ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

287. הסתיים דטרויט פיסטונס (10+) - טורונטו ראפטורס S,D 1.85 9.00 1.75 103 - 87 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 9-11.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 9-11.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא מינימום 9
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא מינימום 9
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא מינימום 9
  מדד מומנטום ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שטורונטו ראפטורס האורחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לדטרויט פיסטונס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת טורונטו ראפטורס , כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת דטרויט פיסטונס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת טורונטו ראפטורס , כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת דטרויט פיסטונס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שבת, תאריך 15 ינואר 2022. משחק בין דטרויט פיסטונס לטורונטו ראפטורס במסגרת הNBA.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים דטרויט פיסטונס ניצחה פעמיים (נגד יוטה ג'אז, אורלנדו מג'יק), הפסידה 3 פעמים (נגד שיקגו בולס, ממפיס גריזליס, שארלוט הורנטס) כאשר מנגד במשחקים האחרונים טורונטו ראפטורס ניצחה 4 פעמים (נגד ניו אורלינס פליקאנס, יוטה ג'אז, מילווקי באקס, סאן אנטוניו ספרס), הפסידה פעם אחת (נגד פיניקס סאנס) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה דטרויט פיסטונס ניצחה 7 פעמים ומנגד טורונטו ראפטורס ניצחה 8 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2 -15.00
סיכום כללי דטרויט פיסטונס (10), טורונטו ראפטורס (10) 0 -12.30
סיכום בית חוץ דטרויט פיסטונס (5), טורונטו ראפטורס (5) 2 12.40
ראש בראש כללי דטרויט פיסטונס (15) נגד טורונטו ראפטורס (15) 8 -3.20
ראש בראש בית חוץ דטרויט פיסטונס (8) נגד טורונטו ראפטורס (8) 4 -1.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב דטרויט פיסטונס טורונטו ראפטורס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 2.67
סיכום כללי דטרויט פיסטונס (10), טורונטו ראפטורס (10) -1 -1
סיכום בית חוץ דטרויט פיסטונס (5), טורונטו ראפטורס (5) 3 1
ראש בראש כללי דטרויט פיסטונס (15) נגד טורונטו ראפטורס (15) 4 -4
ראש בראש בית חוץ דטרויט פיסטונס (8) נגד טורונטו ראפטורס (8) 2 -2
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי דטרויט פיסטונס (10), טורונטו ראפטורס (10) 222.65 207
סיכום בית חוץ דטרויט פיסטונס (5), טורונטו ראפטורס (5) 221.40 235
ראש בראש כללי דטרויט פיסטונס (15) נגד טורונטו ראפטורס (15) 218.93 248
ראש בראש בית חוץ דטרויט פיסטונס (8) נגד טורונטו ראפטורס (8) 217.50 222
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
14/01/202217:401.809.001.808.00
14/01/202218:501.859.001.758.00
14/01/202220:001.859.001.7510.00

דטרויט פיסטונס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/01/2022 שיקגו בולס נגד דטרויט פיסטונס הפסד 133 : 87
11/01/2022 דטרויט פיסטונס נגד יוטה ג'אז נצחון 126 : 116
09/01/2022 דטרויט פיסטונס נגד אורלנדו מג'יק נצחון 97 : 92
07/01/2022 ממפיס גריזליס נגד דטרויט פיסטונס הפסד 118 : 88
06/01/2022 שארלוט הורנטס נגד דטרויט פיסטונס הפסד 140 : 111
04/01/2022 מילווקי באקס נגד דטרויט פיסטונס ניצחון 106 : 115
02/01/2022 דטרויט פיסטונס נגד סאן אנטוניו ספרס נצחון 117 : 116
30/12/2021 דטרויט פיסטונס נגד ניו יורק ניקס הפסד 85 : 94
27/12/2021 סאן אנטוניו ספרס נגד דטרויט פיסטונס הפסד 144 : 109
19/12/2021 דטרויט פיסטונס נגד מיאמי היט נצחון 100 : 90

טורונטו ראפטורס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/01/2022 טורונטו ראפטורס נגד פיניקס סאנס NBA הפסד 95 : 99
09/01/2022 טורונטו ראפטורס נגד ניו אורלינס פליקאנס NBA נצחון 105 : 101
08/01/2022 טורונטו ראפטורס נגד יוטה ג'אז NBA נצחון 122 : 108
06/01/2022 מילווקי באקס נגד טורונטו ראפטורס NBA ניצחון 111 : 117
05/01/2022 טורונטו ראפטורס נגד סאן אנטוניו ספרס NBA נצחון 129 : 104
02/01/2022 טורונטו ראפטורס נגד ניו יורק ניקס NBA נצחון 120 : 105
26/12/2021 קליבלנד קבלירס נגד טורונטו ראפטורס NBA הפסד 144 : 99
15/12/2021 ברוקלין נטס נגד טורונטו ראפטורס NBA הפסד 131 : 129
27/11/2021 אינדיאנה פייסרס נגד טורונטו ראפטורס NBA הפסד 114 : 97
25/11/2021 ממפיס גריזליס נגד טורונטו ראפטורס NBA ניצחון 113 : 126

דטרויט פיסטונס נגד טורונטו ראפטורס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
14/11/2021 NBA טורונטו ראפטורס נגד דטרויט פיסטונס דטרויט פיסטונס 121 : 127
30/03/2021 NBA דטרויט פיסטונס נגד טורונטו ראפטורס דטרויט פיסטונס 118 : 104
17/03/2021 NBA דטרויט פיסטונס נגד טורונטו ראפטורס דטרויט פיסטונס 116 : 112
04/03/2021 NBA טורונטו ראפטורס נגד דטרויט פיסטונס דטרויט פיסטונס 105 : 129
01/02/2020 NBA דטרויט פיסטונס נגד טורונטו ראפטורס טורונטו ראפטורס 92 : 105
19/12/2019 NBA דטרויט פיסטונס נגד טורונטו ראפטורס טורונטו ראפטורס 99 : 112
30/10/2019 NBA טורונטו ראפטורס נגד דטרויט פיסטונס טורונטו ראפטורס 125 : 113
17/03/2019 NBA דטרויט פיסטונס נגד טורונטו ראפטורס דטרויט פיסטונס 110 : 107
03/03/2019 NBA דטרויט פיסטונס נגד טורונטו ראפטורס דטרויט פיסטונס 112 : 107
15/11/2018 NBA טורונטו ראפטורס נגד דטרויט פיסטונס דטרויט פיסטונס 104 : 106
09/04/2018 NBA דטרויט פיסטונס נגד טורונטו ראפטורס טורונטו ראפטורס 98 : 108
08/03/2018 NBA דטרויט פיסטונס נגד טורונטו ראפטורס טורונטו ראפטורס 119 : 121
27/02/2018 NBA טורונטו ראפטורס נגד דטרויט פיסטונס טורונטו ראפטורס 123 : 94
18/01/2018 NBA טורונטו ראפטורס נגד דטרויט פיסטונס טורונטו ראפטורס 96 : 91
10/10/2017 NBA טורונטו ראפטורס נגד דטרויט פיסטונס טורונטו ראפטורס 116 : 94

דטרויט פיסטונס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Jerami Grant 24 20.1 4.8 2.6 1.1 1.1 2.1 34.26
Cade Cunningham 31 15.4 5.7 5.4 1.3 0.6 3.8 32.24
Saddiq Bey 40 15.2 6.3 2.5 0.9 0.2 1.5 28.31
Kelly Olynyk 10 12.5 5.3 2.3 1.4 0.7 1.5 27.11
Frank Jackson 33 10.7 1.5 0.9 0.5 0.2 0.8 15.15
Hamidou Diallo 33 10.5 4.5 1.4 1.3 0.4 1.1 22
Trey Lyles 37 9.1 4.7 1.2 0.4 0.4 1.0 17.94
Cassius Stanley 5 8.0 2.4 0.6 0.6 0.4 1.0 13.78
Isaiah Stewart 32 7.8 8.3 1.1 0.4 1.3 1.3 23.21
Josh Jackson 31 7.8 3.3 1.4 0.5 0.4 1.1 15.46
Cory Joseph 29 7.5 2.1 3.7 0.8 0.2 1.4 17.17
Derrick Walton Jr. 3 6.3 3.3 7.0 2.3 1.3 3.7 27.86
Killian Hayes 30 6.3 3.0 3.7 1.2 0.4 1.6 18.65
Saben Lee 21 6.1 2.5 2.5 1.1 0.4 0.9 16.45
Justin Robinson 5 5.6 1.4 1.8 0.2 0.2 1.0 10.18
Luka Garza 26 5.3 3.1 0.6 0.3 0.2 0.6 10.82
Micah Potter 3 4.0 3.0 0.0 0.3 0.3 0.3 9.1
Cheick Diallo 3 3.7 4.0 0.0 0.3 0.0 0.3 9.1
Rodney McGruder 17 2.5 1.6 0.6 0.2 0.1 0.5 5.72
Deividas Sirvydis 3 1.0 2.0 0.3 1.0 0.3 0.0 7.75
Jamorko Pickett 6 0.5 1.5 0.2 0.0 0.2 0.5 2.7
Jaysean Paige 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.7
Trayvon Palmer 1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.4
Isaiah Livers 1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5

טורונטו ראפטורס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Fred VanVleet 35 22.0 4.9 6.6 1.7 0.5 2.7 41.68
Pascal Siakam 25 20.7 8.3 4.6 1.0 0.8 2.5 40.46
OG Anunoby 23 19.3 5.1 2.3 1.6 0.4 1.6 33.27
Gary Trent Jr. 33 16.4 2.8 2.1 1.9 0.4 0.9 28.91
Scottie Barnes 32 14.7 8.0 3.5 1.0 0.9 1.9 33.35
Chris Boucher 36 8.5 5.5 0.4 0.6 1.0 0.7 19.8
Goran Dragic 5 8.0 2.8 1.8 1.0 0.2 0.2 17.46
D.J. Wilson 3 8.0 4.7 1.3 1.7 0.3 0.7 20.89
Precious Achiuwa 29 7.9 7.5 1.4 0.6 0.6 1.1 21.5
Yuta Watanabe 15 7.1 4.1 1.0 0.5 0.5 0.8 15.72
Svi Mykhailiuk 36 6.3 2.4 1.1 0.6 0.1 0.8 12.13
Khem Birch 22 6.0 5.4 1.3 0.9 0.5 0.7 17.93
Juwan Morgan 1 5.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 11.3
Tremont Waters 2 4.0 2.0 3.5 2.0 0.0 2.0 15.65
Dalano Banton 32 3.8 2.1 1.7 0.4 0.2 1.0 9.67
Daniel Oturu 3 3.0 1.7 0.0 0.0 0.7 0.0 7.14
Justin Champagnie 21 3.0 2.0 0.2 0.2 0.1 0.1 6.5
Malachi Flynn 26 2.9 1.1 1.0 0.4 0.1 0.3 6.92
Isaac Bonga 12 0.9 0.6 0.3 0.6 0.2 0.2 4.27
Sam Dekker 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
David Johnson 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

288. הסתיים דטרויט פיסטונס (9.5+) - טורונטו ראפטורס (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 103 - 87 מידע נוסף
289. הסתיים מעל/מתחת נקודות (212) דטרויט פיסטונס - טורונטו ראפטורס S,D 1.70 20.00 1.70 190 מידע נוסף
290. הסתיים מעל/מתחת נקודות (211.5) דטרויט פיסטונס - טורונטו ראפטורס (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 190 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס