ספרד

כדורגל - ספרד - ספרדית שניה

228. הסתיים לוגרונייס - ג'ירונה S,D 2.70 2.40 2.20 1 - 4 מידע נוסף
 • ABCD

  גירונה במשחק חוץ שווה כוחות מול לוגרונייס , למרות שלוגרונייס מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של גירונה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גירונה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מלוגרונייס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גירונה במשחק חוץ יחסית לא קל מול לוגרונייס , על פי מדד המומנטום ראש בראש גירונה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גירונה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מלוגרונייס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גירונה במשחק חוץ יחסית לא קל מול לוגרונייס , על פי מדד העוצמה כללית גירונה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גירונה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מלוגרונייס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גירונה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מלוגרונייס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגרונייס מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. גירונה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גירונה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מלוגרונייס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גירונה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מלוגרונייס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.70 2.40 2.20
30% 30% 40%
(9 ממליצים) (9 ממליצים) (12 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 09 מאי 2021. משחק בין לוגרונייס לג'ירונה במסגרת הספרדית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
לוגרונייס המארחת ממוקמת במקום ה-18 עם 41 נקודות ויחס שערים שלילי של -18 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.68 וסופגת 1.16 שערים) כאשר מנגד ג'ירונה האורחת ממוקמת במקום ה-6 עם 58 נקודות ויחס שערים חיובי של 5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.05 וסופגת 0.92 שערים).
במשחקים האחרונים לוגרונייס ניצחה פעמיים (נגד מיראנדס, טנריפה), הפסידה פעם אחת (נגד קרטחנה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד קסטיון, ראיו וייקאנו) כאשר מנגד ג'ירונה עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד טנריפה,אוביידו,סראגוסה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ג'ירונה ניצחה פעם אחת .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.33 -2.00
סיכום כללי לוגרונייס (10), ג'ירונה (10) -4 -1.20
סיכום בית חוץ לוגרונייס (5), ג'ירונה (5) -2 -0.40
ראש בראש כללי לוגרונייס (1) נגד ג'ירונה (1) -2 -2.00
ראש בראש בית חוץ לוגרונייס (-) נגד ג'ירונה (-) 0 -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב לוגרונייס ג'ירונה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 2.00
סיכום כללי לוגרונייס (10), ג'ירונה (10) -1 3
סיכום בית חוץ לוגרונייס (5), ג'ירונה (5) -1 1
ראש בראש כללי לוגרונייס (1) נגד ג'ירונה (1) -1 1
ראש בראש בית חוץ לוגרונייס (-) נגד ג'ירונה (-) 0 0
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
37 19 18 מספר משחקים 19 18 37
10 4 6 נצחונות 10 6 16
11 7 4 תיקו 4 6 10
16 8 8 הפסדים 5 6 11
25 12 13 שערים שהבקיעו 20 19 39
43 24 19 שערים שספגו 12 22 34
14 7 7 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 8 5 13
18 10 8 מספר משחקים שלא הבקיעו 7 6 13
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.7 0.6 0.7 ממוצע שערים למשחק 1.1 1.1 1.1
1.2 1.3 1.1 ממוצע ספיגות למשחק 0.6 1.2 0.9
0.4 0.4 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.3 0.4
0.5 0.5 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.4 0.3 0.4
51" 55" 47" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 50" 45" 47"
44" 48" 40" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 49" 53" 51"
התפלגות זמני הבקעה
4.0%
0-15
7.7%
16.0%
15-30
5.1%
12.0%
30-45
25.6%
20.0%
45-60
15.4%
24.0%
60-75
20.5%
24.0%
75-90
25.6%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי לוגרונייס (10), ג'ירונה (10) 2.10 0.5
סיכום בית חוץ לוגרונייס (5), ג'ירונה (5) 1.80 1
ראש בראש כללי לוגרונייס (1) נגד ג'ירונה (1) 2.00 2
ראש בראש בית חוץ לוגרונייס (-) נגד ג'ירונה (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
05/05/202115:052.752.402.10
06/05/202120:202.802.452.05
09/05/202107:452.752.402.10
09/05/202113:102.702.402.20
09/05/202113:152.552.402.25
09/05/202118:152.602.402.25
09/05/202119:102.702.402.20

ספרדית שניה 09/05/2021 19:19

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אספניול38239623 - 664378
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
2מאיורקה38219825 - 472272
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
3אלמריה381991035 - 541966
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
4לגאנס371881131 - 411062
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
5ספורטינג גיחון371513925 - 351058
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
6ג'ירונה3716101134 - 39558
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
7ראיו וייקאנו371691236 - 43757
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
8פונפרדינה3814111342 - 40-253
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
9מיראנדס3814101436 - 36052
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
10לאס פלמאס3812141248 - 42-650
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
11מלאגה3813111444 - 34-1050
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
12פואנלבראדה3811171042 - 42050
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
13טנריפה3812111532 - 31-147
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
14אוביידו379171138 - 38044
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
15סראגוסה3811111636 - 31-544
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
16אלקורקון381191839 - 29-1042
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
17קסטיון371181843 - 35-841
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
18לוגרונייס3710111643 - 25-1841
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
19סבאדל379131542 - 35-740
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
20קרטחנה379121647 - 36-1139
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
21לוגו378131649 - 32-1737
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
22אלבסטה38992046 - 25-2136
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה

לוגרונייס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
02/05/2021 קסטיון נגד לוגרונייס תיקו 0 : 0
24/04/2021 לוגרונייס נגד קרטחנה הפסד 0 : 1
18/04/2021 לוגרונייס נגד ראיו וייקאנו תיקו 0 : 0
11/04/2021 מיראנדס נגד לוגרונייס ניצחון 0 : 1
03/04/2021 לוגרונייס נגד טנריפה נצחון 1 : 0
30/03/2021 פונפרדינה נגד לוגרונייס תיקו 2 : 2
27/03/2021 לוגרונייס נגד סראגוסה תיקו 1 : 1
20/03/2021 אספניול נגד לוגרונייס הפסד 4 : 0
14/03/2021 לוגרונייס נגד מלאגה הפסד 0 : 1
06/03/2021 אלבסטה נגד לוגרונייס תיקו 1 : 1

ג'ירונה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
01/05/2021 ג'ירונה נגד טנריפה ספרדית שניה נצחון 1 : 0
25/04/2021 אוביידו נגד ג'ירונה ספרדית שניה ניצחון 0 : 1
16/04/2021 ג'ירונה נגד סראגוסה ספרדית שניה נצחון 3 : 0
10/04/2021 ראיו וייקאנו נגד ג'ירונה ספרדית שניה הפסד 2 : 1
03/04/2021 ג'ירונה נגד פונפרדינה ספרדית שניה נצחון 3 : 1
31/03/2021 סבאדל נגד ג'ירונה ספרדית שניה תיקו 2 : 2
28/03/2021 ג'ירונה נגד אלבסטה ספרדית שניה נצחון 2 : 1
19/03/2021 לאס פלמאס נגד ג'ירונה ספרדית שניה ניצחון 1 : 2
13/03/2021 ג'ירונה נגד לוגו ספרדית שניה תיקו 1 : 1
28/02/2021 פואנלבראדה נגד ג'ירונה ספרדית שניה תיקו 1 : 1

לוגרונייס נגד ג'ירונה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
10/12/2020 ספרדית שניה ג'ירונה נגד לוגרונייס ג'ירונה 2 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס