ניקרגואה

כדורגל - ניקרגואה - ניקרגואה ראשונה

ניקרגואה

כדורגל - ניקרגואה - ניקרגואה עד 20

טיוואן

כדורגל - טיוואן - טיוואן

34. הסתיים טייפה יוניברסיטי - מינג צ'ואן S,D 1.45 3.80 3.35 1 - 1 מידע נוסף
35. הסתיים טייפה יוניברסיטי - מינג צ'ואן (1+) S,D 2.30 3.45 1.90 1 - 1 מידע נוסף
36. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) טייפה יוניברסיטי - מינג צ'ואן S,D 3.50 1.90 2.20 1 - 1 מידע נוסף
37. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) טייפה יוניברסיטי - מינג צ'ואן S,D 1.50 1.80 1 - 1 מידע נוסף
38. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא טייפה יוניברסיטי - מינג צ'ואן 1.40 1.85 1 - 1 מידע נוסף
39. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא טייפה יוניברסיטי - מינג צ'ואן 2.35 1.30 1 - 1 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ליגת מילואים

1. הסתיים דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו S,D 1.20 4.70 4.95 1 - 0 מידע נוסף
2. הסתיים דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים (1+) S,D 1.60 3.45 3.05 1 - 0 מידע נוסף
3. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים S,D 4.80 1.95 1.80 1 - 0 מידע נוסף
4. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים 1.30 2.25 1 - 0 מידע נוסף
5. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים 2.55 3.40 1.80 1 - 0 מידע נוסף
6. הסתיים מחצית שנייה דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים 1.40 2.80 5.75 1 - 0 מידע נוסף
7. הסתיים מחצית ראשונה דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים S,D 1.50 2.40 6.00 0 - 0 מידע נוסף
8. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים (מחצית ראשונה) 1.80 1.55 0 - 0 מידע נוסף
9. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים (מחצית שנייה) 1.50 1.85 1 - 0 מידע נוסף
10. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים 1.45 1.70 1 - 0 מידע נוסף
11. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים 1.90 1.50 1 - 0 מידע נוסף
12. הסתיים בלשינה בובריוסק - גורודייה S,D 2.15 3.05 2.20 4 - 0 מידע נוסף
13. הסתיים בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים (1+) S,D 3.85 3.70 1.40 4 - 0 מידע נוסף
14. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים S,D 4.20 1.95 1.90 4 - 0 מידע נוסף
15. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים S,D 1.45 1.95 4 - 0 מידע נוסף
16. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים D 2.65 3.20 1.80 4 - 0 מידע נוסף
17. הסתיים מחצית ראשונה בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים S,D 2.60 2.05 2.65 1 - 0 מידע נוסף
18. הסתיים מחצית שנייה בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים S,D 2.40 2.40 2.45 3 - 0 מידע נוסף
19. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים (מחצית ראשונה) S,D 2.05 1.40 1 - 0 מידע נוסף
20. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים (מחצית שנייה) S,D 1.60 1.70 3 - 0 מידע נוסף
21. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים D 1.30 2.05 4 - 0 מידע נוסף
22. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים 3.50 1.10 4 - 0 מידע נוסף
מועדונים בינלאומיים

כדורגל - מועדונים בינלאומיים - ידידות קבוצות

50. סגור הלסינגקרונה - גוף S,D 2.05 3.35 2.20 מידע נוסף
51. סגור הלסינגקרונה - גוף (1+) S,D 3.15 4.25 1.45 מידע נוסף
52. סגור סך הכל שערים טווחים (2-3) הלסינגקרונה - גוף S,D 9.50 2.95 1.20 מידע נוסף
53. סגור מעל/מתחת שערים (1.5) הלסינגקרונה - גוף (מחצית ראשונה) 1.45 1.90 מידע נוסף
54. סגור מעל/מתחת שערים (1.5) הלסינגקרונה - גוף (מחצית שנייה) 1.25 2.45 מידע נוסף
55. סגור מחצית ראשונה הלסינגקרונה - גוף 2.30 2.50 2.40 מידע נוסף
56. סגור מחצית שנייה הלסינגקרונה - גוף 2.15 2.85 2.30 מידע נוסף
57. סגור יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 הלסינגקרונה - גוף 2.50 3.75 1.70 מידע נוסף
23. סגור קולאוונגנס - אסטרופס S,D 2.65 3.75 1.65 מידע נוסף
24. סגור קולאוונגנס (1+) - אסטרופס 1.60 4.20 2.55 מידע נוסף
25. סגור סך הכל שערים טווחים (2-3) קולאוונגנס - אסטרופס S,D 8.00 3.10 1.20 מידע נוסף
26. סגור מעל/מתחת שערים (2.5) קולאוונגנס - אסטרופס 1.05 3.45 מידע נוסף
27. סגור האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא קולאוונגנס - אסטרופס 1.05 3.35 מידע נוסף
28. סגור קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא קולאוונגנס - אסטרופס 7.75 1.00 מידע נוסף
29. סגור קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא קולאוונגנס - אסטרופס 5.00 1.05 מידע נוסף
65. סגור מחצית ראשונה קולאוונגנס - אסטרופס 2.60 2.65 2.00 מידע נוסף
66. סגור מחצית שנייה קולאוונגנס - אסטרופס 2.50 3.05 1.90 מידע נוסף
67. סגור מעל/מתחת שערים (4.5) קולאוונגנס - אסטרופס S,D 1.50 1.75 מידע נוסף
68. סגור מעל/מתחת שערים (1.5) קולאוונגנס - אסטרופס (מחצית ראשונה) 1.35 2.10 מידע נוסף
69. סגור מעל/מתחת שערים (1.5) קולאוונגנס - אסטרופס (מחצית שנייה) 1.20 2.75 מידע נוסף
58. סגור הרלנדה - ארגו S,D 1.80 3.65 2.40 מידע נוסף
59. סגור הרלנדה - ארגו (1+) 2.70 4.00 1.60 מידע נוסף
60. סגור סך הכל שערים טווחים (2-3) הרלנדה - ארגו S,D 9.00 2.80 1.25 מידע נוסף
61. סגור מעל/מתחת שערים (4.5) הרלנדה - ארגו S,D 1.75 1.50 מידע נוסף
62. סגור מעל/מתחת שערים (1.5) הרלנדה - ארגו (מחצית ראשונה) 1.50 1.85 מידע נוסף
63. סגור מעל/מתחת שערים (1.5) הרלנדה - ארגו (מחצית שנייה) 1.25 2.40 מידע נוסף
64. סגור יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 הרלנדה - ארגו 2.50 3.85 1.70 מידע נוסף
40. סגור נקה ליריה - רינקביי יונייטד S,D 1.60 3.85 2.80 מידע נוסף
41. סגור נקה ליריה - רינקביי יונייטד (1+) S,D 2.25 4.00 1.80 מידע נוסף
42. סגור סך הכל שערים טווחים (2-3) נקה ליריה - רינקביי יונייטד S,D 8.75 3.10 1.15 מידע נוסף
43. סגור מעל/מתחת שערים (2.5) נקה ליריה - רינקביי יונייטד 1.10 3.40 מידע נוסף
44. סגור מעל/מתחת שערים (1.5) נקה ליריה - רינקביי יונייטד (מחצית ראשונה) 1.45 2.00 מידע נוסף
45. סגור מעל/מתחת שערים (1.5) נקה ליריה - רינקביי יונייטד (מחצית שנייה) 1.20 2.60 מידע נוסף
46. סגור מחצית ראשונה נקה ליריה - רינקביי יונייטד 1.90 2.60 2.95 מידע נוסף
47. סגור מחצית שנייה נקה ליריה - רינקביי יונייטד 1.75 3.00 2.80 מידע נוסף
48. סגור יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 נקה ליריה - רינקביי יונייטד 2.50 3.95 1.65 מידע נוסף
49. סגור האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא נקה ליריה - רינקביי יונייטד 1.10 3.05 מידע נוסף
 

משחקי ווינר ליין

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר שנבחרה בתאריך המבוקש. המשחקים ממוינים לפי מדינות וליגות, וכל שורת הימור מכילה את כל הימוריי המשנה השייכים לאותו הימור, וכך למעשה ניתן למצוא בקלות את ההימור המתאים לכל אחד.

לאחר שמוצאים את ההימור המתאים, לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש:
סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים

משחקי ווינר ליין

באזור זה מוצגים עשרות אירועי ספורט מענפי ספורט מגוונים. באמצעות כלי סינון ניתן לקבל את המשחקים שעליהם מעוניינים להמר. לצד סינונים פשוטים כמו סינון לפי מדינה, ענף ספורט או ליגה, ישנה אפשרות לסנן עם סינונים מתקדמים וייחודיים כמו סינון לפי זמני משחק , גובה ליין ואחוזי שינוי שהיה בליין מהרגע שפורסם . כלים אלו עשויים להגדיל באופן ניכר את מציאת המשחקים הרלוונטיים לכל משתמש.

כללי הימורים

מחשבון הימורים

שלום אורח ,
טופס המשחקים שלך ריק.
התחל לשחק!

יחס שהתקבל  
שלח טופס ווינר

סיכום אירועים זמן אמת

משחק אירוע

לא התרחשו אירועים

מבצע לקוח חדש ווינר

הרשמה לניוזלטרס