בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - קופה אמריקה, בית ב'

בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - יורו 2020, בית ה'(בספרד וברוסיה)

13. 53' שבדיה - סלובקיה S,D 1.65 2.95 5.15 0 - 0 ספורט2 מידע נוסף
14. 53' שבדיה - סלובקיה (1+) S,D 2.80 2.85 1.85 0 - 0 מידע נוסף
15. 53' שבדיה - סלובקיה (2+) S,D 6.20 4.60 1.15 0 - 0 מידע נוסף
16. 53' סך הכל שערים טווחים (2-3) שבדיה - סלובקיה S,D 2.40 1.70 3.65 0 מידע נוסף
17. 53' מעל/מתחת שערים (2.5) שבדיה - סלובקיה S,D 2.15 1.35 0 מידע נוסף
18. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) שבדיה - סלובקיה (מחצית ראשונה) 3.05 1.20 0 מידע נוסף
19. 53' מעל/מתחת שערים (1.5) שבדיה - סלובקיה (מחצית שנייה) 2.35 1.30 0 מידע נוסף
20. הסתיים מחצית ראשונה שבדיה - סלובקיה S,D 2.20 1.75 4.30 0 - 0 מידע נוסף
21. 53' מחצית שנייה שבדיה - סלובקיה 2.00 2.05 3.85 0 - 0 מידע נוסף
22. הסתיים איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) שבדיה - סלובקיה (כולל הארכות) S,D 3.80 1.20 6.50 0 - 0 מידע נוסף
23. הסתיים מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) שבדיה - סלובקיה (כולל הארכות) S,D 2.60 1.20 0 - 0 מידע נוסף
24. הסתיים מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) שבדיה - סלובקיה (כולל הארכות) S,D 2.05 2.50 2.80 0 - 0 מידע נוסף
25. 53' סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 שבדיה - סלובקיה S,D 1.75 2.65 3.00 מידע נוסף
26. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 שבדיה - סלובקיה (מחצית ראשונה) S,D 1.45 2.95 4.05 מידע נוסף
27. 53' יתרון יותר קרנות שבדיה - סלובקיה (2.5+) 1.80 1.55 מידע נוסף
28. הסתיים יתרון יותר קרנות שבדיה - סלובקיה (0.5+) (מחצית ראשונה) 1.45 1.90 מידע נוסף
29. הסתיים קרן ראשונה שבדיה - סלובקיה 1.35 100.00 1.95 מידע נוסף
30. 53' קרן אחרונה שבדיה - סלובקיה 1.35 100.00 1.95 מידע נוסף
31. 53' מעל/מתחת קרנות (10.5) שבדיה - סלובקיה 2.20 1.25 מידע נוסף
32. הסתיים מעל/מתחת קרנות (5.5) שבדיה - סלובקיה (מחצית ראשונה) 2.65 1.20 מידע נוסף
33. 53' הראשונה ל-3 קרנות שבדיה - סלובקיה S,D 1.25 18.00 2.55 0 - 0 מידע נוסף
34. 53' הראשונה ל-5 קרנות שבדיה - סלובקיה S,D 1.50 3.10 3.85 0 - 0 מידע נוסף
35. 53' מעל/מתחת נבדלים (3.5) שבדיה - סלובקיה S,D 1.75 1.55 1 מידע נוסף
36. הסתיים מעל/מתחת נבדלים (1.5) שבדיה - סלובקיה (מחצית ראשונה) 1.75 1.55 1 מידע נוסף
37. 53' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 שבדיה - סלובקיה S,D 3.20 2.75 1.75 מידע נוסף
38. 53' שער עד דקה 34? כן/לא שבדיה - סלובקיה 1.65 1.65 מידע נוסף
39. 53' שער ראשון במשחק שבדיה - סלובקיה 1.50 5.00 2.40 מידע נוסף
40. 53' שער אחרון במשחק שבדיה - סלובקיה 1.50 5.00 2.40 מידע נוסף
41. 53' האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא שבדיה - סלובקיה 1.80 1.45 מידע נוסף
42. 53' מצאפ שערים - אלכסנדר איזק - מארק האמשיק 2.95 1.35 5.00 מידע נוסף
בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - יורו 2020, בית ד', (באנגליה וסקוטלנד)

90. 19:00 קרואטיה - צ'כיה S,D 1.90 3.15 3.40 ספורט2 מידע נוסף
91. 19:00 קרואטיה - צ'כיה (1+) S,D 3.30 3.10 1.60 מידע נוסף
92. 19:00 קרואטיה (1+) - צ'כיה S,D 1.15 4.50 6.40 מידע נוסף
93. 19:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) קרואטיה - צ'כיה S,D 2.65 1.75 3.00 מידע נוסף
94. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) קרואטיה - צ'כיה S,D 1.90 1.45 מידע נוסף
95. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) קרואטיה - צ'כיה (מחצית ראשונה) 2.75 1.20 מידע נוסף
96. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) קרואטיה - צ'כיה (מחצית שנייה) 2.05 1.40 מידע נוסף
97. 19:00 מחצית ראשונה קרואטיה - צ'כיה S,D 2.50 1.80 3.40 מידע נוסף
98. 19:00 מחצית שנייה קרואטיה - צ'כיה 2.20 2.10 3.05 מידע נוסף
99. 19:00 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) קרואטיה - צ'כיה (כולל הארכות) S,D 4.60 1.15 6.20 מידע נוסף
100. 19:00 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) קרואטיה - צ'כיה (כולל הארכות) S,D 2.90 1.15 מידע נוסף
101. 19:00 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) קרואטיה - צ'כיה (כולל הארכות) S,D 1.95 2.45 3.05 מידע נוסף
102. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קרואטיה - צ'כיה S,D 1.75 2.40 3.40 מידע נוסף
103. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 קרואטיה - צ'כיה (מחצית ראשונה) S,D 1.40 3.00 4.10 מידע נוסף
104. 19:00 יתרון יותר קרנות קרואטיה - צ'כיה (0.5+) 1.70 1.60 מידע נוסף
105. 19:00 יתרון יותר קרנות קרואטיה - צ'כיה (0.5+) (מחצית ראשונה) 1.85 1.50 מידע נוסף
106. 19:00 קרן ראשונה קרואטיה - צ'כיה 1.55 100.00 1.65 מידע נוסף
107. 19:00 קרן אחרונה קרואטיה - צ'כיה 1.55 100.00 1.65 מידע נוסף
108. 19:00 מעל/מתחת קרנות (9.5) קרואטיה - צ'כיה 1.85 1.40 מידע נוסף
109. 19:00 מעל/מתחת קרנות (5.5) קרואטיה - צ'כיה (מחצית ראשונה) 2.70 1.20 מידע נוסף
110. 19:00 הראשונה ל-3 קרנות קרואטיה - צ'כיה S,D 1.45 18.00 2.00 מידע נוסף
111. 19:00 הראשונה ל-5 קרנות קרואטיה - צ'כיה S,D 1.70 3.10 3.00 מידע נוסף
112. 19:00 מעל/מתחת נבדלים (3.5) קרואטיה - צ'כיה S,D 1.40 2.00 מידע נוסף
113. 19:00 מעל/מתחת נבדלים (1.5) קרואטיה - צ'כיה (מחצית ראשונה) 1.40 2.00 מידע נוסף
114. 19:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קרואטיה - צ'כיה S,D 2.85 2.75 1.90 מידע נוסף
115. 19:00 שער עד דקה 32? כן/לא קרואטיה - צ'כיה 1.65 1.65 מידע נוסף
116. 19:00 שער ראשון במשחק קרואטיה - צ'כיה 1.65 6.25 2.05 מידע נוסף
117. 19:00 שער אחרון במשחק קרואטיה - צ'כיה 1.65 6.25 2.05 מידע נוסף
118. 19:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא קרואטיה - צ'כיה 1.60 1.60 מידע נוסף
119. 19:00 מצאפ שערים - אנדריי קראמריץ' - פטריק שיק 3.10 1.50 3.40 מידע נוסף
213. 22:00 אנגליה - סקוטלנד S,D 1.15 5.60 11.30 ספורט2 מידע נוסף
214. 22:00 אנגליה - סקוטלנד (1+) S,D 1.45 3.50 3.60 מידע נוסף
215. 22:00 אנגליה - סקוטלנד (2+) S,D 2.60 3.60 1.70 מידע נוסף
216. 22:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) אנגליה - סקוטלנד S,D 3.05 1.75 2.60 מידע נוסף
217. 22:00 מעל/מתחת שערים (2.5) אנגליה - סקוטלנד S,D 1.65 1.65 מידע נוסף
218. 22:00 מעל/מתחת שערים (1.5) אנגליה - סקוטלנד (מחצית ראשונה) 2.35 1.30 מידע נוסף
219. 22:00 מעל/מתחת שערים (1.5) אנגליה - סקוטלנד (מחצית שנייה) 1.85 1.55 מידע נוסף
220. 22:00 מחצית ראשונה אנגליה - סקוטלנד S,D 1.55 2.10 7.50 מידע נוסף
221. 22:00 מחצית שנייה אנגליה - סקוטלנד 1.45 2.50 7.25 מידע נוסף
222. 22:00 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) אנגליה - סקוטלנד (כולל הארכות) S,D 2.80 1.30 8.40 מידע נוסף
223. 22:00 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) אנגליה - סקוטלנד (כולל הארכות) S,D 2.25 1.30 מידע נוסף
224. 22:00 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) אנגליה - סקוטלנד (כולל הארכות) S,D 1.90 2.50 3.10 מידע נוסף
225. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אנגליה - סקוטלנד S,D 1.75 2.40 3.40 מידע נוסף
226. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אנגליה - סקוטלנד (מחצית ראשונה) S,D 1.40 3.00 4.25 מידע נוסף
227. 22:00 יתרון יותר קרנות אנגליה - סקוטלנד (3.5+) S,D 1.80 1.50 מידע נוסף
228. 22:00 יתרון יותר קרנות אנגליה - סקוטלנד (1.5+) (מחצית ראשונה) 1.70 1.60 מידע נוסף
229. 22:00 קרן ראשונה אנגליה - סקוטלנד 1.25 100.00 2.20 מידע נוסף
230. 22:00 קרן אחרונה אנגליה - סקוטלנד 1.25 100.00 2.20 מידע נוסף
231. 22:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) אנגליה - סקוטלנד 2.30 1.20 מידע נוסף
232. 22:00 מעל/מתחת קרנות (5.5) אנגליה - סקוטלנד (מחצית ראשונה) 2.75 1.20 מידע נוסף
233. 22:00 הראשונה ל-3 קרנות אנגליה - סקוטלנד S,D 1.10 15.00 3.70 מידע נוסף
234. 22:00 הראשונה ל-5 קרנות אנגליה - סקוטלנד S,D 1.20 3.70 6.80 מידע נוסף
235. 22:00 מעל/מתחת נבדלים (3.5) אנגליה - סקוטלנד S,D 1.65 1.65 מידע נוסף
236. 22:00 מעל/מתחת נבדלים (1.5) אנגליה - סקוטלנד (מחצית ראשונה) 1.60 1.70 מידע נוסף
237. 22:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אנגליה - סקוטלנד S,D 2.70 3.00 1.85 מידע נוסף
238. 22:00 שער ראשון במשחק אנגליה - סקוטלנד 1.20 8.50 3.45 מידע נוסף
239. 22:00 שער אחרון במשחק אנגליה - סקוטלנד 1.20 8.50 3.45 מידע נוסף
240. 22:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא אנגליה - סקוטלנד 1.85 1.40 מידע נוסף
241. 22:00 מצאפ שערים - מרקוס רשפורד - ראחים סטרלינג 3.15 1.55 3.15 מידע נוסף
242. 22:00 מעל/מתחת שערים (1) הארי קיין 3.50 2.40 1.75 מידע נוסף
ארגנטינה

כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית שניה, בית א'

ברזיל

כדורגל - ברזיל - ברזילאית ראשונה

ברזיל

כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה

קזחסטן

כדורגל - קזחסטן - קזחית ראשונה

10. הסתיים קיזילזר פטרופבלוסק - אורלסק S,D 1.85 2.50 3.30 0 - 1 מידע נוסף
11. הסתיים קיזילז'ר אס.קיי. - אורלסק (1+) 3.50 3.15 1.55 0 - 1 מידע נוסף
12. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) קיזילז'ר אס.קיי. - אורלסק 2.10 1.35 1 מידע נוסף
43. 47' שחטיור קרגנדי - טרז S,D 2.25 2.50 2.45 1 - 0 מידע נוסף
44. 47' שחטיור קרגנדי - טרז (1+) 4.75 3.35 1.35 1 - 0 מידע נוסף
45. 47' מעל/מתחת שערים (2.5) שחטיור קרגנדי - טאראז 2.15 1.35 1 מידע נוסף
49. 8' אטיראו - פ.צ. אסטנה S,D 3.60 2.80 1.65 0 - 1 מידע נוסף
50. 8' אטיראו (1+) - פ.צ. אסטנה 1.75 3.10 2.85 0 - 1 מידע נוסף
51. 8' מעל/מתחת שערים (2.5) אטיראו - פ.צ. אסטנה 1.85 1.50 1 מידע נוסף
71. 18:00 א.שימקנט - אקטובה S,D 1.35 3.30 4.95 מידע נוסף
72. 18:00 אורדבסי - אקטובה (1+) 2.10 3.00 2.30 מידע נוסף
73. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) אורדבסי - אקטובה 1.70 1.60 מידע נוסף
איטליה

כדורגל - איטליה - איטלקית רביעית, בית 6

46. משוחק רקנטסה 1923 - קסטלנובו וומאנו S,D 1.90 2.65 2.90 מידע נוסף
47. משוחק רקנטסה 1923 - קסטלנובו וומאנו (1+) 3.10 3.75 1.50 מידע נוסף
48. משוחק מעל/מתחת שערים (2.5) רקנטסה 1923 - קסטלנובו וומאנו 1.40 2.00 מידע נוסף
גיאורגיה

כדורגל - גיאורגיה - גיאורגית ראשונה

52. 17:30 טלאוי - שוקורה קובלטי S,D 2.40 2.65 2.20 מידע נוסף
53. 17:30 טלאוי (1+) - שוקורה קובלטי 1.35 3.35 4.55 מידע נוסף
54. 17:30 מעל/מתחת שערים (2.5) טלאוי - שוקורה קובלטי 2.00 1.40 מידע נוסף
74. 18:30 טורפדו קוטאיסי - סמגורלי S,D 1.95 2.70 2.75 מידע נוסף
75. 18:30 טורפדו קוטאיסי - סמגורלי (1+) 3.65 3.25 1.50 מידע נוסף
76. 18:30 מעל/מתחת שערים (2.5) טורפדו קוטאיסי - סמגורלי 1.90 1.45 מידע נוסף
155. 19:30 דינמו באטומי - דילה גורי S,D 1.45 2.95 4.45 מידע נוסף
156. 19:30 דינמו באטומי - דילה גורי (1+) 2.50 2.90 2.00 מידע נוסף
157. 19:30 מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו באטומי - דילה גורי 1.95 1.45 מידע נוסף
אוזבקיסטאן

כדורגל - אוזבקיסטאן - אוזבקית ראשונה

55. 18:00 קיזילקום זרפשון - סורחון טרמז S,D 1.60 2.80 3.70 מידע נוסף
56. 18:00 קיזילקום זרפשון - סורחון (1+) 2.85 3.00 1.80 מידע נוסף
57. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) קיזילקום זרפשון - סורחון 1.95 1.40 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ראשונה

58. 18:00 סלוצק - שחטיאר סוליגורסק S,D 6.00 3.55 1.25 מידע נוסף
59. 18:00 סלוצק (1+) - שחטיאר סוליגורסק 2.65 3.10 1.80 מידע נוסף
60. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) סלוצק - שחטיאר סוליגורסק 1.60 1.70 מידע נוסף
161. 20:00 דינמו ברסט - סמורגון S,D 1.20 3.65 6.50 מידע נוסף
162. 20:00 דינמו ברסט - סמורגון (1+) 1.75 3.10 2.85 מידע נוסף
163. 20:00 מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו ברסט - סמורגון 1.60 1.70 מידע נוסף
ליטא

כדורגל - ליטא - ליגה ליטאית

61. 18:00 דזיוגאס - ז'לגיריס וילנה S,D 6.75 4.25 1.15 מידע נוסף
62. 18:00 דזיוגאס (1+) - ז'לגיריס וילנה 3.35 3.45 1.50 מידע נוסף
63. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) דזיוגאס - ז'לגיריס וילנה 1.30 2.20 מידע נוסף
164. 20:00 נבזיס - בנגה גרגזדי S,D 2.35 2.70 2.15 מידע נוסף
165. 20:00 נבזיס (1+) - בנגה גרגזדי 1.40 3.50 4.15 מידע נוסף
166. 20:00 מעל/מתחת שערים (2.5) נבזיס - בנגה גרגזדי 1.75 1.55 מידע נוסף
פינלנד

כדורגל - פינלנד - פינית ראשונה

64. 18:00 ה.י.ק. הלסינקי - אילבס S,D 1.25 3.70 5.50 מידע נוסף
65. 18:00 ה.י.ק. הלסינקי - אילבס (1+) 1.90 3.20 2.40 מידע נוסף
66. 18:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) ה.י.ק. הלסינקי - אילבס S,D 3.55 1.80 2.25 מידע נוסף
67. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ה.י.ק. הלסינקי - אילבס S,D 1.50 1.85 מידע נוסף
68. 18:00 מחצית ראשונה ה.י.ק. הלסינקי - אילבס 1.70 2.10 5.25 מידע נוסף
69. 18:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ה.י.ק. הלסינקי - אילבס S,D 2.05 2.40 2.65 מידע נוסף
70. 18:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ה.י.ק. הלסינקי - אילבס (מחצית ראשונה) S,D 1.60 2.60 3.70 מידע נוסף
77. 18:30 אינטר טורקו - סיינהיואן S,D 1.45 3.10 4.20 מידע נוסף
78. 18:30 אינטר טורקו - סיינאיוהן (1+) 2.85 3.05 1.75 מידע נוסף
79. 18:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) אינטר טורקו - סיינאיוהן S,D 2.45 1.85 3.05 מידע נוסף
80. 18:30 מעל/מתחת שערים (2.5) אינטר טורקו - סיינאיוהן S,D 1.95 1.45 מידע נוסף
81. 18:30 מחצית ראשונה אינטר טורקו - סיינאיוהן 2.10 1.80 4.30 מידע נוסף
82. 18:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אינטר טורקו - סיינאיוהן S,D 2.25 2.35 2.45 מידע נוסף
83. 18:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אינטר טורקו - סיינאיוהן (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.50 3.40 מידע נוסף
פינלנד

כדורגל - פינלנד - פינית שלישית,בית א'

141. 19:00 ג'אפס - אטלנטיס S,D 1.40 3.70 3.85 מידע נוסף
142. 19:00 ג'פס - אטלנטיס (1+) 2.00 3.55 2.15 מידע נוסף
143. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ג'פס - אטלנטיס 1.25 2.45 מידע נוסף
144. 19:00 מיקלי - נורמייארבן S,D 2.15 3.00 2.20 מידע נוסף
145. 19:00 מיקלין קיסאט - נורמייארבן (1+) 3.85 3.70 1.40 מידע נוסף
146. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) מיקלין קיסאט - נורמייארבן 1.45 1.95 מידע נוסף
אורוגוואי

כדורגל - אורוגוואי - אורוגוואית ראשונה, אפרטורה

84. 18:45 רנטיסטאס - טורק S,D 3.50 2.85 1.60 מידע נוסף
85. 18:45 רנטיסטאס (1+) - טורק 1.75 3.30 2.70 מידע נוסף
86. 18:45 מעל/מתחת שערים (2.5) רנטיסטאס - טורק 1.60 1.70 מידע נוסף
173. 21:00 אתלטיקו פניקס מונטבידאו - סריטו S,D 2.05 2.80 2.45 מידע נוסף
174. 21:00 אתלטיקו פניקס מונטבידאו - סריטו (1+) 3.70 3.55 1.45 מידע נוסף
175. 21:00 מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיקו פניקס מונטבידאו - סריטו 1.55 1.75 מידע נוסף
אלג'יריה

כדורגל - אלג'יריה - אלג'יר ראשונה

87. 19:00 עין מלילה - קונסטינה S,D 2.70 2.50 2.10 מידע נוסף
88. 19:00 עין מלילה (1+) - קונסטינה 1.40 3.20 4.35 מידע נוסף
89. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) עין מלילה - קונסטינה 2.20 1.30 מידע נוסף
158. 19:45 שלף - חוסיין דיי S,D 1.85 2.50 3.15 מידע נוסף
159. 19:45 שלף - חוסיין דיי (1+) 3.70 3.05 1.55 מידע נוסף
160. 19:45 מעל/מתחת שערים (2.5) שלף - חוסיין דיי 2.25 1.30 מידע נוסף
נורבגיה

כדורגל - נורבגיה - נורבגית שניה

120. 19:00 ברינה - גרורוד S,D 1.45 3.25 3.80 מידע נוסף
121. 19:00 ברינה - גרורוד (1+) 2.25 3.40 1.95 מידע נוסף
122. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ברינה - גרורוד 1.40 2.00 מידע נוסף
123. 19:00 סוגנדל - אלסונד S,D 1.75 3.05 2.80 מידע נוסף
124. 19:00 סוגנדל - אלסונד (1+) 3.00 3.40 1.60 מידע נוסף
125. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) סוגנדל - אלסונד 1.50 1.85 מידע נוסף
126. 19:00 סטארט - אולנסקר S,D 1.50 3.30 3.50 מידע נוסף
127. 19:00 סטארט - אולנסקר (1+) 2.30 3.45 1.90 מידע נוסף
128. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) סטארט - אולנסקר 1.35 2.10 מידע נוסף
129. 19:00 סטיורדאלס בלינק - סאנדנס S,D 2.45 2.95 1.95 מידע נוסף
130. 19:00 סטיורדאלס/בלינק (1+) - סאנדנס 1.45 3.65 3.40 מידע נוסף
131. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) סטיורדאלס/בלינק - סאנדנס 1.45 1.95 מידע נוסף
132. 19:00 סטרומן - אסיין S,D 2.60 2.90 1.95 מידע נוסף
133. 19:00 סטרומן (1+) - אסיין 1.50 3.55 3.35 מידע נוסף
134. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) סטרומן - אסיין 1.50 1.85 מידע נוסף
135. 19:00 קפום - רנהיים S,D 2.55 2.95 1.90 מידע נוסף
136. 19:00 קפום אוסלו (1+) - רנהיים 1.50 3.55 3.30 מידע נוסף
137. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) קפום אוסלו - רנהיים 1.50 1.85 מידע נוסף
138. 19:00 ראופוס - יירב S,D 1.65 3.25 2.95 מידע נוסף
139. 19:00 ראופוס - יירב (1+) 2.60 3.55 1.70 מידע נוסף
140. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ראופוס - יירב 1.30 2.20 מידע נוסף
185. 21:00 פרדריקסטאד - האם קאם S,D 1.70 3.20 2.85 מידע נוסף
186. 21:00 פרדריקסטאד - האם קאם (1+) 2.75 3.55 1.65 מידע נוסף
187. 21:00 מעל/מתחת שערים (2.5) פרדריקסטאד - האם קאם 1.35 2.10 מידע נוסף
מצרים

כדורגל - מצרים - מצרית ראשונה

167. 20:00 וואדי דגלה - גונה S,D 1.90 2.55 3.05 מידע נוסף
168. 20:00 וואדי דגלה - גונה (1+) 3.65 3.20 1.50 מידע נוסף
169. 20:00 מעל/מתחת שערים (2.5) וואדי דגלה - גונה 2.05 1.40 מידע נוסף
שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית, דרום

170. 20:00 לונד - תורנס S,D 1.65 3.30 2.95 מידע נוסף
171. 20:00 קווידינג - ואנרסבורגס איי.אפ. S,D 1.65 3.15 3.00 מידע נוסף
שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית שלישית, צפון

172. 20:00 אומאה - איי.אף.קיי לולאה S,D 1.25 3.80 5.50 מידע נוסף
איי פארו

כדורגל - איי פארו - איי פארו ראשונה

176. 21:00 רונאביק - טופטיר S,D 1.15 4.45 7.00 מידע נוסף
177. 21:00 רונאביק - טופטיר (1+) 1.45 3.65 3.50 מידע נוסף
178. 21:00 מעל/מתחת שערים (2.5) רונאביק - טופטיר 1.25 2.45 מידע נוסף
איסלנד

