גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית רביעית דרום מערב

105. הסתיים סוננהוף - הופנהיים חובבים S,D 2.40 3.00 2.00 0 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  הופנהיים חובבים עם מדד עוצמה כללי טוב יותר מסוננהוף ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , הופנהיים חובבים צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף מארחת את הופנהיים חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף מארחת את הופנהיים חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מהופנהיים חובבים , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף מארחת את הופנהיים חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. סוננהוף עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף מארחת את הופנהיים חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. סוננהוף עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף מארחת את הופנהיים חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. סוננהוף עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף במשחק שווה כוחות מול הופנהיים חובבים , אך מכיוון שסוננהוף מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף מארחת את הופנהיים חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. סוננהוף עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף מארחת את הופנהיים חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. סוננהוף עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף מארחת את הופנהיים חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. סוננהוף עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף מארחת את הופנהיים חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. סוננהוף עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מהופנהיים חובבים , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף מארחת את הופנהיים חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. סוננהוף עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף מארחת את הופנהיים חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. סוננהוף עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סוננהוף מארחת את הופנהיים חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. סוננהוף עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת במקביל עלייה ביחס בליין של הקבוצה השנייה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-2.5
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-20%
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת עלה לפחות ב-20%
  מכיוון שסוננהוף המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-20% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100

1 X 2
2.40 3.00 2.00
29% 47% 24%
(5 ממליצים) (8 ממליצים) (4 ממליצים)

יום שישי, תאריך 26 נובמבר 2021. משחק בין סוננהוף להופנהיים חובבים במסגרת הגרמנית רביעית דרום מערב.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים סוננהוף ניצחה פעם אחת (נגד אופנבך קיקרס), הפסידה פעמיים (נגד אלברסברג, פ.ס.וו פרנקפורט) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד הומבורג 08, שטוטגרט חובבים) כאשר מנגד במשחקים האחרונים הופנהיים חובבים הפסידה 4 פעמים (נגד גיסן, אהלן, באלינגן, בלינגר) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד שטיינבך).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה סוננהוף ניצחה 6 פעמים ומנגד הופנהיים חובבים ניצחה 4 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 4 -0.33
סיכום כללי סוננהוף (10), הופנהיים חובבים (10) 6 -1.00
סיכום בית חוץ סוננהוף (5), הופנהיים חובבים (5) 2 -0.20
ראש בראש כללי סוננהוף (15) נגד הופנהיים חובבים (15) 4 0.33
ראש בראש בית חוץ סוננהוף (7) נגד הופנהיים חובבים (7) 2 0.14

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב סוננהוף הופנהיים חובבים
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 -5.33
סיכום כללי סוננהוף (10), הופנהיים חובבים (10) 1 -5
סיכום בית חוץ סוננהוף (5), הופנהיים חובבים (5) 1 -1
ראש בראש כללי סוננהוף (15) נגד הופנהיים חובבים (15) 2 -2
ראש בראש בית חוץ סוננהוף (7) נגד הופנהיים חובבים (7) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
16 8 8 מספר משחקים 9 9 18
5 2 3 נצחונות 2 3 5
4 1 3 תיקו 1 3 4
7 5 2 הפסדים 6 3 9
25 8 17 שערים שהבקיעו 10 19 29
32 16 16 שערים שספגו 13 17 30
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 1 2
3 3 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 2 4
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.6 1.0 2.1 ממוצע שערים למשחק 1.1 2.1 1.6
2.0 2.0 2.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.4 1.9 1.7
0.1 0.1 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.1 0.1 0.1
0.2 0.4 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.2 0.2
35" 40" 32" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 42" 29" 35"
44" 46" 42" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 48" 20" 34"
התפלגות זמני הבקעה
12.0%
0-15
13.8%
12.0%
15-30
17.2%
24.0%
30-45
10.3%
24.0%
45-60
17.2%
16.0%
60-75
24.1%
12.0%
75-90
17.2%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי סוננהוף (10), הופנהיים חובבים (10) 3.50 5.5
סיכום בית חוץ סוננהוף (5), הופנהיים חובבים (5) 4.30 5.5
ראש בראש כללי סוננהוף (15) נגד הופנהיים חובבים (15) 2.73 2
ראש בראש בית חוץ סוננהוף (7) נגד הופנהיים חובבים (7) 2.71 6
תאריך שעה 1 X 2
23/11/202115:103.003.151.65
23/11/202116:202.953.151.70
23/11/202116:352.853.201.70
23/11/202118:252.903.201.70
23/11/202118:453.003.201.65
23/11/202119:502.853.201.70
23/11/202122:303.003.101.70
24/11/202100:152.903.151.70
24/11/202105:153.003.101.70
24/11/202105:402.903.151.70
24/11/202112:252.853.201.70
24/11/202115:052.953.201.70
24/11/202115:252.953.101.70
25/11/202114:252.853.101.75
25/11/202122:052.753.051.80
25/11/202123:052.703.051.80
25/11/202123:152.653.051.85
26/11/202110:152.403.002.00
26/11/202112:152.353.002.05
26/11/202117:302.402.952.00
26/11/202117:402.502.952.00
26/11/202119:252.403.002.00

גרמנית רביעית דרום מערב 26/11/2021 08:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1Weiche Flensburg14102213 - 311832
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2הולשטיין קיל חובבים1594214 - 291531
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3טאוטניה 051586113 - 321930
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
4דרוכטרסן/אסל1686214 - 20630
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
5המבורג חובבים1463521 - 24321
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
6נורדרשטט1547421 - 26519
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
7לובק1452718 - 22417
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
8פניכס לובק1645731 - 21-1017
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
9סט. פאולי חובבים1644826 - 18-816
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
10היידר15231031 - 13-189
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
11אלטונה 9316121347 - 13-345
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ורדר ברמן חובבים1511319 - 413236
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2אולדנבורג15104110 - 302034
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
3הילדסהיים1581630 - 26-425
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
4דלמנהורסט1556418 - 19121
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
5האנובר 96 חובבים1562719 - 24520
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
6ידלו1546523 - 16-718
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
7רדן1544728 - 25-316
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
8הנזה1526722 - 12-1012
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
9האנוברשר1533929 - 13-1612
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
10אוברניולנד1533928 - 10-1812
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1מיינץ מילואים18131420 - 301040
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2אולם17123219 - 341539
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
3אופנבך קיקרס18122412 - 352338
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
4אלברסברג18105318 - 442635
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
5שטיינבך1895422 - 27532
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
6הומבורג 081894525 - 26131
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
7בלינגר1882820 - 14-626
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
8אהלן1881933 - 27-625
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
9באלינגן1872935 - 24-1123
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
10הסן קאסל1864821 - 20-122
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
11אסטוריה ולדורף1863935 - 28-721
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
12שטוטגרט חובבים1855827 - 27020
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
13רוט-ווייס קובלנץ1755724 - 19-520
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
14הופנהיים חובבים1854930 - 29-119
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
15סוננהוף1654732 - 25-719
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
16פירמסנס1854924 - 16-819
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
17גיסן18531024 - 15-918
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
18פ.ס.וו פרנקפורט18441031 - 23-816
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
19שוט מיינץ18331227 - 16-1112
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1רוט אסן17115117 - 402338
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
2מונסטר17114214 - 352137
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3וופרטאלר1710619 - 312236
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
4פורטונה קלן16105110 - 281835
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
5רוט ווייס אוברהאוזן1795316 - 331732
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
6וידנברוק168539 - 201129
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
7רודינגהאוזן1783619 - 20127
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
8פ.צ. קלן חובבים1682626 - 35926
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
9פורטונה דיסלדורף חובבים1667322 - 31925
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
10סטראאלן1773727 - 23-424
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
11ליפשטט1772831 - 29-223
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
12רוט ווייס אהלן1757532 - 26-622
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
13בורוסיה מינשנגלדבאך חובבים1762920 - 21120
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
14בונר17511131 - 22-916
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
15שאלקה 04 חובבים1744932 - 18-1416
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
16ווגברג ביק1727827 - 15-1213
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
17אאכן17341031 - 18-1313
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
18ספורטפרוינדה לוטה17401332 - 15-1712
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
19הומברג17251031 - 11-2011
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
20ארדינגן 0517151146 - 11-358
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ברלינר17132214 - 321841
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
2דינמו ברלינר17123216 - 412539
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
3לוקומוטיב לייפציג18113416 - 392336
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
4אנרגי קוטבוס18105315 - 453035
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
5אלטליניקה18105319 - 331435
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
6קרל זייס ינה18104418 - 331534
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
7באבלסברג1894520 - 27731
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
8לוקנוולדה1885513 - 281529
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
9חמניצר1877420 - 301028
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
10טניס בורוסיה ברלין1883726 - 26027
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
11חמי לייפציג1864821 - 17-422
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
12ליכטנברג1854931 - 23-819
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
13הרטה ברלין חובבים1846830 - 22-818
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
14גרמניה הלברשטאדט18531036 - 24-1218
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
15מויסביץ18521130 - 19-1117
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
16Tasmania Berlin1837840 - 16-2416
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
17פורסטנוולדה18341149 - 26-2313
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
18איילנבורג18261039 - 17-2212
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
19אוורבך18331250 - 21-2912
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
20אופטיק ראטנוב1818933 - 17-1611
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ביירות'22172321 - 553453
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
2ביירן מינכן חובבים22146230 - 704048
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3שוויינפורט21126326 - 674142
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
4אילרטיסן23126524 - 431942
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
5בוכבאך22107521 - 351437
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
6בורגהאסן22112934 - 471335
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
7אובשטדט2297629 - 411234
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
8אוגסבורג חובבים2396837 - 42533
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
9אונטרהאכינג2196637 - 40333
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
10ויקטוריה אשפנבורג23941032 - 32031
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
11אייכשטט22841043 - 32-1128
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
12פיפינסריד23841144 - 31-1328
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
13נירנברג חובבים2369833 - 31-227
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
14ממינגן22661047 - 32-1524
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
15אלטרסדורף19721038 - 30-823
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
16סקאלדינג23651243 - 26-1723
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
17היימשטטן23631445 - 30-1521
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
18ריין/לך21521449 - 17-3217
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
19גרויטר פירט חובבים22371254 - 28-2616
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
20רוזנהיים21361258 - 16-4215
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה

סוננהוף

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
05/11/2021 סוננהוף נגד אופנבך קיקרס נצחון 3 : 2
31/10/2021 אלברסברג נגד סוננהוף הפסד 6 : 0
27/10/2021 סוננהוף נגד הומבורג 08 תיקו 3 : 3
23/10/2021 פ.ס.וו פרנקפורט נגד סוננהוף הפסד 2 : 1
17/10/2021 סוננהוף נגד שטוטגרט חובבים תיקו 1 : 1
02/10/2021 שטיינבך נגד סוננהוף הפסד 3 : 0
28/09/2021 סוננהוף נגד גיסן תיקו 1 : 1
25/09/2021 אהלן נגד סוננהוף הפסד 2 : 1
19/09/2021 סוננהוף נגד באלינגן הפסד 1 : 4
15/09/2021 בלינגר נגד סוננהוף הפסד 1 : 0

הופנהיים חובבים

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/11/2021 שטיינבך נגד הופנהיים חובבים גרמנית רביעית דרום מערב תיקו 3 : 3
13/11/2021 הופנהיים חובבים נגד גיסן גרמנית רביעית דרום מערב הפסד 1 : 2
06/11/2021 אהלן נגד הופנהיים חובבים גרמנית רביעית דרום מערב הפסד 5 : 2
30/10/2021 הופנהיים חובבים נגד באלינגן גרמנית רביעית דרום מערב הפסד 1 : 2
26/10/2021 בלינגר נגד הופנהיים חובבים גרמנית רביעית דרום מערב הפסד 1 : 0
22/10/2021 הופנהיים חובבים נגד פירמסנס גרמנית רביעית דרום מערב הפסד 0 : 2
16/10/2021 שוט מיינץ נגד הופנהיים חובבים גרמנית רביעית דרום מערב תיקו 1 : 1
08/10/2021 הופנהיים חובבים נגד מיינץ מילואים גרמנית רביעית דרום מערב הפסד 0 : 1
02/10/2021 אסטוריה ולדורף נגד הופנהיים חובבים גרמנית רביעית דרום מערב ניצחון 2 : 5
28/09/2021 הופנהיים חובבים נגד הסן קאסל גרמנית רביעית דרום מערב נצחון 2 : 0

סוננהוף נגד הופנהיים חובבים

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
15/08/2021 גרמנית רביעית דרום מערב הופנהיים חובבים נגד סוננהוף תיקו 1 : 1
20/02/2021 גרמנית רביעית דרום מערב סוננהוף נגד הופנהיים חובבים תיקו 3 : 3
15/09/2020 גרמנית רביעית דרום מערב הופנהיים חובבים נגד סוננהוף סוננהוף 1 : 4
24/05/2014 גרמנית רביעית דרום מערב הופנהיים חובבים נגד סוננהוף סוננהוף 0 : 3
24/11/2013 גרמנית רביעית דרום מערב סוננהוף נגד הופנהיים חובבים סוננהוף 1 : 0
26/04/2013 גרמנית רביעית דרום מערב סוננהוף נגד הופנהיים חובבים סוננהוף 4 : 3
21/10/2012 גרמנית רביעית דרום מערב הופנהיים חובבים נגד סוננהוף הופנהיים חובבים 2 : 1
06/05/2012 גרמנית רביעית דרום מערב הופנהיים חובבים נגד סוננהוף הופנהיים חובבים 3 : 2
28/10/2011 גרמנית רביעית דרום מערב סוננהוף נגד הופנהיים חובבים הופנהיים חובבים 0 : 2
26/02/2011 גרמנית רביעית דרום מערב סוננהוף נגד הופנהיים חובבים תיקו 1 : 1
31/08/2010 גרמנית רביעית דרום מערב הופנהיים חובבים נגד סוננהוף סוננהוף 0 : 1
15/03/2009 פלייאוף העפלה למחוזית צפון הופנהיים חובבים נגד סוננהוף תיקו 1 : 1
31/08/2008 פלייאוף העפלה למחוזית צפון סוננהוף נגד הופנהיים חובבים סוננהוף 1 : 0
11/04/2008 פלייאוף העפלה למחוזית צפון סוננהוף נגד הופנהיים חובבים תיקו 0 : 0
06/10/2007 פלייאוף העפלה למחוזית צפון הופנהיים חובבים נגד סוננהוף הופנהיים חובבים 1 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס