גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית שניה

55. הסתיים אוהה - פאדרבורן S,D 2.70 3.15 1.75 3 - 8 מידע נוסף
 • ABCD

  פאדרבורן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מאוהה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , פאדרבורן צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאדרבורן במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שפאדרבורן נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה כללי שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאדרבורן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של פאדרבורן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאדרבורן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של פאדרבורן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאדרבורן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאדרבורן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאדרבורן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאדרבורן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאדרבורן במשחק חוץ יחסית לא קל מול אוהה , על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) פאדרבורן אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאדרבורן במשחק חוץ יחסית לא קל מול אוהה , על פי מדד המומנטום הכללי פאדרבורן אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאדרבורן במשחק חוץ שווה כוחות מול אוהה , למרות שאוהה מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של פאדרבורן טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאדרבורן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוהה מארחת את פאדרבורן במסגרת גרמנית שניה. פאדרבורן עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.70 3.15 1.75
39% 30% 30%
(9 ממליצים) (7 ממליצים) (7 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 09 מאי 2021. משחק בין אוהה לפאדרבורן במסגרת הגרמנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אוהה המארחת ממוקמת במקום ה-11 עם 41 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.26 וסופגת 1.32 שערים) כאשר מנגד פאדרבורן האורחת ממוקמת במקום ה-10 עם 43 נקודות ויחס שערים חיובי של 5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.35 וסופגת 1.19 שערים).
במשחקים האחרונים אוהה ניצחה פעם אחת (נגד בראונשווייג), הפסידה פעמיים (נגד נירנברג, סט. פאולי) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד קרלסרוהה, רגנסבורג) כאשר מנגד במשחקים האחרונים פאדרבורן ניצחה פעמיים (נגד פורטונה דיסלדורף, בוכום), הפסידה פעם אחת (נגד נירנברג) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד אוסנברוק, בראונשווייג).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אוהה ניצחה 5 פעמים ומנגד פאדרבורן ניצחה 8 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 0.00
סיכום כללי אוהה (10), פאדרבורן (10) -1 -0.50
סיכום בית חוץ אוהה (5), פאדרבורן (5) -1 0.00
ראש בראש כללי אוהה (15) נגד פאדרבורן (15) -2 -0.13
ראש בראש בית חוץ אוהה (7) נגד פאדרבורן (7) 2 0.14

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אוהה פאדרבורן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.00 1.33
סיכום כללי אוהה (10), פאדרבורן (10) 1 2
סיכום בית חוץ אוהה (5), פאדרבורן (5) -2 -1
ראש בראש כללי אוהה (15) נגד פאדרבורן (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ אוהה (7) נגד פאדרבורן (7) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
31 16 15 מספר משחקים 16 15 31
11 4 7 נצחונות 8 3 11
8 4 4 תיקו 5 5 10
12 8 4 הפסדים 3 7 10
39 15 24 שערים שהבקיעו 30 12 42
41 22 19 שערים שספגו 22 15 37
8 5 3 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 6 10
11 8 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 7 8
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.3 0.9 1.6 ממוצע שערים למשחק 1.9 0.8 1.4
1.3 1.4 1.3 ממוצע ספיגות למשחק 1.4 1.0 1.2
0.3 0.3 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.4 0.3
0.4 0.5 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.5 0.3
39" 41" 37" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 30" 36" 32"
31" 30" 32" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 18" 31" 24"
התפלגות זמני הבקעה
15.4%
0-15
11.9%
10.3%
15-30
21.4%
7.7%
30-45
23.8%
15.4%
45-60
14.3%
23.1%
60-75
19.0%
28.2%
75-90
9.5%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אוהה (10), פאדרבורן (10) 2.25 1.5
סיכום בית חוץ אוהה (5), פאדרבורן (5) 1.60 0.5
ראש בראש כללי אוהה (15) נגד פאדרבורן (15) 1.87 3
ראש בראש בית חוץ אוהה (7) נגד פאדרבורן (7) 2.43 3
תאריך שעה 1 X 2
05/05/202115:052.502.802.05
07/05/202102:052.502.852.00
07/05/202118:252.552.901.95
08/05/202111:502.602.901.90
09/05/202105:252.652.951.90
09/05/202107:452.603.001.90
09/05/202109:052.603.051.85
09/05/202111:552.553.051.90
09/05/202113:502.603.051.85
09/05/202113:552.703.101.80
09/05/202114:052.703.151.75

גרמנית שניה 09/05/2021 21:27

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1בוכום31193936 - 572160
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
2גרויטר פירת'321610640 - 622258
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
3קיל30168627 - 492256
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
4פורטונה דיסלדורף32158943 - 50753
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
5המבורג311410739 - 602152
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
6היידנהיים311461141 - 45448
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
7סט. פאולי321381151 - 50-147
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
8קרלסרוהה3212101041 - 46546
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
9דרמשטאדט321361352 - 55345
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
10פאדרבורן3111101037 - 42543
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
11אוהה311181241 - 39-241
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
12נירנברג3110101144 - 41-340
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
13האנובר311161447 - 50339
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
14רגנסבורג308111140 - 31-935
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
15סנדהאוזן31941855 - 37-1831
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
16בראונשווייג327101553 - 29-2431
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
17אוסנברוק32861854 - 31-2330
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
18וורצברגר קיקרס32562167 - 34-3321
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת

אוהה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
26/04/2021 קרלסרוהה נגד אוהה תיקו 0 : 0
23/04/2021 בראונשווייג נגד אוהה ניצחון 0 : 2
20/04/2021 אוהה נגד נירנברג הפסד 0 : 1
10/04/2021 אוהה נגד סט. פאולי הפסד 1 : 3
04/04/2021 רגנסבורג נגד אוהה תיקו 1 : 1
20/03/2021 אוהה נגד סנדהאוזן נצחון 2 : 0
13/03/2021 דרמשטאדט נגד אוהה הפסד 4 : 1
06/03/2021 אוהה נגד האנובר תיקו 1 : 1
27/02/2021 קיל נגד אוהה הפסד 1 : 0
19/02/2021 אוהה נגד בוכום נצחון 1 : 0

פאדרבורן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
24/04/2021 פאדרבורן נגד פורטונה דיסלדורף גרמנית שניה נצחון 2 : 1
21/04/2021 פאדרבורן נגד אוסנברוק גרמנית שניה תיקו 2 : 2
16/04/2021 בראונשווייג נגד פאדרבורן גרמנית שניה תיקו 0 : 0
10/04/2021 פאדרבורן נגד בוכום גרמנית שניה נצחון 3 : 0
04/04/2021 נירנברג נגד פאדרבורן גרמנית שניה הפסד 2 : 1
19/03/2021 פאדרבורן נגד קרלסרוהה גרמנית שניה תיקו 2 : 2
15/03/2021 סט. פאולי נגד פאדרבורן גרמנית שניה ניצחון 0 : 2
05/03/2021 פאדרבורן נגד דרמשטאדט גרמנית שניה הפסד 2 : 3
26/02/2021 רגנסבורג נגד פאדרבורן גרמנית שניה הפסד 1 : 0
12/02/2021 האנובר נגד פאדרבורן גרמנית שניה תיקו 0 : 0

אוהה נגד פאדרבורן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
10/01/2021 גרמנית שניה פאדרבורן נגד אוהה פאדרבורן 2 : 1
09/03/2019 גרמנית שניה אוהה נגד פאדרבורן אוהה 2 : 1
29/09/2018 גרמנית שניה פאדרבורן נגד אוהה פאדרבורן 1 : 0
04/05/2014 גרמנית שניה אוהה נגד פאדרבורן פאדרבורן 0 : 2
01/12/2013 גרמנית שניה פאדרבורן נגד אוהה תיקו 1 : 1
15/02/2013 גרמנית שניה פאדרבורן נגד אוהה פאדרבורן 2 : 0
16/09/2012 גרמנית שניה אוהה נגד פאדרבורן פאדרבורן 0 : 1
11/04/2012 גרמנית שניה אוהה נגד פאדרבורן פאדרבורן 0 : 2
29/10/2011 גרמנית שניה פאדרבורן נגד אוהה פאדרבורן 1 : 0
18/01/2011 גרמנית שניה אוהה נגד פאדרבורן אוהה 1 : 0
21/08/2010 גרמנית שניה פאדרבורן נגד אוהה אוהה 0 : 1
28/02/2009 גרמנית שלישית פאדרבורן נגד אוהה תיקו 0 : 0
30/08/2008 גרמנית שלישית אוהה נגד פאדרבורן פאדרבורן 0 : 2
24/02/2008 גרמנית שניה אוהה נגד פאדרבורן אוהה 6 : 0
02/09/2007 גרמנית שניה פאדרבורן נגד אוהה אוהה 0 : 1
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס