קוסטה ריקה

כדורגל - קוסטה ריקה - קוסטה ריקה ראשונה

308. הסתיים ג'יקרל - יוניברסידד דה קוסטה ריקה S,D 1.30 3.75 4.95 5 - 0 מידע נוסף
309. הסתיים ג'יקרל - יוניברסידד דה קוסטה ריקה (1+) 1.80 3.35 2.50 5 - 0 מידע נוסף
310. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ג'יקרל - יוניברסידד דה קוסטה ריקה S,D 4.60 2.10 1.75 5 מידע נוסף
311. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ג'יקרל - יוניברסידד דה קוסטה ריקה 1.35 2.10 5 מידע נוסף
קוריאה הדרומית

כדורגל - קוריאה הדרומית - דרום קוריאנית שניה

21. 10:00 אנסן גרינרס - ג'ג'ו יונייטד S,D 3.40 2.65 1.75 מידע נוסף
22. 10:00 אנסן גרינרס (1+) - גג'ו 1.65 3.00 3.25 מידע נוסף
23. 10:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) אנסן גרינרס - גג'ו S,D 2.20 1.85 4.15 מידע נוסף
24. 10:00 מעל/מתחת שערים (2.5) אנסן גרינרס - גג'ו 2.10 1.35 מידע נוסף
40. 12:30 סוואן סיטי - פוצן S,D 1.90 2.75 2.80 מידע נוסף
41. 12:30 סוואן סיטי - פוצן (1+) 3.40 3.35 1.55 מידע נוסף
42. 12:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) סוואן סיטי - פוצן S,D 2.95 1.85 2.60 מידע נוסף
43. 12:30 מעל/מתחת שערים (2.5) סוואן סיטי - פוצן 1.70 1.60 מידע נוסף
44. 12:30 מחצית ראשונה סוואן סיטי - פוצן 2.30 1.90 3.30 מידע נוסף
45. 12:30 צ'ונגנם אסן - סיאול אי-לנד S,D 2.80 2.75 1.90 מידע נוסף
46. 12:30 צ'ונגנם אסן (1+) - סיאול אי-לנד 1.50 3.25 3.50 מידע נוסף
47. 12:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) צ'ונגנם אסן - סיאול אי-לנד S,D 2.65 1.85 3.05 מידע נוסף
48. 12:30 מעל/מתחת שערים (2.5) צ'ונגנם אסן - סיאול אי-לנד 1.80 1.50 מידע נוסף
49. 12:30 מחצית ראשונה צ'ונגנם אסן - סיאול אי-לנד 3.35 1.85 2.40 מידע נוסף
קוריאה הדרומית

כדורגל - קוריאה הדרומית - דרום קוריאנית ראשונה

25. 10:30 סיאול - סאונגנאם S,D 1.75 2.85 3.10 מידע נוסף
26. 10:30 סיאול - סאונגנאם (1+) 4.25 3.30 1.40 מידע נוסף
27. 10:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) סיאול - סאונגנאם S,D 2.25 1.80 4.00 מידע נוסף
28. 10:30 מעל/מתחת שערים (2.5) סיאול - סאונגנאם 2.05 1.40 מידע נוסף
29. 10:30 מחצית ראשונה סיאול - סאונגנאם 2.75 1.75 3.25 מידע נוסף
30. 10:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סיאול - סאונגנאם S,D 1.85 2.40 3.10 מידע נוסף
31. 10:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 סיאול - סאונגנאם (מחצית ראשונה) S,D 1.55 2.55 4.10 מידע נוסף
54. 13:00 אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס S,D 3.35 2.80 1.70 מידע נוסף
55. 13:00 אינצ'און יונייטד (1+) - פואנג סטילרס 1.70 3.15 3.00 מידע נוסף
56. 13:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס S,D 2.65 1.90 3.20 מידע נוסף
57. 13:00 מעל/מתחת שערים (2.5) אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס 1.85 1.50 מידע נוסף
58. 13:00 מחצית ראשונה אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס 3.85 1.85 2.15 מידע נוסף
59. 13:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס S,D 1.90 2.35 3.05 מידע נוסף
60. 13:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס (מחצית ראשונה) S,D 1.60 2.45 4.05 מידע נוסף
61. 13:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס 2.80 2.80 1.90 מידע נוסף
טיוואן

כדורגל - טיוואן - טיוואנית ראשונה

32. 11:00 טאינאן סיטי - טאייפיי טאטונג S,D 2.60 3.30 1.80 מידע נוסף
33. 11:00 טאינאן סיטי (1+) - טאטונג 1.60 3.65 2.85 מידע נוסף
34. 11:00 מעל/מתחת שערים (2.5) טאינאן סיטי - טאטונג 1.30 2.30 מידע נוסף
35. 11:00 טיוואן פאואר קומפני - האנג יואן S,D 1.75 3.05 2.85 מידע נוסף
36. 11:00 טיוואן פאואר קומפני - האנג יואן (1+) 2.90 3.45 1.65 מידע נוסף
37. 11:00 מעל/מתחת שערים (2.5) טיוואן פאואר קומפני - האנג יואן 1.45 1.90 מידע נוסף
דנמרק

כדורגל - דנמרק - דנית שניה

50. 13:00 ניקובינג - רוסקילדה S,D 1.65 3.05 3.10 מידע נוסף
51. 13:00 ניקובינג - רוסקילדה (1+) 2.75 3.35 1.70 מידע נוסף
52. 13:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) ניקובינג - רוסקילדה S,D 3.80 1.75 2.25 מידע נוסף
53. 13:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ניקובינג - רוסקילדה 1.50 1.85 מידע נוסף
132. 15:00 ויילה - נסטווד S,D 1.30 3.50 5.50 מידע נוסף
133. 15:00 ויילה - נסטווד (1+) 1.85 3.15 2.50 מידע נוסף
134. 15:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) ויילה - נסטווד S,D 3.80 1.75 2.25 מידע נוסף
135. 15:00 מעל/מתחת שערים (2.5) ויילה - נסטווד 1.55 1.75 מידע נוסף
154. 16:00 וונדסיסל - פרדריקיה S,D 2.00 2.75 2.55 מידע נוסף
155. 16:00 וונדסיסל - פרדריקיה (1+) 3.70 3.45 1.45 מידע נוסף
156. 16:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) וונדסיסל - פרדריקיה S,D 3.25 1.75 2.50 מידע נוסף
157. 16:00 מעל/מתחת שערים (2.5) וונדסיסל - פרדריקיה 1.70 1.60 מידע נוסף
דנמרק

כדורגל - דנמרק - דנית ראשונה

265. 19:00 אסביירג - אלבורג S,D 3.05 2.70 1.80 מידע נוסף
266. 19:00 אסביירג (1+) - אלבורג 1.60 3.25 3.25 מידע נוסף
267. 19:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) אסביירג - אלבורג S,D 2.75 1.90 3.00 מידע נוסף
268. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) אסביירג - אלבורג 1.80 1.55 מידע נוסף
269. 19:00 מחצית ראשונה אסביירג - אלבורג 3.55 1.85 2.25 מידע נוסף
270. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אסביירג - אלבורג S,D 2.10 2.35 2.65 מידע נוסף
271. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אסביירג - אלבורג (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.50 3.65 מידע נוסף
אסטוניה

כדורגל - אסטוניה - ליגה אסטונית

62. 13:00 טולביק - קאליו S,D 4.80 3.35 1.35 מידע נוסף
63. 13:00 טולביק (1+) - קאליו 2.25 3.25 2.00 מידע נוסף
64. 13:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) טולביק - קאליו S,D 4.40 1.80 2.00 מידע נוסף
65. 13:00 מעל/מתחת שערים (2.5) טולביק - קאליו 1.50 1.85 מידע נוסף
136. 15:00 לבאדיה טאלין - פיידה לינאמיסקונד S,D 1.95 2.95 2.50 מידע נוסף
137. 15:00 לבאדיה טאלין - פיידה לינאמיסקונד (1+) 3.45 3.55 1.50 מידע נוסף
138. 15:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) לבאדיה טאלין - פיידה לינאמיסקונד S,D 3.65 1.95 2.15 מידע נוסף
139. 15:00 מעל/מתחת שערים (2.5) לבאדיה טאלין - פיידה לינאמיסקונד 1.50 1.85 מידע נוסף
אסטוניה

כדורגל - אסטוניה - אסטונית שניה

344. 19:00 פארנו ואפרוס - קוטלה-יארבה S,D 1.20 4.20 5.50 מידע נוסף
וייטנאם

כדורגל - וייטנאם - גביע ויאטנמי

347. 13:00 אקסט קן ת'ו - בין פוק S,D 2.00 2.90 2.50 מידע נוסף
348. 13:00 בין דואונג - ת'אן הוא S,D 1.80 2.95 2.80 מידע נוסף
349. 13:00 קוואנג נאם - הונג לין S,D 1.75 3.05 2.85 מידע נוסף
350. 15:00 הא נוי - דונג ת'אפ (1+) S,D 1.25 3.90 5.25 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ליגת מילואים

בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית שניה

121. 15:00 ארסנל דז'רזינסק - נאפטן נובופולוצק S,D 2.30 2.75 2.25 מידע נוסף
120. 16:00 אורשה - פ.צ. גומל S,D 5.50 3.55 1.30 מידע נוסף
125. 17:00 סמורגון - אשמיאני S,D 1.50 2.95 4.15 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - בלארוסית ראשונה

147. 16:00 בגו מינסק - ויטהבסק S,D 1.85 2.70 2.95 מידע נוסף
148. 16:00 אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק (1+) 3.40 3.20 1.55 מידע נוסף
149. 16:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק S,D 2.75 1.75 2.90 מידע נוסף
150. 16:00 מעל/מתחת שערים (2.5) אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק 1.90 1.50 מידע נוסף
151. 16:00 מחצית ראשונה אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק 2.35 1.80 3.55 מידע נוסף
152. 16:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק S,D 2.40 2.55 2.15 מידע נוסף
153. 16:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.70 3.00 מידע נוסף
211. 18:00 באטה בוריסוב - איסלוש S,D 1.20 3.75 6.50 5 Live מידע נוסף
212. 18:00 באטה בוריסוב - איסלוץ' (1+) 1.65 3.30 2.90 מידע נוסף
213. 18:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) באטה בוריסוב - איסלוץ' S,D 4.00 1.80 2.10 מידע נוסף
214. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) באטה בוריסוב - איסלוץ' 1.45 1.95 מידע נוסף
215. 18:00 מחצית ראשונה באטה בוריסוב - איסלוץ' 1.55 2.25 6.25 מידע נוסף
216. 18:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 באטה בוריסוב - איסלוץ' S,D 2.25 2.50 2.25 מידע נוסף
217. 18:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 באטה בוריסוב - איסלוץ' (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.75 3.15 מידע נוסף
284. 20:00 רו ברסט - דינמו ברסט S,D 3.00 2.80 1.80 ערוץ 5 מידע נוסף
285. 20:00 רו ברסט (1+) - דינמו ברסט 1.60 3.25 3.20 מידע נוסף
286. 20:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) רו ברסט - דינמו ברסט S,D 3.10 1.75 2.60 מידע נוסף
287. 20:00 מעל/מתחת שערים (2.5) רו ברסט - דינמו ברסט 1.75 1.55 מידע נוסף
288. 20:00 מחצית ראשונה רו ברסט - דינמו ברסט 3.55 1.85 2.25 מידע נוסף
289. 20:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 רו ברסט - דינמו ברסט S,D 2.95 2.35 1.95 מידע נוסף
290. 20:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 רו ברסט - דינמו ברסט (מחצית ראשונה) S,D 1.95 2.35 2.95 מידע נוסף
פולין

כדורגל - פולין - פולנית ראשונה

66. 13:30 ויסלה פלוק - קורונה קיילצה S,D 2.05 2.60 2.60 מידע נוסף
67. 13:30 ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה (1+) 4.10 3.30 1.40 מידע נוסף
68. 13:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה S,D 2.85 1.75 2.80 מידע נוסף
69. 13:30 מעל/מתחת שערים (2.5) ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה 1.95 1.45 מידע נוסף
70. 13:30 מחצית ראשונה ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה 2.65 1.75 3.25 מידע נוסף
71. 13:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה S,D 2.40 2.35 2.30 מידע נוסף
72. 13:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה (מחצית ראשונה) S,D 1.80 2.35 3.35 מידע נוסף
73. 13:30 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה 2.90 2.75 1.90 מידע נוסף
158. 16:00 קרקוביה קרקוב - ביאליסטוק S,D 1.85 2.80 2.85 מידע נוסף
159. 16:00 קראקוביה - ביאליסטוק (1+) 3.25 3.35 1.55 מידע נוסף
160. 16:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) קראקוביה - ביאליסטוק S,D 3.25 1.75 2.50 מידע נוסף
161. 16:00 מעל/מתחת שערים (2.5) קראקוביה - ביאליסטוק 1.65 1.65 מידע נוסף
162. 16:00 מחצית ראשונה קראקוביה - ביאליסטוק 2.30 1.90 3.30 מידע נוסף
163. 16:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קראקוביה - ביאליסטוק S,D 3.05 2.35 1.90 מידע נוסף
164. 16:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 קראקוביה - ביאליסטוק (מחצית ראשונה) S,D 1.95 2.35 2.95 מידע נוסף
165. 16:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קראקוביה - ביאליסטוק 2.80 2.95 1.85 מידע נוסף
240. 18:30 לך גדנסק - ארקה גדיניה S,D 1.70 2.80 3.30 ספורט2 מידע נוסף
241. 18:30 לכיה גדנסק - ארקה גדיניה (1+) 2.90 3.20 1.70 מידע נוסף
242. 18:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) לכיה גדנסק - ארקה גדיניה S,D 3.15 1.75 2.55 מידע נוסף
243. 18:30 מעל/מתחת שערים (2.5) לכיה גדנסק - ארקה גדיניה 1.75 1.60 מידע נוסף
244. 18:30 מחצית ראשונה לכיה גדנסק - ארקה גדיניה 2.15 1.90 3.75 מידע נוסף
245. 18:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 לכיה גדנסק - ארקה גדיניה S,D 2.25 2.35 2.45 מידע נוסף
246. 18:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 לכיה גדנסק - ארקה גדיניה (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
247. 18:30 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 לכיה גדנסק - ארקה גדיניה 2.80 2.90 1.85 מידע נוסף
אוקראינה

כדורגל - אוקראינה - אוקראינית ראשונה, פלייאוף ירידה

74. 14:00 וורסקלה - לבוב S,D 1.95 2.60 2.80 מידע נוסף
75. 14:00 וורסקלה פולטבה - לבוב (1+) 3.80 3.20 1.50 מידע נוסף
76. 14:00 מעל/מתחת שערים (2.5) וורסקלה פולטבה - לבוב 2.05 1.40 מידע נוסף
77. 14:00 מחצית ראשונה וורסקלה פולטבה - לבוב 2.50 1.75 3.50 מידע נוסף
78. 14:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 וורסקלה פולטבה - לבוב S,D 2.00 2.35 2.80 מידע נוסף
79. בוטל קרפטי לבוב - מריופול S,D 2.75 2.80 1.90 מידע נוסף
80. בוטל קרפטי לבוב (1+) - מריופול 1.55 3.25 3.45 מידע נוסף
81. בוטל מעל/מתחת שערים (2.5) קרפטי לבוב - מריופול 1.80 1.55 מידע נוסף
82. בוטל מחצית ראשונה קרפטי לבוב - מריופול 3.35 1.85 2.35 מידע נוסף
83. בוטל סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קרפטי לבוב - מריופול S,D 2.50 2.35 2.20 מידע נוסף
אוקראינה

כדורגל - אוקראינה - אוקראינית ראשונה, פלייאוף אליפות

197. 17:00 שחטיור דונייצק - דינמו קייב S,D 1.70 2.90 3.15 מידע נוסף
198. 17:00 שחטאר דונייצק - דינמו קייב (1+) 2.95 3.20 1.65 מידע נוסף
199. 17:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) שחטאר דונייצק - דינמו קייב S,D 2.90 1.75 2.75 מידע נוסף
200. 17:00 מעל/מתחת שערים (2.5) שחטאר דונייצק - דינמו קייב 1.70 1.60 מידע נוסף
201. 17:00 מחצית ראשונה שחטאר דונייצק - דינמו קייב 2.20 1.90 3.65 מידע נוסף
202. 17:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 שחטאר דונייצק - דינמו קייב S,D 2.25 2.35 2.45 מידע נוסף
203. 17:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 שחטאר דונייצק - דינמו קייב (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית שלישית

84. 14:00 מינכן 1860 - דואיסבורג S,D 2.00 2.85 2.55 מידע נוסף
85. 14:00 מינכן 1860 - דואיסבורג (1+) 3.50 3.55 1.45 מידע נוסף
86. 14:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) מינכן 1860 - דואיסבורג S,D 3.50 1.75 2.35 מידע נוסף
87. 14:00 מעל/מתחת שערים (2.5) מינכן 1860 - דואיסבורג 1.55 1.75 מידע נוסף
88. 14:00 מחצית ראשונה מינכן 1860 - דואיסבורג 2.45 2.00 3.00 מידע נוסף
127. 15:00 מונסטר - הלשר S,D 2.40 2.80 2.10 מידע נוסף
128. 15:00 מונסטר (1+) - הלשר 1.40 3.50 3.95 מידע נוסף
129. 15:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) מונסטר - הלשר S,D 3.55 1.75 2.35 מידע נוסף
130. 15:00 מעל/מתחת שערים (2.5) מונסטר - הלשר 1.65 1.65 מידע נוסף
131. 15:00 מחצית ראשונה מונסטר - הלשר 2.90 1.90 2.60 מידע נוסף
218. 18:00 קרל זייס ינה - חמניצר S,D 5.50 3.65 1.25 מידע נוסף
219. 18:00 קרל זייס ינה (1+) - חמניצר 2.65 3.35 1.75 מידע נוסף
220. 18:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) קרל זייס ינה - חמניצר S,D 4.70 1.80 1.95 מידע נוסף
221. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) קרל זייס ינה - חמניצר 1.40 2.00 מידע נוסף
222. 18:00 מחצית ראשונה קרל זייס ינה - חמניצר 5.50 2.25 1.60 מידע נוסף
גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית שניה

89. 14:30 דינמו דרזדן - שטוטגרט S,D 5.50 3.50 1.30 ספורט4 מידע נוסף
90. 14:30 דינמו דרזדן (1+) - שטוטגרט 2.50 3.20 1.85 מידע נוסף
91. 14:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) דינמו דרזדן - שטוטגרט S,D 3.80 1.75 2.25 מידע נוסף
92. 14:30 מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו דרזדן - שטוטגרט 1.50 1.85 מידע נוסף
93. 14:30 מחצית ראשונה דינמו דרזדן - שטוטגרט 5.50 2.15 1.65 מידע נוסף
94. 14:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 דינמו דרזדן - שטוטגרט S,D 2.45 2.35 2.25 מידע נוסף
95. 14:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 דינמו דרזדן - שטוטגרט (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.35 3.20 מידע נוסף
96. 14:30 יתרון יותר קרנות דינמו דרזדן (2.5+) - שטוטגרט 1.75 1.60 מידע נוסף
97. 14:30 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 דינמו דרזדן - שטוטגרט 2.70 3.10 1.85 מידע נוסף
98. 14:30 היידנהיים - אוהה S,D 1.60 3.00 3.45 ספורט2 מידע נוסף
99. 14:30 היידנהיים - ארזגבירגה אוהה (1+) 2.95 3.20 1.65 מידע נוסף
100. 14:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) היידנהיים - ארזגבירגה אוהה S,D 3.30 1.75 2.45 מידע נוסף
101. 14:30 מעל/מתחת שערים (2.5) היידנהיים - ארזגבירגה אוהה 1.75 1.55 מידע נוסף
102. 14:30 מחצית ראשונה היידנהיים - ארזגבירגה אוהה 2.15 1.90 3.75 מידע נוסף
103. 14:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 היידנהיים - ארזגבירגה אוהה S,D 2.20 2.35 2.50 מידע נוסף
104. 14:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 היידנהיים - ארזגבירגה אוהה (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
105. 14:30 יתרון יותר קרנות היידנהיים - ארזגבירגה אוהה (2.5+) 1.80 1.55 מידע נוסף
106. 14:30 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 היידנהיים - ארזגבירגה אוהה 2.80 2.90 1.85 מידע נוסף
107. 14:30 המבורג - ווהן S,D 1.25 3.60 5.25 ספורט1 מידע נוסף
108. 14:30 המבורג - ווהן ויסבאדן (1+) S,D 1.80 3.30 2.55 מידע נוסף
109. 14:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) המבורג - ווהן ויסבאדן S,D 4.40 1.80 2.00 מידע נוסף
110. 14:30 מעל/מתחת שערים (2.5) המבורג - ווהן ויסבאדן S,D 1.45 1.95 מידע נוסף
111. 14:30 מחצית ראשונה המבורג - ווהן ויסבאדן 1.65 2.20 5.25 מידע נוסף
112. 14:30 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) המבורג - ווהן ויסבאדן (כולל הארכות) S,D 3.40 1.25 6.60 מידע נוסף
113. 14:30 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) המבורג - ווהן ויסבאדן (כולל הארכות) S,D 2.40 1.25 מידע נוסף
114. 14:30 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) המבורג - ווהן ויסבאדן (כולל הארכות) S,D 1.75 2.55 3.50 מידע נוסף
115. 14:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 המבורג - ווהן ויסבאדן S,D 2.45 2.35 2.25 מידע נוסף
116. 14:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 המבורג - ווהן ויסבאדן (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.35 3.20 מידע נוסף
117. 14:30 יתרון יותר קרנות המבורג - ווהן ויסבאדן (3.5+) 1.75 1.55 מידע נוסף
118. 14:30 הראשונה ל-3 קרנות המבורג - ווהן ויסבאדן S,D 1.20 35.00 2.60 מידע נוסף
119. 14:30 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 המבורג - ווהן ויסבאדן 2.70 3.20 1.80 מידע נוסף
גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה

178. 16:30 בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 1.35 3.85 5.70 ספורט1 מידע נוסף
179. 16:30 בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (1+) S,D 1.85 3.35 2.45 מידע נוסף
180. 16:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 3.80 1.90 2.05 מידע נוסף
181. 16:30 מעל/מתחת שערים (2.5) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 1.40 1.95 מידע נוסף
182. 16:30 מעל/מתחת שערים (1.5) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (מחצית ראשונה) 2.10 1.40 מידע נוסף
183. 16:30 מעל/מתחת שערים (1.5) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (מחצית שנייה) 1.65 1.70 מידע נוסף
184. 16:30 מחצית ראשונה בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין 1.75 2.15 4.70 מידע נוסף
185. 16:30 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (כולל הארכות) S,D 3.10 1.30 6.80 מידע נוסף
186. 16:30 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (כולל הארכות) S,D 2.20 1.30 מידע נוסף
187. 16:30 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (כולל הארכות) S,D 1.80 2.55 3.30 מידע נוסף
188. 16:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 2.25 2.35 2.45 מידע נוסף
189. 16:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (מחצית ראשונה) S,D 1.80 2.35 3.35 מידע נוסף
190. 16:30 יתרון יותר קרנות בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין (2.5+) 1.65 1.70 מידע נוסף
191. 16:30 הראשונה ל-3 קרנות בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 1.10 40.00 3.20 מידע נוסף
192. 16:30 בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 1.15 5.00 5.60 מידע נוסף
193. 16:30 מעל/מתחת נבדלים (4.5) בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין S,D 1.90 1.40 מידע נוסף
194. 16:30 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין 2.70 3.15 1.80 מידע נוסף
195. 16:30 שער ראשון במשחק בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין 1.30 11.25 2.45 מידע נוסף
196. 16:30 מצאפ שערים - אלאסאנה פלאה - מרקוס טוראם 2.80 1.70 3.00 מידע נוסף
248. 19:00 פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד S,D 7.70 4.70 1.20 ספורט1 מידע נוסף
249. 19:00 פאדרבורן (1+) - בורוסיה דורטמונד S,D 2.95 3.45 1.60 מידע נוסף
250. 19:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד S,D 5.65 2.00 1.65 מידע נוסף
251. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד S,D 1.30 2.15 מידע נוסף
252. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד (מחצית ראשונה) 1.85 1.50 מידע נוסף
253. 19:00 מעל/מתחת שערים (1.5) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד (מחצית שנייה) 1.50 1.85 מידע נוסף
254. 19:00 מחצית ראשונה פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד 5.75 2.35 1.55 מידע נוסף
255. 19:00 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד (כולל הארכות) S,D 8.40 1.30 2.80 מידע נוסף
256. 19:00 מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד (כולל הארכות) S,D 2.25 1.30 מידע נוסף
257. 19:00 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד (כולל הארכות) S,D 1.80 2.50 3.40 מידע נוסף
258. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד S,D 2.20 2.30 2.55 מידע נוסף
259. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
260. 19:00 יתרון יותר קרנות פאדרבורן (3.5+) - בורוסיה דורטמונד 1.60 1.75 מידע נוסף
261. 19:00 מעל/מתחת נבדלים (4.5) פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד S,D 1.75 1.55 מידע נוסף
262. 19:00 יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד 2.65 3.35 1.75 מידע נוסף
263. 19:00 שער ראשון במשחק פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד 2.80 15.25 1.20 מידע נוסף
264. 19:00 מצאפ שערים - תורגן הזארד - ג'יידון סאנצ'ו S,D 2.60 2.10 2.40 מידע נוסף
צ'כיה

כדורגל - צ'כיה - צ'כית ראשונה

140. 15:00 טפליצה - אופאבה S,D 1.60 2.80 3.90 מידע נוסף
141. 15:00 טפליצה - אופאבה (1+) 2.80 2.95 1.80 מידע נוסף
142. 15:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) טפליצה - אופאבה S,D 2.50 1.75 3.25 מידע נוסף
143. 15:00 מעל/מתחת שערים (2.5) טפליצה - אופאבה 2.05 1.40 מידע נוסף
144. 15:00 מחצית ראשונה טפליצה - אופאבה 2.10 1.75 4.55 מידע נוסף
145. 15:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 טפליצה - אופאבה S,D 3.20 2.35 1.85 מידע נוסף
146. 15:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 טפליצה - אופאבה (מחצית ראשונה) S,D 2.00 2.35 2.80 מידע נוסף
204. 17:00 בוהמיאנס - בודיוביצה S,D 1.90 2.70 2.90 מידע נוסף
205. 17:00 בוהמייאנס פראג - בודיוביצה (1+) 3.50 3.25 1.55 מידע נוסף
206. 17:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) בוהמייאנס פראג - בודיוביצה S,D 3.10 1.75 2.60 מידע נוסף
207. 17:00 מעל/מתחת שערים (2.5) בוהמייאנס פראג - בודיוביצה 1.90 1.50 מידע נוסף
208. 17:00 מחצית ראשונה בוהמייאנס פראג - בודיוביצה 2.35 1.80 3.50 מידע נוסף
209. 17:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בוהמייאנס פראג - בודיוביצה S,D 2.55 2.35 2.15 מידע נוסף
210. 17:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בוהמייאנס פראג - בודיוביצה (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.35 3.20 מידע נוסף
272. 19:00 קרבינה - ספרטה פראג S,D 3.70 2.80 1.60 מידע נוסף
273. 19:00 קרבינה (1+) - ספרטה פראג 1.75 3.10 2.80 מידע נוסף
274. 19:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) קרבינה - ספרטה פראג S,D 2.80 1.75 2.85 מידע נוסף
275. 19:00 מעל/מתחת שערים (2.5) קרבינה - ספרטה פראג 1.85 1.50 מידע נוסף
276. 19:00 מחצית ראשונה קרבינה - ספרטה פראג 4.20 1.85 2.10 מידע נוסף
277. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קרבינה - ספרטה פראג S,D 2.70 2.30 2.10 מידע נוסף
278. 19:00 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 קרבינה - ספרטה פראג (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.35 3.20 מידע נוסף
צ'כיה

כדורגל - צ'כיה - צ'כית שניה

223. 18:00 סלייר אנד בלוט ולאסים - באניק סוקולוב S,D 1.35 3.40 4.95 מידע נוסף
224. 18:00 סלייר אנד בלוט ולאסים - באניק סוקולוב (1+) 2.00 3.15 2.30 מידע נוסף
225. 18:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) סלייר אנד בלוט ולאסים - באניק סוקולוב S,D 3.35 1.90 2.35 מידע נוסף
226. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) סלייר אנד בלוט ולאסים - באניק סוקולוב 1.55 1.75 מידע נוסף
227. 18:00 מחצית ראשונה סלייר אנד בלוט ולאסים - באניק סוקולוב 1.75 2.05 5.00 מידע נוסף
228. 18:00 פראדוביצה - לאבם S,D 1.30 3.40 5.25 מידע נוסף
229. 18:00 פראדוביצה - לאבם (1+) 1.95 3.15 2.35 מידע נוסף
230. 18:00 סך הכל שערים טווחים (2-3) פראדוביצה - לאבם S,D 3.35 1.90 2.35 מידע נוסף
231. 18:00 מעל/מתחת שערים (2.5) פראדוביצה - לאבם 1.55 1.75 מידע נוסף
232. 18:00 מחצית ראשונה פראדוביצה - לאבם 1.70 2.10 5.25 מידע נוסף
ארמניה

כדורגל - ארמניה - ארמנית ראשונה, פלייאוף אליפות

341. 15:45 אלשקרט - אררט ירבאן S,D 1.40 3.20 4.30 מידע נוסף
342. 15:45 אלשקרט - אררט ירבאן (1+) 2.30 3.00 2.05 מידע נוסף
343. 15:45 מעל/מתחת שערים (2.5) אלשקרט - אררט ירבאן 1.70 1.60 מידע נוסף
בורונדי

כדורגל - בורונדי - בורונדי ראשונה

166. 16:30 אתלטיקו אקדמי - בוג'ומבורה סיטי S,D 2.00 2.65 2.70 מידע נוסף
167. 16:30 אתלטיקו אקדמי - בוג'ומבורה סיטי (1+) 3.85 3.30 1.45 מידע נוסף
168. 16:30 מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיקו אקדמי - בוג'ומבורה סיטי 1.90 1.50 מידע נוסף
169. 16:30 בומאמורו - אולימפיק סטאר S,D 2.30 2.40 2.50 מידע נוסף
170. 16:30 בומאמורו - אולימפיק סטאר (1+) 4.40 3.65 1.35 מידע נוסף
171. 16:30 מעל/מתחת שערים (2.5) בומאמורו - אולימפיק סטאר 1.80 1.55 מידע נוסף
172. ט.נ לה מסאגר אנגוזי - דינמיק ספורט S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
173. ט.נ לה מסאגר אנגוזי - דינמיק ספורט 0.00 0.00 מידע נוסף
174. ט.נ מעל/מתחת שערים (2.5) לה מסאגר אנגוזי - דינמיק ספורט 0.00 0.00 מידע נוסף
175. 16:30 מוסונגטי - אל.אל.בי אקדמיק S,D 1.20 3.85 7.25 מידע נוסף
176. 16:30 מוסונגטי - אל.אל.בי אקדמיק (1+) 1.60 3.15 3.15 מידע נוסף
177. 16:30 מעל/מתחת שערים (2.5) מוסונגטי - אל.אל.בי אקדמיק 1.55 1.80 מידע נוסף
סרביה

כדורגל - סרביה - סרבית ראשונה

233. 18:30 בקה טופולה - יאבור מטיס S,D 1.10 4.25 8.75 מידע נוסף
234. 18:30 בקה טופולה - יאבור איבניצה (1+) 1.45 3.35 3.85 מידע נוסף
235. 18:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) בקה טופולה - יאבור איבניצה S,D 3.50 1.75 2.35 מידע נוסף
236. 18:30 מעל/מתחת שערים (2.5) בקה טופולה - יאבור איבניצה 1.45 1.95 מידע נוסף
237. 18:30 מחצית ראשונה בקה טופולה - יאבור איבניצה 1.45 2.30 8.25 מידע נוסף
238. 18:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בקה טופולה - יאבור איבניצה S,D 2.95 2.35 1.95 מידע נוסף
239. 18:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בקה טופולה - יאבור איבניצה (מחצית ראשונה) S,D 1.95 2.35 2.95 מידע נוסף
291. 20:30 מקווה סבץ' - ווזדובאץ S,D 2.35 2.55 2.30 מידע נוסף
292. 20:30 מקווה סבץ' (1+) - ווזדובאץ 1.35 3.40 4.75 מידע נוסף
293. 20:30 סך הכל שערים טווחים (2-3) מקווה סבץ' - ווזדובאץ S,D 2.50 1.75 3.25 מידע נוסף
294. 20:30 מעל/מתחת שערים (2.5) מקווה סבץ' - ווזדובאץ 2.05 1.40 מידע נוסף
295. 20:30 מחצית ראשונה מקווה סבץ' - ווזדובאץ 3.00 1.70 2.95 מידע נוסף
296. 20:30 סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 מקווה סבץ' - ווזדובאץ S,D 2.10 2.30 2.70 מידע נוסף
297. 20:30 סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 מקווה סבץ' - ווזדובאץ (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.40 3.90 מידע נוסף
סרביה

כדורגל - סרביה - סרבית שניה

345. 18:30 קרוסבץ' - סינדיליק בלגרד S,D 1.50 3.05 4.00 מידע נוסף
346. 18:30 רדניצקי פירוט - סמדרבו S,D 1.40 3.00 5.00 מידע נוסף
הונגריה

כדורגל - הונגריה - הונגרית ראשונה

279. 19:55 בודפשט הונבד - דברצני S,D 2.30 2.90 2.15 מידע נוסף
280. 19:55 בודפשט הונבד (1+) - דברצני 1.40 3.65 3.85 מידע נוסף
281. 19:55 סך הכל שערים טווחים (2-3) בודפשט הונבד - דברצני S,D 4.40 1.80 2.00 מידע נוסף
282. 19:55 מעל/מתחת שערים (2.5) בודפשט הונבד - דברצני 1.55 1.80 מידע נוסף
283. 19:55 מחצית ראשונה בודפשט הונבד - דברצני 2.75 2.00 2.60 מידע נוסף
303. 22:05 אקדמיית פושקאש - פרנצוארוש S,D 2.95 2.95 1.75 מידע נוסף
304. 22:05 אקדמיית פושקש (1+) - פרנצוארוש 1.60 3.40 2.95 מידע נוסף
305. 22:05 סך הכל שערים טווחים (2-3) אקדמיית פושקש - פרנצוארוש S,D 4.20 1.80 2.05 מידע נוסף
306. 22:05 מעל/מתחת שערים (2.5) אקדמיית פושקש - פרנצוארוש 1.55 1.80 מידע נוסף
307. 22:05 מחצית ראשונה אקדמיית פושקש - פרנצוארוש 3.35 2.00 2.15 מידע נוסף
קרואטיה

כדורגל - קרואטיה - גביע קרואטי

298. 21:15 רייקה - אוסייק S,D 1.80 2.75 3.00 מידע נוסף
299. 21:15 רייקה - אוסייק (1+) 3.30 3.20 1.55 מידע נוסף
300. 21:15 סך הכל שערים טווחים (2-3) רייקה - אוסייק S,D 2.85 1.75 2.80 מידע נוסף
301. 21:15 מעל/מתחת שערים (2.5) רייקה - אוסייק 1.85 1.50 מידע נוסף
302. 21:15 מחצית ראשונה רייקה - אוסייק 2.30 1.85 3.55 מידע נוסף
ניקרגואה

כדורסל - ניקרגואה - סל - ניקרגואה

דרום קוריאה

בייסבול - דרום קוריאה - בייסבול דרום קוריאה

16. סיבוב 4 אס.קיי. ווייברנס - הנווה איגלס (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 2 - 3 מידע נוסף
17. סיבוב 4 דוסאן - לוטה ג'יאנטס (כולל הארכות) S,D 1.45 1.95 0 - 0 מידע נוסף
18. סיבוב 4 סמסונג ליונס - אנ.סי. דינוס (כולל הארכות) S,D 2.15 1.35 0 - 5 מידע נוסף
19. סיבוב 3 קיא טייגרס - אל.ג'י. טווינס (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 3 - 3 מידע נוסף
20. סיבוב 3 קיוום הירוס - ק..טי. ויז (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 0 - 8 מידע נוסף
טיוואן

בייסבול - טיוואן - ליגה ראשונה,טייוואן

38. 12:05 יוני-פרזידנט ליונס - רקוטן מונקיס (כולל הארכות) S,D 2.30 1.30 מידע נוסף
39. 12:05 פובון גרדיאנס - צ'ינטראסט בראת'רס (כולל הארכות) S,D 1.75 1.60 מידע נוסף

טניס - אחר - רוסיה פרו ליגה

7. 10:00 מיטקו בונב - איוון טאנב S,D 1.75 1.55 מידע נוסף
8. 11:30 פיליפ ז'גורוב - כריסטיאן מיטב S,D 2.10 1.35 מידע נוסף
9. 13:00 גרגי סלבוב - טיהומיר סימוב S,D 1.45 1.90 מידע נוסף
10. 14:30 איביילו אנדונוב - דניאל בויאנוב S,D 1.45 1.95 מידע נוסף
ראווה

טניס - ראווה - סדרת ראווה גרמניה 2020

1. 11:00 ט. פואץ - פלוריאן ברוסקה S,D 1.20 2.65 מידע נוסף
2. 12:30 לוקה גלהרדט - ג'והנס הרטייס S,D 2.20 1.35 מידע נוסף
3. 14:00 קונסטנטין שמיץ - י. צ'ואינסקי S,D 2.00 1.40 מידע נוסף
ראווה

טניס - ראווה - אוסטריאן פרו

4. 11:00 אלכסנדר ארלר - לוקאש ניומאייר S,D 1.20 2.50 מידע נוסף
5. 12:20 ס.אופנר - מכסימיליאן ניוכריסט S,D 1.35 2.20 מידע נוסף
6. 14:20 מוריץ ת'יים - פ. אוסוולד S,D 2.35 1.25 מידע נוסף
 

משחקי ווינר ליין

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר שנבחרה בתאריך המבוקש. המשחקים ממוינים לפי מדינות וליגות, וכל שורת הימור מכילה את כל הימוריי המשנה השייכים לאותו הימור, וכך למעשה ניתן למצוא בקלות את ההימור המתאים לכל אחד.

לאחר שמוצאים את ההימור המתאים, לחיצה על שורת ההימור פותחת את המידע הנדרש:
סקירה כללית של המשחק, שינויים בליין, טבלת ליגה עדכנית, תוצאות אחרונות של כל קבוצה, תוצאות מפגשים ראש בראש בין שתי הקבוצות, מדדי מגמות, המלצות משתמשים והתפלגות המלצות משתמשים

משחקי ווינר ליין

באזור זה מוצגים עשרות אירועי ספורט מענפי ספורט מגוונים. באמצעות כלי סינון ניתן לקבל את המשחקים שעליהם מעוניינים להמר. לצד סינונים פשוטים כמו סינון לפי מדינה, ענף ספורט או ליגה, ישנה אפשרות לסנן עם סינונים מתקדמים וייחודיים כמו סינון לפי זמני משחק , גובה ליין ואחוזי שינוי שהיה בליין מהרגע שפורסם . כלים אלו עשויים להגדיל באופן ניכר את מציאת המשחקים הרלוונטיים לכל משתמש.

כללי הימורים

מחשבון הימורים

שלום אורח ,
טופס המשחקים שלך ריק.
התחל לשחק!

יחס שהתקבל  
שלח טופס ווינר

סיכום אירועים זמן אמת

משחק אירוע

לא התרחשו אירועים

מבצע לקוח חדש ווינר

הרשמה לניוזלטרס