קוסטה ריקה

כדורגל - קוסטה ריקה - קוסטה ריקה ראשונה

טורקמניסטאן

כדורגל - טורקמניסטאן - ליגת מילואים טורקמניסטן

21. 13:00 אהל עד 21 - קופטדג אשחבאד II S,D 2.80 3.70 1.60 מידע נוסף
22. 13:00 אהל II (1+) - קופטדג אשחבאד II 1.75 4.00 2.30 מידע נוסף
23. 13:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) אהל II - קופטדג אשחבאד II S,D 10.50 3.10 1.15 מידע נוסף
24. 13:00 מעל/מתחת שערים (2.5) אהל II - קופטדג אשחבאד II 1.10 3.40 מידע נוסף
25. 13:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא אהל II - קופטדג אשחבאד II 1.10 3.15 מידע נוסף
טורקמניסטאן

כדורגל - טורקמניסטאן - טורקמנית ראשונה

43. 16:30 אלטין אסיר - אנרגטיק טורקמנבסי S,D 1.10 4.40 9.00 מידע נוסף
44. 16:30 אלטין אסיר - אנרגטיק טורקמנבסי (1+) 1.40 3.55 4.10 מידע נוסף
45. 16:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) אלטין אסיר - אנרגטיק טורקמנבסי S,D 4.55 2.05 1.75 מידע נוסף
46. 16:30 מעל/מתחת שערים (2.5) אלטין אסיר - אנרגטיק טורקמנבסי 1.35 2.15 מידע נוסף
47. ט.נ מחצית ראשונה אלטין אסיר - אנרגטיק טורקמנבסי 0.00 0.00 מידע נוסף
48. ט.נ יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אלטין אסיר - אנרגטיק טורקמנבסי 0.00 0.00 מידע נוסף
49. 16:30 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא אלטין אסיר - אנרגטיק טורקמנבסי 1.70 1.45 מידע נוסף
50. 17:00 בלקן - אשגבאט S,D 2.75 3.00 1.80 מידע נוסף
51. 17:00 נבטיצ'י בלקן (1+) - אשגבאט 1.55 3.40 3.15 מידע נוסף
52. 17:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) נבטיצ'י בלקן - אשגבאט S,D 3.35 1.90 2.30 מידע נוסף
53. 17:00 מעל/מתחת שערים (2.5) נבטיצ'י בלקן - אשגבאט 1.55 1.75 מידע נוסף
54. ט.נ מחצית ראשונה נבטיצ'י בלקן - אשגבאט 0.00 0.00 מידע נוסף
55. ט.נ יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 נבטיצ'י בלקן - אשגבאט 0.00 0.00 מידע נוסף
56. 17:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא נבטיצ'י בלקן - אשגבאט 1.40 1.85 מידע נוסף
דנמרק

כדורגל - דנמרק - דנית ראשונה

26. 15:00 ראנדרס - הוברו S,D 1.45 3.05 4.50 מידע נוסף
27. 15:00 ראנדרס - הוברו (1+) 2.30 3.05 2.05 מידע נוסף
28. 15:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) ראנדרס - הוברו S,D 2.80 1.90 2.90 מידע נוסף
29. 15:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ראנדרס - הוברו 1.75 1.55 מידע נוסף
30. 15:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ראנדרס - הוברו (מחצית ראשונה) 2.55 1.25 מידע נוסף
31. 15:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ראנדרס - הוברו (מחצית שנייה) 1.95 1.45 מידע נוסף
32. 15:00 מחצית ראשונה ראנדרס - הוברו 1.90 1.90 4.90 מידע נוסף
33. 15:00 מחצית שנייה ראנדרס - הוברו 1.70 2.30 4.50 מידע נוסף
34. 15:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ראנדרס - הוברו S,D 2.20 2.35 2.50 מידע נוסף
35. 15:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ראנדרס - הוברו (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
36. 15:00 יתרון יותר קרנות ראנדרס - הוברו (1.5+) 1.65 1.65 מידע נוסף
37. 15:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) ראנדרס - הוברו 2.10 1.35 מידע נוסף
38. 15:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ראנדרס - הוברו 2.75 2.90 1.90 מידע נוסף
39. 15:00 שער ראשון במשחק ראנדרס - הוברו 1.35 7.25 2.60 מידע נוסף
40. 15:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא ראנדרס - הוברו 1.65 1.55 מידע נוסף
41. 15:00 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא ראנדרס - הוברו 1.80 1.55 מידע נוסף
42. 15:00 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא ראנדרס - הוברו 3.90 1.10 מידע נוסף
79. 17:00 מידטיילנד - הורסנס S,D 1.15 4.05 7.75 מידע נוסף
80. 17:00 מידטיילנד - הורסנס (1+) 1.50 3.35 3.40 מידע נוסף
81. 17:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) מידטיילנד - הורסנס S,D 4.00 2.00 2.00 מידע נוסף
82. 17:00 מעל/מתחת שערים (2.5) מידטיילנד - הורסנס 1.45 1.95 מידע נוסף
83. 17:00 מעל/מתחת שערים (1.5) מידטיילנד - הורסנס (מחצית ראשונה) 2.05 1.40 מידע נוסף
84. 17:00 מעל/מתחת שערים (1.5) מידטיילנד - הורסנס (מחצית שנייה) 1.60 1.70 מידע נוסף
85. 17:00 מחצית ראשונה מידטיילנד - הורסנס 1.50 2.30 7.50 מידע נוסף
86. 17:00 מחצית שנייה מידטיילנד - הורסנס 1.35 2.75 7.25 מידע נוסף
87. 17:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 מידטיילנד - הורסנס S,D 2.30 2.35 2.40 מידע נוסף
88. 17:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 מידטיילנד - הורסנס (מחצית ראשונה) S,D 1.75 2.35 3.50 מידע נוסף
89. 17:00 יתרון יותר קרנות מידטיילנד - הורסנס (3.5+) 1.65 1.65 מידע נוסף
90. 17:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) מידטיילנד - הורסנס 2.00 1.40 מידע נוסף
91. 17:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 מידטיילנד - הורסנס 2.65 3.20 1.80 מידע נוסף
92. 17:00 שער ראשון במשחק מידטיילנד - הורסנס 1.15 11.75 3.25 מידע נוסף
93. 17:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא מידטיילנד - הורסנס 1.70 1.50 מידע נוסף
94. 17:00 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא מידטיילנד - הורסנס 1.60 1.75 מידע נוסף
145. 19:00 לינגבי - פ.צ. קופנהגן S,D 4.10 3.10 1.45 מידע נוסף
146. 19:00 לינגבי (1+) - פ.צ. קופנהגן 2.00 3.15 2.35 מידע נוסף
147. 19:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) לינגבי - פ.צ. קופנהגן S,D 3.15 1.90 2.50 מידע נוסף
148. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) לינגבי - פ.צ. קופנהגן 1.60 1.70 מידע נוסף
149. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) לינגבי - פ.צ. קופנהגן (מחצית ראשונה) 2.35 1.30 מידע נוסף
150. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) לינגבי - פ.צ. קופנהגן (מחצית שנייה) 1.80 1.55 מידע נוסף
151. 19:00 מחצית ראשונה לינגבי - פ.צ. קופנהגן 4.40 2.00 1.90 מידע נוסף
152. 19:00 מחצית שנייה לינגבי - פ.צ. קופנהגן 4.10 2.35 1.75 מידע נוסף
153. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 לינגבי - פ.צ. קופנהגן S,D 1.90 2.35 3.05 מידע נוסף
154. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 לינגבי - פ.צ. קופנהגן (מחצית ראשונה) S,D 1.55 2.55 4.10 מידע נוסף
155. 19:00 יתרון יותר קרנות לינגבי (1.5+) - פ.צ. קופנהגן 1.65 1.65 מידע נוסף
156. 19:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) לינגבי - פ.צ. קופנהגן 2.40 1.25 מידע נוסף
157. 19:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 לינגבי - פ.צ. קופנהגן 2.75 3.00 1.85 מידע נוסף
158. 19:00 שער ראשון במשחק לינגבי - פ.צ. קופנהגן 2.40 8.50 1.35 מידע נוסף
159. 19:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא לינגבי - פ.צ. קופנהגן 1.50 1.65 מידע נוסף
160. 19:00 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא לינגבי - פ.צ. קופנהגן 4.10 1.10 מידע נוסף
161. 19:00 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא לינגבי - פ.צ. קופנהגן 2.00 1.45 מידע נוסף
247. 21:00 ארהוס - אודנסה S,D 1.70 2.90 3.15 מידע נוסף
248. 21:00 ארהוס - אודנסה (1+) 2.95 3.25 1.65 מידע נוסף
249. 21:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) ארהוס - אודנסה S,D 3.00 1.90 2.65 מידע נוסף
250. 21:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ארהוס - אודנסה 1.70 1.65 מידע נוסף
251. 21:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ארהוס - אודנסה (מחצית ראשונה) 2.45 1.30 מידע נוסף
252. 21:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ארהוס - אודנסה (מחצית שנייה) 1.85 1.50 מידע נוסף
253. 21:00 מחצית ראשונה ארהוס - אודנסה 2.15 1.90 3.60 מידע נוסף
254. 21:00 מחצית שנייה ארהוס - אודנסה 1.95 2.25 3.30 מידע נוסף
255. 21:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ארהוס - אודנסה S,D 2.00 2.35 2.80 מידע נוסף
256. 21:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ארהוס - אודנסה (מחצית ראשונה) S,D 1.60 2.45 4.05 מידע נוסף
257. 21:00 יתרון יותר קרנות ארהוס - אודנסה (0.5+) 1.65 1.65 מידע נוסף
258. 21:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) ארהוס - אודנסה 2.25 1.30 מידע נוסף
259. 21:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ארהוס - אודנסה 2.80 2.95 1.85 מידע נוסף
260. 21:00 שער ראשון במשחק ארהוס - אודנסה 1.50 8.00 2.10 מידע נוסף
261. 21:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא ארהוס - אודנסה 1.50 1.75 מידע נוסף
262. 21:00 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא ארהוס - אודנסה 2.20 1.35 מידע נוסף
263. 21:00 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא ארהוס - אודנסה 3.45 1.15 מידע נוסף
איי פארו

כדורגל - איי פארו - איי פארו ראשונה

57. 17:00 ויקינגור גוטה - טבוארויירי S,D 1.20 4.05 6.50 מידע נוסף
58. 17:00 ויקינגור גוטה - טבוארויירי (1+) 1.55 3.50 3.05 מידע נוסף
59. 17:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) ויקינגור גוטה - טבוארויירי S,D 4.75 2.10 1.70 מידע נוסף
60. 17:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ויקינגור גוטה - טבוארויירי 1.30 2.20 מידע נוסף
61. 17:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ויקינגור גוטה - טבוארויירי (מחצית ראשונה) 1.85 1.50 מידע נוסף
62. 17:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ויקינגור גוטה - טבוארויירי (מחצית שנייה) 1.50 1.85 מידע נוסף
63. 17:00 מחצית ראשונה ויקינגור גוטה - טבוארויירי 1.50 2.35 6.00 מידע נוסף
64. 17:00 מחצית שנייה ויקינגור גוטה - טבוארויירי 1.40 2.85 6.00 מידע נוסף
65. 17:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ויקינגור גוטה - טבוארויירי 2.65 3.35 1.75 מידע נוסף
66. ט.נ שער ראשון במשחק ויקינגור גוטה - טבוארויירי 0.00 0.00 מידע נוסף
67. 17:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא ויקינגור גוטה - טבוארויירי 1.45 1.70 מידע נוסף
68. 17:00 ת'ורשאבן - הייץ'.בי. ת'ורשבאן S,D 1.80 2.95 2.90 מידע נוסף
69. 17:00 ת'ורשאבן - הייץ'.בי. ת'ורשבאן (1+) 3.00 3.45 1.60 מידע נוסף
70. 17:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) ת'ורשאבן - הייץ'.בי. ת'ורשבאן S,D 3.60 1.90 2.10 מידע נוסף
71. 17:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ת'ורשאבן - הייץ'.בי. ת'ורשבאן 1.50 1.80 מידע נוסף
72. 17:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ת'ורשאבן - הייץ'.בי. ת'ורשבאן (מחצית ראשונה) 2.15 1.35 מידע נוסף
73. 17:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ת'ורשאבן - הייץ'.בי. ת'ורשבאן (מחצית שנייה) 1.70 1.65 מידע נוסף
74. 17:00 מחצית ראשונה ת'ורשאבן - הייץ'.בי. ת'ורשבאן 2.15 2.00 3.25 מידע נוסף
75. 17:00 מחצית שנייה ת'ורשאבן - הייץ'.בי. ת'ורשבאן 2.00 2.35 3.00 מידע נוסף
76. 17:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ת'ורשאבן - הייץ'.בי. ת'ורשבאן 2.75 3.10 1.80 מידע נוסף
77. ט.נ שער ראשון במשחק ת'ורשאבן - הייץ'.בי. ת'ורשבאן 0.00 0.00 מידע נוסף
78. 17:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא ת'ורשאבן - הייץ'.בי. ת'ורשבאן 1.35 1.95 מידע נוסף
134. 19:00 סקאלה - רונאביק S,D 9.25 4.75 1.05 מידע נוסף
135. 19:00 סקאלה (1+) - רונאביק 4.55 3.95 1.30 מידע נוסף
136. 19:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) סקאלה - רונאביק S,D 6.25 2.30 1.45 מידע נוסף
137. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) סקאלה - רונאביק 1.20 2.60 מידע נוסף
138. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) סקאלה - רונאביק (מחצית ראשונה) 1.70 1.65 מידע נוסף
139. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) סקאלה - רונאביק (מחצית שנייה) 1.40 2.10 מידע נוסף
140. 19:00 מחצית ראשונה סקאלה - רונאביק 8.25 2.65 1.35 מידע נוסף
141. 19:00 מחצית שנייה סקאלה - רונאביק 8.75 3.25 1.20 מידע נוסף
142. 19:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סקאלה - רונאביק 2.65 3.55 1.75 מידע נוסף
143. ט.נ שער ראשון במשחק סקאלה - רונאביק 0.00 0.00 מידע נוסף
144. 19:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא סקאלה - רונאביק 1.55 1.55 מידע נוסף
236. 21:00 ארגיר - קלאסוויק S,D 9.00 4.80 1.05 מידע נוסף
237. 21:00 ארגיר (1+) - קלאקסוויק 4.55 3.75 1.30 מידע נוסף
238. 21:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) ארגיר - קלאקסוויק S,D 5.50 2.20 1.55 מידע נוסף
239. 21:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ארגיר - קלאקסוויק 1.25 2.45 מידע נוסף
240. 21:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ארגיר - קלאקסוויק (מחצית ראשונה) 1.75 1.60 מידע נוסף
241. 21:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ארגיר - קלאקסוויק (מחצית שנייה) 1.45 2.00 מידע נוסף
242. 21:00 מחצית ראשונה ארגיר - קלאקסוויק 8.50 2.60 1.35 מידע נוסף
243. 21:00 מחצית שנייה ארגיר - קלאקסוויק 9.00 3.15 1.20 מידע נוסף
244. 21:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ארגיר - קלאקסוויק 2.65 3.50 1.75 מידע נוסף
245. ט.נ שער ראשון במשחק ארגיר - קלאקסוויק 0.00 0.00 מידע נוסף
246. 21:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא ארגיר - קלאקסוויק 1.60 1.50 מידע נוסף
ארמניה

