ארצות הברית

כדורגל - ארצות הברית - MLS

304. הסתיים פורטלנד - סיאטל S,D 2.10 2.85 2.40 1 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאטל במשחק חוץ יחסית לא קל מול פורטלנד , על פי מדד המומנטום הכללי סיאטל אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאטל במשחק חוץ יחסית לא קל מול פורטלנד , על פי מדד המומנטום הממוצע סיאטל אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאטל במשחק חוץ שווה כוחות מול פורטלנד , למרות שפורטלנד מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של סיאטל טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד במשחק יחסית לא קל מול סיאטל , על פי מדד מומנטום בית חוץ ביחד עם העובדה שפורטלנד לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד במשחק יחסית לא קל מול סיאטל , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שפורטלנד לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאטל במשחק חוץ שווה כוחות מול פורטלנד , למרות שפורטלנד מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של סיאטל טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סיאטל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מפורטלנד , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. סיאטל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מסיאטל , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פורטלנד מארחת את סיאטל במסגרת MLS. פורטלנד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום ראשון, תאריך 09 מאי 2021. משחק בין פורטלנד לסיאטל במסגרת הMLS.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים פורטלנד ניצחה פעם אחת (נגד יוסטון), הפסידה פעמיים (נגד דאלאס, ונקובר) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד דאלאס, לוס אנג'לס) כאשר מנגד במשחקים האחרונים סיאטל ניצחה 3 פעמים (נגד לוס אנג'לס, מינסוטה יונייטד פעמיים), הפסידה פעם אחת (נגד קולומבוס) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד לוס אנג'לס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה פורטלנד ניצחה 7 פעמים ומנגד סיאטל ניצחה 5 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2 -3.33
סיכום כללי פורטלנד (10), סיאטל (10) -3 -0.90
סיכום בית חוץ פורטלנד (5), סיאטל (5) 2 1.40
ראש בראש כללי פורטלנד (15) נגד סיאטל (15) 2 0.00
ראש בראש בית חוץ פורטלנד (7) נגד סיאטל (7) 2 -0.29

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב פורטלנד סיאטל
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 1.33
סיכום כללי פורטלנד (10), סיאטל (10) -1 2
סיכום בית חוץ פורטלנד (5), סיאטל (5) 1 -1
ראש בראש כללי פורטלנד (15) נגד סיאטל (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ פורטלנד (7) נגד סיאטל (7) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
3 2 1 מספר משחקים 2 1 3
1 0 1 נצחונות 2 0 2
0 0 0 תיקו 0 1 1
2 2 0 הפסדים 0 0 0
3 1 2 שערים שהבקיעו 7 1 8
6 5 1 שערים שספגו 0 1 1
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 0 2
1 1 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 0.5 2.0 ממוצע שערים למשחק 3.5 1.0 2.7
2.0 2.5 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 1.0 0.3
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 1.0 0.0 0.7
0.3 0.5 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
34" 62" 6" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 34" 54" 41"
25" 25" - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - 2" 2"
התפלגות זמני הבקעה
33.3%
0-15
0.0%
0.0%
15-30
25.0%
0.0%
30-45
0.0%
0.0%
45-60
25.0%
66.7%
60-75
25.0%
0.0%
75-90
25.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי פורטלנד (10), סיאטל (10) 2.85 4
סיכום בית חוץ פורטלנד (5), סיאטל (5) 2.70 2.5
ראש בראש כללי פורטלנד (15) נגד סיאטל (15) 2.67 2
ראש בראש בית חוץ פורטלנד (7) נגד סיאטל (7) 2.29 1
תאריך שעה 1 X 2
05/05/202115:052.352.952.05
07/05/202102:052.402.902.05
08/05/202111:002.352.852.10
08/05/202113:402.402.852.05
09/05/202108:152.452.902.05
09/05/202109:452.252.902.15
09/05/202115:552.302.902.10
09/05/202121:102.352.902.10
09/05/202121:152.452.952.00
09/05/202121:252.402.952.00
09/05/202121:302.302.902.15
09/05/202121:402.202.902.20
09/05/202121:452.202.852.25
09/05/202121:502.102.852.40

MLS 10/05/2021 05:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ניו יורק סיטי42113 - 967
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
2ניו אינגלנד42115 - 507
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
3ניו יורק רד בולס42025 - 726
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
4אורלנדו סיטי41302 - 536
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
5נאשוויל41304 - 626
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
6קולומבוס31201 - 325
 • נ
 • ת
 • ת
7מונטריאול41216 - 605
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
8אטלנטה יונייטד31113 - 414
 • ה
 • נ
 • ת
9אינטר מיאמי31114 - 404
 • ת
 • נ
 • ה
10פילדלפיה41124 - 3-14
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
11די.סי. יונייטד41039 - 4-53
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
12טורונטו30128 - 4-41
 • ה
 • ת
 • ה
13שיקגו40139 - 3-61
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
14סינסינטי301210 - 2-81
 • ה
 • ה
 • ת
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1סן חוזה ארת'קווייק43015 - 1059
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
2לוס אנג'לס43018 - 809
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
3סיאטל32101 - 877
 • נ
 • ת
 • נ
4ונקובר42113 - 527
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
5קולורדו42115 - 507
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
6ריאל סולט לייק32014 - 626
 • ה
 • נ
 • נ
7Austin32013 - 416
 • נ
 • נ
 • ה
8דאלאס41215 - 615
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
9לוס אנג'לס41214 - 515
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
10יוסטון41215 - 505
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
11קנזס סיטי31115 - 4-14
 • ה
 • ת
 • נ
12פורטלנד31026 - 3-33
 • ה
 • נ
 • ה
13מינסוטה יונייטד400410 - 3-70
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה

פורטלנד

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
02/05/2021 דאלאס נגד פורטלנד הפסד 4 : 1
25/04/2021 פורטלנד נגד יוסטון נצחון 2 : 1
19/04/2021 ונקובר נגד פורטלנד הפסד 1 : 0
23/11/2020 פורטלנד נגד דאלאס תיקו 1 : 1
08/11/2020 לוס אנג'לס נגד פורטלנד תיקו 1 : 1
05/11/2020 פורטלנד נגד קולורדו הפסד 0 : 1
02/11/2020 פורטלנד נגד ונקובר נצחון 1 : 0
29/10/2020 פורטלנד נגד לוס אנג'לס נצחון 5 : 2
23/10/2020 סיאטל נגד פורטלנד תיקו 1 : 1
15/10/2020 ריאל סולט לייק נגד פורטלנד הפסד 2 : 1

סיאטל

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
03/05/2021 סיאטל נגד לוס אנג'לס MLS פלייאוף נצחון 3 : 0
25/04/2021 לוס אנג'לס נגד סיאטל MLS פלייאוף תיקו 1 : 1
17/04/2021 סיאטל נגד מינסוטה יונייטד MLS פלייאוף נצחון 4 : 0
13/12/2020 קולומבוס נגד סיאטל MLS פלייאוף הפסד 3 : 0
08/12/2020 סיאטל נגד מינסוטה יונייטד MLS פלייאוף נצחון 3 : 2
02/12/2020 סיאטל נגד דאלאס MLS פלייאוף נצחון 1 : 0
25/11/2020 סיאטל נגד לוס אנג'לס MLS פלייאוף נצחון 3 : 1
05/11/2020 לוס אנג'לס נגד סיאטל MLS פלייאוף תיקו 1 : 1
02/11/2020 קולורדו נגד סיאטל MLS פלייאוף הפסד 3 : 1
28/10/2020 ונקובר נגד סיאטל MLS פלייאוף ניצחון 0 : 2

פורטלנד נגד סיאטל

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
23/10/2020 MLS פלייאוף סיאטל נגד פורטלנד תיקו 1 : 1
24/09/2020 MLS פלייאוף פורטלנד נגד סיאטל פורטלנד 1 : 0
07/09/2020 MLS פלייאוף סיאטל נגד פורטלנד פורטלנד 1 : 2
24/08/2020 MLS פלייאוף פורטלנד נגד סיאטל סיאטל 0 : 3
24/08/2019 MLS פלייאוף פורטלנד נגד סיאטל סיאטל 1 : 2
22/07/2019 MLS פלייאוף סיאטל נגד פורטלנד פורטלנד 1 : 2
13/06/2019 גביע ארה"ב סיאטל נגד פורטלנד פורטלנד 1 : 2
09/11/2018 MLS פלייאוף סיאטל נגד פורטלנד סיאטל 2 : 1
04/11/2018 MLS פלייאוף פורטלנד נגד סיאטל פורטלנד 2 : 1
27/08/2018 MLS פלייאוף פורטלנד נגד סיאטל סיאטל 0 : 1
30/06/2018 MLS פלייאוף סיאטל נגד פורטלנד פורטלנד 2 : 3
13/05/2018 MLS פלייאוף פורטלנד נגד סיאטל פורטלנד 1 : 0
28/08/2017 MLS פלייאוף סיאטל נגד פורטלנד תיקו 1 : 1
26/06/2017 MLS פלייאוף פורטלנד נגד סיאטל תיקו 2 : 2
14/06/2017 גביע ארה"ב סיאטל נגד פורטלנד סיאטל 2 : 1
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
10 S. Blanco קשר פציעה בברך לא משחק
12 S. Clark שוער פגיעה בירך לא משחק
31 A. Ivacic שוער בֶּקַע לא משחק
15 I. Jome מגן פגיעה בגיד אכילס לא משחק
11 J. Niezgoda חלוץ פציעה בברך לא משחק
22 C. Paredes קשר פגיעה בירך לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
אין מידע

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס