שלח טופס
 
מרוקו

כדורגל - מרוקו - מרוקאית ראשונה

236. נדחה רג'ה קזבלנקה - רפיד קלאב עווד זם S,D 1.40 2.95 4.95 מידע נוסף
237. נדחה ראג'ה קזבלנקה - רפיד קלאב עווד זם (1+) 2.30 3.00 2.10 מידע נוסף
238. נדחה סך הכל שערים טווחים (2-3) ראג'ה קזבלנקה - רפיד קלאב עווד זם S,D 2.60 1.85 3.10 מידע נוסף
239. נדחה מעל/מתחת שערים (2.5) ראג'ה קזבלנקה - רפיד קלאב עווד זם S,D 1.85 1.50 מידע נוסף
240. נדחה סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ראג'ה קזבלנקה - רפיד קלאב עווד זם S,D 1.70 2.45 3.50 מידע נוסף
311. מחצית אולומפיק דה סאפי - שבאב אטלס S,D 1.65 2.55 3.85 0 - 0 מידע נוסף
312. מחצית אולומפיק דה סאפי - יוסופיה ברשיד (1+) 3.20 2.90 1.70 0 - 0 מידע נוסף
313. מחצית סך הכל שערים טווחים (2-3) אולומפיק דה סאפי - יוסופיה ברשיד S,D 2.20 1.75 3.90 0 מידע נוסף
314. מחצית מעל/מתחת שערים (2.5) אולומפיק דה סאפי - יוסופיה ברשיד S,D 2.30 1.30 0 מידע נוסף
315. מחצית סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אולומפיק דה סאפי - יוסופיה ברשיד S,D 1.50 2.55 4.45 מידע נוסף
316. 49' מגרב אתלטיק טטואן - חסניה S,D 2.25 2.35 2.65 0 - 0 מידע נוסף
317. 49' מגרב אתלטיק טטואן - חסניה (1+) 4.95 3.25 1.35 0 - 0 מידע נוסף
318. 49' סך הכל שערים טווחים (2-3) מגרב אתלטיק טטואן - חסניה S,D 2.20 1.75 3.90 0 מידע נוסף
319. 49' מעל/מתחת שערים (2.5) מגרב אתלטיק טטואן - חסניה S,D 2.40 1.25 0 מידע נוסף
320. 49' סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 מגרב אתלטיק טטואן - חסניה S,D 1.55 2.55 4.10 מידע נוסף
פרגוואי

כדורגל - פרגוואי - פרגוואי ראשונה

ברזיל

כדורגל - ברזיל - ברזילאית שנייה

112. הסתיים בוטאפוגו אס.פי. - גווארני S,D 2.35 2.50 2.35 0 - 1 מידע נוסף
321. 40' פלוטאס - אואסטה S,D 2.25 2.30 2.65 0 - 0 מידע נוסף
322. 40' גרמיו אספורטיבו ברזיל - אואסטה (1+) 5.00 3.25 1.35 0 - 0 מידע נוסף
323. 40' מעל/מתחת שערים (2.5) גרמיו אספורטיבו ברזיל - אואסטה 2.50 1.20 0 מידע נוסף
ברזיל

כדורגל - ברזיל - ברזילאית שלישית, בית 2

281. משוחק טומבנסה - סאו חוזה S,D 1.80 2.50 3.30 מידע נוסף
ברזיל

כדורגל - ברזיל - ברזילאית שלישית, בית 1

324. 10' וילה נובה - פייסנדו S,D 2.30 2.35 2.55 1 - 0 מידע נוסף
מקסיקו

כדורגל - מקסיקו - מקסיקנית ראשונה

יפן

כדורגל - יפן - יפנית ראשונה

6. הסתיים סאפורו - קווסאקי פרונטלה S,D 3.10 3.25 1.60 1 - 6 מידע נוסף
7. הסתיים סאפורו (1+) - קווסאקי פרונטלה 1.75 3.50 2.50 1 - 6 מידע נוסף
8. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) סאפורו - קווסאקי פרונטלה S,D 5.00 1.90 1.80 7 מידע נוסף
9. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סאפורו - קווסאקי פרונטלה S,D 1.35 2.20 7 מידע נוסף
10. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סאפורו - קווסאקי פרונטלה S,D 2.40 2.35 2.30 מידע נוסף
16. הסתיים וגאלטה סנדאיי - שימיזו S,D 2.20 3.05 2.10 0 - 0 מידע נוסף
17. הסתיים וגאלטה סנדאיי (1+) - שימיזו 1.40 3.75 3.70 0 - 0 מידע נוסף
18. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) וגאלטה סנדאיי - שימיזו S,D 3.65 1.85 2.15 0 מידע נוסף
19. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) וגאלטה סנדאיי - שימיזו S,D 1.40 2.05 0 מידע נוסף
20. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 וגאלטה סנדאיי - שימיזו S,D 2.60 2.35 2.15 מידע נוסף
21. הסתיים יוקוהומה - שונן S,D 1.85 2.90 2.70 4 - 2 מידע נוסף
22. הסתיים יוקוהומה - שונן (1+) 3.35 3.40 1.55 4 - 2 מידע נוסף
23. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) יוקוהומה - שונן S,D 3.00 1.75 2.65 6 מידע נוסף
24. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) יוקוהומה - שונן S,D 1.60 1.70 6 מידע נוסף
25. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 יוקוהומה - שונן S,D 2.10 2.35 2.65 מידע נוסף
27. הסתיים אויטה טריניטה - יוקוהמה מרינוס S,D 3.65 3.40 1.45 1 - 0 מידע נוסף
28. הסתיים אויטה טריניטה (1+) - יוקוהמה מרינוס 1.95 3.35 2.25 1 - 0 מידע נוסף
29. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אויטה טריניטה - יוקוהמה מרינוס S,D 4.15 1.85 2.00 1 מידע נוסף
30. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אויטה טריניטה - יוקוהמה מרינוס S,D 1.40 2.05 1 מידע נוסף
31. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אויטה טריניטה - יוקוהמה מרינוס S,D 2.40 2.35 2.30 מידע נוסף
48. הסתיים אוראווה רד דיאמונדס - סנפרצה הירושימה S,D 2.90 2.80 1.80 1 - 0 מידע נוסף
49. הסתיים אוראווה רד דיאמונדס (1+) - סנפרצה הירושימה 1.60 3.25 3.25 1 - 0 מידע נוסף
50. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אוראווה רד דיאמונדס - סנפרצה הירושימה S,D 2.60 1.75 3.05 1 מידע נוסף
51. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אוראווה רד דיאמונדס - סנפרצה הירושימה S,D 1.75 1.55 1 מידע נוסף
52. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אוראווה רד דיאמונדס - סנפרצה הירושימה S,D 1.90 2.35 3.05 מידע נוסף
53. נדחה סגאן - גמבה אוסאקה S,D 2.85 2.80 1.85 מידע נוסף
54. נדחה סגאן (1+) - גמבה אוסאקה 1.55 3.30 3.30 מידע נוסף
55. נדחה סך הכל שערים טווחים (2-3) סגאן - גמבה אוסאקה S,D 2.70 1.75 2.95 מידע נוסף
56. נדחה מעל/מתחת שערים (2.5) סגאן - גמבה אוסאקה S,D 1.75 1.60 מידע נוסף
57. נדחה סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סגאן - גמבה אוסאקה S,D 2.05 2.35 2.70 מידע נוסף
58. הסתיים פ.צ. טוקיו - נאגויה גרמפוס S,D 2.20 2.80 2.25 1 - 0 מידע נוסף
59. הסתיים פ.צ. טוקיו - נאגויה גרמפוס (1+) 4.15 3.55 1.35 1 - 0 מידע נוסף
60. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ. טוקיו - נאגויה גרמפוס S,D 3.10 1.90 2.55 1 מידע נוסף
61. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ. טוקיו - נאגויה גרמפוס S,D 1.65 1.65 1 מידע נוסף
62. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פ.צ. טוקיו - נאגויה גרמפוס S,D 2.10 2.35 2.65 מידע נוסף
63. הסתיים קשיווה רייסול - צרזו אוסאקה S,D 2.05 2.80 2.45 1 - 3 מידע נוסף
64. הסתיים קשיווה רייסול - צרזו אוסאקה (1+) 3.80 3.45 1.45 1 - 3 מידע נוסף
65. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) קשיווה רייסול - צרזו אוסאקה S,D 2.80 1.75 2.85 4 מידע נוסף
66. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) קשיווה רייסול - צרזו אוסאקה S,D 1.65 1.65 4 מידע נוסף
67. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קשיווה רייסול - צרזו אוסאקה S,D 2.65 2.35 2.10 מידע נוסף
יפן

כדורגל - יפן - יפנית שניה

26. הסתיים מצומוטו יאמאגה - אביספה פוקוקה S,D 2.40 2.45 2.35 1 - 0 מידע נוסף
68. הסתיים פגיאנו אוקאימה - ניגאטה אלבירקס S,D 2.60 2.65 2.05 1 - 0 מידע נוסף
69. הסתיים קיטקיושו - מצ'ידה זלביה S,D 1.65 2.75 3.60 2 - 1 מידע נוסף
אוסטרליה

כדורגל - אוסטרליה - אוסטרלית ראשונה

11. הסתיים פ.צ. סידני - ווסטרן יונייטד S,D 1.45 3.30 3.85 1 - 2 מידע נוסף
12. הסתיים פ.צ. סידני - ווסטרן יונייטד (1+) 2.25 3.25 2.00 1 - 2 מידע נוסף
13. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ. סידני - ווסטרן יונייטד S,D 3.50 1.75 2.35 3 מידע נוסף
14. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פ.צ. סידני - ווסטרן יונייטד S,D 1.50 1.85 3 מידע נוסף
15. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פ.צ. סידני - ווסטרן יונייטד S,D 2.30 2.35 2.40 מידע נוסף
קוריאה הדרומית

כדורגל - קוריאה הדרומית - דרום קוריאנית ראשונה

32. הסתיים אולסאן - פואנג סטילרס S,D 1.55 3.25 3.35 2 - 0 ספורט1 מידע נוסף
33. הסתיים אולסאן יונדאי - פואנג סטילרס (1+) 3.30 3.55 1.50 2 - 0 מידע נוסף
34. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אולסאן יונדאי - פואנג סטילרס S,D 3.95 1.90 2.00 2 מידע נוסף
35. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אולסאן יונדאי - פואנג סטילרס S,D 1.50 1.85 2 מידע נוסף
36. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אולסאן יונדאי - פואנג סטילרס S,D 2.00 2.35 2.85 מידע נוסף
37. הסתיים סוואן בלוווינגס - ג'ונבוק מוטורס S,D 4.35 3.15 1.40 1 - 3 מידע נוסף
38. הסתיים סוואן בלוווינגס (1+) - ג'ונבוק מוטורס 2.05 3.10 2.25 1 - 3 מידע נוסף
39. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) סוואן בלוווינגס - ג'ונבוק מוטורס S,D 3.10 1.80 2.50 4 מידע נוסף
40. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סוואן בלוווינגס - ג'ונבוק מוטורס S,D 1.65 1.65 4 מידע נוסף
41. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סוואן בלוווינגס - ג'ונבוק מוטורס S,D 1.75 2.40 3.40 מידע נוסף
42. הסתיים סיאול - סאנגג'ו סאנגמו S,D 2.70 2.70 1.95 2 - 1 מידע נוסף
43. הסתיים סיאול (1+) - סאנגג'ו סאנגמו 1.50 3.35 3.60 2 - 1 מידע נוסף
44. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) סיאול - סאנגג'ו סאנגמו S,D 2.90 1.75 2.75 3 מידע נוסף
45. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סיאול - סאנגג'ו סאנגמו S,D 1.75 1.55 3 מידע נוסף
46. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סיאול - סאנגג'ו סאנגמו S,D 1.65 2.45 3.75 מידע נוסף
קוריאה הדרומית

כדורגל - קוריאה הדרומית - דרום קוריאנית שניה

47. הסתיים אנסן גרינרס - ג'אונאם דרגונס S,D 3.25 2.55 1.80 0 - 0 מידע נוסף
75. הסתיים אניין - פוצן S,D 2.20 2.60 2.40 2 - 1 מידע נוסף
סין

כדורגל - סין - סינית ראשונה

70. הסתיים שנדונג לוננג - שנזן S,D 1.45 3.20 4.15 2 - 0 מידע נוסף
71. הסתיים שנדונג לוננג - שנזן (1+) 2.25 3.20 2.05 2 - 0 מידע נוסף
72. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) שנדונג לוננג - שנזן S,D 3.95 1.90 2.00 2 מידע נוסף
73. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) שנדונג לוננג - שנזן S,D 1.55 1.75 2 מידע נוסף
74. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 שנדונג לוננג - שנזן S,D 2.30 2.40 2.35 מידע נוסף
דרום אפריקה

כדורגל - דרום אפריקה - דר' אפריקאית ראשונה

76. הסתיים אמזולו דרבן - ברוקה S,D 2.20 2.30 2.70 0 - 0 מידע נוסף
77. הסתיים סטלנבוש - למונטוויל S,D 2.85 2.40 2.10 1 - 0 מידע נוסף
111. הסתיים פולוקויין - קייזר שפס S,D 4.25 2.70 1.55 2 - 3 מידע נוסף
188. הסתיים אורלנדו - בידבסט S,D 2.10 2.45 2.75 0 - 0 מידע נוסף
בלארוס

כדורגל - בלארוס - גביע בלארוסי

78. בוטל נאפטן נובופולוצק - גורודייה S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
187. בוטל פ.צ. גומל - שחטיאר סוליגורסק S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
פולין

כדורגל - פולין - גביע פולני

79. הסתיים פבלוביצה שלאסקי - סוקול אוסטרובה S,D 3.30 3.15 1.60 2 - 3 מידע נוסף
113. הסתיים יניקובו - ז'גלבי סוסנביץ S,D 5.25 3.90 1.25 1 - 0 מידע נוסף
114. הסתיים סטאל רזשזוב - פודבסקידזיה S,D 3.35 3.25 1.55 0 - 1 מידע נוסף
115. הסתיים סקיירנביצה - וידז'ב לודז' S,D 6.75 4.40 1.15 0 - 4 מידע נוסף
116. נדחה פולוניה ניסא - גורניק לצ'נה S,D 8.75 5.00 1.05 מידע נוסף
117. הסתיים קליש - קורונה קיילצה S,D 2.50 3.15 1.90 2 - 0 מידע נוסף
170. הסתיים רסוביה - גליביצ'ה S,D 4.85 3.35 1.35 0 - 4 מידע נוסף
234. הסתיים טישי - ויסלה פלוק S,D 2.85 3.05 1.75 1 - 2 מידע נוסף
255. הסתיים אסטרוביץ' - ויסלה קראקוב S,D 8.25 4.50 1.10 2 - 1 מידע נוסף
280. 79' אודרה אופולה - לך פוזנן S,D 6.50 4.05 1.20 0 - 2 מידע נוסף
מועדונים בינלאומיים

כדורגל - מועדונים בינלאומיים - ידידות קבוצות

80. בוטל דיז'ון - נים S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
157. הסתיים אנז'ר - סט. אטיין S,D 2.20 2.85 2.25 1 - 0 מידע נוסף
189. הסתיים מץ - ראסינג שטראסבורג S,D 2.30 2.85 2.15 3 - 2 מידע נוסף
235. בוטל ניס - ראן S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
מועדונים בינלאומיים

כדורגל - מועדונים בינלאומיים - הולנד, טורניר הכנה

118. הסתיים נאק ברדה - דן האג S,D 2.00 3.05 2.40 מידע נוסף
212. הסתיים איינדהובן - ויטסה ארנהיים S,D 1.30 3.85 4.50 1 - 1 ספורט4 מידע נוסף
מועדונים בינלאומיים

כדורגל - מועדונים בינלאומיים - ליגת האלופות, שלב הנוקאאוט

282. 52' מנצ'סטר סיטי - ליון S,D 1.25 6.90 6.00 0 - 1 ערוץ 5 מידע נוסף
283. 52' מנצ'סטר סיטי - ליון (1+) S,D 1.45 3.45 3.55 0 - 1 מידע נוסף
284. 52' סך הכל שערים טווחים (2-3) מנצ'סטר סיטי - ליון S,D 5.40 1.90 1.75 1 מידע נוסף
285. 52' מעל/מתחת שערים (2.5) מנצ'סטר סיטי - ליון S,D 1.35 2.10 1 מידע נוסף
286. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) מנצ'סטר סיטי - ליון (מחצית ראשונה) 1.70 1.60 1 מידע נוסף
287. הסתיים מחצית ראשונה מנצ'סטר סיטי - ליון S,D 1.45 2.70 5.20 0 - 1 מידע נוסף
288. 52' מחצית שנייה מנצ'סטר סיטי - ליון 1.25 2.80 11.00 0 - 0 מידע נוסף
289. הסתיים איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) מנצ'סטר סיטי - ליון (כולל הארכות) S,D 2.55 1.35 8.50 0 - 1 מידע נוסף
290. הסתיים מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) מנצ'סטר סיטי - ליון (כולל הארכות) S,D 2.15 1.35 0 - 1 מידע נוסף
291. הסתיים מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) מנצ'סטר סיטי - ליון (כולל הארכות) S,D 1.55 2.70 4.25 0 - 1 מידע נוסף
292. 52' סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 מנצ'סטר סיטי - ליון S,D 2.95 2.40 1.90 מידע נוסף
293. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 מנצ'סטר סיטי - ליון (מחצית ראשונה) S,D 1.95 2.35 2.95 מידע נוסף
294. 52' יתרון יותר קרנות מנצ'סטר סיטי - ליון (4.5+) 1.70 1.60 מידע נוסף
295. הסתיים קרן ראשונה מנצ'סטר סיטי - ליון S,D 1.20 100.00 2.35 מידע נוסף
296. 52' קרן אחרונה מנצ'סטר סיטי - ליון 1.20 100.00 2.35 מידע נוסף
297. 52' מעל/מתחת קרנות (10.5) מנצ'סטר סיטי - ליון 1.55 1.75 מידע נוסף
298. 52' מעל/מתחת קרנות (9.5) מנצ'סטר סיטי - ליון 1.25 2.45 מידע נוסף
299. הסתיים מעל/מתחת קרנות (5.5) מנצ'סטר סיטי - ליון (מחצית ראשונה) 1.70 1.60 מידע נוסף
300. 52' מעל/מתחת נבדלים (3.5) מנצ'סטר סיטי - ליון S,D 1.35 2.15 0 מידע נוסף
301. הסתיים מעל/מתחת נבדלים (1.5) מנצ'סטר סיטי - ליון (מחצית ראשונה) S,D 1.40 2.00 0 מידע נוסף
302. 52' יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 מנצ'סטר סיטי - ליון 2.65 3.35 1.75 מידע נוסף
303. הסתיים שער עד דקה 24? כן/לא מנצ'סטר סיטי - ליון 1.65 1.65 מידע נוסף
304. הסתיים שער ראשון במשחק מנצ'סטר סיטי - ליון 1.15 14.75 3.15 מידע נוסף
305. 52' שער אחרון במשחק מנצ'סטר סיטי - ליון 1.15 14.75 3.15 מידע נוסף
306. 52' האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא מנצ'סטר סיטי - ליון 1.60 1.55 מידע נוסף
307. 52' קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא מנצ'סטר סיטי - ליון 1.65 1.70 0 - 1 מידע נוסף
308. 52' מצאפ שערים - גבריאל ז'סוס - ראחים סטרלינג S,D 2.65 2.00 2.45 מידע נוסף
309. 52' מצאפ שערים - קווין דה ברוינה - ממפיס דפאיי 2.35 1.70 3.80 מידע נוסף
310. 52' מצאפ שערים - ריאד מחרז - קרל אקאמבי 3.10 1.35 4.50 מידע נוסף
רוסיה

כדורגל - רוסיה - רוסית ראשונה

92. הסתיים דינמו מוסקבה - רוטור וולווגרד S,D 1.40 3.15 4.55 0 - 0 מידע נוסף
93. הסתיים דינמו מוסקבה - רוטור וולגוגרד (1+) 2.45 3.05 1.95 0 - 0 מידע נוסף
94. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) דינמו מוסקבה - רוטור וולגוגרד S,D 2.50 1.75 3.25 0 מידע נוסף
95. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו מוסקבה - רוטור וולגוגרד S,D 2.10 1.35 0 מידע נוסף
96. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 דינמו מוסקבה - רוטור וולגוגרד S,D 1.70 2.60 3.00 מידע נוסף
97. הסתיים רובין קאזאן - אוראל יקטרינבורג S,D 1.55 2.80 3.85 1 - 1 מידע נוסף
98. הסתיים רובין קאזאן - אורל יקטרינבורג (1+) 2.75 3.00 1.80 1 - 1 מידע נוסף
99. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) רובין קאזאן - אורל יקטרינבורג S,D 2.60 1.75 3.05 2 מידע נוסף
100. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) רובין קאזאן - אורל יקטרינבורג S,D 1.95 1.45 2 מידע נוסף
101. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 רובין קאזאן - אורל יקטרינבורג S,D 1.85 2.55 3.00 מידע נוסף
160. הסתיים צסקא מוסקבה - טמבוב S,D 1.15 4.40 6.50 2 - 1 מידע נוסף
161. הסתיים צסק"א מוסקבה - טמבוב (1+) 1.75 3.20 2.75 2 - 1 מידע נוסף
162. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) צסק"א מוסקבה - טמבוב S,D 3.15 1.75 2.55 3 מידע נוסף
163. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) צסק"א מוסקבה - טמבוב S,D 1.75 1.55 3 מידע נוסף
164. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 צסק"א מוסקבה - טמבוב S,D 1.60 2.65 3.30 מידע נוסף
191. הסתיים לוקומוטיב מוסקבה - קרסנודר S,D 2.50 2.70 2.10 1 - 0 מידע נוסף
192. הסתיים לוקומוטיב מוסקבה (1+) - קרסנודר 1.40 3.45 3.90 1 - 0 מידע נוסף
193. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) לוקומוטיב מוסקבה - קרסנודר S,D 2.70 1.75 2.95 1 מידע נוסף
194. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) לוקומוטיב מוסקבה - קרסנודר S,D 1.70 1.60 1 מידע נוסף
195. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 לוקומוטיב מוסקבה - קרסנודר S,D 1.80 2.55 2.75 מידע נוסף
250. הסתיים רוסטוב - זניט סט. פטרסבורג S,D 3.60 3.25 1.50 0 - 2 מידע נוסף
251. הסתיים רוסטוב (1+) - זניט סט. פטרסבורג 1.70 3.20 2.85 0 - 2 מידע נוסף
252. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) רוסטוב - זניט סט. פטרסבורג S,D 2.80 1.75 2.85 2 מידע נוסף
253. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) רוסטוב - זניט סט. פטרסבורג S,D 1.70 1.60 2 מידע נוסף
254. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 רוסטוב - זניט סט. פטרסבורג S,D 2.00 2.55 2.45 מידע נוסף
אירלנד

כדורגל - אירלנד - אירית ראשונה

102. הסתיים פין הארפס - בוהמיינס S,D 3.85 2.65 1.65 0 - 1 מידע נוסף
103. הסתיים פין הארפס (1+) - בוהמיינס 1.75 3.00 2.95 0 - 1 מידע נוסף
104. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פין הארפס - בוהמיינס 2.10 1.35 1 מידע נוסף
184. הסתיים שלבורן - דרי סיטי S,D 2.85 2.45 2.00 1 - 1 מידע נוסף
185. הסתיים שלבורן (1+) - דרי סיטי 1.45 3.15 4.15 1 - 1 מידע נוסף
186. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) שלבורן - דרי סיטי 2.25 1.30 2 מידע נוסף
פינלנד

כדורגל - פינלנד - פינית שנייה

105. הסתיים קיי.טי.פי - וי.פי.אס S,D 1.45 3.30 3.75 2 - 0 מידע נוסף
149. הסתיים מוסאן - איי.סי. אולו S,D 3.30 2.90 1.65 1 - 3 מידע נוסף
פינלנד

כדורגל - פינלנד - פינית ראשונה

139. הסתיים אילבס - סיינהיואן S,D 1.70 2.75 3.35 0 - 0 מידע נוסף
140. הסתיים אילבס - סיינאיוהן (1+) 3.05 3.15 1.65 0 - 0 מידע נוסף
141. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אילבס - סיינאיוהן S,D 2.75 1.75 2.90 0 מידע נוסף
142. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אילבס - סיינאיוהן S,D 1.85 1.50 0 מידע נוסף
143. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אילבס - סיינאיוהן S,D 1.80 2.35 3.30 מידע נוסף
144. הסתיים ה.י.ק. הלסינקי - הונקה S,D 1.60 2.85 3.75 1 - 1 מידע נוסף
145. הסתיים ה.י.ק. הלסינקי - הונקה (1+) 2.75 3.05 1.80 1 - 1 מידע נוסף
146. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ה.י.ק. הלסינקי - הונקה S,D 2.80 1.75 2.85 2 מידע נוסף
147. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ה.י.ק. הלסינקי - הונקה S,D 1.85 1.50 2 מידע נוסף
148. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ה.י.ק. הלסינקי - הונקה S,D 2.10 2.35 2.65 מידע נוסף
שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית ראשונה

106. הסתיים אורברו - דיורגרדן S,D 3.55 3.05 1.55 0 - 3 מידע נוסף
107. הסתיים אורברו (1+) - דיורגרדן 1.80 3.20 2.60 0 - 3 מידע נוסף
108. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אורברו - דיורגרדן S,D 3.15 1.80 2.55 3 מידע נוסף
109. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אורברו - דיורגרדן S,D 1.65 1.65 3 מידע נוסף
110. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אורברו - דיורגרדן S,D 2.00 2.35 2.80 מידע נוסף
שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית שניה

167. הסתיים אוסטרס - בראג S,D 2.00 2.70 2.65 4 - 2 מידע נוסף
168. הסתיים דלקורד - האלמשטד S,D 3.50 2.95 1.60 1 - 1 מידע נוסף
169. הסתיים סנדסבאל - גאיס S,D 1.30 3.45 5.50 3 - 0 מידע נוסף
נורבגיה

כדורגל - נורבגיה - נורבגית ראשונה

119. הסתיים סארפסבורג - מולדה S,D 3.20 3.20 1.60 2 - 1 מידע נוסף
120. הסתיים סארפסבורג (1+) - מולדה 1.70 3.60 2.65 2 - 1 מידע נוסף
121. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) סארפסבורג - מולדה S,D 5.00 2.15 1.65 3 מידע נוסף
122. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סארפסבורג - מולדה S,D 1.30 2.25 3 מידע נוסף
123. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סארפסבורג - מולדה S,D 2.55 2.35 2.15 מידע נוסף
סקוטלנד

כדורגל - סקוטלנד - סקוטית פרמייר ליג

124. הסתיים המילטון - סט. מירן S,D 2.55 2.60 2.15 0 - 1 מידע נוסף
125. הסתיים המילטון (1+) - סט. מירן 1.40 3.35 4.30 0 - 1 מידע נוסף
126. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) המילטון - סט. מירן S,D 2.25 1.75 3.80 1 מידע נוסף
127. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) המילטון - סט. מירן S,D 2.00 1.40 1 מידע נוסף
128. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 המילטון - סט. מירן S,D 2.85 2.40 1.95 מידע נוסף
129. הסתיים קילמרנוק - סט. ג'ונסטון S,D 2.05 2.55 2.75 1 - 2 מידע נוסף
130. הסתיים קילמרנוק - סט. ג'ונסטון (1+) 4.05 3.25 1.45 1 - 2 מידע נוסף
131. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) קילמרנוק - סט. ג'ונסטון S,D 2.30 1.75 3.70 3 מידע נוסף
132. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) קילמרנוק - סט. ג'ונסטון S,D 2.10 1.35 3 מידע נוסף
133. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קילמרנוק - סט. ג'ונסטון S,D 2.25 2.35 2.45 מידע נוסף
134. הסתיים רוס קאונטי - דנדי יונייטד S,D 2.35 2.65 2.25 1 - 2 מידע נוסף
135. הסתיים רוס קאונטי (1+) - דנדי יונייטד 1.35 3.45 4.40 1 - 2 מידע נוסף
136. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) רוס קאונטי - דנדי יונייטד S,D 3.05 1.75 2.60 3 מידע נוסף
137. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) רוס קאונטי - דנדי יונייטד S,D 1.85 1.50 3 מידע נוסף
138. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 רוס קאונטי - דנדי יונייטד S,D 3.15 2.30 1.90 מידע נוסף
206. הסתיים היברניאן - מאת'רוול S,D 1.55 3.20 3.45 0 - 0 מידע נוסף
207. הסתיים היברניאן - מאת'רוול (1+) 3.25 3.30 1.55 0 - 0 מידע נוסף
208. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) היברניאן - מאת'רוול S,D 3.20 1.75 2.50 0 מידע נוסף
209. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) היברניאן - מאת'רוול S,D 1.70 1.65 0 מידע נוסף
210. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 היברניאן - מאת'רוול S,D 2.55 2.30 2.20 מידע נוסף
בלגיה

כדורגל - בלגיה - בלגית ראשונה

150. הסתיים גנק - לובן S,D 1.10 4.50 8.00 1 - 1 מידע נוסף
151. הסתיים גנק - לובן (1+) 1.40 3.65 3.80 1 - 1 מידע נוסף
152. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) גנק - לובן S,D 5.00 1.90 1.80 2 מידע נוסף
153. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) גנק - לובן S,D 1.25 2.40 2 מידע נוסף
154. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 גנק - לובן S,D 2.80 2.35 2.00 מידע נוסף
214. הסתיים גנט - קורטריק S,D 1.35 3.60 4.30 1 - 2 מידע נוסף
215. הסתיים גנט - קורטריק (1+) 2.30 3.40 1.90 1 - 2 מידע נוסף
216. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) גנט - קורטריק S,D 4.15 1.95 1.90 3 מידע נוסף
217. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) גנט - קורטריק S,D 1.40 2.05 3 מידע נוסף
218. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 גנט - קורטריק S,D 2.20 2.35 2.50 מידע נוסף
219. הסתיים שרלרואה - אוסטנד S,D 1.35 3.40 4.55 1 - 0 מידע נוסף
220. הסתיים שרלרואה - אוסטנד (1+) 2.00 3.30 2.25 1 - 0 מידע נוסף
221. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) שרלרואה - אוסטנד S,D 3.35 1.80 2.35 1 מידע נוסף
222. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) שרלרואה - אוסטנד S,D 1.45 1.95 1 מידע נוסף
223. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 שרלרואה - אוסטנד S,D 2.20 2.35 2.50 מידע נוסף
הונגריה

כדורגל - הונגריה - הונגרית ראשונה

155. הסתיים פאקשי - אויפשט S,D 2.10 2.70 2.50 1 - 2 מידע נוסף
211. הסתיים ז'לגרשגי - וידאוטון S,D 2.90 3.00 1.75 3 - 3 מידע נוסף
בולגריה

כדורגל - בולגריה - בולגרית ראשונה

156. הסתיים לוקומוטיב פלובדיב - בוטב וראסטה S,D 1.35 3.25 5.25 2 - 1 מידע נוסף
213. הסתיים ארדה קרדז'לי - לבסקי סופיה S,D 2.15 2.70 2.45 1 - 1 מידע נוסף
לטביה

כדורגל - לטביה - לטבית ראשונה

158. הסתיים מטא לו - ריגה S,D 5.35 3.80 1.25 0 - 0 מידע נוסף
סרביה

כדורגל - סרביה - סרבית ראשונה

159. הסתיים אינדיג'ה - נפרדק S,D 2.10 2.60 2.50 1 - 0 מידע נוסף
246. הסתיים זלטיבור קאחטינה - קוקרירי S,D 5.00 3.40 1.30 1 - 5 מידע נוסף
247. הסתיים נובי פזר - יאבור מטיס S,D 2.35 2.80 2.10 2 - 3 מידע נוסף
248. הסתיים ראדניק סורדוליצה - פרטיזן בלגרד S,D 5.50 3.75 1.25 0 - 2 מידע נוסף
249. הסתיים רדניצקי - מקווה סבץ' S,D 1.20 3.90 7.00 1 - 0 מידע נוסף
טוניסיה

כדורגל - טוניסיה - טוניסאית ראשונה

165. הסתיים האמן - בן גוארדנה S,D 2.55 2.45 2.20 1 - 2 מידע נוסף
166. הסתיים אטולי סהל - אספרנסה טוניס S,D 2.20 2.40 2.60 1 - 1 מידע נוסף
ערב הסעודית

כדורגל - ערב הסעודית - סעודית ראשונה

171. הסתיים אדלה - אל הילאל ריאד S,D 7.50 4.00 1.15 0 - 4 מידע נוסף
196. הסתיים אל פייסלי - אל אהלי ג'דה S,D 2.05 2.85 2.40 2 - 0 מידע נוסף
205. הסתיים אל טהאוון - דמק S,D 1.65 3.00 3.30 0 - 2 מידע נוסף
259. הסתיים אל נאסר ריאד - אל ווהדה S,D 1.30 3.65 4.75 1 - 0 מידע נוסף
קרואטיה

כדורגל - קרואטיה - קרואטית ראשונה

172. הסתיים רייקה - שיבניק S,D 1.10 4.20 8.00 2 - 1 מידע נוסף
173. הסתיים רייקה - שיבניק (1+) 1.50 3.35 3.60 2 - 1 מידע נוסף
174. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) רייקה - שיבניק S,D 4.10 1.90 1.95 3 מידע נוסף
175. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) רייקה - שיבניק S,D 1.40 2.00 3 מידע נוסף
176. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 רייקה - שיבניק S,D 2.25 2.35 2.45 מידע נוסף
264. הסתיים אוסייק - סלאבן בלופו S,D 1.40 3.00 4.95 0 - 0 מידע נוסף
265. הסתיים אוסייק - סלאבן (1+) 2.30 2.90 2.10 0 - 0 מידע נוסף
266. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אוסייק - סלאבן 1.90 1.45 0 מידע נוסף
267. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אוסייק - סלאבן S,D 2.15 2.35 2.55 מידע נוסף
איסלנד

כדורגל - איסלנד - איסלנדית ראשונה

178. הסתיים אקרנס - פאלקיר S,D 2.05 3.20 2.25 3 - 2 מידע נוסף
179. הסתיים אקרנס - פאלקיר (1+) 3.35 3.90 1.45 3 - 2 מידע נוסף
180. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אקרנס - פאלקיר 1.25 2.45 5 מידע נוסף
181. הסתיים ואלור - קיי.איי. אקוריירי S,D 1.35 3.45 4.60 1 - 0 מידע נוסף
182. הסתיים ואלור - קיי.איי. אקוריירי (1+) 1.95 3.40 2.25 1 - 0 מידע נוסף
183. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ואלור - קיי.איי. אקוריירי 1.40 2.05 1 מידע נוסף
איסלנד

כדורגל - איסלנד - איסלנדית שנייה

סלובקיה

כדורגל - סלובקיה - סלובקית ראשונה

190. הסתיים טרנצין - ז'ילינה S,D 2.00 3.20 2.30 2 - 4 מידע נוסף
241. הסתיים דונייסקה סטרדה - ניטרה S,D 1.10 4.15 8.25 6 - 0 מידע נוסף
242. הסתיים מורבצה - סלובן ברטיסלבה S,D 5.25 3.75 1.25 2 - 1 מידע נוסף
243. הסתיים סניצה - מיכלובצ'ה S,D 1.80 2.90 2.80 3 - 0 מידע נוסף
244. הסתיים ספרטק טרנאבה - פוהרוני S,D 1.40 3.20 4.35 1 - 1 מידע נוסף
245. הסתיים רוזומברוק - סרד S,D 1.50 3.15 3.85 0 - 0 מידע נוסף
אירן

כדורגל - אירן - אירנית ראשונה

197. הסתיים אסטגלל טהרן - פייקן S,D 1.40 3.20 4.40 1 - 1 מידע נוסף
198. הסתיים גוהר - פרספוליס S,D 2.95 2.35 2.10 3 - 3 מידע נוסף
199. הסתיים סזי טבריז - סאזי טבריז S,D 1.40 3.00 5.25 2 - 1 מידע נוסף
200. הסתיים מוברקה ספהן - שאר חודרו S,D 1.70 2.55 3.65 2 - 0 מידע נוסף
201. הסתיים מזנדרן - זוב אהאן S,D 2.35 2.40 2.45 0 - 0 מידע נוסף
202. הסתיים סייפה - נאפט מאסג'ד סולימן S,D 2.20 2.00 3.40 0 - 0 מידע נוסף
203. הסתיים סנט נפט אבדן - שהין בושר S,D 1.75 2.70 3.30 3 - 1 מידע נוסף
204. הסתיים פארס ג'ונובי - פולד קוזסטן S,D 3.45 2.35 1.85 0 - 0