שווייץ

כדורגל - שווייץ - שוויצרית ראשונה

162. הסתיים לוצרן - סרבט ז'נבה S,D 2.00 3.05 2.40 3 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן במשחק יחסית לא קל מול סרבט זנבה , על פי מדד מומנטום הממוצע ביחד עם העובדה שלוצרן לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן במשחק שווה כוחות מול סרבט זנבה , אך מכיוון שלוצרן מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מסרבט זנבה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן במשחק שווה כוחות מול סרבט זנבה , אך מכיוון שלוצרן מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן במשחק יחסית לא קל מול סרבט זנבה , על פי מדד עוצמה בית חוץ ביחד עם העובדה שלוצרן לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. לוצרן עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.00 3.05 2.40
33% 33% 33%
(7 ממליצים) (7 ממליצים) (7 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 09 מאי 2021. משחק בין לוצרן לסרבט ז'נבה במסגרת השוויצרית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
לוצרן המארחת ממוקמת במקום ה-5 עם 42 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.72 וסופגת 1.59 שערים) כאשר מנגד סרבט ז'נבה האורחת ממוקמת במקום ה-2 עם 47 נקודות ויחס שערים שלילי של -6 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.25 וסופגת 1.44 שערים).
לוצרן נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 4 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד אראו,ואדוז,פ.צ. ציריך,לוזאן) כאשר מנגד במשחקים האחרונים סרבט ז'נבה ניצחה פעמיים (נגד יאנג בויז, לוגאנו), הפסידה 3 פעמים (נגד סט. גאלן, סיון, באזל) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה לוצרן ניצחה 7 פעמים ומנגד סרבט ז'נבה ניצחה 4 פעמים ו-4 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.33 1.00
סיכום כללי לוצרן (10), סרבט ז'נבה (10) 5 0.90
סיכום בית חוץ לוצרן (5), סרבט ז'נבה (5) 1 1.00
ראש בראש כללי לוצרן (15) נגד סרבט ז'נבה (15) -2 0.53
ראש בראש בית חוץ לוצרן (6) נגד סרבט ז'נבה (6) 2 0.67

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב לוצרן סרבט ז'נבה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3.00 0.67
סיכום כללי לוצרן (10), סרבט ז'נבה (10) 4 -1
סיכום בית חוץ לוצרן (5), סרבט ז'נבה (5) 2 1
ראש בראש כללי לוצרן (15) נגד סרבט ז'נבה (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ לוצרן (6) נגד סרבט ז'נבה (6) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
32 16 16 מספר משחקים 16 16 32
11 5 6 נצחונות 6 7 13
9 2 7 תיקו 7 1 8
12 9 3 הפסדים 3 8 11
55 23 32 שערים שהבקיעו 26 14 40
51 30 21 שערים שספגו 23 23 46
6 1 5 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 4 6
3 2 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 6 7
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.7 1.4 2.0 ממוצע שערים למשחק 1.6 0.9 1.3
1.6 1.9 1.3 ממוצע ספיגות למשחק 1.4 1.4 1.4
0.2 0.1 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.1 0.3 0.2
0.1 0.1 0.1 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.4 0.2
38" 31" 45" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 57" 47" 53"
36" 41" 30" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 42" 39" 40"
התפלגות זמני הבקעה
14.5%
0-15
5.0%
10.9%
15-30
15.0%
9.1%
30-45
10.0%
14.5%
45-60
12.5%
21.8%
60-75
30.0%
29.1%
75-90
27.5%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי לוצרן (10), סרבט ז'נבה (10) 3.35 2
סיכום בית חוץ לוצרן (5), סרבט ז'נבה (5) 3.90 2.5
ראש בראש כללי לוצרן (15) נגד סרבט ז'נבה (15) 3.47 6
ראש בראש בית חוץ לוצרן (6) נגד סרבט ז'נבה (6) 3.00 3
תאריך שעה 1 X 2
05/05/202115:052.052.952.35
07/05/202109:552.053.002.35
09/05/202116:152.053.002.30
09/05/202116:452.103.002.25
09/05/202117:002.053.052.35
09/05/202117:052.003.052.40

שוויצרית ראשונה 10/05/2021 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1יאנג בויז33229225 - 633875
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
2סרבט ז'נבה321381146 - 40-647
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
3באזל331381249 - 54547
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
4לוגאנו3310131038 - 35-343
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
5לוצרן321191251 - 55442
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
6לוזאן321191243 - 44142
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
7פ.צ. ציריך321081448 - 45-338
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
8סט. גאלן329101342 - 36-637
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
9ואדוז33991549 - 34-1536
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
10סיון326131354 - 39-1531
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה

לוצרן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
04/05/2021 אראו נגד לוצרן ניצחון 1 : 2
01/05/2021 ואדוז נגד לוצרן ניצחון 1 : 2
25/04/2021 לוצרן נגד פ.צ. ציריך נצחון 3 : 1
21/04/2021 לוצרן נגד לוזאן נצחון 1 : 0
17/04/2021 סט. גאלן נגד לוצרן תיקו 0 : 0
13/04/2021 לוגאנו נגד לוצרן תיקו 1 : 1
10/04/2021 לוצרן נגד באזל הפסד 3 : 4
03/04/2021 לוזאן נגד לוצרן הפסד 2 : 1
21/03/2021 לוצרן נגד סיון תיקו 1 : 1
07/03/2021 לוצרן נגד סט. גאלן נצחון 4 : 2

סרבט ז'נבה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
05/05/2021 סרבט ז'נבה נגד סט. גאלן גביע שוויצרי הפסד 0 : 1
02/05/2021 סרבט ז'נבה נגד יאנג בויז שוויצרית ראשונה נצחון 2 : 1
25/04/2021 לוגאנו נגד סרבט ז'נבה שוויצרית ראשונה ניצחון 0 : 1
22/04/2021 סרבט ז'נבה נגד סיון שוויצרית ראשונה הפסד 3 : 5
18/04/2021 באזל נגד סרבט ז'נבה שוויצרית ראשונה הפסד 5 : 0
14/04/2021 קריינס נגד סרבט ז'נבה גביע שוויצרי תיקו 2 : 2
11/04/2021 פ.צ. ציריך נגד סרבט ז'נבה שוויצרית ראשונה ניצחון 1 : 2
07/04/2021 Vevey Sports נגד סרבט ז'נבה גביע שוויצרי ניצחון 2 : 4
04/04/2021 סרבט ז'נבה נגד לוגאנו שוויצרית ראשונה תיקו 1 : 1
21/03/2021 סרבט ז'נבה נגד ואדוז שוויצרית ראשונה הפסד 1 : 2

לוצרן נגד סרבט ז'נבה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
07/02/2021 שוויצרית ראשונה סרבט ז'נבה נגד לוצרן סרבט ז'נבה 4 : 2
04/02/2021 שוויצרית ראשונה לוצרן נגד סרבט ז'נבה לוצרן 3 : 0
28/11/2020 שוויצרית ראשונה סרבט ז'נבה נגד לוצרן לוצרן 1 : 3
08/07/2020 שוויצרית ראשונה סרבט ז'נבה נגד לוצרן סרבט ז'נבה 2 : 0
27/06/2020 שוויצרית ראשונה לוצרן נגד סרבט ז'נבה תיקו 2 : 2
09/11/2019 שוויצרית ראשונה לוצרן נגד סרבט ז'נבה סרבט ז'נבה 1 : 2
04/08/2019 שוויצרית ראשונה סרבט ז'נבה נגד לוצרן סרבט ז'נבה 1 : 0
15/09/2018 גביע שוויצרי סרבט ז'נבה נגד לוצרן תיקו 2 : 2
16/09/2017 גביע שוויצרי סרבט ז'נבה נגד לוצרן לוצרן 0 : 1
16/08/2015 גביע שוויצרי סרבט ז'נבה נגד לוצרן לוצרן 2 : 5
01/06/2013 שוויצרית ראשונה סרבט ז'נבה נגד לוצרן לוצרן 3 : 4
09/03/2013 שוויצרית ראשונה לוצרן נגד סרבט ז'נבה תיקו 1 : 1
04/11/2012 שוויצרית ראשונה לוצרן נגד סרבט ז'נבה תיקו 1 : 1
26/08/2012 שוויצרית ראשונה סרבט ז'נבה נגד לוצרן לוצרן 0 : 2
21/04/2012 שוויצרית ראשונה לוצרן נגד סרבט ז'נבה לוצרן 3 : 1
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס