קולומביה

כדורגל - קולומביה - ליגת העל קולומביה

ארגנטינה

כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית ראשונה

ארגנטינה

כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית שלישית, בית א'

ארגנטינה

כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית רביעית, קלאוסורה

280. 22:00 ברזטגוי - ארגנטינו דה מרלו S,D 1.70 2.80 3.25 מידע נוסף
281. 22:00 בראזטגי - ארגנטינו דה מרלו (1+) 3.05 3.15 1.65 מידע נוסף
282. 22:00 מעל/מתחת שערים (2.5) בראזטגי - ארגנטינו דה מרלו 1.85 1.50 מידע נוסף
283. 22:00 מחצית ראשונה בראזטגי - ארגנטינו דה מרלו 2.20 1.80 3.85 מידע נוסף
284. 22:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 בראזטגי - ארגנטינו דה מרלו 2.75 2.80 1.90 מידע נוסף
מקסיקו

כדורגל - מקסיקו - מקסיקנית ראשונה, קלאוסורה

פרגוואי

כדורגל - פרגוואי - פרגוואי ראשונה

צ'ילה

כדורגל - צ'ילה - צ'יליאנית ראשונה

יוון

כדורגל - יוון - יוונית שנייה

54. הסתיים קאסיופי - לבאדיאקוס S,D 14.50 4.60 1.05 0 - 4 מידע נוסף
55. הסתיים קסיופי (1+) - לבאדיאקוס 6.00 3.85 1.20 0 - 4 מידע נוסף
56. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) קסיופי - לבאדיאקוס 1.30 2.20 4 מידע נוסף
57. הסתיים מחצית ראשונה קסיופי - לבאדיאקוס 14.50 2.60 1.25 0 - 1 מידע נוסף
58. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קסיופי - לבאדיאקוס 2.55 3.35 1.80 מידע נוסף
64. הסתיים קראייסקקיס - פנאחייקי S,D 2.35 2.55 2.35 2 - 0 מידע נוסף
65. הסתיים קראייסקקיס - פנהאיקי (1+) 4.80 3.45 1.35 2 - 0 מידע נוסף
66. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) קראייסקקיס - פנהאיקי 2.00 1.40 2 מידע נוסף
67. הסתיים מחצית ראשונה קראייסקקיס - פנהאיקי 2.95 1.75 2.95 1 - 0 מידע נוסף
68. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קראייסקקיס - פנהאיקי 2.85 2.70 1.90 מידע נוסף
יוון

כדורגל - יוון - יוונית ראשונה

89. הסתיים פאוק סלוניקי - וולוס S,D 1.05 4.90 13.00 1 - 0 מידע נוסף
90. הסתיים פאוק סלוניקי - וולוס (1+) 1.20 4.10 6.25 1 - 0 מידע נוסף
91. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פאוק סלוניקי - וולוס 1.20 2.55 1 מידע נוסף
92. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) פאוק סלוניקי - וולוס (מחצית ראשונה) 1.70 1.65 0 מידע נוסף
93. הסתיים מחצית ראשונה פאוק סלוניקי - וולוס 1.25 2.75 12.50 0 - 0 מידע נוסף
94. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פאוק סלוניקי - וולוס S,D 2.25 2.30 2.50 מידע נוסף
95. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 פאוק סלוניקי - וולוס (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
96. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פאוק סלוניקי - וולוס 2.50 3.55 1.75 מידע נוסף
190. 80' למיה - אסטרס טריפוליס S,D 2.15 2.40 2.65 1 - 0 מידע נוסף
191. 80' למיה - אסטרס טריפוליס (1+) 4.60 3.20 1.40 1 - 0 מידע נוסף
192. 80' מעל/מתחת שערים (2.5) למיה - אסטרס טריפוליס 2.30 1.30 1 מידע נוסף
193. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) למיה - אסטרס טריפוליס (מחצית ראשונה) 3.30 1.15 0 מידע נוסף
194. הסתיים מחצית ראשונה למיה - אסטרס טריפוליס 2.90 1.65 3.45 0 - 0 מידע נוסף
195. 80' סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 למיה - אסטרס טריפוליס S,D 1.95 2.35 2.95 מידע נוסף
196. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 למיה - אסטרס טריפוליס (מחצית ראשונה) S,D 1.60 2.45 4.05 מידע נוסף
197. 80' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 למיה - אסטרס טריפוליס 2.95 2.50 1.95 מידע נוסף
מצרים

כדורגל - מצרים - מצרית ראשונה

59. הסתיים הרס אל חודו - אסוון S,D 1.75 2.55 3.55 1 - 2 מידע נוסף
60. הסתיים הרס אל חודו - אסוון (1+) 3.35 3.00 1.60 1 - 2 מידע נוסף
61. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) הרס אל חודו - אסוון 2.25 1.30 3 מידע נוסף
62. הסתיים מחצית ראשונה הרס אל חודו - אסוון 2.30 1.70 4.30 0 - 1 מידע נוסף
63. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 הרס אל חודו - אסוון 2.85 2.55 1.95 מידע נוסף
79. הסתיים מיסר אלמקאסה - טאלה אל ג'איש S,D 2.00 2.50 2.85 1 - 1 מידע נוסף
80. הסתיים מיסר אלמקאסה - טאלה אל ג'איש (1+) 3.95 3.20 1.45 1 - 1 מידע נוסף
81. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) מיסר אלמקאסה - טאלה אל ג'איש 2.10 1.35 2 מידע נוסף
82. הסתיים מחצית ראשונה מיסר אלמקאסה - טאלה אל ג'איש 2.50 1.70 3.55 1 - 0 מידע נוסף
83. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 מיסר אלמקאסה - טאלה אל ג'איש 2.85 2.60 1.95 מידע נוסף
איטליה

כדורגל - איטליה - איטלקית שלישית בית ג'

69. הסתיים סיקולה ליאונזיו - קטאנזרו S,D 3.00 2.65 1.85 1 - 2 מידע נוסף
70. הסתיים סיקולה ליאונזיו (1+) - קטנזארו 1929 1.65 3.10 3.20 1 - 2 מידע נוסף
71. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סיקולה ליאונזיו - קטנזארו 1929 1.90 1.40 3 מידע נוסף
72. הסתיים מחצית ראשונה סיקולה ליאונזיו - קטנזארו 1929 3.95 1.75 2.25 0 - 2 מידע נוסף
73. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סיקולה ליאונזיו - קטנזארו 1929 2.80 2.70 1.90 מידע נוסף
איטליה

כדורגל - איטליה - איטלקית שלישית בית ב'

249. 21:45 רג'יו אודסה - פ.צ. סודטירול S,D 2.15 2.55 2.55 מידע נוסף
250. 21:45 רג'יו אודסה - פ.צ. סודטירול (1+) 4.20 3.40 1.40 מידע נוסף
251. 21:45 מעל/מתחת שערים (2.5) רג'יו אודסה - פ.צ. סודטירול 1.80 1.45 מידע נוסף
252. 21:45 מחצית ראשונה רג'יו אודסה - פ.צ. סודטירול 2.70 1.80 3.10 מידע נוסף
253. 21:45 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 רג'יו אודסה - פ.צ. סודטירול 2.80 2.75 1.90 מידע נוסף
איטליה

כדורגל - איטליה - איטלקית שניה

272. 22:00 פרוג'ה - ליבורנו S,D 1.55 2.85 4.00 מידע נוסף
273. 22:00 פרוג'ה - ליבורנו (1+) 2.60 3.10 1.85 מידע נוסף
274. 22:00 מעל/מתחת שערים (2.5) פרוג'ה - ליבורנו 1.80 1.55 מידע נוסף
275. 22:00 מעל/מתחת שערים (1.5) פרוג'ה - ליבורנו (מחצית ראשונה) 2.55 1.25 מידע נוסף
276. 22:00 מחצית ראשונה פרוג'ה - ליבורנו 2.00 1.90 4.40 מידע נוסף
277. 22:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פרוג'ה - ליבורנו 2.70 2.80 1.90 מידע נוסף
278. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פרוג'ה - ליבורנו S,D 2.70 2.30 2.10 מידע נוסף
279. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 פרוג'ה - ליבורנו (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.45 3.00 מידע נוסף
הודו

כדורגל - הודו - הודית ראשונה

74. הסתיים כלכותה - נורת'איסט יונייטד S,D 1.65 2.90 3.50 1 - 0 מידע נוסף
75. הסתיים איי.טי.קיי - נורת'איסט יונייטד (1+) 2.75 3.20 1.75 1 - 0 מידע נוסף
76. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) איי.טי.קיי - נורת'איסט יונייטד 1.70 1.60 1 מידע נוסף
77. הסתיים מחצית ראשונה איי.טי.קיי - נורת'איסט יונייטד 2.10 1.90 3.95 0 - 0 מידע נוסף
78. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 איי.טי.קיי - נורת'איסט יונייטד 2.70 2.90 1.85 מידע נוסף
טורקיה

כדורגל - טורקיה - טורקית שניה

84. הסתיים פתיח קרגומרוק - אלטינורדו S,D 1.60 2.95 3.55 3 - 3 מידע נוסף
85. הסתיים פתיח קרגומרוק - אלטינורדו (1+) 2.65 3.20 1.80 3 - 3 מידע נוסף
86. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פתיח קרגומרוק - אלטינורדו 1.65 1.65 6 מידע נוסף
87. הסתיים מחצית ראשונה פתיח קרגומרוק - אלטינורדו 2.05 1.95 4.00 1 - 0 מידע נוסף
88. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פתיח קרגומרוק - אלטינורדו 2.70 2.95 1.85 מידע נוסף
טורקיה

כדורגל - טורקיה - טורקית ראשונה

109. הסתיים סיבאספור - ריזאספור S,D 1.30 3.55 5.05 1 - 1 ספורט2 מידע נוסף
110. הסתיים סיבאספור - ריזאספור (1+) 2.15 3.30 2.10 1 - 1 מידע נוסף
111. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סיבאספור - ריזאספור 1.50 1.80 2 מידע נוסף
112. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) סיבאספור - ריזאספור (מחצית ראשונה) 2.15 1.35 0 מידע נוסף
113. הסתיים מחצית ראשונה סיבאספור - ריזאספור 1.90 2.05 4.15 0 - 0 מידע נוסף
114. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סיבאספור - ריזאספור S,D 2.25 2.30 2.50 מידע נוסף
115. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 סיבאספור - ריזאספור (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
116. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סיבאספור - ריזאספור 2.65 3.10 1.85 מידע נוסף
מרוקו

כדורגל - מרוקו - מרוקאית ראשונה

103. הסתיים אולומפיק דה סאפי - מולודיה קלאב S,D 2.55 2.25 2.45 2 - 2 מידע נוסף
104. הסתיים אולומפיק דה סאפי (1+) - מולודיה קלאב 1.30 3.30 5.50 2 - 2 מידע נוסף
105. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אולומפיק דה סאפי - מולודיה קלאב 2.60 1.20 4 מידע נוסף
106. הסתיים מחצית ראשונה אולומפיק דה סאפי - מולודיה קלאב 3.35 1.55 3.20 0 - 1 מידע נוסף
ישראל

כדורגל - ישראל - ליגה לאומית

117. הסתיים הפועל אום אל פאחם - הפועל עפולה 1.65 2.80 3.50 1 - 0 מידע נוסף
118. הסתיים הפועל אום אל פאחם - הפועל עפולה (1+) 2.85 3.10 1.75 1 - 0 מידע נוסף
119. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל אום אל פאחם - הפועל עפולה 2.75 1.75 2.90 1 מידע נוסף
120. הסתיים מחצית ראשונה הפועל אום אל פאחם - הפועל עפולה 2.25 1.80 4.00 1 - 0 מידע נוסף
121. הסתיים הפועל קטמון - הפועל בני לוד 1.40 3.30 4.30 0 - 1 מידע נוסף
122. הסתיים הפועל קטמון ירושלים - בני לוד (1+) 2.55 3.05 1.90 0 - 1 מידע נוסף
123. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל קטמון ירושלים - בני לוד 2.80 1.75 2.85 1 מידע נוסף
124. הסתיים מחצית ראשונה הפועל קטמון ירושלים - בני לוד 2.00 1.80 5.15 0 - 0 מידע נוסף
125. הסתיים מכבי פתח תקוה - הפועל פתח תקוה S,D 1.40 3.00 5.00 4 - 1 5 Plus מידע נוסף
126. הסתיים מכבי פתח תקוה - הפועל פתח תקוה (1+) 2.45 3.05 1.95 4 - 1 מידע נוסף
127. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) מכבי פתח תקוה - הפועל פתח תקוה 2.70 1.75 2.95 5 מידע נוסף
128. הסתיים מחצית ראשונה מכבי פתח תקוה - הפועל פתח תקוה 2.00 1.80 5.15 2 - 0 מידע נוסף
ישראל

כדורגל - ישראל - ליגת העל

200. 67' בני יהודה תא - מכבי חיפה S,D 5.15 3.40 1.45 0 - 2 ערוץ 5 מידע נוסף
201. 67' בני יהודה ת"א (1+) - מכבי חיפה 2.45 3.35 1.85 0 - 2 מידע נוסף
202. 67' סך הכל שערים טווחים (2-3) בני יהודה ת"א - מכבי חיפה S,D 3.20 1.75 2.50 2 מידע נוסף
203. 67' מעל/מתחת שערים (2.5) בני יהודה ת"א - מכבי חיפה S,D 1.50 1.85 2 מידע נוסף
204. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) בני יהודה ת"א - מכבי חיפה (מחצית ראשונה) 2.15 1.35 2 מידע נוסף
205. הסתיים מחצית ראשונה בני יהודה ת"א - מכבי חיפה 5.50 1.80 1.95 0 - 2 מידע נוסף
206. 67' מחצית שנייה בני יהודה ת"א - מכבי חיפה 5.30 2.20 1.65 0 - 0 מידע נוסף
207. הסתיים איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) בני יהודה ת"א - מכבי חיפה (כולל הארכות) S,D 6.70 1.25 3.30 0 - 2 מידע נוסף
208. הסתיים מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) בני יהודה ת"א - מכבי חיפה (כולל הארכות) S,D 2.45 1.25 0 - 2 מידע נוסף
209. הסתיים מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) בני יהודה ת"א - מכבי חיפה (כולל הארכות) S,D 1.70 2.60 3.65 0 - 2 מידע נוסף
210. 67' סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בני יהודה ת"א - מכבי חיפה S,D 2.45 2.35 2.25 מידע נוסף
211. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בני יהודה ת"א - מכבי חיפה (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.35 3.20 מידע נוסף
212. 67' יתרון יותר קרנות בני יהודה ת"א (2.5+) - מכבי חיפה 1.65 1.65 מידע נוסף
213. 67' מעל/מתחת קרנות (10.5) בני יהודה ת"א - מכבי חיפה 1.75 1.55 מידע נוסף
214. הסתיים קרן ראשונה בני יהודה ת"א - מכבי חיפה 1.85 50.00 1.45 מידע נוסף
215. הסתיים הראשונה ל-3 קרנות בני יהודה ת"א - מכבי חיפה S,D 2.60 35.00 1.20 0 - 2 מידע נוסף
216. הסתיים חילוף ראשון בני יהודה ת"א - מכבי חיפה 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
217. 67' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 בני יהודה ת"א - מכבי חיפה 2.90 3.35 1.65 מידע נוסף
218. 67' מצאפ שערים - דור ג'אן - ניקיטה רוקאביצה 5.60 1.60 2.10 מידע נוסף
219. 67' מצאפ שערים - עמית זנטי - יאניק וילדסחוט 5.10 1.35 2.90 מידע נוסף
גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית שלישית

185. 80' קייזרסלאוטרן - סוננהוף S,D 1.25 3.75 5.00 0 - 0 מידע נוסף
186. 80' קייזרסלאוטרן - סוננהוף (1+) 1.80 3.40 2.55 0 - 0 מידע נוסף
187. 80' מעל/מתחת שערים (2.5) קייזרסלאוטרן - סוננהוף 1.35 2.15 0 מידע נוסף
188. הסתיים מחצית ראשונה קייזרסלאוטרן - סוננהוף 1.60 2.30 5.00 0 - 0 מידע נוסף
189. 80' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קייזרסלאוטרן - סוננהוף 2.55 3.35 1.80 מידע נוסף
פורטוגל

כדורגל - פורטוגל - פורטוגלית ראשונה

220. 45' ויטוריה גימראייש - ריו אווה S,D 1.50 3.15 3.75 0 - 2 מידע נוסף
221. 45' ויטוריה גימראייש - ריו אווה (1+) 2.40 3.10 1.95 0 - 2 מידע נוסף
222. 45' מעל/מתחת שערים (2.5) ויטוריה גימראייש - ריו אווה 1.75 1.55 2 מידע נוסף
223. 45' מחצית ראשונה ויטוריה גימראייש - ריו אווה 1.90 1.95 4.65 0 - 2 מידע נוסף
224. 45' סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ויטוריה גימראייש - ריו אווה S,D 2.40 2.30 2.35 מידע נוסף
225. 45' סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ויטוריה גימראייש - ריו אווה (מחצית ראשונה) S,D 1.75 2.35 3.50 מידע נוסף
226. 45' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ויטוריה גימראייש - ריו אווה 2.65 2.85 1.90 מידע נוסף
306. 23:00 ספורטינג ליסבון - מאריטימו S,D 1.20 3.70 6.25 מידע נוסף
307. 23:00 ספורטינג ליסבון - מאריטימו (1+) 1.70 3.20 2.80 מידע נוסף
308. 23:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ספורטינג ליסבון - מאריטימו 1.50 1.85 מידע נוסף
309. 23:00 מחצית ראשונה ספורטינג ליסבון - מאריטימו 1.60 2.20 6.25 מידע נוסף
310. 23:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ספורטינג ליסבון - מאריטימו S,D 2.15 2.30 2.65 מידע נוסף
311. 23:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ספורטינג ליסבון - מאריטימו (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.40 3.90 מידע נוסף
312. 23:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ספורטינג ליסבון - מאריטימו 2.55 3.15 1.85 מידע נוסף
פורטוגל

כדורגל - פורטוגל - פורטוגלית שניה

254. 21:45 אשטוריל - בנפיקה ליסבון ב' S,D 1.75 2.90 3.00 מידע נוסף
255. 21:45 אשטוריל - בנפיקה ליסבון ב' (1+) 3.00 3.35 1.60 מידע נוסף
256. 21:45 מעל/מתחת שערים (2.5) אשטוריל - בנפיקה ליסבון ב' 1.60 1.75 מידע נוסף
257. 21:45 מחצית ראשונה אשטוריל - בנפיקה ליסבון ב' 2.20 1.95 3.40 מידע נוסף
258. 21:45 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אשטוריל - בנפיקה ליסבון ב' 2.70 3.05 1.85 מידע נוסף
הולנד

כדורגל - הולנד - הולנדית שניה

227. 38' אלקמאר מילואים - אלמירה סיטי S,D 1.95 3.20 2.35 1 - 0 מידע נוסף
228. 38' אלקמאר מילואים - אלמירה סיטי (1+) 3.20 3.85 1.50 1 - 0 מידע נוסף
229. 38' מעל/מתחת שערים (2.5) אלקמאר מילואים - אלמירה סיטי 1.25 2.40 1 מידע נוסף
230. 38' מחצית ראשונה אלקמאר מילואים - אלמירה סיטי 2.35 2.25 2.65 1 - 0 מידע נוסף
231. 38' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אלקמאר מילואים - אלמירה סיטי 2.60 3.45 1.75 מידע נוסף
232. 38' פ.ס.וו איינדהובן מילואים - אקסלסיור S,D 2.65 3.15 1.80 0 - 0 מידע נוסף
233. 38' פ.ס.וו איינדהובן מילואים (1+) - אקסלסיור 1.60 3.60 2.95 0 - 0 מידע נוסף
234. 38' מעל/מתחת שערים (2.5) פ.ס.וו איינדהובן מילואים - אקסלסיור 1.35 2.15 0 מידע נוסף
235. 38' מחצית ראשונה פ.ס.וו איינדהובן מילואים - אקסלסיור 3.00 2.15 2.15 0 - 0 מידע נוסף
236. 38' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פ.ס.וו איינדהובן מילואים - אקסלסיור 2.60 3.30 1.75 מידע נוסף
צפון אירלנד

כדורגל - צפון אירלנד - צפון אירית פרמיירליג

259. 21:45 קולריין - קליפטונוויל S,D 1.95 3.00 2.45 מידע נוסף
260. 21:45 קולריין - קליפטונוויל (1+) 3.45 3.55 1.50 מידע נוסף
261. 21:45 מעל/מתחת שערים (2.5) קולריין - קליפטונוויל 1.50 1.85 מידע נוסף
262. 21:45 מחצית ראשונה קולריין - קליפטונוויל 2.45 2.00 2.95 מידע נוסף
263. 21:45 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קולריין - קליפטונוויל 2.65 3.15 1.80 מידע נוסף
צרפת

כדורגל - צרפת - צרפתית שניה

264. 21:45 לה האבר - טרואה S,D 1.80 2.65 3.25 מידע נוסף
265. 21:45 לה האבר - טרואה (1+) 3.25 3.15 1.60 מידע נוסף
266. 21:45 מעל/מתחת שערים (2.5) לה האבר - טרואה 1.95 1.45 מידע נוסף
267. 21:45 מעל/מתחת שערים (1.5) לה האבר - טרואה (מחצית ראשונה) 2.75 1.20 מידע נוסף
268. 21:45 מחצית ראשונה לה האבר - טרואה 2.30 1.80 3.85 מידע נוסף
269. 21:45 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 לה האבר - טרואה S,D 2.20 2.30 2.55 מידע נוסף
270. 21:45 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 לה האבר - טרואה (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
271. 21:45 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 לה האבר - טרואה 2.80 2.70 1.90 מידע נוסף
אנגליה

כדורגל - אנגליה - גביע אנגלי

285. 22:00 בורנמות' - ארסנל S,D 4.15 3.45 1.55 ספורט2 מידע נוסף
286. 22:00 בורנמות' (1+) - ארסנל S,D 1.75 3.30 2.65 מידע נוסף
287. 22:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) בורנמות' - ארסנל S,D 3.80 1.75 2.25 מידע נוסף
288. 22:00 מעל/מתחת שערים (2.5) בורנמות' - ארסנל S,D 1.55 1.80 מידע נוסף
289. 22:00 מעל/מתחת שערים (1.5) בורנמות' - ארסנל (מחצית ראשונה) 2.20 1.35 מידע נוסף
290. 22:00 מחצית ראשונה בורנמות' - ארסנל 3.70 2.00 2.05 מידע נוסף
291. 22:00 מחצית שנייה בורנמות' - ארסנל 3.40 2.35 1.85 מידע נוסף
292. 22:00 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) בורנמות' - ארסנל (כולל הארכות) S,D 6.20 1.25 3.60 מידע נוסף
293. 22:00 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) בורנמות' - ארסנל (כולל הארכות) S,D 2.40 1.25 מידע נוסף
294. 22:00 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) בורנמות' - ארסנל (כולל הארכות) S,D 1.55 2.65 4.40 מידע נוסף
295. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בורנמות' - ארסנל S,D 3.50 2.35 1.75 מידע נוסף
296. 22:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בורנמות' - ארסנל (מחצית ראשונה) S,D 2.25 2.35 2.45 מידע נוסף
297. 22:00 יתרון יותר קרנות בורנמות' (0.5+) - ארסנל 1.55 1.70 מידע נוסף
298. 22:00 מעל/מתחת קרנות (10.5) בורנמות' - ארסנל 1.50 1.70 מידע נוסף
299. 22:00 קרן ראשונה בורנמות' - ארסנל 1.65 74.00 1.60 מידע נוסף
300. 22:00 הראשונה ל-3 קרנות בורנמות' - ארסנל S,D 2.00 35.00 1.40 מידע נוסף
301. 22:00 מעל/מתחת נבדלים (3.5) בורנמות' - ארסנל S,D 1.65 1.65 מידע נוסף
302. 22:00 חילוף ראשון בורנמות' - ארסנל 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
303. 22:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 בורנמות' - ארסנל 2.65 3.10 1.80 מידע נוסף
304. 22:00 שער ראשון במשחק בורנמות' - ארסנל 2.15 9.75 1.45 מידע נוסף
305. 22:00 מצאפ שערים - קאלום וילסון - גבריאל מרטינלי 4.50 1.65 2.20 מידע נוסף
ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

דרום קוריאה

כדורסל - דרום קוריאה - סל - קוריאה

36. הסתיים סיאול נייטס - אניאנג (5.5+) (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 70 - 76 מידע נוסף
37. הסתיים מעל/מתחת נקודות (158.5) סיאול נייטס - אניאנג (כולל הארכות) 1.70 1.65 146 מידע נוסף
38. הסתיים סיאול נייטס - אניאנג (2.5+) (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 12 - 23 מידע נוסף
39. הסתיים סיאול נייטס - אניאנג (2.5+) (מחצית ראשונה) S,D 1.60 1.70 35 - 43 מידע נוסף
40. הסתיים מעל/מתחת נקודות (39.5) סיאול נייטס - אניאנג (רבע ראשון) 1.65 1.65 35 מידע נוסף
41. הסתיים מעל/מתחת נקודות (78.5) סיאול נייטס - אניאנג (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 78 מידע נוסף
42. הסתיים אי.טי. - גויאנג אוריונס (6.5+) (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 63 - 74 מידע נוסף
43. הסתיים מעל/מתחת נקודות (155.5) אי.טי. - גויאנג אוריונס (כולל הארכות) 1.70 1.65 137 מידע נוסף
44. הסתיים אי.טי. - גויאנג אוריונס (2.5+) (רבע ראשון) S,D 1.60 1.70 15 - 9 מידע נוסף
45. הסתיים אי.טי. - גויאנג אוריונס (3.5+) (מחצית ראשונה) S,D 1.70 1.60 29 - 27 מידע נוסף
46. הסתיים מעל/מתחת נקודות (39.5) אי.טי. - גויאנג אוריונס (רבע ראשון) 1.70 1.60 24 מידע נוסף
47. הסתיים מעל/מתחת נקודות (77.5) אי.טי. - גויאנג אוריונס (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 56 מידע נוסף
48. הסתיים דונגבו פרומי - סמסונג ת'אנדרס (8.5+) (כולל הארכות) S,D 1.70 1.60 88 - 69 מידע נוסף
49. הסתיים מעל/מתחת נקודות (164.5) דונגבו פרומי - סמסונג ת'אנדרס (כולל הארכות) 1.65 1.65 157 מידע נוסף
50. הסתיים דונגבו פרומי - סמסונג ת'אנדרס (2.5+) (רבע ראשון) S,D 1.60 1.70 20 - 15 מידע נוסף
51. הסתיים דונגבו פרומי - סמסונג ת'אנדרס (4.5+) (מחצית ראשונה) S,D 1.65 1.65 40 - 31 מידע נוסף
52. הסתיים מעל/מתחת נקודות (40.5) דונגבו פרומי - סמסונג ת'אנדרס (רבע ראשון) 1.65 1.65 35 מידע נוסף
53. הסתיים מעל/מתחת נקודות (81.5) דונגבו פרומי - סמסונג ת'אנדרס (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 71 מידע נוסף
בינלאומי

כדורסל - בינלאומי - ליגה אדריאטית

97. הסתיים איגוקאה (9.5+) - הכוכב האדום (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 79 - 94 מידע נוסף
98. הסתיים מעל/מתחת נקודות (162.5) איגוקאה - הכוכב האדום (כולל הארכות) 1.65 1.65 173 מידע נוסף
99. הסתיים איגוקאה (3.5+) - הכוכב האדום (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 17 - 22 מידע נוסף
100. הסתיים איגוקאה (5.5+) - הכוכב האדום (מחצית ראשונה) S,D 1.60 1.70 37 - 48 מידע נוסף
101. הסתיים מעל/מתחת נקודות (41.5) איגוקאה - הכוכב האדום (רבע ראשון) 1.65 1.65 39 מידע נוסף
102. הסתיים מעל/מתחת נקודות (81.5) איגוקאה - הכוכב האדום (מחצית ראשונה) 1.70 1.60 85 מידע נוסף
פינלנד

כדורסל - פינלנד - פינית ראשונה

107. הסתיים קובוט קובולה - לפואן (8.5+) (כולל הארכות) 1.70 1.60 92 - 70 מידע נוסף
108. הסתיים מעל/מתחת נקודות (173.5) קובוט קובולה - לפואן (כולל הארכות) 1.70 1.65 92 - 70 מידע נוסף
ישראל

כדורסל - ישראל - ליגת Winner סל נשים

129. הסתיים א.ס. רמת השרון - הפועל ראשון לציון (0.5+) (כולל הארכות) 1.65 1.65 61 - 80 מידע נוסף
130. הסתיים מעל/מתחת נקודות (149.5) א.ס. רמת השרון - הפועל ראשון לציון (כולל הארכות) 1.65 1.65 61 - 80 מידע נוסף
131. הסתיים בנות הרצליה (8.5+) - אליצור רמלה אחווה (כולל הארכות) 1.65 1.65 70 - 83 מידע נוסף
132. הסתיים מעל/מתחת נקודות (147.5) בנות הרצליה - אליצור רמלה אחווה (כולל הארכות) 1.65 1.65 70 - 83 מידע נוסף
133. הסתיים הפועל פתח תקוה (14.5+) - אליצור חולון (כולל הארכות) 1.65 1.65 70 - 76 מידע נוסף
134. הסתיים מעל/מתחת נקודות (147.5) הפועל פתח תקוה - אליצור חולון (כולל הארכות) 1.65 1.65 70 - 76 מידע נוסף
135. משוחק מכבי רמת חן/בליך - מכבי אשדוד (5.5+) (כולל הארכות) 1.65 1.65 5 Plus מידע נוסף
136. משוחק מעל/מתחת נקודות (147.5) עירוני רמת גן - מכבי אשדוד (כולל הארכות) 1.65 1.65 מידע נוסף
162. הסתיים מכבי חיפה - מכבי רעננה (4.5+) (כולל הארכות) 1.65 1.65 67 - 58 מידע נוסף
163. הסתיים מעל/מתחת נקודות (143.5) מכבי חיפה - מכבי רעננה (כולל הארכות) 1.65 1.65 67 - 58 מידע נוסף
ישראל