כדורגל - ארמניה - ארמנית ראשונה, פלייאוף ירידה

95. 17:30 בנאנטס ירבאן - גנדסאר קאפאן S,D 2.00 2.75 2.55 מידע נוסף
96. 17:30 אוררטו - גנדסאר קאפאן (1+) 3.90 3.35 1.45 מידע נוסף
97. 17:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) אוררטו - גנדסאר קאפאן S,D 2.60 1.85 3.05 מידע נוסף
98. 17:30 מעל/מתחת שערים (2.5) אוררטו - גנדסאר קאפאן 1.85 1.50 מידע נוסף
99. 17:30 מעל/מתחת שערים (1.5) אוררטו - גנדסאר קאפאן (מחצית ראשונה) 2.70 1.25 מידע נוסף
100. 17:30 מעל/מתחת שערים (1.5) אוררטו - גנדסאר קאפאן (מחצית שנייה) 2.00 1.45 מידע נוסף
101. 17:30 מחצית ראשונה אוררטו - גנדסאר קאפאן 2.60 1.80 3.15 מידע נוסף
102. 17:30 מחצית שנייה אוררטו - גנדסאר קאפאן 2.25 2.15 2.85 מידע נוסף
103. 17:30 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אוררטו - גנדסאר קאפאן 2.85 2.85 1.85 מידע נוסף
104. ט.נ שער ראשון במשחק אוררטו - גנדסאר קאפאן 0.00 0.00 מידע נוסף
105. 17:30 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא אוררטו - גנדסאר קאפאן 1.55 1.65 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ראשונה

106. 18:00 פ.צ. מינסק - סלוצק S,D 2.35 2.90 2.10 מידע נוסף
107. 18:00 פ.צ. מינסק (1+) - סלוצק 1.40 3.55 3.85 מידע נוסף
108. 18:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ. מינסק - סלוצק S,D 3.00 1.75 2.70 מידע נוסף
109. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ. מינסק - סלוצק 1.60 1.75 מידע נוסף
110. 18:00 מעל/מתחת שערים (1.5) פ.צ. מינסק - סלוצק (מחצית ראשונה) 2.30 1.30 מידע נוסף
111. 18:00 מעל/מתחת שערים (1.5) פ.צ. מינסק - סלוצק (מחצית שנייה) 1.75 1.60 מידע נוסף
112. 18:00 יתרון יותר קרנות פ.צ. מינסק - סלוצק (0.5+) 1.60 1.70 מידע נוסף
113. 18:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) פ.צ. מינסק - סלוצק 1.75 1.55 מידע נוסף
114. 18:00 מחצית ראשונה פ.צ. מינסק - סלוצק 2.85 1.95 2.60 מידע נוסף
115. 18:00 מחצית שנייה פ.צ. מינסק - סלוצק 2.60 2.30 2.35 מידע נוסף
116. 18:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פ.צ. מינסק - סלוצק S,D 2.40 2.35 2.30 מידע נוסף
117. 18:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 פ.צ. מינסק - סלוצק (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.75 3.05 מידע נוסף
118. 18:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פ.צ. מינסק - סלוצק 2.80 3.05 1.80 מידע נוסף
119. 18:00 שער ראשון במשחק פ.צ. מינסק - סלוצק 1.80 9.25 1.70 מידע נוסף
120. 18:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא פ.צ. מינסק - סלוצק 1.40 1.90 מידע נוסף
121. 18:00 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא פ.צ. מינסק - סלוצק 3.10 1.15 מידע נוסף
122. 18:00 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא פ.צ. מינסק - סלוצק 2.85 1.20 מידע נוסף
ליטא

כדורגל - ליטא - ליגה ליטאית

123. 18:00 סודובה - ז'לגיריס קובנה S,D 1.55 3.15 3.35 מידע נוסף
124. 18:00 סודובה - ז'לגיריס קובנה (1+) 2.55 3.25 1.80 מידע נוסף
125. 18:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) סודובה - ז'לגיריס קובנה S,D 3.45 1.95 2.25 מידע נוסף
126. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) סודובה - ז'לגיריס קובנה 1.55 1.80 מידע נוסף
127. 18:00 מעל/מתחת שערים (1.5) סודובה - ז'לגיריס קובנה (מחצית ראשונה) 2.25 1.35 מידע נוסף
128. 18:00 מעל/מתחת שערים (1.5) סודובה - ז'לגיריס קובנה (מחצית שנייה) 1.70 1.60 מידע נוסף
129. 18:00 מחצית ראשונה סודובה - ז'לגיריס קובנה 2.00 2.00 3.75 מידע נוסף
130. 18:00 מחצית שנייה סודובה - ז'לגיריס קובנה 1.85 2.40 3.50 מידע נוסף
131. 18:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סודובה - ז'לגיריס קובנה 2.75 3.15 1.80 מידע נוסף
132. 18:00 שער ראשון במשחק סודובה - ז'לגיריס קובנה 1.45 10.00 2.15 מידע נוסף
133. 18:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא סודובה - ז'לגיריס קובנה 1.45 1.80 מידע נוסף
סרביה

כדורגל - סרביה - סרבית שניה

162. 19:00 לאזארבק - מטאלק מילנובץ' S,D 1.35 3.25 5.00 מידע נוסף
163. 19:00 לאזארבק - מטלאק גורני מילנובץ' (1+) 2.15 2.90 2.30 מידע נוסף
164. 19:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) לאזארבק - מטלאק גורני מילנובץ' S,D 2.60 1.85 3.15 מידע נוסף
165. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) לאזארבק - מטלאק גורני מילנובץ' 1.85 1.50 מידע נוסף
166. 19:00 מחצית ראשונה לאזארבק - מטלאק גורני מילנובץ' 1.80 1.90 5.50 מידע נוסף
167. 19:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא לאזארבק - מטלאק גורני מילנובץ' 1.80 1.40 מידע נוסף
ישראל

כדורגל - ישראל - ליגה לאומית

168. 20:00 ביתר תל אביב/רמלה - הפועל בני לוד 1.75 2.90 3.00 מידע נוסף
169. 20:00 בית"ר ת"א/בת-ים - בני לוד (1+) 3.35 3.10 1.60 מידע נוסף
170. 20:00 מחצית ראשונה בית"ר ת"א/בת-ים - בני לוד 2.35 1.80 3.75 מידע נוסף
171. 20:00 בני סכנין - הפועל רמת השרון S,D 1.60 3.05 3.40 מידע נוסף
172. 20:00 בני סכנין - עירוני רמת השרון (1+) 2.85 3.10 1.75 מידע נוסף
173. 20:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) בני סכנין - עירוני רמת השרון 3.00 1.75 2.65 מידע נוסף
174. 20:00 מחצית ראשונה בני סכנין - עירוני רמת השרון 2.20 1.80 4.20 מידע נוסף
175. 20:00 הפועל נוף הגליל - הפועל אום אל פאחם 2.20 2.75 2.35 מידע נוסף
176. 20:00 הפועל נוף הגליל - הפועל אום אל פאחם (1+) 4.40 3.25 1.40 מידע נוסף
177. 20:00 מחצית ראשונה הפועל נוף הגליל - הפועל אום אל פאחם 2.80 1.80 3.00 מידע נוסף
178. 20:00 הפועל עכו - הפועל קטמון S,D 3.00 2.90 1.75 STARS 5 מידע נוסף
179. 20:00 הפועל עכו (1+) - הפועל קטמון ירושלים 1.60 3.10 3.35 מידע נוסף
180. 20:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל עכו - הפועל קטמון ירושלים 2.70 1.75 2.95 מידע נוסף
181. 20:00 מחצית ראשונה הפועל עכו - הפועל קטמון ירושלים 3.75 1.80 2.35 מידע נוסף
182. 20:00 הפועל פתח תקוה - מכבי אחי נצרת 1.80 2.90 2.90 מידע נוסף
183. 20:00 הפועל פתח תקוה - מכבי אחי נצרת (1+) 3.45 3.20 1.55 מידע נוסף
184. 20:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל פתח תקוה - מכבי אחי נצרת 3.00 1.75 2.65 מידע נוסף
185. 20:00 מחצית ראשונה הפועל פתח תקוה - מכבי אחי נצרת 2.40 1.80 3.60 מידע נוסף
186. 20:00 הפועל ראשון לציון - הפועל אשקלון 1.40 3.35 4.25 5 Live מידע נוסף
187. 20:00 הפועל ראשון לציון - הפועל אשקלון (1+) 2.10 3.05 2.25 מידע נוסף
188. 20:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל ראשון לציון - הפועל אשקלון 3.20 1.75 2.55 מידע נוסף
189. 20:00 מחצית ראשונה הפועל ראשון לציון - הפועל אשקלון 2.00 1.80 5.15 מידע נוסף
190. 20:00 הפועל רמת גן - הפועל עפולה 1.70 2.95 3.10 מידע נוסף
191. 20:00 הפועל רמת גן - הפועל עפולה (1+) 3.00 3.05 1.70 מידע נוסף
192. 20:00 מחצית ראשונה הפועל רמת גן - הפועל עפולה 2.30 1.80 3.90 מידע נוסף
193. 20:00 מ.ס כפר קאסם - מכבי פתח תקוה S,D 3.40 3.05 1.60 5 Plus מידע נוסף
194. 20:00 מ.ס כפר קאסם (1+) - מכבי פתח תקוה 1.75 3.10 2.85 מידע נוסף
195. 20:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) מ.ס כפר קאסם - מכבי פתח תקוה 2.85 1.75 2.80 מידע נוסף
196. 20:00 מחצית ראשונה מ.ס כפר קאסם - מכבי פתח תקוה 4.20 1.80 2.20 מידע נוסף
ישראל

כדורגל - ישראל - פלייאוף תחתון - ליגת העל

209. 20:15 בני יהודה תא - הפועל כפר סבא S,D 1.95 2.90 3.15 ספורט1 מידע נוסף
210. 20:15 בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא (1+) 3.55 3.35 1.50 מידע נוסף
211. 20:15 סך הכל שערים טווחים (2-3) בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא 2.60 1.70 3.25 מידע נוסף
212. 20:15 מעל/מתחת שערים (2.5) בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא S,D 1.75 1.55 מידע נוסף
213. 20:15 מעל/מתחת שערים (1.5) בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא (מחצית ראשונה) 2.45 1.25 מידע נוסף
214. 20:15 מעל/מתחת שערים (1.5) בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא (מחצית שנייה) 1.95 1.45 מידע נוסף
215. 20:15 מחצית ראשונה בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא 2.45 1.80 3.50 מידע נוסף
216. 20:15 מחצית שנייה בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא 2.10 2.10 3.40 מידע נוסף
217. 20:15 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא (כולל הארכות) S,D 4.90 1.15 5.80 מידע נוסף
218. 20:15 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא (כולל הארכות) S,D 3.00 1.15 מידע נוסף
219. 20:15 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא (כולל הארכות) S,D 1.90 2.55 3.00 מידע נוסף
220. 20:15 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא S,D 1.80 2.50 3.10 מידע נוסף
221. 20:15 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא (מחצית ראשונה) S,D 1.50 2.70 4.10 מידע נוסף
222. 20:15 יתרון יותר קרנות בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא (1.5+) 1.65 1.65 מידע נוסף
223. 20:15 קרן ראשונה בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא 1.50 50.00 1.80 מידע נוסף
224. 20:15 קרן אחרונה בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא 1.50 50.00 1.80 מידע נוסף
225. 20:15 מעל/מתחת קרנות (10.5) בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא 2.65 1.20 מידע נוסף
226. 20:15 מעל/מתחת קרנות (9.5) בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא 1.90 1.45 מידע נוסף
227. 20:15 מעל/מתחת קרנות (5.5) בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא (מחצית ראשונה) 3.00 1.15 מידע נוסף
228. 20:15 הראשונה ל-3 קרנות בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא S,D 1.40 30.00 2.00 מידע נוסף
229. 20:15 בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא S,D 1.75 3.50 2.55 מידע נוסף
230. 20:15 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא 2.80 3.00 1.80 מידע נוסף
231. 20:15 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא 1.60 1.60 מידע נוסף
232. 20:15 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא 2.20 1.35 מידע נוסף
233. 20:15 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא 2.75 1.20 מידע נוסף
234. 20:15 מצאפ שערים - דור ג'אן - אמאדו סוקונה 3.50 1.30 4.40 מידע נוסף
235. 20:15 מצאפ שערים - מוחמד גדיר - עומר פדידה 3.60 1.30 4.30 מידע נוסף
צ'כיה

כדורגל - צ'כיה - צ'כית שניה

197. 20:00 ברנו - דוקלה פראג S,D 1.60 3.10 3.35 מידע נוסף
198. 20:00 ברנו - דוקלה פראג (1+) 2.55 3.35 1.80 מידע נוסף
199. 20:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) ברנו - דוקלה פראג S,D 3.75 1.95 2.10 מידע נוסף
200. 20:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ברנו - דוקלה פראג 1.50 1.85 מידע נוסף
201. 20:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ברנו - דוקלה פראג (מחצית ראשונה) 2.10 1.40 מידע נוסף
202. 20:00 מעל/מתחת שערים (1.5) ברנו - דוקלה פראג (מחצית שנייה) 1.65 1.65 מידע נוסף
203. 20:00 מחצית ראשונה ברנו - דוקלה פראג 2.00 2.05 3.70 מידע נוסף
204. 20:00 מחצית שנייה ברנו - דוקלה פראג 1.85 2.45 3.45 מידע נוסף
205. 20:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ברנו - דוקלה פראג 2.75 3.15 1.80 מידע נוסף
206. 20:00 שער ראשון במשחק ברנו - דוקלה פראג 1.45 11.00 2.10 מידע נוסף
207. 20:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא ברנו - דוקלה פראג 1.35 1.90 מידע נוסף
208. 20:00 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא ברנו - דוקלה פראג 2.35 1.30 מידע נוסף
גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה

264. 21:30 פ.צ. קלן - לייפציג S,D 4.70 4.00 1.40 ספורט2 מידע נוסף
265. 21:30 בעיטת פתיחה פ.צ. קלן - לייפציג S,D 1.65 1.65 מידע נוסף
266. 21:30 פ.צ. קלן (1+) - לייפציג S,D 2.30 3.50 1.90 מידע נוסף
267. 21:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ. קלן - לייפציג 4.65 2.10 1.80 מידע נוסף
268. 21:30 מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ. קלן - לייפציג S,D 1.30 2.30 מידע נוסף
269. 21:30 מעל/מתחת שערים (4.5) פ.צ. קלן - לייפציג 2.40 1.20 מידע נוסף
270. 21:30 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) פ.צ. קלן - לייפציג (כולל הארכות) S,D 6.50 1.25 3.45 מידע נוסף
271. 21:30 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) פ.צ. קלן - לייפציג (כולל הארכות) S,D 2.40 1.25 מידע נוסף
272. 21:30 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) פ.צ. קלן - לייפציג (כולל הארכות) S,D 1.70 2.60 3.65 מידע נוסף
273. 21:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פ.צ. קלן - לייפציג S,D 2.65 2.30 2.15 מידע נוסף
274. 21:30 יתרון יותר קרנות פ.צ. קלן (1.5+) - לייפציג 1.65 1.65 מידע נוסף
275. 21:30 הראשונה ל-3 קרנות פ.צ. קלן - לייפציג S,D 2.40 35.00 1.25 מידע נוסף
276. 21:30 קרן ראשונה פ.צ. קלן - לייפציג 1.80 100.00 1.45 מידע נוסף
277. 21:30 קרן אחרונה פ.צ. קלן - לייפציג 1.80 100.00 1.45 מידע נוסף
278. 21:30 מעל/מתחת נבדלים (4.5) פ.צ. קלן - לייפציג S,D 1.65 1.65 מידע נוסף
279. 21:30 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פ.צ. קלן - לייפציג S,D 2.65 3.40 1.75 מידע נוסף
280. 21:30 מעל/מתחת קרנות (10.5) פ.צ. קלן - לייפציג 1.60 1.60 מידע נוסף
281. 21:30 מחצית ראשונה פ.צ. קלן - לייפציג 4.40 2.30 1.70 מידע נוסף
282. 21:30 מחצית שנייה פ.צ. קלן - לייפציג 4.30 2.75 1.55 מידע נוסף
283. 21:30 שער ראשון במשחק פ.צ. קלן - לייפציג 2.35 17.75 1.30 מידע נוסף
284. 21:30 מעל/מתחת שערים (1.5) פ.צ. קלן - לייפציג (מחצית ראשונה) 1.80 1.55 מידע נוסף
285. 21:30 מעל/מתחת שערים (1.5) פ.צ. קלן - לייפציג (מחצית שנייה) 1.45 1.95 מידע נוסף
286. 21:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 פ.צ. קלן - לייפציג (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.35 3.20 מידע נוסף
287. 21:30 מעל/מתחת נבדלים (2.5) פ.צ. קלן - לייפציג (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 מידע נוסף
288. 21:30 מעל/מתחת קרנות (5.5) פ.צ. קלן - לייפציג (מחצית ראשונה) 2.00 1.40 מידע נוסף
289. 21:30 שער אחרון במשחק פ.צ. קלן - לייפציג 2.35 17.75 1.30 מידע נוסף
290. 21:30 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא פ.צ. קלן - לייפציג 1.30 2.05 מידע נוסף
291. 21:30 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא פ.צ. קלן - לייפציג 2.35 1.30 מידע נוסף
292. 21:30 מצאפ שערים - ג'ון קורדובה - פטריק שיק 4.20 1.50 2.70 מידע נוסף
293. 21:30 מעל/מתחת שערים (1) טימו ורנר 2.55 2.40 2.10 מידע נוסף
ניקרגואה

כדורסל - ניקרגואה - סל - ניקרגואה

בינלאומי

כדורסל - בינלאומי - סל ידידות מועדונים

294. 13:00 רוד ווריורס - ליונס (1.5+) (כולל הארכות) S,D 1.70 1.60 מידע נוסף
295. 13:00 מעל/מתחת נקודות (160.5) רוד ווריורס - ליונס (כולל הארכות) 1.65 1.65 מידע נוסף
296. 14:30 פליימס (1.5+) - האנטרס (כולל הארכות) S,D 1.70 1.60 מידע נוסף
297. 14:30 מעל/מתחת נקודות (161.5) פליימס - האנטרס (כולל הארכות) 1.65 1.65 מידע נוסף

טניס - אחר - רוסיה פרו ליגה

8. הסתיים וסלין אפוסטולוב - דיאן דימוב S,D 1.15 2.80 2 - 0 מידע נוסף
10. משוחק מירצ'ב רומן - רומן סבוב S,D 1.60 1.70 - מידע נוסף
3. בוטל דניאל בויאנוב - שחטרוב ליובומיר S,D 2.70 1.20 מידע נוסף
5. בוטל גרגי סלבוב - איביילו אנדונוב S,D 2.05 1.40 מידע נוסף
6. 16:00 מירוסלב חריסטוב - יורדן יורדנוב S,D 1.45 1.90 מידע נוסף
13. 17:30 בונצ'ו טאנב - גיורגי קאנב S,D 1.50 1.85 מידע נוסף

טניס - אחר - רוסיה צ'אלנג' טור

9. משוחק טימופיי בסילוגו - גלב קולישקוב S,D 1.20 2.80 - מידע נוסף

טניס - אחר - ספרינג טור

11. 12:30 מקסים מוקרושוב - סביאטוסלב לוטקובסקי S,D 1.45 1.95 מידע נוסף
14. 15:30 מקסים מוקרושוב - אלכסיי אבזוב S,D 1.40 2.05 מידע נוסף
15. 17:00 ויקטור ניקיטין - רדימיר לוטקובסקי S,D 1.35 2.15 מידע נוסף
ראווה

טניס - ראווה - אוסטריאן פרו

1. סט 1 אלכסנדר ארלר - ט.ס. ויסבורן S,D 1.10 3.35 0 - 0 מידע נוסף
2. 12:20 פ. אוסוולד - מכסימיליאן ניוכריסט S,D 2.40 1.25 מידע נוסף
4. סגור ד. נובאק - לוקאש ניומאייר S,D 1.00 4.30 מידע נוסף
7. 19:00 יורי רודיונוב - סנדרו קופ S,D 1.30 2.25 מידע נוסף
ראווה

טניס - ראווה - סבב בינלאומי 2020

12. 15:00 מרק מנדליק - דוד מץ S,D 1.05 3.75 מידע נוסף
16. 21:00 סטפן סטורץ' - סינאן אורהון S,D 1.10 3.35 מידע נוסף
 

משחקי ווינר ליין

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר שנבחרה בתאריך המבוקש. המשחקים ממוינים לפי מדינות וליגות, וכל שורת הימור מכילה את כל הימוריי המשנה השייכים לאותו הימור, וכך למעשה ניתן למצוא בקלות את ההימור המתאים לכל אחד.

לאחר שמוצאים את ההימור המתאים, לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש:
סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים

משחקי ווינר ליין

באזור זה מוצגים עשרות אירועי ספורט מענפי ספורט מגוונים. באמצעות כלי סינון ניתן לקבל את המשחקים שעליהם מעוניינים להמר. לצד סינונים פשוטים כמו סינון לפי מדינה, ענף ספורט או ליגה, ישנה אפשרות לסנן עם סינונים מתקדמים וייחודיים כמו סינון לפי זמני משחק , גובה ליין ואחוזי שינוי שהיה בליין מהרגע שפורסם . כלים אלו עשויים להגדיל באופן ניכר את מציאת המשחקים הרלוונטיים לכל משתמש.

כללי הימורים

מחשבון הימורים

שלום אורח ,
טופס המשחקים שלך ריק.
התחל לשחק!

יחס שהתקבל  
שלח טופס ווינר

סיכום אירועים זמן אמת

משחק אירוע

לא התרחשו אירועים

מבצע לקוח חדש ווינר

הרשמה לניוזלטרס