שלח טופס
 
טיוואן

בייסבול - טיוואן - טייוואן-ליגת הפיתוח

292. הסתיים צ'ינטראסט בראת'רס 2 - פובון גרדיאנס 2 (כולל הארכות) S,D 1.50 1.85 10 - 6 מידע נוסף
טיוואן

כדורסל - טיוואן - טייוואנית ראשונה

1. הסתיים יולון לושגן דינוס (3.5+) - באנק אוף טייוואן (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 90 - 85 מידע נוסף
2. הסתיים מעל/מתחת נקודות (174.5) יולון לושגן דינוס - באנק אוף טייוואן (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 175 מידע נוסף
3. הסתיים יולון לושגן דינוס (1.5+) - באנק אוף טייוואן (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 17 - 27 מידע נוסף
4. הסתיים יולון לושגן דינוס (2.5+) - באנק אוף טייוואן (מחצית ראשונה) S,D 1.65 1.70 39 - 41 מידע נוסף
5. הסתיים מעל/מתחת נקודות (43.5) יולון לושגן דינוס - באנק אוף טייוואן (רבע ראשון) 1.65 1.65 44 מידע נוסף
6. הסתיים מעל/מתחת נקודות (86.5) יולון לושגן דינוס - באנק אוף טייוואן (מחצית ראשונה) 1.70 1.60 80 מידע נוסף
7. הסתיים יולון לושגן דינוס - באנק אוף טייוואן (כולל הארכות) 2.20 1.35 90 - 85 מידע נוסף
19. הסתיים ז'וטאיי טכנולוג'י (2.5+) - ארצ'ילנד (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 94 - 92 מידע נוסף
20. הסתיים מעל/מתחת נקודות (167.5) ז'וטאיי טכנולוג'י - ארצ'ילנד (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 186 מידע נוסף
21. הסתיים ז'וטאיי טכנולוג'י (0.5+) - ארצ'ילנד (רבע ראשון) S,D 1.70 1.60 20 - 18 מידע נוסף
22. הסתיים ז'וטאיי טכנולוג'י (0.5+) - ארצ'ילנד (מחצית ראשונה) S,D 1.65 1.65 36 - 28 מידע נוסף
23. הסתיים מעל/מתחת נקודות (41.5) ז'וטאיי טכנולוג'י - ארצ'ילנד (רבע ראשון) 1.65 1.65 38 מידע נוסף
24. הסתיים מעל/מתחת נקודות (82.5) ז'וטאיי טכנולוג'י - ארצ'ילנד (מחצית ראשונה) 1.65 1.70 64 מידע נוסף
25. הסתיים ז'וטאיי טכנולוג'י - ארצ'ילנד (כולל הארכות) 1.75 1.55 94 - 92 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ליגת מילואים

8. הסתיים פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים S,D 4.40 5.30 1.20 0 - 6 מידע נוסף
9. הסתיים גורודייה (1+) - דינמו מינסק S,D 2.75 3.60 1.65 0 - 6 מידע נוסף
10. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים S,D 5.00 2.15 1.65 6 מידע נוסף
11. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים 1.30 2.30 6 מידע נוסף
12. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים (מחצית ראשונה) 1.80 1.55 2 מידע נוסף
13. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים (מחצית שנייה) 1.50 1.90 4 מידע נוסף
14. הסתיים מחצית ראשונה פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים 5.50 2.40 1.55 0 - 2 מידע נוסף
15. הסתיים מחצית שנייה פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים 5.50 2.85 1.40 0 - 4 מידע נוסף
16. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים 2.55 3.50 1.80 מידע נוסף
17. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים 1.40 1.80 מידע נוסף
18. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים 2.00 1.45 0 - 6 מידע נוסף
26. הסתיים סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים S,D 1.30 3.80 4.30 3 - 3 מידע נוסף
27. הסתיים סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים (1+) S,D 1.85 3.55 2.35 3 - 3 מידע נוסף
28. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים S,D 5.80 2.10 1.60 6 מידע נוסף
29. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים 1.20 2.50 6 מידע נוסף
30. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים (מחצית ראשונה) 1.70 1.65 2 מידע נוסף
31. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים (מחצית שנייה) 1.40 2.00 4 מידע נוסף
32. הסתיים מחצית ראשונה סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים S,D 1.65 2.40 4.25 2 - 0 מידע נוסף
33. הסתיים מחצית שנייה סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים 1.55 2.80 4.15 1 - 3 מידע נוסף
34. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים 2.55 3.55 1.75 מידע נוסף
35. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים 1.25 2.15 מידע נוסף
36. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים 2.50 1.25 3 - 3 מידע נוסף
37. הסתיים טורפדו ז'ודינו - אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק S,D 1.60 3.40 3.05 0 - 0 מידע נוסף
38. הסתיים טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים (1+) S,D 3.30 3.30 1.55 0 - 0 מידע נוסף
39. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים S,D 4.40 1.80 2.00 0 מידע נוסף
40. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים 1.50 1.85 0 מידע נוסף
41. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים (מחצית ראשונה) 2.10 1.40 0 מידע נוסף
42. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים (מחצית שנייה) 1.70 1.65 0 מידע נוסף
43. הסתיים מחצית ראשונה טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים S,D 2.20 2.00 3.20 0 - 0 מידע נוסף
44. הסתיים מחצית שנייה טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים 2.00 2.40 3.00 0 - 0 מידע נוסף
45. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים 2.65 3.20 1.80 מידע נוסף
46. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים 1.35 1.95 מידע נוסף
47. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים 3.75 1.10 0 - 0 מידע נוסף
307. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים 2.65 1.20 0 - 0 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ראשונה

48. הסתיים נמאן גרודנו - בי.קיי 04 S,D 1.55 3.10 3.55 1 - 1 מידע נוסף
49. הסתיים נמאן גרודנו - בלשינה (1+) S,D 2.65 3.00 1.85 1 - 1 מידע נוסף
50. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) נמאן גרודנו - בלשינה S,D 2.60 1.75 3.10 2 מידע נוסף
51. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) נמאן גרודנו - בלשינה 2.25 1.30 2 מידע נוסף
52. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) נמאן גרודנו - בלשינה (מחצית ראשונה) 3.20 1.15 1 מידע נוסף
53. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) נמאן גרודנו - בלשינה (מחצית שנייה) 2.45 1.30 1 מידע נוסף
54. הסתיים מחצית ראשונה נמאן גרודנו - בלשינה S,D 1.95 1.90 4.75 1 - 0 מידע נוסף
55. הסתיים מחצית שנייה נמאן גרודנו - בלשינה 1.95 1.95 4.25 0 - 1 מידע נוסף
56. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 נמאן גרודנו - בלשינה S,D 2.25 2.30 2.50 מידע נוסף
57. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 נמאן גרודנו - בלשינה (מחצית ראשונה) S,D 1.75 2.45 3.30 מידע נוסף
58. הסתיים יתרון יותר קרנות נמאן גרודנו - בלשינה (1.5+) 1.70 1.60 מידע נוסף
59. הסתיים מעל/מתחת קרנות (10.5) נמאן גרודנו - בלשינה 2.05 1.40 מידע נוסף
60. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 נמאן גרודנו - בלשינה 2.85 2.60 1.95 מידע נוסף
61. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא נמאן גרודנו - בלשינה 1.90 1.40 מידע נוסף
62. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא נמאן גרודנו - בלשינה 1.70 1.65 1 - 1 מידע נוסף
63. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא נמאן גרודנו - בלשינה 2.80 1.20 1 - 1 מידע נוסף
64. הסתיים שער ראשון במשחק נמאן גרודנו - בלשינה 1.50 5.00 2.60 בית מידע נוסף
מועדונים בינלאומיים

כדורגל - מועדונים בינלאומיים - ידידות קבוצות

281. הסתיים לנדסקרונה - אקילסמינה S,D 1.35 3.85 3.95 5 - 0 מידע נוסף
282. הסתיים לנדסקרונה - אקילסמינה (1+) S,D 2.00 3.45 2.20 5 - 0 מידע נוסף
283. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) לנדסקרונה - אקילסמינה S,D 4.30 2.00 1.85 5 מידע נוסף
284. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) לנדסקרונה - אקילסמינה S,D 1.35 2.05 5 מידע נוסף
285. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) לנדסקרונה - אקילסמינה (מחצית ראשונה) 1.95 1.45 3 מידע נוסף
286. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) לנדסקרונה - אקילסמינה (מחצית שנייה) 1.55 1.75 2 מידע נוסף
287. הסתיים מחצית ראשונה לנדסקרונה - אקילסמינה S,D 1.70 2.20 4.55 3 - 0 מידע נוסף
288. הסתיים מחצית שנייה לנדסקרונה - אקילסמינה 1.60 2.60 4.35 2 - 0 מידע נוסף
289. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 לנדסקרונה - אקילסמינה 2.60 3.35 1.80 מידע נוסף
290. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא לנדסקרונה - אקילסמינה 1.40 1.85 מידע נוסף
291. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא לנדסקרונה - אקילסמינה 2.10 1.35 5 - 0 מידע נוסף
בורונדי

כדורגל - בורונדי - בורונדית שנייה

293. הסתיים לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל S,D 1.90 2.95 2.60 1 - 1 מידע נוסף
294. הסתיים לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל (1+) 3.40 3.25 1.55 1 - 1 מידע נוסף
295. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל S,D 2.55 1.80 3.00 2 מידע נוסף
296. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל 1.85 1.50 2 מידע נוסף
297. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל 1.55 1.65 מידע נוסף
298. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל 2.90 1.20 1 - 1 מידע נוסף
299. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא לה ז'ן אתלטיק - ניו אויל 2.15 1.35 1 - 1 מידע נוסף
300. הסתיים טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג S,D 1.65 2.75 3.55 3 - 1 מידע נוסף
301. הסתיים טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג (1+) 2.95 3.10 1.70 3 - 1 מידע נוסף
302. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג S,D 2.55 1.85 3.20 4 מידע נוסף
303. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג 1.90 1.45 4 מידע נוסף
304. הסתיים האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג 1.65 1.55 מידע נוסף
305. הסתיים קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג 3.15 1.15 3 - 1 מידע נוסף
306. הסתיים קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא טופ ג'וניור - מסאז'ר רומונג 1.95 1.45 3 - 1 מידע נוסף
 

משחקי ווינר ליין

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר שנבחרה בתאריך המבוקש. המשחקים ממוינים לפי מדינות וליגות, וכל שורת הימור מכילה את כל הימוריי המשנה השייכים לאותו הימור, וכך למעשה ניתן למצוא בקלות את ההימור המתאים לכל אחד.

לאחר שמוצאים את ההימור המתאים, לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש:
סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים

משחקי ווינר ליין

באזור זה מוצגים עשרות אירועי ספורט מענפי ספורט מגוונים. באמצעות כלי סינון ניתן לקבל את המשחקים שעליהם מעוניינים להמר. לצד סינונים פשוטים כמו סינון לפי מדינה, ענף ספורט או ליגה, ישנה אפשרות לסנן עם סינונים מתקדמים וייחודיים כמו סינון לפי זמני משחק , גובה ליין ואחוזי שינוי שהיה בליין מהרגע שפורסם . כלים אלו עשויים להגדיל באופן ניכר את מציאת המשחקים הרלוונטיים לכל משתמש.

כללי הימורים

מחשבון הימורים

שלום אורח ,
טופס המשחקים שלך ריק.
התחל לשחק!

יחס שהתקבל  
שלח טופס ווינר

סיכום אירועים זמן אמת

משחק אירוע

לא התרחשו אירועים

מבצע לקוח חדש ווינר

הרשמה לניוזלטרס