רומניה

כדורגל - רומניה - רומנית ראשונה

106. הסתיים יאסי - וולונטרי S,D 2.40 2.55 2.25 0 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  וולונטרי במשחק חוץ שווה כוחות מול יאסי , למרות שיאסי מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של וולונטרי טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מיאסי , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי במשחק חוץ יחסית לא קל מול יאסי , על פי מדד המומנטום ראש בראש וולונטרי אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מיאסי , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי במשחק חוץ שווה כוחות מול יאסי , למרות שיאסי מארחת את המשחק , מדד העוצמה ראש בראש של וולונטרי טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יאסי מארחת את וולונטרי במסגרת רומנית ראשונה. וולונטרי עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.40 2.55 2.25
33% 33% 33%
(7 ממליצים) (7 ממליצים) (7 ממליצים)

יום שני, תאריך 01 מרץ 2021. משחק בין יאסי לוולונטרי במסגרת הרומנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
יאסי המארחת ממוקמת במקום ה-16 עם 16 נקודות ויחס שערים שלילי של -30 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 2.30 שערים) כאשר מנגד וולונטרי האורחת ממוקמת במקום ה-15 עם 21 נקודות ויחס שערים שלילי של -11 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.08 וסופגת 1.54 שערים).
במשחקים האחרונים יאסי הפסידה 4 פעמים (נגד אסטרה גיורגיו, אוניברסיטטה קראיובה, סטיאווה בוקרשט, אראד) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד ספסי) כאשר מנגד במשחקים האחרונים וולונטרי ניצחה פעם אחת (נגד ויטורול קונסטנטה), הפסידה פעמיים (נגד צ'מפיונס ארגס, אסטרה גיורגיו) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד קלוז', ספסי).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה יאסי ניצחה 3 פעמים ומנגד וולונטרי ניצחה 3 פעמים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -5 -1.33
סיכום כללי יאסי (10), וולונטרי (10) -4 0.00
סיכום בית חוץ יאסי (5), וולונטרי (5) -5 -0.80
ראש בראש כללי יאסי (7) נגד וולונטרי (7) -2 -0.43
ראש בראש בית חוץ יאסי (3) נגד וולונטרי (3) 2 0.33

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב יאסי וולונטרי
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4.67 0.33
סיכום כללי יאסי (10), וולונטרי (10) -5 -1
סיכום בית חוץ יאסי (5), וולונטרי (5) -4 1
ראש בראש כללי יאסי (7) נגד וולונטרי (7) -1 1
ראש בראש בית חוץ יאסי (3) נגד וולונטרי (3) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
23 11 12 מספר משחקים 12 12 24
4 2 2 נצחונות 3 2 5
4 2 2 תיקו 2 4 6
15 7 8 הפסדים 7 6 13
23 11 12 שערים שהבקיעו 14 12 26
53 28 25 שערים שספגו 18 19 37
3 1 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 3 4
10 5 5 מספר משחקים שלא הבקיעו 5 4 9
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 1.0 1.0 ממוצע שערים למשחק 1.2 1.0 1.1
2.3 2.6 2.1 ממוצע ספיגות למשחק 1.5 1.6 1.5
0.1 0.1 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.1 0.3 0.2
0.4 0.5 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.4 0.3 0.4
32" 43" 23" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 22" 53" 39"
36" 30" 41" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 48" 38" 44"
התפלגות זמני הבקעה
25.0%
0-15
19.2%
12.5%
15-30
7.7%
8.3%
30-45
19.2%
20.8%
45-60
23.1%
12.5%
60-75
23.1%
20.8%
75-90
7.7%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי יאסי (10), וולונטרי (10) 2.40 3
סיכום בית חוץ יאסי (5), וולונטרי (5) 2.20 2.5
ראש בראש כללי יאסי (7) נגד וולונטרי (7) 2.43 4
ראש בראש בית חוץ יאסי (3) נגד וולונטרי (3) 2.33 3
תאריך שעה 1 X 2
28/02/202115:052.202.652.35
01/03/202101:252.252.652.30
01/03/202107:552.302.602.30
01/03/202113:002.252.602.35
01/03/202113:102.202.552.45
01/03/202117:052.252.552.40
01/03/202117:302.302.552.40
01/03/202117:352.402.552.25

רומנית ראשונה 02/03/2021 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1סטיאווה בוקרשט25173521 - 513054
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
2קלוז'24156312 - 311951
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
3אוניברסיטטה קראיובה25138414 - 281447
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
4ספסי25913325 - 391440
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
5בוטוסאני25107831 - 35437
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
6אקדמיקה קלינצ'ני25812521 - 23236
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
7אראד2589832 - 24-833
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
8טרגוביצה2588922 - 21-132
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
9צ'מפיונס ארגס2479828 - 24-430
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
10אסטרה גיורגיו25781037 - 34-329
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
11ויטורול קונסטנטה24610831 - 34328
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
12גז מתאן מדיאש25841337 - 30-728
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
13דינמו בוקרשט25751333 - 23-1026
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
14הרמנשטאדש254101135 - 23-1222
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
15וולונטרי24561337 - 26-1121
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
16יאסי23441553 - 23-3016
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה

יאסי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/02/2021 יאסי נגד אסטרה גיורגיו הפסד 2 : 3
05/02/2021 ספסי נגד יאסי תיקו 3 : 3
02/02/2021 יאסי נגד אוניברסיטטה קראיובה הפסד 0 : 3
30/01/2021 סטיאווה בוקרשט נגד יאסי הפסד 3 : 1
27/01/2021 יאסי נגד אראד הפסד 1 : 2
24/01/2021 גז מתאן מדיאש נגד יאסי הפסד 2 : 1
18/01/2021 יאסי נגד בוטוסאני הפסד 0 : 1
13/01/2021 טרגוביצה נגד יאסי תיקו 1 : 1
20/12/2020 הרמנשטאדש נגד יאסי ניצחון 0 : 1
16/12/2020 יאסי נגד אקדמיקה קלינצ'ני תיקו 0 : 0

וולונטרי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/02/2021 וולונטרי נגד צ'מפיונס ארגס רומנית ראשונה הפסד 0 : 1
15/02/2021 קלוז' נגד וולונטרי רומנית ראשונה תיקו 0 : 0
08/02/2021 ויטורול קונסטנטה נגד וולונטרי רומנית ראשונה ניצחון 0 : 1
03/02/2021 וולונטרי נגד אסטרה גיורגיו רומנית ראשונה הפסד 1 : 3
30/01/2021 ספסי נגד וולונטרי רומנית ראשונה תיקו 2 : 2
26/01/2021 וולונטרי נגד אוניברסיטטה קראיובה רומנית ראשונה תיקו 1 : 1
22/01/2021 סטיאווה בוקרשט נגד וולונטרי רומנית ראשונה הפסד 2 : 1
19/01/2021 וולונטרי נגד אראד רומנית ראשונה הפסד 0 : 1
12/01/2021 גז מתאן מדיאש נגד וולונטרי רומנית ראשונה הפסד 2 : 0
16/12/2020 וולונטרי נגד טרגוביצה רומנית ראשונה הפסד 0 : 2

יאסי נגד וולונטרי

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
07/11/2020 רומנית ראשונה וולונטרי נגד יאסי וולונטרי 4 : 0
30/07/2020 רומנית ראשונה יאסי נגד וולונטרי יאסי 2 : 1
21/06/2020 רומנית ראשונה וולונטרי נגד יאסי וולונטרי 1 : 0
09/05/2016 רומנית ראשונה וולונטרי נגד יאסי יאסי 1 : 2
18/03/2016 רומנית ראשונה יאסי נגד וולונטרי וולונטרי 0 : 1
17/10/2015 רומנית ראשונה יאסי נגד וולונטרי יאסי 2 : 1
10/07/2015 רומנית ראשונה וולונטרי נגד יאסי תיקו 1 : 1
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

107. הסתיים יאסי (1+) - וולונטאר 1.35 3.40 4.60 0 - 2 מידע נוסף
108. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) יאסי - וולונטאר S,D 2.30 1.85 3.30 2 מידע נוסף
109. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) יאסי - וולונטאר S,D 2.00 1.40 2 מידע נוסף
110. הסתיים מחצית ראשונה יאסי - וולונטאר 3.00 1.75 2.90 0 - 1 מידע נוסף
111. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 יאסי - וולונטאר S,D 1.90 2.40 2.95 מידע נוסף
112. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 יאסי - וולונטאר (מחצית ראשונה) S,D 1.60 2.45 4.05 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס