שלח טופס
 
טיוואן

כדורסל - טיוואן - טייוואנית ראשונה

11. הסתיים באנק אוף טייוואן (5.5+) - יולון לושגן דינוס (כולל הארכות) S,D 1.65 1.70 85 - 82 מידע נוסף
12. הסתיים מעל/מתחת נקודות (181.5) באנק אוף טייוואן - יולון לושגן דינוס (כולל הארכות) 1.65 1.65 167 מידע נוסף
13. הסתיים באנק אוף טייוואן (1.5+) - יולון לושגן דינוס (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 22 - 25 מידע נוסף
14. הסתיים באנק אוף טייוואן (2.5+) - יולון לושגן דינוס (מחצית ראשונה) S,D 1.65 1.65 44 - 46 מידע נוסף
15. הסתיים מעל/מתחת נקודות (45.5) באנק אוף טייוואן - יולון לושגן דינוס (רבע ראשון) 1.65 1.65 47 מידע נוסף
16. הסתיים מעל/מתחת נקודות (90.5) באנק אוף טייוואן - יולון לושגן דינוס (מחצית ראשונה) 1.60 1.70 90 מידע נוסף
17. הסתיים באנק אוף טייוואן - יולון לושגן דינוס (כולל הארכות) S,D 2.40 1.25 85 - 82 מידע נוסף
40. הסתיים ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י (10.5+) (כולל הארכות) S,D 1.55 1.75 88 - 79 מידע נוסף
41. הסתיים מעל/מתחת נקודות (173.5) ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י (כולל הארכות) 1.65 1.70 167 מידע נוסף
42. הסתיים ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י (3.5+) (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 22 - 25 מידע נוסף
43. הסתיים ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י (6.5+) (מחצית ראשונה) S,D 1.70 1.60 47 - 42 מידע נוסף
44. הסתיים מעל/מתחת נקודות (43.5) ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י (רבע ראשון) 1.65 1.65 47 מידע נוסף
45. הסתיים מעל/מתחת נקודות (86.5) ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 89 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ליגת מילואים

1. הסתיים דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים S,D 2.10 3.05 2.25 2 - 0 מידע נוסף
2. הסתיים דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים (1+) 3.70 3.70 1.40 2 - 0 מידע נוסף
3. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים S,D 4.40 2.05 1.80 2 מידע נוסף
4. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים 1.40 2.00 2 מידע נוסף
5. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים 2.65 3.25 1.80 מידע נוסף
6. הסתיים מחצית ראשונה דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים 2.55 2.05 2.70 0 - 0 מידע נוסף
7. הסתיים מחצית שנייה דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים 2.35 2.45 2.50 2 - 0 מידע נוסף
8. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים (מחצית ראשונה) 2.00 1.45 0 מידע נוסף
9. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים (מחצית שנייה) 1.60 1.75 2 מידע נוסף
10. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים 1.30 2.10 מידע נוסף
18. הסתיים באטה בוריסוב מילואים - רו ברסט S,D 1.40 3.45 3.90 1 - 4 מידע נוסף
19. הסתיים באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים (1+) 1.85 3.40 2.40 1 - 4 מידע נוסף
20. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים S,D 4.75 2.10 1.70 5 מידע נוסף
21. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 1.35 2.15 5 מידע נוסף
22. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 2.60 3.35 1.80 מידע נוסף
23. הסתיים מחצית ראשונה באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 1.80 2.20 4.05 0 - 3 מידע נוסף
24. הסתיים מחצית שנייה באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 1.65 2.60 3.85 1 - 1 מידע נוסף
25. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים (מחצית שנייה) 1.55 1.80 2 מידע נוסף
26. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים (מחצית ראשונה) 1.90 1.50 3 מידע נוסף
27. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 1.30 2.00 מידע נוסף
28. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 2.35 1.30 1 - 4 מידע נוסף
29. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים 5.50 1.05 1 - 4 מידע נוסף
30. הסתיים שחטיור סוליגורסק - נמאן גרודנו מילואים S,D 2.95 3.10 1.70 1 - 1 מידע נוסף
31. הסתיים שאחטיור סוליגורסק מילואים (1+) - נמאן גרודנו מילואים 1.65 3.35 2.85 1 - 1 מידע נוסף
32. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים S,D 3.65 1.95 2.10 2 מידע נוסף
33. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים 1.50 1.80 2 מידע נוסף
34. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים (מחצית ראשונה) 2.15 1.35 2 מידע נוסף
35. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים (מחצית שנייה) 1.70 1.65 0 מידע נוסף
36. הסתיים מחצית ראשונה שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים 3.40 2.00 2.15 1 - 1 מידע נוסף
37. הסתיים מחצית שנייה שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים 3.15 2.40 1.95 0 - 0 מידע נוסף
38. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים 2.70 3.20 1.80 מידע נוסף
39. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים 1.40 1.90 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ראשונה

46. הסתיים בי.קיי 04 - גורודייה S,D 1.95 2.50 3.00 0 - 1 מידע נוסף
47. הסתיים בי.קיי 04 - גורודייה (1+) 4.00 3.10 1.50 0 - 1 מידע נוסף
48. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) בי.קיי 04 - גורודייה S,D 2.25 1.90 3.65 1 מידע נוסף
49. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) בי.קיי 04 - גורודייה 2.30 1.30 1 מידע נוסף
50. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) בי.קיי 04 - גורודייה (מחצית שנייה) 2.50 1.30 1 מידע נוסף
51. הסתיים מחצית ראשונה בי.קיי 04 - גורודייה 2.55 1.65 3.80 0 - 0 מידע נוסף
52. הסתיים מחצית שנייה בי.קיי 04 - גורודייה 2.25 1.95 3.35 0 - 1 מידע נוסף
53. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בי.קיי 04 - גורודייה S,D 2.00 2.35 2.85 מידע נוסף
54. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בי.קיי 04 - גורודייה (מחצית ראשונה) S,D 1.60 2.45 4.05 מידע נוסף
55. הסתיים יתרון יותר קרנות בי.קיי 04 - גורודייה (1.5+) 1.80 1.50 מידע נוסף
56. הסתיים מעל/מתחת קרנות (10.5) בי.קיי 04 - גורודייה 2.15 1.35 מידע נוסף
57. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 בי.קיי 04 - גורודייה 2.95 2.55 1.95 מידע נוסף
58. הסתיים שער ראשון במשחק בי.קיי 04 - גורודייה 1.70 4.50 2.20 חוץ מידע נוסף
59. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא בי.קיי 04 - גורודייה 1.85 1.40 מידע נוסף
60. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא בי.קיי 04 - גורודייה 1.95 1.50 0 - 1 מידע נוסף
61. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא בי.קיי 04 - גורודייה 2.40 1.30 0 - 1 מידע נוסף
62. 48' דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו S,D 2.00 2.85 2.50 2 - 0 ערוץ 5 מידע נוסף
63. 48' דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (1+) S,D 3.90 3.25 1.45 2 - 0 מידע נוסף
64. 48' סך הכל שערים טווחים (2-3) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו S,D 2.50 1.90 3.55 2 מידע נוסף
65. 48' מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו S,D 1.95 1.45 2 מידע נוסף
66. 48' מעל/מתחת שערים (1.5) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (מחצית ראשונה) 2.80 1.20 2 מידע נוסף
67. 48' מעל/מתחת שערים (1.5) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (מחצית שנייה) 2.10 1.40 0 מידע נוסף
68. 48' מחצית ראשונה דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 2.60 1.75 3.35 2 - 0 מידע נוסף
69. 48' מחצית שנייה דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 2.25 2.10 3.00 0 - 0 מידע נוסף
70. 48' איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (כולל הארכות) S,D 4.40 1.20 5.70 2 - 0 מידע נוסף
71. 48' מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (כולל הארכות) S,D 2.65 1.20 2 - 0 מידע נוסף
72. 48' מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (כולל הארכות) S,D 1.80 2.55 3.30 2 - 0 מידע נוסף
73. 48' סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו S,D 2.00 2.35 2.85 מידע נוסף
74. 48' סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (מחצית ראשונה) S,D 1.60 2.45 4.05 מידע נוסף
75. 48' יתרון יותר קרנות דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו (1.5+) 1.70 1.60 מידע נוסף
76. 48' קרן ראשונה דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 1.45 100.00 1.80 מידע נוסף
77. 48' מעל/מתחת קרנות (10.5) דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 2.25 1.30 מידע נוסף
78. 48' הראשונה ל-3 קרנות דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו S,D 1.35 30.00 2.10 2 - 0 מידע נוסף
79. 48' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 2.80 2.80 1.90 מידע נוסף
80. 48' שער ראשון במשחק דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 1.70 6.00 2.00 מידע נוסף
81. 48' האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 1.60 1.60 מידע נוסף
82. 48' קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 2.20 1.35 2 - 0 מידע נוסף
83. 48' קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו 2.70 1.20 2 - 0 מידע נוסף
בורונדי

כדורגל - בורונדי - בורונדי ראשונה

84. הסתיים רוקינזו - מוסונגטי S,D 6.25 3.50 1.25 2 - 2 מידע נוסף
85. הסתיים רוקינזו (1+) - מוסונגטי 2.70 2.95 1.85 2 - 2 מידע נוסף
86. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) רוקינזו - מוסונגטי S,D 2.75 1.85 2.90 2 - 2 מידע נוסף
87. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) רוקינזו - מוסונגטי 1.75 1.55 2 - 2 מידע נוסף
88. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא רוקינזו - מוסונגטי 1.85 1.40 2 - 2 מידע נוסף
89. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא רוקינזו - מוסונגטי 1.50 1.85 2 - 2 מידע נוסף
90. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא רוקינזו - מוסונגטי 4.55 1.05 2 - 2 מידע נוסף
91. הסתיים אינטר סטאר - אנגוזי סיטי S,D 1.45 2.95 4.55 1 - 1 מידע נוסף
92. הסתיים אינטר סטאר - אנגוזי סיטי (1+) 2.45 2.85 2.05 1 - 1 מידע נוסף
93. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אינטר סטאר - אנגוזי סיטי S,D 2.30 1.85 3.95 1 - 1 מידע נוסף
94. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אינטר סטאר - אנגוזי סיטי 2.00 1.40 1 - 1 מידע נוסף
95. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא אינטר סטאר - אנגוזי סיטי 1.85 1.40 1 - 1 מידע נוסף
96. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא אינטר סטאר - אנגוזי סיטי 3.35 1.15 1 - 1 מידע נוסף
97. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא אינטר סטאר - אנגוזי סיטי 1.65 1.70 1 - 1 מידע נוסף
ניקרגואה

בייסבול - ניקרגואה - בייסבול ניקרגוואה

103. 22:00 בואקו - צ'ונטלס (כולל הארכות) S,D 1.95 1.45 מידע נוסף
104. 22:00 ריו סן חואן - קוסטה קאריבה (כולל הארכות) S,D 2.35 1.30 מידע נוסף
 

משחקי ווינר ליין

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר שנבחרה בתאריך המבוקש. המשחקים ממוינים לפי מדינות וליגות, וכל שורת הימור מכילה את כל הימוריי המשנה השייכים לאותו הימור, וכך למעשה ניתן למצוא בקלות את ההימור המתאים לכל אחד.

לאחר שמוצאים את ההימור המתאים, לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש:
סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים

משחקי ווינר ליין

באזור זה מוצגים עשרות אירועי ספורט מענפי ספורט מגוונים. באמצעות כלי סינון ניתן לקבל את המשחקים שעליהם מעוניינים להמר. לצד סינונים פשוטים כמו סינון לפי מדינה, ענף ספורט או ליגה, ישנה אפשרות לסנן עם סינונים מתקדמים וייחודיים כמו סינון לפי זמני משחק , גובה ליין ואחוזי שינוי שהיה בליין מהרגע שפורסם . כלים אלו עשויים להגדיל באופן ניכר את מציאת המשחקים הרלוונטיים לכל משתמש.

כללי הימורים

מחשבון הימורים

שלום אורח ,
טופס המשחקים שלך ריק.
התחל לשחק!

יחס שהתקבל  
שלח טופס ווינר

סיכום אירועים זמן אמת

משחק אירוע

לא התרחשו אירועים

מבצע לקוח חדש ווינר

הרשמה לניוזלטרס