כדורגל - איסלנד - איסלנדית שנייה

179. 21:00 איי.בי.וי - פיולניר S,D 2.20 3.10 2.10 מידע נוסף
180. 21:00 איי.בי.וי (1+) - פיולניר 1.40 3.95 3.50 מידע נוסף
181. 21:00 מעל/מתחת שערים (2.5) איי.בי.וי - פיולניר 1.25 2.40 מידע נוסף
182. 21:00 ת'ור אקוריירי - קורדנגיר S,D 2.15 3.20 2.15 מידע נוסף
183. 21:00 ת'ור אקוריירי - קורדנגיר (1+) 3.60 3.90 1.40 מידע נוסף
184. 21:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ת'ור אקוריירי - קורדנגיר 1.30 2.30 מידע נוסף
246. 22:15 אפטורלדינג - סלפוס S,D 2.50 3.30 1.85 מידע נוסף
247. 22:15 אפטורלדינג (1+) - סלפוס 1.55 3.80 2.90 מידע נוסף
248. 22:15 מעל/מתחת שערים (2.5) אפטורלדינג - סלפוס 1.25 2.50 מידע נוסף
249. 22:15 גרינדביק - גרוטה S,D 2.00 3.15 2.35 מידע נוסף
250. 22:15 גרינדביק - גרוטה (1+) 3.25 3.85 1.45 מידע נוסף
251. 22:15 מעל/מתחת שערים (2.5) גרינדביק - גרוטה 1.25 2.40 מידע נוסף
אירלנד

כדורגל - אירלנד - ליגה אירית שנייה

188. 21:30 בריי וונדררס - יו.סי.דבלין S,D 1.95 2.85 2.60 מידע נוסף
189. 21:30 בריי וונדררס - יו.סי.דבלין (1+) 3.45 3.50 1.50 מידע נוסף
190. 21:30 מעל/מתחת שערים (2.5) בריי וונדררס - יו.סי.דבלין 1.55 1.75 מידע נוסף
204. 21:45 את'לון טאון - קורק סיטי S,D 2.00 2.80 2.55 מידע נוסף
205. 21:45 את'לון טאון - קורק סיטי (1+) 3.65 3.40 1.45 מידע נוסף
206. 21:45 מעל/מתחת שערים (2.5) את'לון טאון - קורק סיטי 1.70 1.60 מידע נוסף
207. 21:45 גאלוואי - קבינטילי S,D 1.35 3.50 4.50 מידע נוסף
208. 21:45 גאלוואי - קבינטילי (1+) 2.00 3.30 2.25 מידע נוסף
209. 21:45 מעל/מתחת שערים (2.5) גאלוואי - קבינטילי 1.40 2.00 מידע נוסף
243. 21:45 ווקספורד - שלבורן S,D 7.25 4.10 1.15 מידע נוסף
244. 21:45 ווקספורד (1+) - שלבורן 3.35 3.35 1.55 מידע נוסף
245. 21:45 מעל/מתחת שערים (2.5) ווקספורד - שלבורן 1.40 2.00 מידע נוסף
אירלנד

כדורגל - אירלנד - אירית ראשונה

192. 21:45 בוהמיינס - דרוגהדה יונייטד S,D 1.50 2.95 4.10 מידע נוסף
193. 21:45 בוהמיינס - דרוגהדה יונייטד (1+) 2.50 3.00 1.95 מידע נוסף
194. 21:45 מעל/מתחת שערים (2.5) בוהמיינס - דרוגהדה יונייטד 1.80 1.50 מידע נוסף
195. 21:45 דונדלק - לונגפורד טאון S,D 1.20 3.90 6.25 מידע נוסף
196. 21:45 דנדאלק - לונגפורד טאון (1+) 1.65 3.25 2.95 מידע נוסף
197. 21:45 מעל/מתחת שערים (2.5) דנדאלק - לונגפורד טאון 1.45 1.95 מידע נוסף
198. 21:45 ווטרפורד יונייטד - שמרוק רוברס S,D 5.75 3.65 1.25 מידע נוסף
199. 21:45 ווטרפורד (1+) - שמרוק רוברס 2.65 3.20 1.80 מידע נוסף
200. 21:45 מעל/מתחת שערים (2.5) ווטרפורד - שמרוק רוברס 1.50 1.85 מידע נוסף
201. 21:45 סט. פטריק - סליגו רוברס S,D 1.65 2.65 3.65 מידע נוסף
202. 21:45 סט. פטריק - סליגו רוברס (1+) 3.15 2.95 1.70 מידע נוסף
203. 21:45 מעל/מתחת שערים (2.5) סט. פטריק - סליגו רוברס 2.20 1.30 מידע נוסף
210. 22:00 פין הארפס - דרי סיטי S,D 2.50 2.45 2.25 מידע נוסף
211. 22:00 פין הארפס (1+) - דרי סיטי 1.35 3.30 4.85 מידע נוסף
212. 22:00 מעל/מתחת שערים (2.5) פין הארפס - דרי סיטי 2.25 1.30 מידע נוסף
ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - WNBA

ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - פלייאוף - NBA

אוסטרליה

כדורסל - אוסטרליה - סל אוסטרליה - פלייאוף

9. הסתיים פרת' ווילדקט (5+) - מלבורן יונייטד S,D 1.80 9.00 1.80 70 - 73 מידע נוסף
צרפת

כדורסל - צרפת - סל צרפת

147. 19:00 מונאקו (5+) - ליון וילרבאן S,D 1.85 9.00 1.75 מידע נוסף
148. 19:00 מעל/מתחת נקודות (162) מונאקו - ליון וילרבאן 1.70 20.00 1.70 מידע נוסף
149. 19:00 מונאקו (2+) - ליון וילרבאן (רבע ראשון) D 1.80 9.00 1.80 מידע נוסף
150. 19:00 מונאקו (3+) - ליון וילרבאן (מחצית ראשונה) D 1.80 9.00 1.80 מידע נוסף
151. 19:00 הראשונה ל-10 נקודות מונאקו - ליון וילרבאן (כולל הארכות) S,D 1.75 1.55 מידע נוסף
152. 19:00 הראשונה ל-20 נקודות מונאקו - ליון וילרבאן (כולל הארכות) S,D 1.85 1.50 מידע נוסף
153. 19:00 סל ראשון מונאקו - ליון וילרבאן (כולל הארכות) S,D 1.85 7.00 1.75 מידע נוסף
154. 19:00 מונאקו - ליון וילרבאן (כולל הארכות) S,D 2.35 1.30 מידע נוסף
איטליה

כדורסל - איטליה - סל איטלקית שנייה - פלייאוף ירידה

191. 21:30 פלסנסטרו ביילה - רייטי (4.5+) (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 מידע נוסף
ארצות הברית

בייסבול - ארצות הברית - MLB

WTA

טניס - WTA - טורניר ברלין, גרמניה

1. הסתיים ב. בנצ'יץ - י. אלכסנדרובה S,D 1.75 1.55 2 - 1 מידע נוסף
6. 17:15 מ. קיס - לודמילה סמסונובה S,D 1.40 2.05 מידע נוסף
8. 18:15 ג'. פגולה - ו. אזרנקה S,D 2.15 1.35 מידע נוסף
WTA

טניס - WTA - טורניר בירמינגהאם, בריטניה

7. 18:15 ה. ווטסון - ד. וקיץ S,D 2.15 1.35 מידע נוסף
ATP

טניס - ATP - טורניר האלה, גרמניה

2. הסתיים פ. קולשרייבר - א.רובלב S,D 2.90 1.15 0 - 2 מידע נוסף
5. 17:15 א. הומבר - סבסטיאן קודרה S,D 1.50 1.85 מידע נוסף
ATP

טניס - ATP - טורניר קווינס,בריטניה

3. 18:00 א. דה מינאור - מ. ציליץ' S,D 1.70 1.60 מידע נוסף
4. 18:20 פ. טיפו - ד. שפובאלוב S,D 2.35 1.30 מידע נוסף
 

משחקי ווינר ליין

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר שנבחרה בתאריך המבוקש. המשחקים ממוינים לפי מדינות וליגות, וכל שורת הימור מכילה את כל הימוריי המשנה השייכים לאותו הימור, וכך למעשה ניתן למצוא בקלות את ההימור המתאים לכל אחד.

לאחר שמוצאים את ההימור המתאים, לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש:
סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים

משחקי ווינר ליין

באזור זה מוצגים עשרות אירועי ספורט מענפי ספורט מגוונים. באמצעות כלי סינון ניתן לקבל את המשחקים שעליהם מעוניינים להמר. לצד סינונים פשוטים כמו סינון לפי מדינה, ענף ספורט או ליגה, ישנה אפשרות לסנן עם סינונים מתקדמים וייחודיים כמו סינון לפי זמני משחק , גובה ליין ואחוזי שינוי שהיה בליין מהרגע שפורסם . כלים אלו עשויים להגדיל באופן ניכר את מציאת המשחקים הרלוונטיים לכל משתמש.

כללי הימורים

מחשבון הימורים

שלום אורח ,
טופס המשחקים שלך ריק.
התחל לשחק!

יחס שהתקבל  
שלח טופס ווינר

סיכום אירועים זמן אמת

משחק אירוע

לא התרחשו אירועים

האפליקציה החדשה של Winner יש לך את כל הכלים להרוויח

הרשמה לניוזלטרס