ניקרגואה

בייסבול - ניקרגואה - בייסבול ניקרגוואה

174. 22:00 מאדריז - חינוטגה (כולל הארכות) S,D 2.70 1.20 מידע נוסף
175. 22:00 ריו סן חואן - קוסטה קאריבה (כולל הארכות) S,D 2.60 1.20 מידע נוסף
טג'יקיסטאן

כדורסל - טג'יקיסטאן - טג'יקיסטנית ראשונה

183. הסתיים לג'נדס - די.איי.אס (22.5+) (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 84 - 86 מידע נוסף
184. בוטל מעל/מתחת נקודות () לג'נדס - די.איי.אס (כולל הארכות) 0.00 0.00 מידע נוסף
185. בוטל לג'נדס - די.איי.אס (רבע ראשון) S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
186. בוטל לג'נדס - די.איי.אס (מחצית ראשונה) S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
187. בוטל מעל/מתחת נקודות () לג'נדס - די.איי.אס (רבע ראשון) 0.00 0.00 מידע נוסף
188. בוטל מעל/מתחת נקודות () לג'נדס - די.איי.אס (מחצית ראשונה) 0.00 0.00 מידע נוסף
189. הסתיים לג'נדס - די.איי.אס (כולל הארכות) 1.00 4.75 84 - 86 מידע נוסף
190. הסתיים בי.סי. דושנבה - ברקות (24.5+) (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 104 - 43 מידע נוסף
191. הסתיים מעל/מתחת נקודות (145.5) בי.סי. דושנבה - ברקות (כולל הארכות) 1.65 1.65 104 - 43 מידע נוסף
192. בוטל בי.סי. דושנבה - ברקות (רבע ראשון) S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
193. בוטל בי.סי. דושנבה - ברקות (מחצית ראשונה) S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
194. בוטל מעל/מתחת נקודות () בי.סי. דושנבה - ברקות (רבע ראשון) 0.00 0.00 מידע נוסף
195. בוטל מעל/מתחת נקודות () בי.סי. דושנבה - ברקות (מחצית ראשונה) 0.00 0.00 מידע נוסף
196. הסתיים בי.סי. דושנבה - ברקות (כולל הארכות) 1.00 4.75 104 - 43 מידע נוסף
197. הסתיים פאיתון - זורו (10.5+) (כולל הארכות) S,D 1.55 1.65 81 - 83 מידע נוסף
198. הסתיים מעל/מתחת נקודות (135.5) פאיתון - זורו (כולל הארכות) 1.65 1.65 81 - 83 מידע נוסף
199. משוחק פאיתון - זורו (3.5+) (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 מידע נוסף
200. משוחק פאיתון - זורו (5.5+) (מחצית ראשונה) S,D 1.65 1.65 מידע נוסף
201. משוחק מעל/מתחת נקודות (34.5) פאיתון - זורו (רבע ראשון) 1.70 1.60 מידע נוסף
202. משוחק מעל/מתחת נקודות (67.5) פאיתון - זורו (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 מידע נוסף
203. הסתיים פאיתון - זורו (כולל הארכות) 1.10 3.45 81 - 83 מידע נוסף
204. הסתיים דיזל פאואר - בי.סי 33 (15.5+) (כולל הארכות) S,D 1.70 1.60 82 - 86 מידע נוסף
205. הסתיים מעל/מתחת נקודות (139.5) דיזל פאואר - בי.סי 33 (כולל הארכות) 1.65 1.65 82 - 86 מידע נוסף
206. הסתיים דיזל פאואר - בי.סי 33 (4.5+) (רבע ראשון) S,D 1.55 1.75 מידע נוסף
207. משוחק דיזל פאואר - בי.סי 33 (8.5+) (מחצית ראשונה) S,D 1.65 1.65 מידע נוסף
208. משוחק מעל/מתחת נקודות (36.5) דיזל פאואר - בי.סי 33 (רבע ראשון) 1.60 1.70 מידע נוסף
209. משוחק מעל/מתחת נקודות (73.5) דיזל פאואר - בי.סי 33 (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 מידע נוסף
210. הסתיים דיזל פאואר - בי.סי 33 (כולל הארכות) 1.00 4.35 82 - 86 מידע נוסף
טיוואן

כדורסל - טיוואן - טייוואנית ראשונה

176. הסתיים באנק אוף טייוואן (8.5+) - טייוואן ביר (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 68 - 78 מידע נוסף
177. הסתיים מעל/מתחת נקודות (172.5) באנק אוף טייוואן - טייוואן ביר (כולל הארכות) 1.65 1.70 68 - 78 מידע נוסף
178. הסתיים באנק אוף טייוואן (3.5+) - טייוואן ביר (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 12 - 14 מידע נוסף
179. הסתיים באנק אוף טייוואן (5.5+) - טייוואן ביר (מחצית ראשונה) S,D 1.60 1.70 25 - 45 מידע נוסף
180. הסתיים מעל/מתחת נקודות (42.5) באנק אוף טייוואן - טייוואן ביר (רבע ראשון) 1.65 1.65 12 - 14 מידע נוסף
181. הסתיים מעל/מתחת נקודות (85.5) באנק אוף טייוואן - טייוואן ביר (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 25 - 45 מידע נוסף
182. הסתיים באנק אוף טייוואן - טייוואן ביר (כולל הארכות) 3.20 1.10 68 - 78 מידע נוסף
32. הסתיים יולון לושגן דינוס - ארצ'ילנד (2.5+) (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 82 - 109 מידע נוסף
33. הסתיים מעל/מתחת נקודות (179.5) יולון לושגן דינוס - ארצ'ילנד (כולל הארכות) 1.65 1.65 191 מידע נוסף
34. הסתיים יולון לושגן דינוס - ארצ'ילנד (0.5+) (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 18 - 28 מידע נוסף
35. הסתיים יולון לושגן דינוס - ארצ'ילנד (1.5+) (מחצית ראשונה) S,D 1.65 1.65 42 - 58 מידע נוסף
36. הסתיים מעל/מתחת נקודות (44.5) יולון לושגן דינוס - ארצ'ילנד (רבע ראשון) 1.65 1.65 46 מידע נוסף
37. הסתיים מעל/מתחת נקודות (88.5) יולון לושגן דינוס - ארצ'ילנד (מחצית ראשונה) 1.60 1.70 100 מידע נוסף
38. הסתיים יולון לושגן דינוס - ארצ'ילנד (כולל הארכות) S,D 1.45 1.95 82 - 109 מידע נוסף
מועדונים בינלאומיים

כדורגל - מועדונים בינלאומיים - ידידות קבוצות

211. בוטל איי.סי. אולו - הרקולס S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
212. בוטל איי.סי. אולו - הרקולס 0.00 0.00 מידע נוסף
213. בוטל סך הכל שערים טווחים (2-3) איי.סי. אולו - הרקולס S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
214. בוטל מעל/מתחת שערים (2.5) איי.סי. אולו - הרקולס 0.00 0.00 מידע נוסף
39. בוטל קולאוונגנס - היילינגה S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
40. בוטל קולאוונגנס - היילינגה 0.00 0.00 מידע נוסף
41. בוטל סך הכל שערים טווחים (2-3) קולאוונגנס - היילינגה S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
42. בוטל מעל/מתחת שערים (2.5) קולאוונגנס - היילינגה 0.00 0.00 מידע נוסף
50. בוטל סולנטונה - טאבי S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
51. בוטל סולנטונה - טאבי 0.00 0.00 מידע נוסף
52. בוטל סך הכל שערים טווחים (2-3) סולנטונה - טאבי S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
53. בוטל מעל/מתחת שערים (2.5) סולנטונה - טאבי 0.00 0.00 מידע נוסף
222. משוחק לידה - וולנה פינסק S,D 2.00 3.25 2.25 מידע נוסף
223. משוחק לידה - וולנה פינסק (1+) 3.35 3.80 1.45 מידע נוסף
224. משוחק סך הכל שערים טווחים (2-3) לידה - וולנה פינסק S,D 5.10 1.95 1.75 מידע נוסף
225. משוחק מעל/מתחת שערים (2.5) לידה - וולנה פינסק S,D 1.25 2.25 מידע נוסף
226. משוחק מעל/מתחת שערים (1.5) לידה - וולנה פינסק (מחצית ראשונה) 1.80 1.55 מידע נוסף
227. משוחק מעל/מתחת שערים (1.5) לידה - וולנה פינסק (מחצית שנייה) 1.45 1.90 מידע נוסף
228. משוחק מחצית ראשונה לידה - וולנה פינסק 2.40 2.20 2.60 מידע נוסף
229. משוחק מחצית שנייה לידה - וולנה פינסק 2.25 2.60 2.45 מידע נוסף
230. משוחק יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 לידה - וולנה פינסק 2.60 3.50 1.75 מידע נוסף
231. 17:00 קארלברגס - קונגסאנגנס S,D 1.50 3.55 3.35 מידע נוסף
232. 17:00 קארלברגס - קונגסאנגנס (1+) 2.20 3.70 1.90 מידע נוסף
233. 17:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) קארלברגס - קונגסאנגנס S,D 5.80 2.00 1.65 מידע נוסף
234. 17:00 מעל/מתחת שערים (2.5) קארלברגס - קונגסאנגנס S,D 1.20 2.60 מידע נוסף
235. 17:00 מחצית ראשונה קארלברגס - קונגסאנגנס 1.80 2.40 3.45 מידע נוסף
236. 17:00 מחצית שנייה קארלברגס - קונגסאנגנס 1.70 2.80 3.30 מידע נוסף
237. 17:00 מעל/מתחת שערים (1.5) קארלברגס - קונגסאנגנס (מחצית ראשונה) 1.60 1.70 מידע נוסף
238. 17:00 מעל/מתחת שערים (1.5) קארלברגס - קונגסאנגנס (מחצית שנייה) 1.35 2.15 מידע נוסף
239. 17:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קארלברגס - קונגסאנגנס 2.55 3.65 1.75 מידע נוסף
240. 17:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא קארלברגס - קונגסאנגנס 1.20 2.50 מידע נוסף
241. 17:00 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא קארלברגס - קונגסאנגנס 3.15 1.15 מידע נוסף
מועדונים בינלאומיים

כדורגל - מועדונים בינלאומיים - משחקי ידידות, נשים

215. בוטל טיוסט איי.אף - רוזנגארד S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
216. בוטל טיוסט איי.אף - רוזנגארד 0.00 0.00 מידע נוסף
217. בוטל מעל/מתחת שערים (2.5) טיוסט איי.אף - רוזנגארד 0.00 0.00 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ליגת מילואים

1. הסתיים אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - פ.צ. מינסק S,D 3.40 3.30 1.55 1 - 2 מידע נוסף
2. הסתיים אנרג'טיק בגו מינסק מילואים (1+) - פ.צ. מינסק מילואים 1.85 3.35 2.40 1 - 2 מידע נוסף
3. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אנרג'טיק בגו מינסק מילואים - פ.צ. מינסק מילואים S,D 4.40 1.80 2.00 3 מידע נוסף
4. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אנרג'טיק בגו מינסק מילואים - פ.צ. מינסק מילואים 1.40 2.00 3 מידע נוסף
5. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אנרג'טיק בגו מינסק מילואים - פ.צ. מינסק מילואים 2.65 3.30 1.80 מידע נוסף
6. הסתיים מחצית ראשונה אנרג'טיק בגו מינסק מילואים - פ.צ. מינסק מילואים 3.70 2.15 1.95 1 - 2 מידע נוסף
7. הסתיים מחצית שנייה אנרג'טיק בגו מינסק מילואים - פ.צ. מינסק מילואים 3.50 2.50 1.75 0 - 0 מידע נוסף
8. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) אנרג'טיק בגו מינסק מילואים - פ.צ. מינסק מילואים (מחצית שנייה) 1.60 1.75 0 מידע נוסף
9. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) אנרג'טיק בגו מינסק מילואים - פ.צ. מינסק מילואים (מחצית ראשונה) 1.95 1.45 3 מידע נוסף
10. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא אנרג'טיק בגו מינסק מילואים - פ.צ. מינסק מילואים 1.35 2.00 מידע נוסף
11. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא אנרג'טיק בגו מינסק מילואים - פ.צ. מינסק מילואים 2.45 1.25 1 - 2 מידע נוסף
12. הסתיים פ.צ. איסלוץ מילואים - סלוצק מילואים S,D 2.40 3.15 1.95 4 - 0 מידע נוסף
13. הסתיים פ.צ. איסלוץ מילואים (1+) - סלוצק מילואים 1.50 3.65 3.25 4 - 0 מידע נוסף
14. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ. איסלוץ מילואים - סלוצק מילואים S,D 5.00 1.85 1.85 4 מידע נוסף
15. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ. איסלוץ מילואים - סלוצק מילואים 1.35 2.15 4 מידע נוסף
16. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פ.צ. איסלוץ מילואים - סלוצק מילואים 2.65 3.35 1.75 מידע נוסף
17. הסתיים מחצית שנייה פ.צ. איסלוץ מילואים - סלוצק מילואים 2.60 2.50 2.15 3 - 0 מידע נוסף
18. הסתיים מחצית ראשונה פ.צ. איסלוץ מילואים - סלוצק מילואים 2.80 2.15 2.35 1 - 0 מידע נוסף
19. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) פ.צ. איסלוץ מילואים - סלוצק מילואים (מחצית שנייה) 1.55 1.80 3 מידע נוסף
20. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) פ.צ. איסלוץ מילואים - סלוצק מילואים (מחצית ראשונה) 1.90 1.50 1 מידע נוסף
21. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא פ.צ. איסלוץ מילואים - סלוצק מילואים 1.25 2.25 מידע נוסף
22. משוחק פ.צ. ויטבסק מילואים - סמולביצ'י S,D 2.35 3.15 1.95 0 - 0 מידע נוסף
23. משוחק פ.צ. ויטבסק מילואים (1+) - סמולביצ'י 1.50 3.80 3.25 0 - 0 מידע נוסף
24. משוחק סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ. ויטבסק מילואים - סמולביצ'י S,D 5.20 2.00 1.70 מידע נוסף
25. משוחק מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ. ויטבסק מילואים - סמולביצ'י 1.30 2.30 מידע נוסף
26. משוחק יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פ.צ. ויטבסק מילואים - סמולביצ'י 2.60 3.45 1.75 מידע נוסף
27. משוחק מחצית שנייה פ.צ. ויטבסק מילואים - סמולביצ'י 2.55 2.55 2.20 מידע נוסף
28. משוחק מחצית ראשונה פ.צ. ויטבסק מילואים - סמולביצ'י 2.70 2.20 2.35 מידע נוסף
29. משוחק מעל/מתחת שערים (1.5) פ.צ. ויטבסק מילואים - סמולביצ'י (מחצית שנייה) 1.45 1.90 מידע נוסף
30. משוחק מעל/מתחת שערים (1.5) פ.צ. ויטבסק מילואים - סמולביצ'י (מחצית ראשונה) 1.80 1.55 מידע נוסף
31. משוחק האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא פ.צ. ויטבסק מילואים - סמולביצ'י 1.20 2.40 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ראשונה

60. 71' שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו S,D 1.30 3.95 4.40 0 - 0 ערוץ 5 מידע נוסף
61. 71' שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו (1+) S,D 1.75 2.90 2.95 0 - 0 מידע נוסף
62. 71' סך הכל שערים טווחים (2-3) שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו S,D 3.00 1.75 2.65 0 מידע נוסף
63. 71' מעל/מתחת שערים (2.5) שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו S,D 1.65 1.65 0 מידע נוסף
64. הסתיים איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו (כולל הארכות) S,D 3.10 1.30 6.80 0 - 0 מידע נוסף
65. הסתיים מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו (כולל הארכות) S,D 2.20 1.30 0 - 0 מידע נוסף
66. הסתיים מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו (כולל הארכות) S,D 1.90 2.50 3.10 0 - 0 מידע נוסף
67. 71' סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו S,D 2.00 2.40 2.75 מידע נוסף
68. 71' יתרון יותר קרנות שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו (3.5+) 1.75 1.55 מידע נוסף
69. הסתיים הראשונה ל-3 קרנות שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו S,D 1.15 25.00 3.00 0 - 0 מידע נוסף
70. הסתיים קרן ראשונה שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו 1.30 100.00 2.15 מידע נוסף
71. 71' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו 2.65 2.95 1.90 מידע נוסף
72. 71' מעל/מתחת קרנות (10.5) שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו 2.00 1.40 מידע נוסף
73. הסתיים מחצית ראשונה שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו 1.65 2.00 7.75 0 - 0 מידע נוסף
74. 71' מחצית שנייה שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו 1.45 2.35 7.50 0 - 0 מידע נוסף
75. 71' שער ראשון במשחק שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו 1.20 7.25 3.55 מידע נוסף
76. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו (מחצית ראשונה) 2.55 1.25 0 מידע נוסף
77. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו (מחצית ראשונה) S,D 1.60 2.70 3.50 מידע נוסף
91. 17:30 באטה בוריסוב - רו ברסט S,D 1.35 3.30 4.85 ערוץ 5 מידע נוסף
92. 17:30 באטה בוריסוב - רו ברסט (1+) S,D 1.95 3.05 2.45 מידע נוסף
93. 17:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) באטה בוריסוב - רו ברסט S,D 3.70 1.80 2.20 מידע נוסף
94. 17:30 מעל/מתחת שערים (2.5) באטה בוריסוב - רו ברסט S,D 1.60 1.70 מידע נוסף
95. 17:30 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) באטה בוריסוב - רו ברסט (כולל הארכות) S,D 3.00 1.30 7.00 מידע נוסף
96. 17:30 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) באטה בוריסוב - רו ברסט (כולל הארכות) S,D 2.20 1.30 מידע נוסף
97. 17:30 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) באטה בוריסוב - רו ברסט (כולל הארכות) S,D 1.80 2.55 3.30 מידע נוסף
98. 17:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 באטה בוריסוב - רו ברסט S,D 2.10 2.40 2.60 מידע נוסף
99. 17:30 יתרון יותר קרנות באטה בוריסוב - רו ברסט (2.5+) 1.65 1.65 מידע נוסף
100. 17:30 הראשונה ל-3 קרנות באטה בוריסוב - רו ברסט S,D 1.10 25.00 3.30 מידע נוסף
101. 17:30 קרן ראשונה באטה בוריסוב - רו ברסט 1.35 100.00 2.00 מידע נוסף
102. 17:30 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 באטה בוריסוב - רו ברסט 2.65 3.10 1.85 מידע נוסף
103. 17:30 מעל/מתחת קרנות (10.5) באטה בוריסוב - רו ברסט 1.90 1.45 מידע נוסף
104. 17:30 מחצית ראשונה באטה בוריסוב - רו ברסט 1.70 2.05 5.50 מידע נוסף
105. 17:30 מחצית שנייה באטה בוריסוב - רו ברסט 1.55 2.40 5.25 מידע נוסף
106. 17:30 שער ראשון במשחק באטה בוריסוב - רו ברסט 1.25 9.25 2.75 מידע נוסף
107. 17:30 מעל/מתחת שערים (1.5) באטה בוריסוב - רו ברסט (מחצית ראשונה) 2.30 1.35 מידע נוסף
108. 17:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 באטה בוריסוב - רו ברסט (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.70 3.30 מידע נוסף
113. 19:30 דינמו ברסט - סלביה מוזיר S,D 1.30 3.45 5.25 ערוץ 5 מידע נוסף
114. 19:30 דינמו ברסט - סלביה מוזיר (1+) S,D 1.95 3.05 2.45 מידע נוסף
115. 19:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) דינמו ברסט - סלביה מוזיר S,D 3.15 1.75 2.55 מידע נוסף
116. 19:30 מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו ברסט - סלביה מוזיר S,D 1.60 1.70 מידע נוסף
117. 19:30 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) דינמו ברסט - סלביה מוזיר (כולל הארכות) S,D 3.00 1.30 7.00 מידע נוסף
118. 19:30 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) דינמו ברסט - סלביה מוזיר (כולל הארכות) S,D 2.20 1.30 מידע נוסף
119. 19:30 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) דינמו ברסט - סלביה מוזיר (כולל הארכות) S,D 1.80 2.50 3.40 מידע נוסף
120. 19:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 דינמו ברסט - סלביה מוזיר S,D 2.35 2.35 2.35 מידע נוסף
121. 19:30 יתרון יותר קרנות דינמו ברסט - סלביה מוזיר (2.5+) 1.55 1.80 מידע נוסף
122. 19:30 הראשונה ל-3 קרנות דינמו ברסט - סלביה מוזיר S,D 1.10 25.00 3.30 מידע נוסף
123. 19:30 קרן ראשונה דינמו ברסט - סלביה מוזיר 1.30 100.00 2.05 מידע נוסף
124. 19:30 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 דינמו ברסט - סלביה מוזיר 2.65 3.05 1.85 מידע נוסף
125. 19:30 מעל/מתחת קרנות (10.5) דינמו ברסט - סלביה מוזיר 1.80 1.55 מידע נוסף
126. 19:30 מחצית ראשונה דינמו ברסט - סלביה מוזיר 1.70 2.05 5.50 מידע נוסף
127. 19:30 מחצית שנייה דינמו ברסט - סלביה מוזיר 1.55 2.40 5.25 מידע נוסף
128. 19:30 שער ראשון במשחק דינמו ברסט - סלביה מוזיר 1.25 8.75 2.80 מידע נוסף
129. 19:30 מעל/מתחת שערים (1.5) דינמו ברסט - סלביה מוזיר (מחצית ראשונה) 2.30 1.35 מידע נוסף
130. 19:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 דינמו ברסט - סלביה מוזיר (מחצית ראשונה) S,D 1.75 2.65 3.00 מידע נוסף
בורונדי

כדורגל - בורונדי - בורונדי ראשונה

43. הסתיים ויטאלו - לה מסאגר אנגוזי S,D 2.90 2.75 1.85 0 - 0 מידע נוסף
44. הסתיים ויטאלו (1+) - לה מסאגר אנגוזי 1.55 3.10 3.65 0 - 0 מידע נוסף
45. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ויטאלו - לה מסאגר אנגוזי S,D 2.30 1.75 3.65 0 מידע נוסף
46. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ויטאלו - לה מסאגר אנגוזי 2.10 1.35 0 מידע נוסף
47. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא ויטאלו - לה מסאגר אנגוזי 1.70 1.50 מידע נוסף
48. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא ויטאלו - לה מסאגר אנגוזי 2.60 1.20 0 - 0 מידע נוסף
49. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא ויטאלו - לה מסאגר אנגוזי 2.00 1.45 0 - 0 מידע נוסף
78. מחצית קיאנזה יונייטד - פלאמבאו דו סנטר S,D 1.85 2.80 2.80 0 - 0 מידע נוסף
79. מחצית קיאנזה יונייטד - פלאמבאו דו סנטר (1+) 3.40 3.30 1.55 0 - 0 מידע נוסף
80. מחצית סך הכל שערים טווחים (2-3) קיאנזה יונייטד - פלאמבאו דו סנטר S,D 2.75 1.75 2.90 0 מידע נוסף
81. מחצית מעל/מתחת שערים (2.5) קיאנזה יונייטד - פלאמבאו דו סנטר 1.75 1.60 0 מידע נוסף
82. מחצית האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא קיאנזה יונייטד - פלאמבאו דו סנטר 1.50 1.70 מידע נוסף
83. מחצית קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא קיאנזה יונייטד - פלאמבאו דו סנטר 2.30 1.30 0 - 0 מידע נוסף
84. מחצית קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא קיאנזה יונייטד - פלאמבאו דו סנטר 3.05 1.15 0 - 0 מידע נוסף
85. 17:00 לס ליירס - אתלטיקו אולימפיק S,D 4.35 3.05 1.45 מידע נוסף
86. 17:00 לס ליירס (1+) - אתלטיקו אולימפיק 2.00 3.15 2.30 מידע נוסף
87. 17:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) לס ליירס - אתלטיקו אולימפיק S,D 3.00 1.75 2.65 מידע נוסף
88. 17:00 מעל/מתחת שערים (2.5) לס ליירס - אתלטיקו אולימפיק 1.65 1.65 מידע נוסף
89. 17:00 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא לס ליירס - אתלטיקו אולימפיק 1.55 1.60 מידע נוסף
90. 17:00 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא לס ליירס - אתלטיקו אולימפיק 1.90 1.50 מידע נוסף
218. ט.נ אתלטיקו אקדמי - בוג'ומבורה סיטי S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
219. ט.נ אתלטיקו אקדמי - בוג'ומבורה סיטי 0.00 0.00 מידע נוסף
220. ט.נ סך הכל שערים טווחים (2-3) אתלטיקו אקדמי - בוג'ומבורה סיטי S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
221. ט.נ מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיקו אקדמי - בוג'ומבורה סיטי 0.00 0.00 מידע נוסף
טג'יקיסטאן

כדורגל - טג'יקיסטאן - סופרקאפ טג'יקיסטן

54. משוחק איסטיקלול - חוג'נד S,D 1.30 3.60 5.00 מידע נוסף
55. משוחק איסטיקלול - קויאן (1+) 1.90 3.15 2.45 מידע נוסף
56. משוחק סך הכל שערים טווחים (2-3) איסטיקלול - קויאן S,D 3.40 1.75 2.40 מידע נוסף
57. משוחק מעל/מתחת שערים (2.5) איסטיקלול - קויאן 1.50 1.80 מידע נוסף
58. משוחק האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא איסטיקלול - קויאן 1.55 1.60 מידע נוסף
59. משוחק קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא איסטיקלול - קויאן 1.80 1.55 מידע נוסף
ניקרגואה

כדורגל - ניקרגואה - ניקרגואה עד 20

131. 22:30 אוקוטל - סבאנאס S,D 1.55 3.25 3.40 מידע נוסף
132. 22:30 אוקוטל עד 20 - סבאנאס עד 20 (1+) 2.40 3.45 1.85 מידע נוסף
133. 22:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) אוקוטל עד 20 - סבאנאס עד 20 S,D 4.35 2.00 1.80 מידע נוסף
134. 22:30 מעל/מתחת שערים (2.5) אוקוטל עד 20 - סבאנאס עד 20 1.40 2.05 מידע נוסף
135. 22:30 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא אוקוטל עד 20 - סבאנאס עד 20 1.30 2.05 מידע נוסף
136. 22:30 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא אוקוטל עד 20 - סבאנאס עד 20 2.50 1.25 מידע נוסף
137. 22:30 ריאל מדריז - מנגואה S,D 3.65 3.45 1.45 מידע נוסף
138. 22:30 ריאל מדריז עד 20 (1+) - מנגואה עד 20 2.00 3.70 2.10 מידע נוסף
139. 22:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) ריאל מדריז עד 20 - מנגואה עד 20 S,D 6.50 2.40 1.40 מידע נוסף
140. 22:30 מעל/מתחת שערים (2.5) ריאל מדריז עד 20 - מנגואה עד 20 1.20 2.65 מידע נוסף
141. 22:30 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא ריאל מדריז עד 20 - מנגואה עד 20 1.20 2.45 מידע נוסף
בלארוס

כדוריד - בלארוס - בלארוסית ראשונה

109. 19:00 גומל (11.5+) - משקוב ברסט (60 דק') S,D 1.70 1.60 מידע נוסף
110. 19:00 מעל/מתחת שערים (72.5) גומל - משקוב ברסט (60 דק') 1.65 1.65 מידע נוסף
111. 19:00 גומל (5.5+) - משקוב ברסט (מחצית ראשונה) S,D 1.70 1.60 מידע נוסף
112. 19:00 מעל/מתחת שערים (35.5) גומל - משקוב ברסט (מחצית ראשונה) 1.65 1.65 מידע נוסף
 

משחקי ווינר ליין

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר שנבחרה בתאריך המבוקש. המשחקים ממוינים לפי מדינות וליגות, וכל שורת הימור מכילה את כל הימוריי המשנה השייכים לאותו הימור, וכך למעשה ניתן למצוא בקלות את ההימור המתאים לכל אחד.

לאחר שמוצאים את ההימור המתאים, לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש:
סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים

משחקי ווינר ליין

באזור זה מוצגים עשרות אירועי ספורט מענפי ספורט מגוונים. באמצעות כלי סינון ניתן לקבל את המשחקים שעליהם מעוניינים להמר. לצד סינונים פשוטים כמו סינון לפי מדינה, ענף ספורט או ליגה, ישנה אפשרות לסנן עם סינונים מתקדמים וייחודיים כמו סינון לפי זמני משחק , גובה ליין ואחוזי שינוי שהיה בליין מהרגע שפורסם . כלים אלו עשויים להגדיל באופן ניכר את מציאת המשחקים הרלוונטיים לכל משתמש.

כללי הימורים

מחשבון הימורים

שלום אורח ,
טופס המשחקים שלך ריק.
התחל לשחק!

יחס שהתקבל  
שלח טופס ווינר

סיכום אירועים זמן אמת

משחק אירוע

לא התרחשו אירועים

מבצע לקוח חדש ווינר

הרשמה לניוזלטרס