה גדיניה S,D 1.55 3.15 3.50 4 - 3 ספורט2 מידע נוסף
241. הסתיים לכיה גדנסק - ארקה גדיניה (1+) 3.10 3.30 1.60 4 - 3 מידע נוסף
242. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) לכיה גדנסק - ארקה גדיניה S,D 3.15 1.75 2.55 7 מידע נוסף
243. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) לכיה גדנסק - ארקה גדיניה 1.70 1.60 7 מידע נוסף
244. הסתיים מחצית ראשונה לכיה גדנסק - ארקה גדיניה 2.20 1.90 3.50 0 - 0 מידע נוסף
245. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 לכיה גדנסק - ארקה גדיניה S,D 2.25 2.35 2.45 מידע נוסף
246. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 לכיה גדנסק - ארקה גדיניה (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
247. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 לכיה גדנסק - ארקה גדיניה 2.80 2.90 1.85 מידע נוסף
אוקראינה

כדורגל - אוקראינה - אוקראינית ראשונה, פלייאוף ירידה

74. הסתיים וורסקלה - לבוב S,D 1.75 2.55 3.45 1 - 1 מידע נוסף
75. הסתיים וורסקלה פולטבה - לבוב (1+) 3.40 2.95 1.60 1 - 1 מידע נוסף
76. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) וורסקלה פולטבה - לבוב 2.25 1.30 2 מידע נוסף
77. הסתיים מחצית ראשונה וורסקלה פולטבה - לבוב 2.35 1.70 4.20 1 - 0 מידע נוסף
78. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 וורסקלה פולטבה - לבוב S,D 2.00 2.35 2.80 מידע נוסף
79. נדחה קרפטי לבוב - מריופול S,D 2.75 2.80 1.90 מידע נוסף
80. נדחה קרפטי לבוב (1+) - מריופול 1.55 3.25 3.45 מידע נוסף
81. נדחה מעל/מתחת שערים (2.5) קרפטי לבוב - מריופול 1.80 1.55 מידע נוסף
82. נדחה מחצית ראשונה קרפטי לבוב - מריופול 3.35 1.85 2.35 מידע נוסף
83. נדחה סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קרפטי לבוב - מריופול S,D 2.50 2.35 2.20 מידע נוסף
אוקראינה

כדורגל - אוקראינה - אוקראינית ראשונה, פלייאוף אליפות

197. הסתיים שחטיור דונייצק - דינמו קייב S,D 1.70 3.00 3.05 3 - 1 מידע נוסף
198. הסתיים שחטאר דונייצק - דינמו קייב (1+) 3.40 3.30 1.55 3 - 1 מידע נוסף
199. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) שחטאר דונייצק - דינמו קייב S,D 2.90 1.75 2.75 4 מידע נוסף
200. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) שחטאר דונייצק - דינמו קייב 1.75 1.60 4 מידע נוסף
201. הסתיים מחצית ראשונה שחטאר דונייצק - דינמו קייב 2.35 1.85 3.35 1 - 1 מידע נוסף
202. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 שחטאר דונייצק - דינמו קייב S,D 1.95 2.40 2.85 מידע נוסף
203. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 שחטאר דונייצק - דינמו קייב (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית שלישית

84. הסתיים מינכן 1860 - דואיסבורג S,D 1.95 2.90 2.60 3 - 2 מידע נוסף
85. הסתיים מינכן 1860 - דואיסבורג (1+) 3.40 3.50 1.50 3 - 2 מידע נוסף
86. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) מינכן 1860 - דואיסבורג S,D 3.50 1.75 2.35 5 מידע נוסף
87. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) מינכן 1860 - דואיסבורג 1.55 1.80 5 מידע נוסף
88. הסתיים מחצית ראשונה מינכן 1860 - דואיסבורג 2.30 2.00 3.00 0 - 1 מידע נוסף
127. הסתיים מונסטר - הלשר S,D 2.15 2.95 2.25 4 - 2 מידע נוסף
128. הסתיים מונסטר (1+) - הלשר 1.35 3.55 4.40 4 - 2 מידע נוסף
129. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) מונסטר - הלשר S,D 3.55 1.75 2.35 6 מידע נוסף
130. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) מונסטר - הלשר 1.75 1.55 6 מידע נוסף
131. הסתיים מחצית ראשונה מונסטר - הלשר 2.80 1.85 2.80 3 - 0 מידע נוסף
218. הסתיים קרל זייס ינה - חמניצר S,D 3.65 3.15 1.50 0 - 1 מידע נוסף
219. הסתיים קרל זייס ינה (1+) - חמניצר 1.90 3.45 2.30 0 - 1 מידע נוסף
220. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) קרל זייס ינה - חמניצר S,D 4.70 1.80 1.95 1 מידע נוסף
221. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) קרל זייס ינה - חמניצר 1.40 2.00 1 מידע נוסף
222. הסתיים מחצית ראשונה קרל זייס ינה - חמניצר 3.80 2.15 1.90 0 - 0 מידע נוסף
גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית שניה

89. הסתיים דינמו דרזדן - שטוטגרט S,D 3.90 3.30 1.45 0 - 2 ספורט4 מידע נוסף
90. הסתיים דינמו דרזדן (1+) - שטוטגרט 2.00 3.35 2.20 0 - 2 מידע נוסף
91. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) דינמו דרזדן - שטוטגרט S,D 4.30 1.75 2.10 2 מידע נוסף
92. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו דרזדן - שטוטגרט 1.40 2.00 2 מידע נוסף
93. הסתיים מחצית ראשונה דינמו דרזדן - שטוטגרט 4.05 2.15 1.80 0 - 1 מידע נוסף
94. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 דינמו דרזדן - שטוטגרט S,D 2.45 2.35 2.25 מידע נוסף
95. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 דינמו דרזדן - שטוטגרט (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.35 3.20 מידע נוסף
96. הסתיים יתרון יותר קרנות דינמו דרזדן (2.5+) - שטוטגרט 1.70 1.60 מידע נוסף
97. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 דינמו דרזדן - שטוטגרט 2.70 3.25 1.80 מידע נוסף
98. הסתיים היידנהיים - אוהה S,D 1.60 3.00 3.45 3 - 0 ספורט2 מידע נוסף
99. הסתיים היידנהיים - ארזגבירגה אוהה (1+) 2.85 3.15 1.70 3 - 0 מידע נוסף
100. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) היידנהיים - ארזגבירגה אוהה S,D 3.30 1.75 2.45 3 מידע נוסף
101. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) היידנהיים - ארזגבירגה אוהה 1.80 1.55 3 מידע נוסף
102. הסתיים מחצית ראשונה היידנהיים - ארזגבירגה אוהה 2.10 1.85 3.95 0 - 0 מידע נוסף
103. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 היידנהיים - ארזגבירגה אוהה S,D 2.20 2.35 2.50 מידע נוסף
104. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 היידנהיים - ארזגבירגה אוהה (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
105. הסתיים יתרון יותר קרנות היידנהיים - ארזגבירגה אוהה (2.5+) 1.75 1.55 מידע נוסף
106. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 היידנהיים - ארזגבירגה אוהה 2.80 2.85 1.90 מידע נוסף
107. הסתיים המבורג - ווהן S,D 1.20 4.00 6.00 3 - 2 ספורט1 מידע נוסף
108. הסתיים המבורג - ווהן ויסבאדן (1+) S,D 1.65 3.35 2.90 3 - 2 מידע נוסף
109. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) המבורג - ווהן ויסבאדן S,D 4.40 1.80 2.00 5 מידע נוסף
110. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) המבורג - ווהן ויסבאדן S,D 1.35 2.05 5 מידע נוסף
111. הסתיים מחצית ראשונה המבורג - ווהן ויסבאדן 1.60 2.25 5.25 2 - 1 מידע נוסף
112. הסתיים איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) המבורג - ווהן ויסבאדן (כולל הארכות) S,D 3.40 1.25 6.60 3 - 2 מידע נוסף
113. הסתיים מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) המבורג - ווהן ויסבאדן (כולל הארכות) S,D 2.40 1.25 3 - 2 מידע נוסף
114. הסתיים מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) המבורג - ווהן ויסבאדן (כולל הארכות) S,D 1.75 2.55 3.50 3 - 2 מידע נוסף
115. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 המבורג - ווהן ויסבאדן S,D 2.35 2.40 2.30 מידע נוסף
116. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 המבורג - ווהן ויסבאדן (מחצית ראשונה) S,D 1.75 2.45 3.30 מידע נוסף
117. הסתיים יתרון יותר קרנות המבורג - ווהן ויסבאדן (3.5+) 1.70 1.65 מידע נוסף
118. הסתיים הראשונה ל-3 קרנות המבורג - ווהן ויסבאדן S,D 1.20 35.00 2.60 3 - 2 מידע נוסף
119. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 המבורג - ווהן ויסבאדן 2.65 3.25 1.80 מידע נוסף
גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה

178. הסתיים בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 1.30 4.20 5.90 4 - 1 ספורט1 מידע נוסף
179. הסתיים בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (1+) S,D 1.80 3.35 2.55 4 - 1 מידע נוסף
180. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 3.80 1.90 2.05 5 מידע נוסף
181. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 1.40 2.00 5 מידע נוסף
182. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (מחצית ראשונה) 2.15 1.35 2 מידע נוסף
183. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (מחצית שנייה) 1.70 1.60 3 מידע נוסף
184. הסתיים מחצית ראשונה בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין 1.75 2.10 5.00 2 - 0 מידע נוסף
185. הסתיים איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (כולל הארכות) S,D 3.10 1.30 6.80 4 - 1 מידע נוסף
186. הסתיים מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (כולל הארכות) S,D 2.20 1.30 4 - 1 מידע נוסף
187. הסתיים מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (כולל הארכות) S,D 1.80 2.55 3.30 4 - 1 מידע נוסף
188. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 2.25 2.35 2.45 מידע נוסף
189. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (מחצית ראשונה) S,D 1.80 2.35 3.35 מידע נוסף
190. הסתיים יתרון יותר קרנות בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (2.5+) 1.65 1.70 מידע נוסף
191. הסתיים הראשונה ל-3 קרנות בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 1.15 35.00 2.90 4 - 1 מידע נוסף
192. הסתיים בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 1.30 3.90 4.40 4 - 1 מידע נוסף
193. הסתיים מעל/מתחת נבדלים (4.5) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 1.90 1.40 5 מידע נוסף
194. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין 2.70 3.10 1.80 מידע נוסף
195. הסתיים שער ראשון במשחק בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין 1.30 10.00 2.60 בית מידע נוסף
196. הסתיים מצאפ שערים - אלאסאנה פלאה - מרקוס טוראם 2.80 1.70 3.00 מידע נוסף
248. הסתיים פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד S,D 7.00 5.00 1.20 1 - 6 ספורט1 מידע נוסף
249. הסתיים פאדרבורן (1+) - בורוסיה דורטמונד S,D 3.35 3.50 1.50 1 - 6 מידע נוסף
250. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד S,D 5.50 1.90 1.75 7 מידע נוסף
251. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד S,D 1.30 2.30 7 מידע נוסף
252. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד (מחצית ראשונה) 1.80 1.55 0 מידע נוסף
253. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד (מחצית שנייה) 1.45 1.95 7 מידע נוסף
254. הסתיים מחצית ראשונה פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד 5.75 2.40 1.50 0 - 0 מידע נוסף
255. הסתיים איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד (כולל הארכות) S,D 8.40 1.30 2.80 1 - 6 מידע נוסף
256. הסתיים מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד (כולל הארכות) S,D 2.25 1.30 1 - 6 מידע נוסף
257. הסתיים מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד (כולל הארכות) S,D 1.80 2.50 3.40 1 - 6 מידע נוסף
258. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד S,D 2.45 2.35 2.25 מידע נוסף
259. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד (מחצית ראשונה) S,D 1.90 2.35 3.05 מידע נוסף
260. הסתיים יתרון יותר קרנות פאדרבורן (3.5+) - בורוסיה דורטמונד 1.60 1.70 מידע נוסף
261. הסתיים מעל/מתחת נבדלים (4.5) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד S,D 1.75 1.55 4 מידע נוסף
262. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד 2.65 3.45 1.75 מידע נוסף
263. הסתיים שער ראשון במשחק פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד 2.70 17.75 1.20 חוץ מידע נוסף
264. הסתיים מצאפ שערים - תורגן הזארד - ג'יידון סאנצ'ו S,D 2.85 2.10 2.20 מידע נוסף
צ'כיה

כדורגל - צ'כיה - צ'כית ראשונה

140. הסתיים טפליצה - אופאבה S,D 1.60 2.85 3.60 2 - 2 מידע נוסף
141. הסתיים טפליצה - אופאבה (1+) 2.80 3.10 1.75 2 - 2 מידע נוסף
142. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) טפליצה - אופאבה S,D 2.50 1.75 3.25 4 מידע נוסף
143. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) טפליצה - אופאבה 1.80 1.50 4 מידע נוסף
144. הסתיים מחצית ראשונה טפליצה - אופאבה 2.10 1.85 4.10 1 - 1 מידע נוסף
145. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 טפליצה - אופאבה S,D 3.20 2.35 1.85 מידע נוסף
146. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 טפליצה - אופאבה (מחצית ראשונה) S,D 2.00 2.35 2.80 מידע נוסף
204. הסתיים בוהמיאנס - בודיוביצה S,D 1.75 2.75 3.25 3 - 2 מידע נוסף
205. הסתיים בוהמייאנס פראג - בודיוביצה (1+) 3.15 3.10 1.65 3 - 2 מידע נוסף
206. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) בוהמייאנס פראג - בודיוביצה S,D 3.10 1.75 2.60 5 מידע נוסף
207. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) בוהמייאנס פראג - בודיוביצה 1.95 1.45 5 מידע נוסף
208. הסתיים מחצית ראשונה בוהמייאנס פראג - בודיוביצה 2.25 1.80 3.85 2 - 0 מידע נוסף
209. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בוהמייאנס פראג - בודיוביצה S,D 2.55 2.35 2.15 מידע נוסף
210. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בוהמייאנס פראג - בודיוביצה (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.35 3.20 מידע נוסף
272. הסתיים קרבינה - ספרטה פראג S,D 3.65 2.85 1.60 1 - 4 מידע נוסף
273. הסתיים קרבינה (1+) - ספרטה פראג 1.70 3.15 2.85 1 - 4 מידע נוסף
274. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) קרבינה - ספרטה פראג S,D 2.80 1.75 2.85 5 מידע נוסף
275. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) קרבינה - ספרטה פראג 1.80 1.55 5 מידע נוסף
276. הסתיים מחצית ראשונה קרבינה - ספרטה פראג 4.00 1.85 2.10 1 - 0 מידע נוסף
277. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קרבינה - ספרטה פראג S,D 2.70 2.30 2.10 מידע נוסף
278. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 קרבינה - ספרטה פראג (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.35 3.20 מידע נוסף
צ'כיה

כדורגל - צ'כיה - צ'כית שניה

223. הסתיים סלייר אנד בלוט ולאסים - באניק סוקולוב S,D 1.45 3.20 4.10 1 - 1 מידע נוסף
224. הסתיים סלייר אנד בלוט ולאסים - באניק סוקולוב (1+) 2.30 3.10 2.05 1 - 1 מידע נוסף
225. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) סלייר אנד בלוט ולאסים - באניק סוקולוב S,D 3.15 1.90 2.50 2 מידע נוסף
226. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סלייר אנד בלוט ולאסים - באניק סוקולוב 1.60 1.70 2 מידע נוסף
227. הסתיים מחצית ראשונה סלייר אנד בלוט ולאסים - באניק סוקולוב 1.90 2.00 4.50 1 - 0 מידע נוסף
228. הסתיים פראדוביצה - לאבם S,D 1.35 3.20 5.00 5 - 0 מידע נוסף
229. הסתיים פראדוביצה - לאבם (1+) 2.10 3.05 2.25 5 - 0 מידע נוסף
230. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) פראדוביצה - לאבם S,D 2.95 1.90 2.75 5 - 0 מידע נוסף
231. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פראדוביצה - לאבם 1.70 1.60 5 - 0 מידע נוסף
232. הסתיים מחצית ראשונה פראדוביצה - לאבם 1.80 2.00 5.25 4 - 0 מידע נוסף
ארמניה

כדורגל - ארמניה - ארמנית ראשונה, פלייאוף אליפות

341. הסתיים אלשקרט - אררט ירבאן S,D 1.45 3.10 4.20 2 - 1 מידע נוסף
342. הסתיים אלשקרט - אררט ירבאן (1+) 2.35 3.00 2.00 2 - 1 מידע נוסף
343. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אלשקרט - אררט ירבאן 1.75 1.55 3 מידע נוסף
בורונדי

כדורגל - בורונדי - בורונדי ראשונה

166. הסתיים אתלטיקו אקדמי - בוג'ומבורה סיטי S,D 1.95 2.55 2.90 0 - 1 מידע נוסף
167. הסתיים אתלטיקו אקדמי - בוג'ומבורה סיטי (1+) 3.65 3.30 1.50 0 - 1 מידע נוסף
168. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיקו אקדמי - בוג'ומבורה סיטי 1.90 1.50 1 מידע נוסף
169. הסתיים בומאמורו - אולימפיק סטאר S,D 2.15 2.50 2.55 1 - 3 מידע נוסף
170. הסתיים בומאמורו - אולימפיק סטאר (1+) 4.40 3.65 1.35 1 - 3 מידע נוסף
171. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) בומאמורו - אולימפיק סטאר 1.95 1.45 4 מידע נוסף
172. בוטל לה מסאגר אנגוזי - דינמיק ספורט S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
173. בוטל לה מסאגר אנגוזי - דינמיק ספורט 0.00 0.00 מידע נוסף
174. בוטל מעל/מתחת שערים (2.5) לה מסאגר אנגוזי - דינמיק ספורט 0.00 0.00 מידע נוסף
175. הסתיים מוסונגטי - אל.אל.בי אקדמיק S,D 1.10 4.55 8.75 4 - 0 מידע נוסף
176. הסתיים מוסונגטי - אל.אל.בי אקדמיק (1+) 1.40 3.55 4.10 4 - 0 מידע נוסף
177. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) מוסונגטי - אל.אל.בי אקדמיק 1.30 2.20 4 מידע נוסף
סרביה

כדורגל - סרביה - סרבית ראשונה

233. הסתיים בקה טופולה - יאבור מטיס S,D 1.10 4.60 8.25 6 - 1 מידע נוסף
234. הסתיים בקה טופולה - יאבור איבניצה (1+) 1.35 3.70 4.05 6 - 1 מידע נוסף
235. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) בקה טופולה - יאבור איבניצה S,D 3.50 1.75 2.35 7 מידע נוסף
236. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) בקה טופולה - יאבור איבניצה 1.25 2.40 7 מידע נוסף
237. הסתיים מחצית ראשונה בקה טופולה - יאבור איבניצה 1.35 2.55 8.00 2 - 0 מידע נוסף
238. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בקה טופולה - יאבור איבניצה S,D 2.25 2.35 2.45 מידע נוסף
239. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בקה טופולה - יאבור איבניצה (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
291. הסתיים מקווה סבץ' - ווזדובאץ S,D 2.30 2.65 2.30 0 - 1 מידע נוסף
292. הסתיים מקווה סבץ' - ווזדובאץ (1+) 4.55 3.35 1.35 0 - 1 מידע נוסף
293. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) מקווה סבץ' - ווזדובאץ S,D 2.50 1.75 3.25 1 מידע נוסף
294. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) מקווה סבץ' - ווזדובאץ 2.10 1.35 1 מידע נוסף
295. הסתיים מחצית ראשונה מקווה סבץ' - ווזדובאץ 2.85 1.70 3.15 0 - 0 מידע נוסף
296. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 מקווה סבץ' - ווזדובאץ S,D 1.90 2.40 2.95 מידע נוסף
297. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 מקווה סבץ' - ווזדובאץ (מחצית ראשונה) S,D 1.60 2.50 3.90 מידע נוסף
סרביה

כדורגל - סרביה - סרבית שניה

345. הסתיים קרוסבץ' - סינדיליק בלגרד S,D 1.20 3.55 6.75 0 - 0 מידע נוסף
346. הסתיים רדניצקי פירוט - סמדרבו S,D 1.25 3.40 6.50 4 - 0 מידע נוסף
הונגריה

כדורגל - הונגריה - הונגרית ראשונה

279. הסתיים בודפשט הונבד - דברצני S,D 2.35 2.80 2.15 3 - 1 מידע נוסף
280. הסתיים בודפשט הונבד (1+) - דברצני 1.40 3.55 4.05 3 - 1 מידע נוסף
281. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) בודפשט הונבד - דברצני S,D 4.40 1.80 2.00 4 מידע נוסף
282. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) בודפשט הונבד - דברצני 1.65 1.65 4 מידע נוסף
283. הסתיים מחצית ראשונה בודפשט הונבד - דברצני 2.85 1.90 2.65 1 - 0 מידע נוסף
303. 63' אקדמיית פושקאש - פרנצוארוש S,D 3.10 2.95 1.70 1 - 1 מידע נוסף
304. 63' אקדמיית פושקש (1+) - פרנצוארוש 1.55 3.35 3.20 1 - 1 מידע נוסף
305. 63' סך הכל שערים טווחים (2-3) אקדמיית פושקש - פרנצוארוש S,D 4.20 1.80 2.05 2 מידע נוסף
306. 63' מעל/מתחת שערים (2.5) אקדמיית פושקש - פרנצוארוש 1.65 1.65 2 מידע נוסף
307. 63' מחצית ראשונה אקדמיית פושקש - פרנצוארוש 3.35 1.90 2.25 1 - 1 מידע נוסף
מועדונים בינלאומיים

כדורגל - מועדונים בינלאומיים - ידידות קבוצות

351. הסתיים בריידבליק - ואלור S,D 2.20 3.15 2.10 3 - 3 מידע נוסף
קרואטיה

כדורגל - קרואטיה - גביע קרואטי

298. הסתיים רייקה - אוסייק S,D 1.60 2.90 3.60 3 - 2 מידע נוסף
299. הסתיים רייקה - אוסייק (1+) 3.00 3.15 1.65 3 - 2 מידע נוסף
300. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) רייקה - אוסייק S,D 2.65 1.75 3.00 5 מידע נוסף
301. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) רייקה - אוסייק 1.85 1.50 5 מידע נוסף
302. הסתיים מחצית ראשונה רייקה - אוסייק 2.20 1.85 3.85 0 - 1 מידע נוסף
ניקרגואה

כדורסל - ניקרגואה - סל - ניקרגואה

דרום קוריאה

בייסבול - דרום קוריאה - בייסבול דרום קוריאה

16. הסתיים אס.קיי. ווייברנס - הנווה איגלס (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 6 - 4 מידע נוסף
17. הסתיים דוסאן - לוטה ג'יאנטס (כולל הארכות) S,D 1.45 1.95 3 - 8 מידע נוסף
18. הסתיים סמסונג ליונס - אנ.סי. דינוס (כולל הארכות) S,D 2.15 1.35 7 - 18 מידע נוסף
19. הסתיים קיא טייגרס - אל.ג'י. טווינס (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 5 - 13 מידע נוסף
20. הסתיים קיוום הירוס - ק..טי. ויז (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 8 - 12 מידע נוסף
טיוואן

בייסבול - טיוואן - ליגה ראשונה,טייוואן

38. הסתיים יוני-פרזידנט ליונס - רקוטן מונקיס (כולל הארכות) S,D 2.30 1.30 8 - 9 מידע נוסף
39. הסתיים פובון גרדיאנס - צ'ינטראסט בראת'רס (כולל הארכות) S,D 1.70 1.60 4 - 2 מידע נוסף

טניס - אחר - רוסיה פרו ליגה

7. הסתיים מיטקו בונב - איוון טאנב S,D 1.75 1.55 2 - 0 מידע נוסף
8. הסתיים פיליפ ז'גורוב - כריסטיאן מיטב S,D 2.10 1.35 0 - 2 מידע נוסף
9. הסתיים גרגי סלבוב - טיהומיר סימוב S,D 1.65 1.65 0 - 2 מידע נוסף
10. הסתיים איביילו אנדונוב - דניאל בויאנוב S,D 1.60 1.70 1 - 2 מידע נוסף
11. הסתיים מרטין קולב - סטניסלב מנולוב S,D 1.30 2.20 2 - 0 מידע נוסף
12. הסתיים דיאן דימוב - בונצ'ו טאנב S,D 2.25 1.30 0 - 2 מידע נוסף
ראווה

טניס - ראווה - סדרת ראווה גרמניה 2020

1. הסתיים ט. פואץ - פלוריאן ברוסקה S,D 1.20 2.65 2 - 0 מידע נוסף
2. הסתיים לוקה גלהרדט - ג'והנס הרטייס S,D 2.20 1.35 0 - 2 מידע נוסף
3. הסתיים קונסטנטין שמיץ - י. צ'ואינסקי S,D 2.00 1.40 0 - 2 מידע נוסף
ראווה

טניס - ראווה - סדרת טניס פרו ארה"ב, נשים

13. הסתיים אנסטסיה נפדובה - ג'סיקה ליבאנו S,D 1.35 2.10 2 - 1 מידע נוסף