כדורסל - ישראל - ליגת Winner סל

137. הסתיים עירוני נהריה - הפועל באר שבע (4+) S,D 1.80 9.00 1.80 87 - 74 5 Live מידע נוסף
138. הסתיים מעל/מתחת נקודות (166) עירוני נהריה - הפועל באר שבע 1.70 20.00 1.70 161 מידע נוסף
139. הסתיים מעל/מתחת שלשות (18) עירוני נהריה - הפועל באר שבע (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
140. הסתיים עירוני נהריה - הפועל באר שבע (1+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 19 - 24 מידע נוסף
141. הסתיים עירוני נהריה - הפועל באר שבע (2+) (מחצית ראשונה) S,D 1.80 9.00 1.80 47 - 45 מידע נוסף
142. הסתיים מעל/מתחת נקודות (42) עירוני נהריה - הפועל באר שבע (רבע ראשון) 1.75 9.50 1.75 43 מידע נוסף
143. הסתיים מעל/מתחת נקודות (83) עירוני נהריה - הפועל באר שבע (מחצית ראשונה) 1.70 20.00 1.70 92 מידע נוסף
144. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות עירוני נהריה - הפועל באר שבע (כולל הארכות) S,D 1.55 1.75 87 - 74 מידע נוסף
145. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות עירוני נהריה - הפועל באר שבע (כולל הארכות) S,D 1.55 1.75 87 - 74 מידע נוסף
146. הסתיים סל ראשון עירוני נהריה - הפועל באר שבע (כולל הארכות) S,D 1.75 7.00 1.85 מידע נוסף
147. הסתיים עירוני נהריה - הפועל באר שבע (כולל הארכות) S,D 1.35 2.15 87 - 74 מידע נוסף
148. הסתיים מצאפ נקודות - ג'רל מקניל (עירוני נהריה) - ג'ון פטרוסלי (הפועל ב"ש) (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
149. הסתיים מצאפ נקודות - דומיניק ווטרס (עירוני נהריה)(‪+‬2) - טי.ג'יי וויליאמס (הפועל באר שבע)(‪-‬2) (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
150. הסתיים מכבי אשדוד (2+) - הפועל אילת S,D 1.80 9.00 1.80 87 - 98 5 Live מידע נוסף
151. הסתיים מעל/מתחת נקודות (164) מכבי אשדוד - הפועל אילת 1.70 20.00 1.70 185 מידע נוסף
152. הסתיים מעל/מתחת שלשות (17) מכבי אשדוד - הפועל אילת (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
153. הסתיים מכבי אשדוד (1+) - הפועל אילת (רבע ראשון) S,D 1.70 9.00 1.90 20 - 23 מידע נוסף
154. הסתיים מכבי אשדוד (1+) - הפועל אילת (מחצית ראשונה) S,D 1.80 9.00 1.80 36 - 49 מידע נוסף
155. הסתיים מעל/מתחת נקודות (41) מכבי אשדוד - הפועל אילת (רבע ראשון) 1.75 9.50 1.75 43 מידע נוסף
156. הסתיים מעל/מתחת נקודות (81) מכבי אשדוד - הפועל אילת (מחצית ראשונה) 1.70 20.00 1.70 85 מידע נוסף
157. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות מכבי אשדוד - הפועל אילת (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 87 - 98 מידע נוסף
158. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות מכבי אשדוד - הפועל אילת (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 87 - 98 מידע נוסף
159. הסתיים סל ראשון מכבי אשדוד - הפועל אילת (כולל הארכות) S,D 1.80 7.00 1.80 מידע נוסף
160. הסתיים מצאפ נקודות - סטו דגלאס (מכבי אשדוד) - אבי בן שימול (הפועל אילת) (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
161. הסתיים מצאפ נקודות - לה‪-‬דונטיי הנטון (מכבי אשדוד)(‪-‬1) - קייוון דבנפורט (הפועל אילת)(‪+‬1) (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
170. הסתיים מכבי ראשון לציון - הפועל גליל גלבוע (6+) S,D 1.80 9.00 1.80 90 - 64 STARS 5 מידע נוסף
171. הסתיים מעל/מתחת נקודות (169) מכבי ראשון לציון - הפועל גליל גלבוע 1.70 20.00 1.70 154 מידע נוסף
172. הסתיים מעל/מתחת שלשות (18) מכבי ראשון לציון - הפועל גליל גלבוע (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
173. הסתיים מכבי ראשון לציון - הפועל גליל גלבוע (2+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 24 - 19 מידע נוסף
174. הסתיים מכבי ראשון לציון - הפועל גליל גלבוע (4+) (מחצית ראשונה) S,D 1.80 9.00 1.80 49 - 37 מידע נוסף
175. הסתיים מעל/מתחת נקודות (43) מכבי ראשון לציון - הפועל גליל גלבוע (רבע ראשון) 1.75 9.50 1.75 43 מידע נוסף
176. הסתיים מעל/מתחת נקודות (85) מכבי ראשון לציון - הפועל גליל גלבוע (מחצית ראשונה) 1.70 20.00 1.70 86 מידע נוסף
177. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות מכבי ראשון לציון - הפועל גליל גלבוע (כולל הארכות) S,D 1.50 1.85 90 - 64 מידע נוסף
178. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות מכבי ראשון לציון - הפועל גליל גלבוע (כולל הארכות) S,D 1.45 1.90 90 - 64 מידע נוסף
179. הסתיים סל ראשון מכבי ראשון לציון - הפועל גליל גלבוע (כולל הארכות) S,D 1.75 7.00 1.85 מידע נוסף
180. הסתיים מכבי ראשון לציון - הפועל גליל גלבוע (כולל הארכות) S,D 1.20 2.65 90 - 64 מידע נוסף
181. הסתיים מצאפ נקודות - אלכס המילטון (מכבי ראשל"צ) - אדגר סוסה (גלבוע/גליל) (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
182. הסתיים מצאפ נקודות - ג'ורדן סווינג (מכבי ראשל"צ)(‪-‬2) - יפתח זיו (גלבוע/גליל)(‪+‬2) (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
יוון

כדורסל - יוון - סל - יוון

164. הסתיים פנאתינייקוס - פאוק סלוניקי (25.5+) (כולל הארכות) 1.65 1.65 117 - 79 מידע נוסף
165. הסתיים מעל/מתחת נקודות (182.5) פנאתינייקוס - פאוק סלוניקי (כולל הארכות) 1.70 1.60 196 מידע נוסף
166. הסתיים פנאתינייקוס - פאוק סלוניקי (6.5+) (רבע ראשון) 1.65 1.65 26 - 21 מידע נוסף
167. הסתיים פנאתינייקוס - פאוק סלוניקי (14.5+) (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 54 - 42 מידע נוסף
168. הסתיים מעל/מתחת נקודות (44.5) פנאתינייקוס - פאוק סלוניקי (רבע ראשון) 1.60 1.70 47 מידע נוסף
169. הסתיים מעל/מתחת נקודות (90.5) פנאתינייקוס - פאוק סלוניקי (מחצית ראשונה) 1.70 1.60 96 מידע נוסף
סלובניה

כדורסל - סלובניה - סלובנית ראשונה

183. הסתיים רוגסקה (2.5+) - פרימורסקה (כולל הארכות) 1.70 1.60 84 - 83 מידע נוסף
184. הסתיים מעל/מתחת נקודות (149.5) רוגסקה - פרימורסקה (כולל הארכות) 1.60 1.70 84 - 83 מידע נוסף
שבדיה

כדורסל - שבדיה - סל שוודיה

198. רבע 4 ימטלאנד (6.5+) - קופינג סטארס (כולל הארכות) 1.65 1.65 70 - 73 מידע נוסף
199. רבע 4 מעל/מתחת נקודות (179.5) ימטלאנד - קופינג סטארס (כולל הארכות) 1.65 1.65 143 מידע נוסף
איטליה

כדורסל - איטליה - סל - איטלקית שניה מזרח

237. רבע 2 רוזטו (1.5+) - מונטגראנרו (כולל הארכות) 1.60 1.70 26 - 18 מידע נוסף
238. רבע 2 מעל/מתחת נקודות (160.5) רוזטו - מונטגראנרו (כולל הארכות) 1.65 1.65 44 מידע נוסף
איסלנד

כדורסל - איסלנד - איסלנדית ראשונה

239. רבע 2 איי.קיי. אקוריירי (6.5+) - קיי.אר (כולל הארכות) 1.60 1.70 33 - 20 מידע נוסף
240. רבע 2 מעל/מתחת נקודות (171.5) איי.קיי. אקוריירי - קיי.אר (כולל הארכות) 1.65 1.65 53 מידע נוסף
גרמניה

כדורסל - גרמניה - סל - גרמניה

241. רבע 1 אלבה ברלין - קריילסהיים (13.5+) (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 10 - 10 מידע נוסף
242. רבע 1 מעל/מתחת נקודות (176.5) אלבה ברלין - קריילסהיים (כולל הארכות) 1.65 1.65 20 מידע נוסף
243. רבע 1 אלבה ברלין - קריילסהיים (3.5+) (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 10 - 10 מידע נוסף
244. רבע 1 אלבה ברלין - קריילסהיים (7.5+) (מחצית ראשונה) S,D 1.65 1.65 10 - 10 מידע נוסף
245. רבע 1 מעל/מתחת נקודות (44.5) אלבה ברלין - קריילסהיים (רבע ראשון) 1.65 1.65 20 מידע נוסף
246. רבע 1 מעל/מתחת נקודות (88.5) אלבה ברלין - קריילסהיים (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 20 מידע נוסף
פולין

כדורסל - פולין - סל פולין

247. משוחק סטאל אוסטרוב - רוסה ראדום (5.5+) (כולל הארכות) 1.60 1.70 מידע נוסף
248. משוחק מעל/מתחת נקודות (166.5) סטאל אוסטרוב - רוסה ראדום (כולל הארכות) 1.65 1.65 מידע נוסף
WTA

טניס - WTA - אליפות אוסטרליה הפתוחה, מלבורן

WTA

טניס - WTA - אליפות אוסטרליה הפתוחה, זוגות

ATP

טניס - ATP - אליפות אוסטרליה הפתוחה, זוגות

20. הסתיים קרייצ'ק/סקוגור - גונזלז/סקופסקי S,D 1.65 1.65 0 - 2 מידע נוסף
21. הסתיים בובליק/קוקשקין - דאקוורת'/פולמנס S,D 1.70 1.60 2 - 0 מידע נוסף
ATP

טניס - ATP - אליפות אוסטרליה הפתוחה, מלבורן

5. הסתיים יתרון משחקונים ר. נדאל - נ. קיריוס (5.5+) S,D 1.75 1.55 3 - 1 מידע נוסף
6. הסתיים מעל/מתחת משחקונים (38.5) רפאל נדאל - ניק קיריוס S,D 1.55 1.75 3 - 1 מידע נוסף
7. הסתיים תוצאה מערכות מדויקת רפאל נדאל - ניק קיריוס S,D 1.15 3.65 9.40 3 - 1 מידע נוסף
1. הסתיים א.רובלב - א.זברב S,D 1.55 1.75 0 - 3 מידע נוסף
2. הסתיים מעל/מתחת משחקונים (39.5) אנדריי רובלב - אלכסנדר זברב S,D 1.55 1.80 0 - 3 מידע נוסף
3. הסתיים אנדריי רובלב - אלכסנדר זברב (מערכה ראשונה) 1.60 1.70 0 - 3 מידע נוסף
4. הסתיים תוצאה מערכות מדויקת אנדריי רובלב - אלכסנדר זברב 2.10 2.85 2.40 0 - 3 מידע נוסף

טניס - צ'אלנג'ר - טורניר קימפר,צרפת

23. הסתיים דן אדד - ל. ואני S,D 1.90 1.45 1 - 2 מידע נוסף
22. הסתיים א. פלגרינו - לוקאס קליין S,D 2.30 1.30 0 - 2 מידע נוסף
25. הסתיים פאבל קוטוב - אלטוג צ'ליקבילק 1.30 2.30 0 - 2 מידע נוסף
24. הסתיים ד. מסור - ל. מיידלר 1.50 1.85 2 - 1 מידע נוסף
26. סט 2 א. ארנבולדי - א.מולקאן S,D 2.15 1.35 1 - 0 מידע נוסף
27. 22:35 קיריאן ז'אקה - מ. באסיץ' 2.10 1.35 מידע נוסף

טניס - צ'אלנג'ר - טורניר פואנטה דל אסטה

32. הסתיים דייגו הידלגו - מרסלו בריוש 2.30 1.30 2 - 0 מידע נוסף
31. הסתיים ג. קלזר - פ. קאצ'ין S,D 1.40 2.05 2 - 0 מידע נוסף
33. סט 3 א.ח. גוטיירז - מריאנו קסטלבוים S,D 1.40 2.05 1 - 1 מידע נוסף
34. משוחק אורלנדו לוז - ק. אוגו קרביי S,D 1.35 2.10 - מידע נוסף
35. 22:10 פאקונדו ארגואלו - תומאס מרטין אצ'ברי S,D 1.55 1.75 מידע נוסף

טניס - צ'אלנג'ר - טורניר ניופורט ביץ', ארה"ב

28. סט 2 א. אסקובדו - תומס בלוצי 1.20 2.70 2 - 0 מידע נוסף
29. סט 3 סנדרו אראט - סבסטיאן קודרה S,D 1.90 1.50 1 - 1 מידע נוסף
30. 23:05 ד. פופקו - ס. בנגורה 1.20 2.70 מידע נוסף