טיוואן

כדורסל - טיוואן - טייוואנית ראשונה

11. 12:00 באנק אוף טייוואן (5.5+) - יולון לושגן דינוס (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 מידע נוסף
12. 12:00 מעל/מתחת נקודות (181.5) באנק אוף טייוואן - יולון לושגן דינוס (כולל הארכות) 1.65 1.65 מידע נוסף
13. סגור באנק אוף טייוואן (1.5+) - יולון לושגן דינוס (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 מידע נוסף
14. 12:00 באנק אוף טייוואן (2.5+) - יולון לושגן דינוס (מחצית ראשונה) S,D 1.70 1.65 מידע נוסף
15. 12:00 מעל/מתחת נקודות (45.5) באנק אוף טייוואן - יולון לושגן דינוס (רבע ראשון) 1.65 1.65 מידע נוסף
16. 12:00 מעל/מתחת נקודות (90.5) באנק אוף טייוואן - יולון לושגן דינוס (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 מידע נוסף
17. 12:00 באנק אוף טייוואן - יולון לושגן דינוס (כולל הארכות) S,D 2.35 1.30 מידע נוסף
40. 15:00 ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י (10.5+) (כולל הארכות) S,D 1.55 1.65 מידע נוסף
41. 15:00 מעל/מתחת נקודות (172.5) ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י (כולל הארכות) 1.60 1.70 מידע נוסף
42. סגור ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י (2.5+) (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 מידע נוסף
43. 15:00 ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י (5.5+) (מחצית ראשונה) S,D 1.60 1.70 מידע נוסף
44. 15:00 מעל/מתחת נקודות (43.5) ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י (רבע ראשון) 1.65 1.65 מידע נוסף
45. 15:00 מעל/מתחת נקודות (86.5) ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י (מחצית ראשונה) 1.75 1.55 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ליגת מילואים

1. 13:00 דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים S,D 2.00 3.15 2.35 מידע נוסף
2. 13:00 דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים (1+) 3.30 3.80 1.45 מידע נוסף
3. 13:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים S,D 5.00 2.15 1.65 מידע נוסף
4. 13:00 מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים 1.30 2.25 מידע נוסף
5. 13:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים 2.60 3.40 1.75 מידע נוסף
6. 13:00 מחצית ראשונה דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים 2.35 2.20 2.70 מידע נוסף
7. 13:00 מחצית שנייה דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים 2.20 2.55 2.50 מידע נוסף
8. 13:00 מעל/מתחת שערים (1.5) דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים (מחצית ראשונה) 1.80 1.55 מידע נוסף
9. 13:00 מעל/מתחת שערים (1.5) דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים (מחצית שנייה) 1.50 1.90 מידע נוסף
10. 13:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים 1.20 2.30 מידע נוסף
18. 13:30 באטה בוריסוב מילואים - רו ברסט S,D 1.30 3.70 4.50 מידע נוסף
19. 13:30 באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים (1+) 1.85 3.40 2.40 מידע נוסף
20. 13:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים S,D 4.85 2.10 1.70 מידע נוסף
21. 13:30 מעל/מתחת שערים (2.5) באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 1.30 2.20 מידע נוסף
22. 13:30 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 2.55 3.40 1.75 מידע נוסף
23. 13:30 מחצית ראשונה באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 1.70 2.30 4.50 מידע נוסף
24. 13:30 מחצית שנייה באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 1.55 2.65 4.30 מידע נוסף
25. 13:30 מעל/מתחת שערים (1.5) באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים (מחצית שנייה) 1.50 1.85 מידע נוסף
26. 13:30 מעל/מתחת שערים (1.5) באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים (מחצית ראשונה) 1.85 1.55 מידע נוסף
27. 13:30 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 1.35 1.95 מידע נוסף
28. 13:30 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 2.20 1.35 מידע נוסף
29. 13:30 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 6.25 1.05 מידע נוסף
30. 14:00 שחטיור סוליגורסק - נמאן גרודנו מילואים S,D 2.10 2.85 2.35 מידע נוסף
31. 14:00 שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים (1+) 3.85 3.60 1.40 מידע נוסף
32. 14:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים S,D 3.45 1.90 2.25 מידע נוסף
33. 14:00 מעל/מתחת שערים (2.5) שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים 1.55 1.75 מידע נוסף
34. 14:00 מעל/מתחת שערים (1.5) שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים (מחצית ראשונה) 2.25 1.35 מידע נוסף
35. 14:00 מעל/מתחת שערים (1.5) שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים (מחצית שנייה) 1.75 1.60 מידע נוסף
36. 14:00 מחצית ראשונה שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים 2.60 1.95 2.80 מידע נוסף
37. 14:00 מחצית שנייה שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים 2.35 2.30 2.55 מידע נוסף
38. 14:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים 2.70 3.05 1.80 מידע נוסף
39. 14:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים 1.35 1.90 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ראשונה

46. 17:00 בי.קיי 04 - גורודייה S,D 2.10 2.50 2.70 מידע נוסף
47. 17:00 בי.קיי 04 - גורודייה (1+) 4.25 3.20 1.40 מידע נוסף
48. 17:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) בי.קיי 04 - גורודייה S,D 2.15 1.95 4.80 מידע נוסף
49. 17:00 מעל/מתחת שערים (2.5) בי.קיי 04 - גורודייה 2.15 1.35 מידע נוסף
50. 17:00 מעל/מתחת שערים (1.5) בי.קיי 04 - גורודייה (מחצית שנייה) 2.35 1.30 מידע נוסף
51. 17:00 מחצית ראשונה בי.קיי 04 - גורודייה 2.75 1.65 3.45 מידע נוסף
52. 17:00 מחצית שנייה בי.קיי 04 - גורודייה 2.35 1.95 3.05 מידע נוסף
53. 17:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בי.קיי 04 - גורודייה S,D 1.95 2.50 2.45 מידע נוסף
54. 17:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בי.קיי 04 - גורודייה (מחצית ראשונה) S,D 1.55 2.75 3.45 מידע נוסף
55. 17:00 יתרון יותר קרנות בי.קיי 04 - גורודייה (0.5+) 1.55 1.70 מידע נוסף
56. 17:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) בי.קיי 04 - גורודייה 1.95 1.35 מידע נוסף
57. 17:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 בי.קיי 04 - גורודייה 2.90 2.60 1.95 מידע נוסף
58. 17:00 שער ראשון במשחק בי.קיי 04 - גורודייה 1.75 4.90 2.05 מידע נוסף
59. 17:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא בי.קיי 04 - גורודייה 1.75 1.50 מידע נוסף
60. 17:00 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא בי.קיי 04 - גורודייה 2.15 1.40 מידע נוסף
61. 17:00 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא בי.קיי 04 - גורודייה 2.40 1.30 מידע נוסף
62. 19:00 דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו S,D 1.95 2.60 2.90 מידע נוסף
63. 19:00 דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (1+) S,D 3.75 3.20 1.50 מידע נוסף
64. 19:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו S,D 2.30 1.90 3.85 מידע נוסף
65. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו S,D 2.05 1.40 מידע נוסף
66. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (מחצית ראשונה) 2.95 1.20 מידע נוסף
67. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (מחצית שנייה) 2.20 1.35 מידע נוסף
68. 19:00 מחצית ראשונה דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 2.45 1.75 3.55 מידע נוסף
69. 19:00 מחצית שנייה דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 2.20 2.00 3.20 מידע נוסף
70. 19:00 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (כולל הארכות) S,D 4.40 1.20 5.70 מידע נוסף
71. 19:00 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (כולל הארכות) S,D 2.65 1.20 מידע נוסף
72. 19:00 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (כולל הארכות) S,D 1.80 2.55 3.30 מידע נוסף
73. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו S,D 1.95 2.50 2.45 מידע נוסף
74. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (מחצית ראשונה) S,D 1.55 2.75 3.45 מידע נוסף
75. 19:00 יתרון יותר קרנות דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (1.5+) 1.70 1.50 מידע נוסף
76. 19:00 קרן ראשונה דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 1.45 100.00 1.75 מידע נוסף
77. 19:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 1.90 1.35 מידע נוסף
78. 19:00 הראשונה ל-3 קרנות דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו S,D 1.35 30.00 2.10 מידע נוסף
79. 19:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 2.85 2.70 1.90 מידע נוסף
80. 19:00 שער ראשון במשחק דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 1.65 5.50 2.10 מידע נוסף
81. 19:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 1.65 1.55 מידע נוסף
82. 19:00 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 2.15 1.40 מידע נוסף
83. 19:00 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 2.65 1.20 מידע נוסף
בורונדי

כדורגל - בורונדי - בורונדי ראשונה

84. 14:30 רוקינזו - מוסונגטי S,D 2.80 2.70 1.90 מידע נוסף
85. 14:30 רוקינזו (1+) - מוסונגטי 1.50 3.20 3.55 מידע נוסף
86. 14:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) רוקינזו - מוסונגטי S,D 2.55 1.85 3.20 מידע נוסף
87. 14:30 מעל/מתחת שערים (2.5) רוקינזו - מוסונגטי 1.90 1.50 מידע נוסף
88. 14:30 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא רוקינזו - מוסונגטי 1.60 1.60 מידע נוסף
89. 14:30 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא רוקינזו - מוסונגטי 2.15 1.35 מידע נוסף
90. 14:30 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא רוקינזו - מוסונגטי 2.80 1.20 מידע נוסף
91. סגור אינטר סטאר - אנגוזי סיטי S,D 1.55 2.80 4.05 מידע נוסף
92. סגור אינטר סטאר - אנגוזי סיטי (1+) 2.70 2.95 1.85 מידע נוסף
93. 17:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) אינטר סטאר - אנגוזי סיטי S,D 2.40 1.85 3.80 מידע נוסף
94. סגור מעל/מתחת שערים (2.5) אינטר סטאר - אנגוזי סיטי 1.95 1.40 מידע נוסף
95. 17:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא אינטר סטאר - אנגוזי סיטי 1.75 1.45 מידע נוסף
96. 17:00 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא אינטר סטאר - אנגוזי סיטי 3.20 1.15 מידע נוסף
97. 17:00 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא אינטר סטאר - אנגוזי סיטי 1.75 1.60 מידע נוסף
 

משחקי ווינר ליין

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר שנבחרה בתאריך המבוקש. המשחקים ממוינים לפי מדינות וליגות, וכל שורת הימור מכילה את כל הימוריי המשנה השייכים לאותו הימור, וכך למעשה ניתן למצוא בקלות את ההימור המתאים לכל אחד.

לאחר שמוצאים את ההימור המתאים, לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש:
סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים

משחקי ווינר ליין

באזור זה מוצגים עשרות אירועי ספורט מענפי ספורט מגוונים. באמצעות כלי סינון ניתן לקבל את המשחקים שעליהם מעוניינים להמר. לצד סינונים פשוטים כמו סינון לפי מדינה, ענף ספורט או ליגה, ישנה אפשרות לסנן עם סינונים מתקדמים וייחודיים כמו סינון לפי זמני משחק , גובה ליין ואחוזי שינוי שהיה בליין מהרגע שפורסם . כלים אלו עשויים להגדיל באופן ניכר את מציאת המשחקים הרלוונטיים לכל משתמש.

כללי הימורים

מחשבון הימורים

שלום אורח ,
טופס המשחקים שלך ריק.
התחל לשחק!

יחס שהתקבל  
שלח טופס ווינר

סיכום אירועים זמן אמת

משחק אירוע

לא התרחשו אירועים

מבצע לקוח חדש ווינר

הרשמה לניוזלטרס