ערב הסעודית

כדורגל - ערב הסעודית - סעודית ראשונה

51. הסתיים אל טהאוון - אל פייחה S,D 1.65 3.00 3.25 1 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.65-1.7
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאל טהאוון המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה המארחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.65-1.7 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאל טהאוון המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה המארחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.65-1.7 כאשר ניצחון לקבוצה אורחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאל טהאוון המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.45-1.5
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאל טהאוון המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.55-1.6
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאל טהאוון המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.65-1.7
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאל טהאוון המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל טהאוון מארחת את אל פייחה במסגרת סעודית ראשונה. אל טהאוון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אל טהאוון שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אל טהאוון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל טהאוון מארחת את אל פייחה במסגרת סעודית ראשונה. אל טהאוון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אל טהאוון שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אל טהאוון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל טהאוון מארחת את אל פייחה במסגרת סעודית ראשונה. אל טהאוון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אל טהאוון שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אל טהאוון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל טהאוון מארחת את אל פייחה במסגרת סעודית ראשונה. אל טהאוון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אל טהאוון שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אל טהאוון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל טהאוון מארחת את אל פייחה במסגרת סעודית ראשונה. אל טהאוון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אל טהאוון שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אל טהאוון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל טהאוון מארחת את אל פייחה במסגרת סעודית ראשונה. אל טהאוון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אל טהאוון שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אל טהאוון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת במקביל עלייה ביחס בליין של הקבוצה השנייה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-2.5
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-10%
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת עלה לפחות ב-10%
  מכיוון שאל טהאוון המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-10% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת במקביל עלייה ביחס בליין של הקבוצה השנייה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-2.5
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-15%
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת עלה לפחות ב-15%
  מכיוון שאל טהאוון המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-15% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200

יום שישי, תאריך 26 נובמבר 2021. משחק בין אל טהאוון לאל פייחה במסגרת הסעודית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אל טהאוון המארחת ממוקמת במקום ה-14 עם 10 נקודות ויחס שערים שלילי של -6 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.67 וסופגת 2.17 שערים) כאשר מנגד אל פייחה האורחת ממוקמת במקום ה-6 עם 17 נקודות ויחס שערים חיובי של 2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.09 וסופגת 0.91 שערים).
במשחקים האחרונים אל טהאוון ניצחה פעמיים (נגד איטיפק, אבחה קלאב), הפסידה פעמיים (נגד אל באטן, אל פתח) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אל פייסלי) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אל פייחה ניצחה פעמיים (נגד אל חאזם, אל ריאד), הפסידה פעמיים (נגד דמק, אל באטן) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אל נאסר ריאד).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אל טהאוון ניצחה 4 פעמים ומנגד אל פייחה ניצחה פעם אחת ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1 1.00
סיכום כללי אל טהאוון (10), אל פייחה (10) 0 -0.60
סיכום בית חוץ אל טהאוון (5), אל פייחה (5) 5 0.20
ראש בראש כללי אל טהאוון (8) נגד אל פייחה (8) 2 1.00
ראש בראש בית חוץ אל טהאוון (4) נגד אל פייחה (4) 7 2.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אל טהאוון אל פייחה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 -0.33
סיכום כללי אל טהאוון (10), אל פייחה (10) -1 -1
סיכום בית חוץ אל טהאוון (5), אל פייחה (5) 1 -4
ראש בראש כללי אל טהאוון (8) נגד אל פייחה (8) 1 -1
ראש בראש בית חוץ אל טהאוון (4) נגד אל פייחה (4) 4 -3
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
12 7 5 מספר משחקים 5 6 11
2 1 1 נצחונות 4 1 5
4 3 1 תיקו 1 1 2
6 3 3 הפסדים 0 4 4
20 12 8 שערים שהבקיעו 6 6 12
26 16 10 שערים שספגו 1 9 10
1 0 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 0 4
1 1 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 2 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.7 1.7 1.6 ממוצע שערים למשחק 1.2 1.0 1.1
2.2 2.3 2.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.2 1.5 0.9
0.1 0.0 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.8 0.0 0.4
0.1 0.1 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.3 0.2
36" 40" 31" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 57" 39" 49"
52" 49" 59" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 17" 37" 34"
התפלגות זמני הבקעה
20.0%
0-15
8.3%
10.0%
15-30
8.3%
10.0%
30-45
33.3%
30.0%
45-60
0.0%
15.0%
60-75
25.0%
15.0%
75-90
25.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אל טהאוון (10), אל פייחה (10) 2.80 3
סיכום בית חוץ אל טהאוון (5), אל פייחה (5) 3.10 1.5
ראש בראש כללי אל טהאוון (8) נגד אל פייחה (8) 2.25 1
ראש בראש בית חוץ אל טהאוון (4) נגד אל פייחה (4) 2.00 1
תאריך שעה 1 X 2
24/11/202103:201.853.102.55
24/11/202109:551.902.952.55
24/11/202112:151.903.052.55
24/11/202118:551.902.952.55
25/11/202104:351.802.902.85
25/11/202105:051.802.902.90
25/11/202108:551.653.003.20
25/11/202109:001.553.153.40
25/11/202109:101.553.153.55
25/11/202109:151.453.253.85
25/11/202110:401.503.203.80
25/11/202110:501.503.153.85
25/11/202111:301.503.103.85
25/11/202112:101.503.053.95
25/11/202112:401.553.053.65
25/11/202112:551.603.003.45
25/11/202115:351.603.003.35
25/11/202117:001.603.003.45
25/11/202123:451.603.003.35
25/11/202123:501.653.003.30
26/11/202106:401.652.903.30
26/11/202108:551.652.903.40
26/11/202109:051.602.953.50
26/11/202109:551.503.053.75
26/11/202110:201.603.003.50
26/11/202111:051.652.903.35
26/11/202112:351.602.953.50
26/11/202114:001.652.903.35
26/11/202115:151.652.903.40
26/11/202115:451.652.903.30
26/11/202115:551.652.903.35
26/11/202116:051.602.953.45
26/11/202116:101.652.903.35
26/11/202116:201.603.003.40
26/11/202116:301.652.903.25
26/11/202116:551.653.003.25

סעודית ראשונה 26/11/2021 23:20

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אל שבאב1374211 - 231225
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
2דמק1374215 - 20525
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
3אל איתיחד ג'דה117228 - 221423
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
4אל הילאל ריאד95409 - 15619
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
5אל ריאד1353520 - 20018
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
6אל פייחה1152410 - 12217
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
7אל אהלי ג'דה1236314 - 14015
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
8אל פייסלי1136212 - 12015
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
9אל נאסר ריאד1042413 - 16314
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
10אל פתח1234516 - 15-113
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
11איטיפק1234522 - 17-513
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
12אבחה קלאב1241722 - 13-913
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
13אל באטן1233615 - 10-512
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
14אל טהאוון1224626 - 20-610
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
15אל חאזם1224616 - 9-710
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
16אל טאי1131718 - 9-910
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה

אל טהאוון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/11/2021 אל באטן נגד אל טהאוון הפסד 3 : 2
04/11/2021 איטיפק נגד אל טהאוון ניצחון 1 : 3
30/10/2021 אל טהאוון נגד אבחה קלאב נצחון 2 : 0
22/10/2021 אל פייסלי נגד אל טהאוון תיקו 2 : 2
17/10/2021 אל פתח נגד אל טהאוון הפסד 3 : 0
02/10/2021 אל טהאוון נגד אל טאי הפסד 1 : 2
24/09/2021 אל איתיחד ג'דה נגד אל טהאוון תיקו 1 : 1
17/09/2021 אל טהאוון נגד אל ריאד הפסד 3 : 5
12/09/2021 אל טהאוון נגד אל אהלי ג'דה תיקו 1 : 1
20/08/2021 אל טהאוון נגד אל הילאל ריאד הפסד 1 : 2

אל פייחה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/11/2021 דמק נגד אל פייחה סעודית ראשונה הפסד 1 : 0
05/11/2021 אל פייחה נגד אל חאזם סעודית ראשונה נצחון 1 : 0
30/10/2021 אל פייחה נגד אל נאסר ריאד סעודית ראשונה תיקו 1 : 1
21/10/2021 אל באטן נגד אל פייחה סעודית ראשונה הפסד 2 : 0
16/10/2021 אל פייחה נגד אל ריאד סעודית ראשונה נצחון 1 : 0
01/10/2021 אל שבאב נגד אל פייחה סעודית ראשונה הפסד 2 : 1
23/09/2021 אל פייחה נגד אל אהלי ג'דה סעודית ראשונה נצחון 2 : 0
16/09/2021 אל פייסלי נגד אל פייחה סעודית ראשונה הפסד 2 : 1
27/08/2021 אל טאי נגד אל פייחה סעודית ראשונה ניצחון 1 : 3
11/08/2021 אל פייחה נגד אל איתיחד ג'דה סעודית ראשונה נצחון 1 : 0

אל טהאוון נגד אל פייחה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
09/09/2020 סעודית ראשונה אל טהאוון נגד אל פייחה אל טהאוון 1 : 0
24/01/2020 סעודית ראשונה אל פייחה נגד אל טהאוון תיקו 2 : 2
06/04/2019 סעודית ראשונה אל פייחה נגד אל טהאוון אל פייחה 2 : 1
14/12/2018 סעודית ראשונה אל טהאוון נגד אל פייחה אל טהאוון 3 : 0
29/12/2017 סעודית ראשונה אל טהאוון נגד אל פייחה אל טהאוון 4 : 0
16/09/2017 סעודית ראשונה אל פייחה נגד אל טהאוון תיקו 1 : 1
28/02/2008 סעודית שניה אל פייחה נגד אל טהאוון אל טהאוון 0 : 1
24/10/2007 סעודית שניה אל טהאוון נגד אל פייחה תיקו 0 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס