שלח טופס
 
קוסטה ריקה

כדורגל - קוסטה ריקה - קוסטה ריקה ראשונה

קוסטה ריקה

כדורגל - קוסטה ריקה - קוסטה ריקה שניה, קלאוסורה, פלייאוף

307. 15' ספורטינג סן חוסה - גואנקסטקה S,D 1.80 2.70 3.10 1 - 0 מידע נוסף
308. 15' ספורטינג סן חוסה - גואנקסטקה (1+) 3.20 3.20 1.60 1 - 0 מידע נוסף
309. 15' מעל/מתחת שערים (2.5) ספורטינג סן חוסה - גואנקסטקה 1.80 1.50 1 מידע נוסף
310. בוטל מחצית ראשונה ספורטינג סן חוסה - גואנקסטקה 0.00 0.00 מידע נוסף
מועדונים בינלאומיים

כדורגל - מועדונים בינלאומיים - ידידות קבוצות

322. הסתיים מולדה - כריסטיאנסונד S,D 1.45 3.30 3.95 4 - 2 מידע נוסף
323. הסתיים מולדה - כריסטיאנסונד (1+) 2.20 3.25 2.00 4 - 2 מידע נוסף
324. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) מולדה - כריסטיאנסונד 1.45 1.85 6 מידע נוסף
325. הסתיים אודס - סטארט S,D 1.55 3.35 3.25 2 - 1 מידע נוסף
326. הסתיים אודס - סטארט (1+) 2.45 3.40 1.85 2 - 1 מידע נוסף
327. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אודס - סטארט 1.40 2.05 3 מידע נוסף
328. הסתיים מיונדאלן - ולרנגה S,D 2.75 3.15 1.75 0 - 2 מידע נוסף
329. הסתיים מיונדאלן (1+) - ולרנגה 1.60 3.50 2.90 0 - 2 מידע נוסף
330. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) מיונדאלן - ולרנגה 1.40 2.00 2 מידע נוסף
ארמניה

כדורגל - ארמניה - ארמנית ראשונה, פלייאוף אליפות

48. הסתיים שיראק - אררט ירבאן S,D 1.50 3.10 3.85 2 - 0 מידע נוסף
49. הסתיים שיראק - אררט ירבאן (1+) 2.35 3.10 2.00 2 - 0 מידע נוסף
50. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) שיראק - אררט ירבאן S,D 2.95 1.85 2.60 2 מידע נוסף
51. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) שיראק - אררט ירבאן 1.65 1.65 2 מידע נוסף
52. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) שיראק - אררט ירבאן (מחצית ראשונה) 2.40 1.30 0 מידע נוסף
53. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) שיראק - אררט ירבאן (מחצית שנייה) 1.85 1.50 2 מידע נוסף
54. הסתיים מחצית ראשונה שיראק - אררט ירבאן 1.90 1.95 4.50 0 - 0 מידע נוסף
55. הסתיים מחצית שנייה שיראק - אררט ירבאן 1.70 2.35 4.15 2 - 0 מידע נוסף
56. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 שיראק - אררט ירבאן 2.75 3.00 1.85 מידע נוסף
57. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא שיראק - אררט ירבאן 1.55 1.65 מידע נוסף
58. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא שיראק - אררט ירבאן 1.95 1.45 2 - 0 מידע נוסף
59. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא שיראק - אררט ירבאן 3.95 1.10 2 - 0 מידע נוסף
60. הסתיים נואה - אלשקרט S,D 2.55 2.75 2.00 1 - 0 מידע נוסף
61. הסתיים נואה (1+) - אלשקרט 1.45 3.40 3.80 1 - 0 מידע נוסף
62. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) נואה - אלשקרט S,D 2.80 1.85 2.80 1 מידע נוסף
63. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) נואה - אלשקרט 1.75 1.55 1 מידע נוסף
64. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) נואה - אלשקרט (מחצית ראשונה) 2.55 1.25 0 מידע נוסף
65. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) נואה - אלשקרט (מחצית שנייה) 1.90 1.50 1 מידע נוסף
66. הסתיים מחצית ראשונה נואה - אלשקרט 3.10 1.85 2.55 0 - 0 מידע נוסף
67. הסתיים מחצית שנייה נואה - אלשקרט 2.80 2.20 2.25 1 - 0 מידע נוסף
68. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 נואה - אלשקרט 2.85 2.90 1.85 מידע נוסף
69. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא נואה - אלשקרט 1.50 1.75 מידע נוסף
70. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא נואה - אלשקרט 2.85 1.20 1 - 0 מידע נוסף
71. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא נואה - אלשקרט 2.40 1.25 1 - 0 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ליגת מילואים

36. הסתיים סמולביצ'י - גורודייה S,D 1.15 4.30 6.85 3 - 1 מידע נוסף
37. הסתיים סמולביצ'י מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים (1+) 1.45 3.60 3.60 3 - 1 מידע נוסף
38. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) סמולביצ'י מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים S,D 5.00 2.15 1.65 4 מידע נוסף
39. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סמולביצ'י מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים 1.30 2.30 4 מידע נוסף
40. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) סמולביצ'י מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים (מחצית ראשונה) 1.80 1.55 0 מידע נוסף
41. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) סמולביצ'י מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים (מחצית שנייה) 1.45 1.95 4 מידע נוסף
42. הסתיים מחצית ראשונה סמולביצ'י מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים 1.45 2.45 7.00 0 - 0 מידע נוסף
43. הסתיים מחצית שנייה סמולביצ'י מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים 1.30 2.95 7.00 3 - 1 מידע נוסף
44. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סמולביצ'י מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים 2.65 3.45 1.75 מידע נוסף
45. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא סמולביצ'י מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים 1.50 1.65 מידע נוסף
46. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא סמולביצ'י מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים 1.75 1.60 3 - 1 מידע נוסף
47. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא סמולביצ'י מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים 8.50 1.00 3 - 1 מידע נוסף
צ'כיה

כדורגל - צ'כיה - צ'כית שניה

72. הסתיים ויטקוביצ'ה - ברנו S,D 5.25 4.00 1.20 2 - 3 מידע נוסף
73. הסתיים ויטקוביצ'ה (1+) - ברנו 2.70 3.30 1.75 2 - 3 מידע נוסף
74. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ויטקוביצ'ה - ברנו S,D 4.35 2.05 1.85 5 מידע נוסף
75. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ויטקוביצ'ה - ברנו 1.35 2.10 5 מידע נוסף
76. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) ויטקוביצ'ה - ברנו (מחצית ראשונה) 1.95 1.45 2 מידע נוסף
77. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) ויטקוביצ'ה - ברנו (מחצית שנייה) 1.55 1.80 3 מידע נוסף
78. הסתיים מחצית ראשונה ויטקוביצ'ה - ברנו 5.25 2.25 1.60 0 - 2 מידע נוסף
79. הסתיים מחצית שנייה ויטקוביצ'ה - ברנו 5.25 2.75 1.45 2 - 1 מידע נוסף
80. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ויטקוביצ'ה - ברנו 2.65 3.35 1.75 מידע נוסף
81. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא ויטקוביצ'ה - ברנו 1.45 1.75 מידע נוסף
82. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא ויטקוביצ'ה - ברנו 1.95 1.45 2 - 3 מידע נוסף
95. הסתיים דוקלה פראג - סלאבוי ויסארד S,D 1.15 4.40 7.25 2 - 0 מידע נוסף
96. הסתיים דוקלה פראג - סלאבוי ויסארד (1+) 1.45 3.70 3.55 2 - 0 מידע נוסף
97. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) דוקלה פראג - סלאבוי ויסארד S,D 5.75 2.25 1.55 2 מידע נוסף
98. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) דוקלה פראג - סלאבוי ויסארד 1.25 2.45 2 מידע נוסף
99. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) דוקלה פראג - סלאבוי ויסארד (מחצית ראשונה) 1.75 1.60 1 מידע נוסף
100. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) דוקלה פראג - סלאבוי ויסארד (מחצית שנייה) 1.40 2.00 1 מידע נוסף
101. הסתיים מחצית ראשונה דוקלה פראג - סלאבוי ויסארד 1.40 2.50 6.50 1 - 0 מידע נוסף
102. הסתיים מחצית שנייה דוקלה פראג - סלאבוי ויסארד 1.30 3.05 6.75 1 - 0 מידע נוסף
103. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 דוקלה פראג - סלאבוי ויסארד 2.65 3.50 1.75 מידע נוסף
104. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא דוקלה פראג - סלאבוי ויסארד 1.45 1.70 מידע נוסף
105. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא דוקלה פראג - סלאבוי ויסארד 1.85 1.55 2 - 0 מידע נוסף
אסטוניה

כדורגל - אסטוניה - אסטונית שניה

83. הסתיים אלבה - פארנו ואפרוס S,D 1.35 3.65 4.05 4 - 2 מידע נוסף
84. הסתיים אלבה - פארנו ואפרוס (1+) 2.30 3.60 1.85 4 - 2 מידע נוסף
85. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אלבה - פארנו ואפרוס 1.25 2.35 6 מידע נוסף
86. הסתיים מחצית ראשונה אלבה - פארנו ואפרוס 1.75 2.35 4.05 1 - 1 מידע נוסף
87. הסתיים מארדו - ואפרוס S,D 1.15 4.80 6.00 3 - 1 מידע נוסף
88. הסתיים מארדו - ואפרוס (1+) 2.00 3.40 2.15 3 - 1 מידע נוסף
89. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) מארדו - ואפרוס 1.10 3.30 3 - 1 מידע נוסף
90. הסתיים מחצית ראשונה מארדו - ואפרוס 1.40 2.80 5.25 1 - 0 מידע נוסף
91. הסתיים לבאדיה טאלין עד 21 - נומה יונייטד S,D 2.15 3.30 2.10 1 - 4 מידע נוסף
92. הסתיים לבאדיה טאלין עד 21 (1+) - נומה יונייטד 1.40 3.90 3.45 1 - 4 מידע נוסף
93. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) לבאדיה טאלין עד 21 - נומה יונייטד 1.25 2.45 5 מידע נוסף
94. הסתיים מחצית ראשונה לבאדיה טאלין עד 21 - נומה יונייטד 2.50 2.25 2.45 1 - 2 מידע נוסף
118. הסתיים פלורה טאלין עד 21 - פארנו ואפרוס S,D 1.85 3.30 2.50 0 - 0 מידע נוסף
119. הסתיים פלורה טאלין עד 21 - פארנו ואפרוס (1+) 2.90 3.75 1.55 0 - 0 מידע נוסף
120. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פלורה טאלין עד 21 - פארנו ואפרוס 1.25 2.45 מידע נוסף
121. הסתיים מחצית ראשונה פלורה טאלין עד 21 - פארנו ואפרוס 2.15 2.25 2.80 מידע נוסף
122. הסתיים קוטלה-יארבה - טארטו טמקה עד 21 S,D 4.90 4.25 1.20 0 - 1 מידע נוסף
123. הסתיים קוטלה-יארבה (1+) - טארטו טמקה עד 21 2.70 3.70 1.65 0 - 1 מידע נוסף
124. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) קוטלה-יארבה - טארטו טמקה עד 21 1.20 2.75 1 מידע נוסף
125. הסתיים מחצית ראשונה קוטלה-יארבה - טארטו טמקה עד 21 4.70 2.50 1.55 0 - 0 מידע נוסף
הונגריה

כדורגל - הונגריה - ליגה הונגרית פלייאוף, נשים

316. הסתיים פרנצוארוש - מ.ט.ק. הונגריה S,D 1.45 3.40 3.70 3 - 2 מידע נוסף
317. הסתיים פרנצוארוש - מ.ט.ק. הונגריה (1+) 2.20 3.35 2.00 3 - 2 מידע נוסף
318. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פרנצוארוש - מ.ט.ק. הונגריה 1.40 2.05 3 - 2 מידע נוסף
גרמניה

כדורגל - גרמניה - ליגה ראשונה גרמניה נשים

319. הסתיים דואיסבורג - 1 FC Cologne S,D 1.75 3.20 2.75 1 - 1 מידע נוסף
320. הסתיים דואיסבורג - 1 FC Cologne (1+) 2.90 3.50 1.60 1 - 1 מידע נוסף
321. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) דואיסבורג - 1 FC Cologne 1.40 2.00 1 - 1 מידע נוסף
פולין

כדורגל - פולין - פולנית שניה

106. הסתיים ראדום - אודרה אופולה S,D 1.70 3.00 3.05 0 - 0 מידע נוסף
107. הסתיים ראדום - אודרה אופולה (1+) 3.65 3.25 1.50 0 - 0 מידע נוסף
108. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ראדום - אודרה אופולה S,D 2.65 1.75 3.00 0 מידע נוסף
109. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ראדום - אודרה אופולה 1.90 1.45 0 מידע נוסף
110. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) ראדום - אודרה אופולה (מחצית ראשונה) 2.75 1.20 0 מידע נוסף
111. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) ראדום - אודרה אופולה (מחצית שנייה) 2.05 1.40 0 מידע נוסף
112. הסתיים מחצית ראשונה ראדום - אודרה אופולה 2.40 1.80 3.40 0 - 0 מידע נוסף
113. הסתיים מחצית שנייה ראדום - אודרה אופולה 2.20 2.15 3.05 0 - 0 מידע נוסף
114. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ראדום - אודרה אופולה 2.85 2.75 1.90 מידע נוסף
115. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא ראדום - אודרה אופולה 1.60 1.60 מידע נוסף
116. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא ראדום - אודרה אופולה 2.15 1.35 0 - 0 מידע נוסף
117. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא ראדום - אודרה אופולה 2.80 1.20 0 - 0 מידע נוסף
194. 81' טישי - ז'גלבי סוסנביץ S,D 2.00 3.10 2.30 0 - 1 מידע נוסף
195. 81' טישי - ז'גלבי סוסנביץ (1+) 3.50 3.70 1.45 0 - 1 מידע נוסף
196. 81' סך הכל שערים טווחים (2-3) טישי - ז'גלבי סוסנביץ S,D 4.30 2.05 1.90 1 מידע נוסף
197. 81' מעל/מתחת שערים (2.5) טישי - ז'גלבי סוסנביץ 1.40 2.05 1 מידע נוסף
198. 81' מעל/מתחת שערים (1.5) טישי - ז'גלבי סוסנביץ (מחצית ראשונה) 2.00 1.45 1 מידע נוסף
199. 81' מעל/מתחת שערים (1.5) טישי - ז'גלבי סוסנביץ (מחצית שנייה) 1.55 1.80 0 מידע נוסף
200. 81' מחצית ראשונה טישי - ז'גלבי סוסנביץ 2.45 2.10 2.75 0 - 1 מידע נוסף
201. 81' מחצית שנייה טישי - ז'גלבי סוסנביץ 2.25 2.50 2.55 0 - 0 מידע נוסף
202. 81' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 טישי - ז'גלבי סוסנביץ 2.75 3.25 1.75 מידע נוסף
203. 81' האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא טישי - ז'גלבי סוסנביץ 1.25 2.15 מידע נוסף
204. 81' קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא טישי - ז'גלבי סוסנביץ 3.30 1.15 0 - 1 מידע נוסף
205. 81' קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא טישי - ז'גלבי סוסנביץ 3.65 1.10 0 - 1 מידע נוסף
ישראל

כדורגל - ישראל - ליגה לאומית

126. הסתיים הפועל בני לוד - הפועל פתח תקוה 2.50 2.75 2.05 1 - 1 מידע נוסף
127. הסתיים בני לוד - הפועל פתח תקוה (1+) 6.10 3.50 1.25 1 - 1 מידע נוסף
128. הסתיים מחצית ראשונה בני לוד - הפועל פתח תקוה 3.20 1.80 2.65 1 - 0 מידע נוסף
133. הסתיים הפועל אשקלון - בני סכנין 3.50 2.95 1.60 2 - 1 מידע נוסף
134. הסתיים הפועל אשקלון (1+) - בני סכנין 1.75 3.10 2.85 2 - 1 מידע נוסף
135. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל אשקלון - בני סכנין 2.80 1.75 2.85 3 מידע נוסף
136. הסתיים מחצית ראשונה הפועל אשקלון - בני סכנין 4.20 1.80 2.20 1 - 1 מידע נוסף
137. הסתיים הפועל עפולה - ביתר תל אביב/רמלה S,D 2.20 3.00 2.20 0 - 0 מידע נוסף
138. הסתיים הפועל עפולה - בית"ר ת"א/בת-ים (1+) 5.40 3.40 1.30 0 - 0 מידע נוסף
139. הסתיים מחצית ראשונה הפועל עפולה - בית"ר ת"א/בת-ים 2.80 1.80 2.80 מידע נוסף
140. הסתיים הפועל קטמון - הפועל נוף הגליל 1.45 3.10 4.30 0 - 2 STARS 5 מידע נוסף
141. הסתיים הפועל קטמון ירושלים - הפועל נוף הגליל (1+) 2.55 3.05 1.90 0 - 2 מידע נוסף
142. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל קטמון ירושלים - הפועל נוף הגליל 2.70 1.75 2.95 2 מידע נוסף
143. הסתיים מחצית ראשונה הפועל קטמון ירושלים - הפועל נוף הגליל 2.05 1.80 4.85 0 - 0 מידע נוסף
147. הסתיים מכבי פתח תקוה - הפועל עכו 1.25 3.65 5.70 1 - 0 5 Plus מידע נוסף
148. הסתיים מכבי פתח תקוה - הפועל עכו (1+) 1.85 3.15 2.60 1 - 0 מידע נוסף
149. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) מכבי פתח תקוה - הפועל עכו 3.40 1.75 2.40 1 מידע נוסף
150. הסתיים מחצית ראשונה מכבי פתח תקוה - הפועל עכו 1.80 1.85 6.50 0 - 0 מידע נוסף
129. הסתיים הפועל אום אל פאחם - הפועל ראשון לציון S,D 2.95 2.85 1.80 1 - 1 5 Live מידע נוסף
130. הסתיים הפועל אום אל פאחם (1+) - הפועל ראשון לציון 1.50 3.25 3.65 1 - 1 מידע נוסף
131. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל אום אל פאחם - הפועל ראשון לציון 2.75 1.75 2.90 2 מידע נוסף
132. הסתיים מחצית ראשונה הפועל אום אל פאחם - הפועל ראשון לציון 3.60 1.80 2.40 0 - 0 מידע נוסף
144. הסתיים מכבי אחי נצרת - מ.ס כפר קאסם 2.10 2.65 2.55 2 - 4 מידע נוסף
145. הסתיים מכבי אחי נצרת - מ.ס כפר קאסם (1+) 4.30 3.30 1.40 2 - 4 מידע נוסף
146. הסתיים מחצית ראשונה מכבי אחי נצרת - מ.ס כפר קאסם 2.70 1.80 3.10 2 - 2 מידע נוסף
151. הסתיים הפועל רמת השרון - הפועל רמת גן S,D 1.70 2.90 3.15 0 - 2 מידע נוסף
152. הסתיים עירוני רמת השרון - הפועל רמת גן (1+) 3.45 3.20 1.55 0 - 2 מידע נוסף
153. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) עירוני רמת השרון - הפועל רמת גן 2.70 1.75 2.95 2 מידע נוסף
154. הסתיים מחצית ראשונה עירוני רמת השרון - הפועל רמת גן 2.30 1.80 3.90 0 - 1 מידע נוסף
פורטוגל

כדורגל - פורטוגל - פורטוגלית ראשונה

155. הסתיים מאריטימו - ויטוריה סטובל S,D 1.75 2.60 3.40 1 - 1 מידע נוסף
156. הסתיים מאריטימו - ויטוריה סטובל (1+) 3.30 3.00 1.60 1 - 1 מידע נוסף
157. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) מאריטימו - ויטוריה סטובל S,D 2.15 1.90 4.60 2 מידע נוסף
158. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) מאריטימו - ויטוריה סטובל S,D 1.85 1.50 2 מידע נוסף
159. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) מאריטימו - ויטוריה סטובל (מחצית ראשונה) 3.10 1.20 1 מידע נוסף
160. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) מאריטימו - ויטוריה סטובל (מחצית שנייה) 2.35 1.30 1 מידע נוסף
161. הסתיים מחצית ראשונה מאריטימו - ויטוריה סטובל 2.30 1.70 4.10 1 - 0 מידע נוסף
162. הסתיים מחצית שנייה מאריטימו - ויטוריה סטובל 2.05 2.00 3.65 0 - 1 מידע נוסף
163. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 מאריטימו - ויטוריה סטובל S,D 2.50 2.35 2.20 מידע נוסף
164. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 מאריטימו - ויטוריה סטובל (מחצית ראשונה) S,D 1.75 2.45 3.30 מידע נוסף
165. הסתיים יתרון יותר קרנות מאריטימו - ויטוריה סטובל (1.5+) 1.65 1.65 מידע נוסף
166. הסתיים מעל/מתחת קרנות (10.5) מאריטימו - ויטוריה סטובל 1.75 1.55 מידע נוסף
167. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 מאריטימו - ויטוריה סטובל 2.90 2.60 1.95 מידע נוסף
168. הסתיים שער ראשון במשחק מאריטימו - ויטוריה סטובל 1.55 5.00 2.35 בית מידע נוסף
169. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא מאריטימו - ויטוריה סטובל 1.80 1.45 מידע נוסף
170. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא מאריטימו - ויטוריה סטובל 1.85 1.50 1 - 1 מידע נוסף
171. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא מאריטימו - ויטוריה סטובל 2.75 1.20 1 - 1 מידע נוסף
172. הסתיים בנפיקה ליסבון - טונדלה S,D 1.10 4.35 9.50 0 - 0 ספורט2 מידע נוסף
173. הסתיים בנפיקה ליסבון - טונדלה (1+) S,D 1.40 3.55 4.10 0 - 0 מידע נוסף
174. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) בנפיקה ליסבון - טונדלה S,D 3.95 1.85 2.05 0 מידע נוסף
175. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) בנפיקה ליסבון - טונדלה S,D 1.35 2.15 0 מידע נוסף
176. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) בנפיקה ליסבון - טונדלה (מחצית ראשונה) 2.00 1.40 0 מידע נוסף
177. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) בנפיקה ליסבון - טונדלה (מחצית שנייה) 1.55 1.80 0 מידע נוסף
178. הסתיים מחצית ראשונה בנפיקה ליסבון - טונדלה 1.40 2.45 8.75 0 - 0 מידע נוסף
179. הסתיים מחצית שנייה בנפיקה ליסבון - טונדלה 1.25 2.95 8.75 0 - 0 מידע נוסף
180. הסתיים איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) בנפיקה ליסבון - טונדלה (כולל הארכות) S,D 2.50 1.30 13.00 0 - 0 מידע נוסף
181. הסתיים מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) בנפיקה ליסבון - טונדלה (כולל הארכות) S,D 2.10 1.35 0 - 0 מידע נוסף
182. הסתיים מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) בנפיקה ליסבון - טונדלה (כולל הארכות) S,D 1.70 2.60 3.65 0 - 0 מידע נוסף
183. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בנפיקה ליסבון - טונדלה S,D 2.55 2.35 2.15 מידע נוסף
184. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בנפיקה ליסבון - טונדלה (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.35 3.20 מידע נוסף
185. הסתיים יתרון יותר קרנות בנפיקה ליסבון - טונדלה (3.5+) 1.65 1.65 מידע נוסף
186. הסתיים קרן ראשונה בנפיקה ליסבון - טונדלה 1.25 100.00 2.30 מידע נוסף
187. הסתיים מעל/מתחת קרנות (10.5) בנפיקה ליסבון - טונדלה 1.75 1.55 מידע נוסף
188. הסתיים מעל/מתחת נבדלים (4.5) בנפיקה ליסבון - טונדלה S,D 2.00 1.40 3 מידע נוסף
189. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 בנפיקה ליסבון - טונדלה 2.65 3.30 1.80 מידע נוסף
190. הסתיים שער ראשון במשחק בנפיקה ליסבון - טונדלה 1.10 14.00 3.50 מידע נוסף
191. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא בנפיקה ליסבון - טונדלה 1.70 1.45 מידע נוסף
192. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא בנפיקה ליסבון - טונדלה 1.50 1.85 0 - 0 מידע נוסף
193. הסתיים מצאפ שערים - האריס ספרוביץ' - קרלוס ויניסיוס 3.40 2.40 1.75 מידע נוסף
206. משוחק ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון S,D 2.30 3.05 2.05 0 - 0 ספורט2 מידע נוסף
207. משוחק ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון (1+) S,D 3.95 3.50 1.40 0 - 0 מידע נוסף
208. משוחק סך הכל שערים טווחים (2-3) ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון S,D 3.00 1.90 2.65 מידע נוסף
209. משוחק מעל/מתחת שערים (2.5) ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון S,D 1.70 1.65 מידע נוסף
210. משוחק מעל/מתחת שערים (1.5) ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון (מחצית ראשונה) 2.45 1.30 מידע נוסף
211. משוחק מעל/מתחת שערים (1.5) ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון (מחצית שנייה) 1.85 1.50 מידע נוסף
212. משוחק מחצית ראשונה ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון 2.60 1.90 2.95 מידע נוסף
213. משוחק מחצית שנייה ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון 2.40 2.25 2.65 מידע נוסף
214. משוחק איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון (כולל הארכות) S,D 5.00 1.15 5.70 0 - 0 מידע נוסף
215. משוחק מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון (כולל הארכות) S,D 2.90 1.15 0 - 0 מידע נוסף
216. משוחק מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון (כולל הארכות) S,D 1.60 2.70 3.95 0 - 0 מידע נוסף
217. משוחק סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון S,D 2.80 2.35 2.00 מידע נוסף
218. משוחק סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון (מחצית ראשונה) S,D 1.90 2.35 3.05 מידע נוסף
219. משוחק יתרון יותר קרנות ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון (0.5+) 1.65 1.65 מידע נוסף
220. משוחק קרן ראשונה ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון 1.60 100.00 1.70 מידע נוסף
221. משוחק מעל/מתחת קרנות (10.5) ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון 1.65 1.65 מידע נוסף
222. משוחק הראשונה ל-3 קרנות ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון S,D 1.45 30.00 1.90 0 - 0 מידע נוסף
223. משוחק ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון S,D 1.70 4.20 2.35 0 - 0 מידע נוסף
224. סגור מעל/מתחת נבדלים (3.5) ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון S,D 1.65 1.65 מידע נוסף
225. משוחק יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון 2.80 2.95 1.85 מידע נוסף
226. משוחק שער ראשון במשחק ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון 1.70 8.00 1.85 מידע נוסף
227. משוחק האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון 1.45 1.80 מידע נוסף
228. משוחק קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון 2.65 1.20 0 - 0 מידע נוסף
229. משוחק קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא ויטוריה גימראייש - ספורטינג ליסבון 2.90 1.20 0 - 0 מידע נוסף
230. סגור מצאפ שערים - דוארטה - לוצ'יאנו וייטו 2.80 1.55 3.60 מידע נוסף
ראווה

טניס - ראווה - יו.אס. פרו טניס

331. הסתיים ניקולס מג'ייה - ג'ורדי ארקונאדה S,D 1.80 1.55 2 - 1 מידע נוסף
334. משוחק רונלד הומאן - א. קינג S,D 1.95 1.45 מידע נוסף
332. משוחק מ. זברב - ואסיל קירקוב S,D 1.20 2.70 מידע נוסף
ראווה

טניס - ראווה - גביע מרבלו

1. הסתיים דניאל מיכלסקי - מצ'איי רייסקי S,D 1.25 2.35 2 - 0 מידע נוסף
2. הסתיים יאן ז'ילינסקי - פילי קולסינסקי S,D 1.40 2.00 2 - 0 מידע נוסף
4. הסתיים מאתוש טרצ'ינסקי - מיחל דמבק S,D 2.80 1.15 0 - 2 מידע נוסף
ראווה

טניס - ראווה - אוסטריאן פרו

13. הסתיים יורי רודיונוב - ל. המפל S,D 1.25 2.40 0 - 2 מידע נוסף
311. הסתיים ד. נובאק - פ. אוסוולד S,D 1.20 2.55 2 - 1 מידע נוסף
312. הסתיים י. מלצר - סנדרו קופ S,D 1.40 2.05 2 - 1 מידע נוסף
313. הסתיים מכסימיליאן ניוכריסט - אלכסנדר ארלר S,D 1.75 1.60 0 - 2 מידע נוסף
7. סט 3 ט.ס. ויסבורן - מוריץ ת'יים S,D 1.20 2.75 1 - 1 מידע נוסף
ראווה

טניס - ראווה - סדרת ראווה גרמניה 2020

10. הסתיים בנג'מין חסן - י. צ'ואינסקי S,D 1.85 1.50 2 - 0 מידע נוסף
11. הסתיים קונסטנטין שמיץ - פלוריאן ברוסקה S,D 1.65 1.65 0 - 2 מידע נוסף
ראווה

טניס - ראווה - סבב בינלאומי 2020

333. הסתיים ג'יימי סרטני - פטריק דצ'ייק S,D 2.10 1.35 1 - 2 מידע נוסף
335. משוחק בלו בייקר - קליב הרפר S,D 1.25 2.45 מידע נוסף
ראווה

טניס - ראווה - גביע לייבסקור, נשים

9. הסתיים קרולינה מוצ'ובה - ת. מרטינקובה 1.20 2.60 1 - 2 מידע נוסף
6. הסתיים ק. סיניאקובה - ב. סטריקובה S,D 1.95 1.40 0 - 2 מידע נוסף

טניס - אחר - רוסיה פרו טור

טניס - אחר - רוסיה צ'אלנג' טור

טניס - אחר - רוסיה פרו ליגה

12. הסתיים בונצ'ו טאנב - דימיטר טודורוב S,D 1.95 1.45 0 - 2 מידע נוסף
3. הסתיים בויקו באיצ'ב - איבליו גאורגייב S,D 1.90 1.45 0 - 2 מידע נוסף
14. הסתיים בוריסלב בודרוב - גיורגי קאנב S,D 1.90 1.45 0 - 2 מידע נוסף
15. הסתיים שחטרוב ליובומיר - מנול מיכאלוב S,D 1.50 1.85 2 - 0 מידע נוסף
5. הסתיים דיאן דימוב - פטר גברילוב S,D 1.55 1.75 2 - 0 מידע נוסף
8. הסתיים איוון טאנב - פלאמן זלב S,D 2.00 1.40 2 - 1 מידע נוסף
ניקרגואה

כדורסל - ניקרגואה - סל - ניקרגואה

טורקמניסטאן

כדורסל - טורקמניסטאן - לאומית טורקמניסטאן

314. הסתיים דרגון אויל (2.5+) - טאליפ (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 70 - 86 מידע נוסף
315. הסתיים מעל/מתחת נקודות (144.5) דרגון אויל - טאליפ (כולל הארכות) 1.80 1.50 156 מידע נוסף
טיוואן

בייסבול - טיוואן - טייוואן-ליגת הפיתוח

16. בוטל פרזידנט ליונס 2 - צ'ינטראסט בראת'רס 2 (כולל הארכות) S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
17. בוטל מעל/מתחת ריצות () פרזידנט ליונס 2 - צ'ינטראסט בראת'רס 2 (כולל הארכות) 0.00 0.00 מידע נוסף
טיוואן

בייסבול - טיוואן - ליגה ראשונה,טייוואן

33. הסתיים פובון גרדיאנס - יוני-פרזידנט ליונס (כולל הארכות) S,D 1.55 1.80 5 - 4 מידע נוסף
34. הסתיים מעל/מתחת ריצות (13.5) פובון גרדיאנס - יוני-פרזידנט ליונס (כולל הארכות) 1.65 1.65 5 - 4 מידע נוסף
35. הסתיים פובון גרדיאנס - יוני-פרזידנט ליונס (1.5+) (כולל הארכות) 1.95 1.45 5 - 4 מידע נוסף
דרום קוריאה

בייסבול - דרום קוריאה - בייסבול דרום קוריאה

18. הסתיים אל.ג'י. טווינס - סמסונג ליונס (כולל הארכות) S,D 1.45 1.95 11 - 0 מידע נוסף
19. הסתיים מעל/מתחת ריצות (10.5) אל.ג'י. טווינס - סמסונג ליונס (כולל הארכות) 1.60 1.70 11 - 0 מידע נוסף
20. הסתיים אל.ג'י. טווינס - סמסונג ליונס (1.5+) (כולל הארכות) 1.85 1.50 11 - 0 מידע נוסף
21. הסתיים אנ.סי. דינוס - אס.קיי. ווייברנס (כולל הארכות) S,D 1.30 2.20 10 - 0 מידע נוסף
22. הסתיים מעל/מתחת ריצות (9.5) אנ.סי. דינוס - אס.קיי. ווייברנס (כולל הארכות) 1.65 1.65 10 - 0 מידע נוסף
23. הסתיים אנ.סי. דינוס - אס.קיי. ווייברנס (1.5+) (כולל הארכות) 1.70 1.60 10 - 0 מידע נוסף
24. הסתיים הנווה איגלס - קיוום הירוס (כולל הארכות) S,D 2.50 1.25 3 - 7 מידע נוסף
25. הסתיים מעל/מתחת ריצות (8.5) הנווה איגלס - קיוום הירוס (כולל הארכות) 1.55 1.75 3 - 7 מידע נוסף
26. הסתיים הנווה איגלס (1.5+) - קיוום הירוס (כולל הארכות) 1.90 1.45 3 - 7 מידע נוסף
27. הסתיים קיא טייגרס - לוטה ג'יאנטס (כולל הארכות) S,D 1.30 2.25 7 - 3 מידע נוסף
28. הסתיים מעל/מתחת ריצות (8.5) קיא טייגרס - לוטה ג'יאנטס (כולל הארכות) 1.50 1.85 7 - 3 מידע נוסף
29. הסתיים קיא טייגרס - לוטה ג'יאנטס (1.5+) (כולל הארכות) 1.60 1.70 7 - 3 מידע נוסף
30. הסתיים ק..טי. ויז - דוסאן (כולל הארכות) S,D 2.10 1.35 8 - 14 מידע נוסף
31. הסתיים מעל/מתחת ריצות (11.5) קיי.טי. ויז - דוסאן (כולל הארכות) 1.60 1.70 8 - 14 מידע נוסף
32. הסתיים קיי.טי. ויז (1.5+) - דוסאן (כולל הארכות) 1.75 1.55 8 - 14 מידע נוסף
 

משחקי ווינר ליין

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר שנבחרה בתאריך המבוקש. המשחקים ממוינים לפי מדינות וליגות, וכל שורת הימור מכילה את כל הימוריי המשנה השייכים לאותו הימור, וכך למעשה ניתן למצוא בקלות את ההימור המתאים לכל אחד.

לאחר שמוצאים את ההימור המתאים, לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש:
סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים

משחקי ווינר ליין

באזור זה מוצגים עשרות אירועי ספורט מענפי ספורט מגוונים. באמצעות כלי סינון ניתן לקבל את המשחקים שעליהם מעוניינים להמר. לצד סינונים פשוטים כמו סינון לפי מדינה, ענף ספורט או ליגה, ישנה אפשרות לסנן עם סינונים מתקדמים וייחודיים כמו סינון לפי זמני משחק , גובה ליין ואחוזי שינוי שהיה בליין מהרגע שפורסם . כלים אלו עשויים להגדיל באופן ניכר את מציאת המשחקים הרלוונטיים לכל משתמש.

כללי הימורים

מחשבון הימורים

שלום אורח ,
טופס המשחקים שלך ריק.
התחל לשחק!

יחס שהתקבל  
שלח טופס ווינר

סיכום אירועים זמן אמת

משחק אירוע

לא התרחשו אירועים

מבצע לקוח חדש ווינר

הרשמה לניוזלטרס