ברזיל

כדורגל - ברזיל - ברזילאית ראשונה

349. הסתיים סארה - קורינתיאנס S,D 2.00 2.55 2.80 2 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  סארה במשחק שווה כוחות מול קורינתיאנס , אך מכיוון שסארה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מקורינתיאנס , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה במשחק יחסית לא קל מול קורינתיאנס , על פי מדד עוצמה כללית ביחד עם העובדה שסארה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מקורינתיאנס , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה במשחק שווה כוחות מול קורינתיאנס , אך מכיוון שסארה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מקורינתיאנס , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סארה מארחת את קורינתיאנס במסגרת ברזילאית ראשונה. סארה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.00 2.55 2.80
36% 28% 36%
(9 ממליצים) (7 ממליצים) (9 ממליצים)

יום שישי, תאריך 26 נובמבר 2021. משחק בין סארה לקורינתיאנס במסגרת הברזילאית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
סארה המארחת ממוקמת במקום ה-9 עם 46 נקודות ויחס שערים חיובי של 2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.06 וסופגת 1.00 שערים) כאשר מנגד קורינתיאנס האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 53 נקודות ויחס שערים חיובי של 5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.09 וסופגת 0.94 שערים).
במשחקים האחרונים סארה ניצחה 3 פעמים (נגד פורטלצה, ספורט רסיפה, צ'ויאבה), הפסידה פעם אחת (נגד אתלטיקו פארננסה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אתלטיקו גויאניינסה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים קורינתיאנס ניצחה 3 פעמים (נגד סאנטוס, צ'ויאבה, פורטלצה), הפסידה פעמיים (נגד פלמנגו, אתלטיקו מיניירו) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה סארה ניצחה 3 פעמים ומנגד קורינתיאנס ניצחה 6 פעמים ו-6 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1 1.00
סיכום כללי סארה (10), קורינתיאנס (10) 0 0.50
סיכום בית חוץ סארה (5), קורינתיאנס (5) 6 1.60
ראש בראש כללי סארה (15) נגד קורינתיאנס (15) -4 -0.40
ראש בראש בית חוץ סארה (7) נגד קורינתיאנס (7) 2 -0.29

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב סארה קורינתיאנס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 0.33
סיכום כללי סארה (10), קורינתיאנס (10) 1 1
סיכום בית חוץ סארה (5), קורינתיאנס (5) 3 -3
ראש בראש כללי סארה (15) נגד קורינתיאנס (15) -2 2
ראש בראש בית חוץ סארה (7) נגד קורינתיאנס (7) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
34 17 17 מספר משחקים 17 18 35
10 1 9 נצחונות 9 5 14
16 10 6 תיקו 4 7 11
8 6 2 הפסדים 4 6 10
36 14 22 שערים שהבקיעו 24 14 38
34 21 13 שערים שספגו 17 17 34
14 6 8 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 6 11
10 7 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 7 9
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 0.8 1.3 ממוצע שערים למשחק 1.4 0.8 1.1
1.0 1.2 0.8 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 0.9 1.0
0.4 0.4 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.3 0.3
0.3 0.4 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.4 0.3
44" 49" 41" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 50" 58" 53"
36" 32" 41" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 43" 46" 44"
התפלגות זמני הבקעה
11.1%
0-15
2.7%
8.3%
15-30
16.2%
11.1%
30-45
10.8%
30.6%
45-60
24.3%
5.6%
60-75
18.9%
33.3%
75-90
27.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי סארה (10), קורינתיאנס (10) 2.15 2
סיכום בית חוץ סארה (5), קורינתיאנס (5) 2.20 2
ראש בראש כללי סארה (15) נגד קורינתיאנס (15) 2.67 4
ראש בראש בית חוץ סארה (7) נגד קורינתיאנס (7) 2.29 3
תאריך שעה 1 X 2
22/11/202115:102.202.652.40
24/11/202122:202.202.602.40
25/11/202106:352.252.552.45
25/11/202111:202.202.552.50
25/11/202113:002.102.602.60
25/11/202113:502.152.602.45
25/11/202113:552.202.602.40
25/11/202114:402.252.602.35
25/11/202115:152.302.552.35
25/11/202115:202.252.552.40
25/11/202117:002.152.602.50
25/11/202120:502.102.602.55
25/11/202121:102.152.552.55
25/11/202122:252.202.552.50
26/11/202100:002.152.552.55
26/11/202100:252.052.552.70
26/11/202101:002.002.552.80

ברזילאית ראשונה 26/11/2021 23:20

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אתלטיקו מיניירו34236524 - 553175
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2פלמנגו34207731 - 663567
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3פלמייראס351851242 - 541259
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
4קורינתיאנס341411932 - 37553
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
5פורטלצה341571241 - 41052
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
6רד בול ברגנטינו341313840 - 501052
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
7פלומיננזה351491234 - 34051
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
8אינטרנסיונל3512111238 - 42447
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
9סארה341016834 - 36246
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
10אמריקה מיניירו3411121136 - 35-145
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
11צ'ויאבה34916932 - 31-143
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
12אתלטיקו פארננסה341261643 - 39-442
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
13סאנטוס3410121238 - 30-842
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
14סאו פאולו349151033 - 26-742
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
15אתלטיקו גויאניינסה349141134 - 26-841
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
16חובנטוד349131240 - 33-740
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
17סלבדור באהיה339101443 - 33-1037
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
18גרמיו341061844 - 35-936
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
19ספורט רסיפה34891733 - 21-1233
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
20שאפוקואנסה341122159 - 27-3215
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת

סארה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/11/2021 אתלטיקו גויאניינסה נגד סארה תיקו 1 : 1
17/11/2021 פורטלצה נגד סארה ניצחון 0 : 4
14/11/2021 סארה נגד ספורט רסיפה נצחון 2 : 1
10/11/2021 אתלטיקו פארננסה נגד סארה הפסד 2 : 1
07/11/2021 סארה נגד צ'ויאבה נצחון 1 : 0
31/10/2021 סארה נגד פלומיננזה נצחון 1 : 0
27/10/2021 סלבדור באהיה נגד סארה תיקו 1 : 1
23/10/2021 חובנטוד נגד סארה תיקו 0 : 0
20/10/2021 סארה נגד פלמייראס הפסד 1 : 2
17/10/2021 סארה נגד רד בול ברגנטינו תיקו 2 : 2

קורינתיאנס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/11/2021 קורינתיאנס נגד סאנטוס ברזילאית ראשונה נצחון 2 : 0
18/11/2021 פלמנגו נגד קורינתיאנס ברזילאית ראשונה הפסד 1 : 0
14/11/2021 קורינתיאנס נגד צ'ויאבה ברזילאית ראשונה נצחון 3 : 2
10/11/2021 אתלטיקו מיניירו נגד קורינתיאנס ברזילאית ראשונה הפסד 3 : 0
06/11/2021 קורינתיאנס נגד פורטלצה ברזילאית ראשונה נצחון 1 : 0
02/11/2021 קורינתיאנס נגד שאפוקואנסה ברזילאית ראשונה נצחון 1 : 0
24/10/2021 אינטרנסיונל נגד קורינתיאנס ברזילאית ראשונה תיקו 2 : 2
18/10/2021 סאו פאולו נגד קורינתיאנס ברזילאית ראשונה הפסד 1 : 0
14/10/2021 קורינתיאנס נגד פלומיננזה ברזילאית ראשונה נצחון 1 : 0
09/10/2021 ספורט רסיפה נגד קורינתיאנס ברזילאית ראשונה הפסד 1 : 0

סארה נגד קורינתיאנס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
15/08/2021 ברזילאית ראשונה קורינתיאנס נגד סארה קורינתיאנס 3 : 1
04/02/2021 ברזילאית ראשונה קורינתיאנס נגד סארה קורינתיאנס 2 : 1
11/10/2020 ברזילאית ראשונה סארה נגד קורינתיאנס סארה 2 : 1
04/12/2019 ברזילאית ראשונה סארה נגד קורינתיאנס קורינתיאנס 0 : 1
07/09/2019 ברזילאית ראשונה קורינתיאנס נגד סארה תיקו 2 : 2
04/04/2019 גביע ברזילאי קורינתיאנס נגד סארה סארה 0 : 1
14/03/2019 גביע ברזילאי סארה נגד קורינתיאנס קורינתיאנס 1 : 3
05/09/2018 ברזילאית ראשונה סארה נגד קורינתיאנס סארה 2 : 1
06/05/2018 ברזילאית ראשונה קורינתיאנס נגד סארה תיקו 1 : 1
16/11/2011 ברזילאית ראשונה סארה נגד קורינתיאנס קורינתיאנס 0 : 1
14/08/2011 ברזילאית ראשונה קורינתיאנס נגד סארה תיקו 2 : 2
02/10/2010 ברזילאית ראשונה קורינתיאנס נגד סארה תיקו 2 : 2
15/07/2010 ברזילאית ראשונה סארה נגד קורינתיאנס תיקו 0 : 0
25/10/2008 ברזילאית שנייה קורינתיאנס נגד סארה קורינתיאנס 2 : 0
22/07/2008 ברזילאית שנייה סארה נגד קורינתיאנס תיקו 2 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

350. הסתיים סארה - קורינתיאנס (1+) 4.00 3.20 1.45 2 - 1 מידע נוסף
351. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סארה - קורינתיאנס 2.15 1.35 3 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס