סין

כדורסל - סין - סל - סין

13. הסתיים קיגנדאו איגלס - ז'גיאנג ליונס (3+) S,D 1.80 9.00 1.80 113 - 90 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזגיאנג ליונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 01 מרץ 2021. משחק בין קווינגדאו דאבל סטאר לז'גיאנג ליונס במסגרת הסל - סין.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
קווינגדאו דאבל סטאר עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד שנחאי שרקס,סיצ'ואן) כאשר מנגד ז'גיאנג ליונס נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 5 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד גוואנז'ו לונג ליונס,ג'יאנגסו דראגונס,שנדונג,קסיניאנג,סיצ'ואן).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה קווינגדאו דאבל סטאר ניצחה פעם אחת ומנגד ז'גיאנג ליונס ניצחה 14 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4 -9.00
סיכום כללי קיגנדאו איגלס (10), ז'גיאנג ליונס (10) -8 -7.70
סיכום בית חוץ קיגנדאו איגלס (5), ז'גיאנג ליונס (5) -3 -4.40
ראש בראש כללי קיגנדאו איגלס (15) נגד ז'גיאנג ליונס (15) -20 -7.40
ראש בראש בית חוץ קיגנדאו איגלס (8) נגד ז'גיאנג ליונס (8) -16 -7.88

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב קיגנדאו איגלס ז'גיאנג ליונס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.00 5.00
סיכום כללי קיגנדאו איגלס (10), ז'גיאנג ליונס (10) -2 6
סיכום בית חוץ קיגנדאו איגלס (5), ז'גיאנג ליונס (5) -1 2
ראש בראש כללי קיגנדאו איגלס (15) נגד ז'גיאנג ליונס (15) -10 10
ראש בראש בית חוץ קיגנדאו איגלס (8) נגד ז'גיאנג ליונס (8) -8 8
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי קיגנדאו איגלס (10), ז'גיאנג ליונס (10) 214.75 201.5
סיכום בית חוץ קיגנדאו איגלס (5), ז'גיאנג ליונס (5) 220.20 212
ראש בראש כללי קיגנדאו איגלס (15) נגד ז'גיאנג ליונס (15) 224.33 188
ראש בראש בית חוץ קיגנדאו איגלס (8) נגד ז'גיאנג ליונס (8) 217.88 188
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
01/03/202107:201.859.001.75-5.00
01/03/202108:501.909.001.70-4.00
01/03/202108:551.809.001.80-3.00

קווינגדאו דאבל סטאר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
05/02/2021 קווינגדאו דאבל סטאר נגד שנחאי שרקס הפסד 101 : 109
03/02/2021 סיצ'ואן נגד קווינגדאו דאבל סטאר הפסד 110 : 109
01/02/2021 פוז'יאן נגד קווינגדאו דאבל סטאר ניצחון 106 : 111
30/01/2021 קווינגדאו דאבל סטאר נגד שנדונג נצחון 117 : 112
28/01/2021 קווינגדאו דאבל סטאר נגד ז'גיאנג שוזו בנק נצחון 110 : 103
26/01/2021 גוואנז'ו לונג ליונס נגד קווינגדאו דאבל סטאר ניצחון 111 : 116
21/01/2021 שאנסי נגד קווינגדאו דאבל סטאר ניצחון 94 : 103
19/01/2021 קווינגדאו דאבל סטאר נגד שנזן נצחון 139 : 133
15/01/2021 שנדונג נגד קווינגדאו דאבל סטאר הפסד 110 : 106
12/01/2021 קווינגדאו דאבל סטאר נגד גוואנז'ו לונג ליונס הפסד 94 : 114

ז'גיאנג ליונס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
05/02/2021 ז'גיאנג ליונס נגד גוואנז'ו לונג ליונס סל - סין פלייאוף נצחון 104 : 89
03/02/2021 ז'גיאנג ליונס נגד ג'יאנגסו דראגונס סל - סין פלייאוף נצחון 94 : 90
01/02/2021 ז'גיאנג ליונס נגד שנדונג סל - סין פלייאוף נצחון 125 : 121
29/01/2021 קסיניאנג נגד ז'גיאנג ליונס סל - סין פלייאוף ניצחון 102 : 112
27/01/2021 סיצ'ואן נגד ז'גיאנג ליונס סל - סין פלייאוף ניצחון 108 : 112
24/01/2021 ז'גיאנג ליונס נגד טיאנג'ין סל - סין פלייאוף נצחון 133 : 109
21/01/2021 שילין נגד ז'גיאנג ליונס סל - סין פלייאוף הפסד 105 : 104
19/01/2021 ז'גיאנג ליונס נגד קסיניאנג סל - סין פלייאוף נצחון 87 : 65
15/01/2021 נאניינג מאנקי קינג נגד ז'גיאנג ליונס סל - סין פלייאוף ניצחון 92 : 99
11/01/2021 גוואנדונג נגד ז'גיאנג ליונס סל - סין פלייאוף הפסד 122 : 114

קווינגדאו דאבל סטאר נגד ז'גיאנג ליונס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
01/07/2020 סל - סין פלייאוף קווינגדאו דאבל סטאר נגד ז'גיאנג ליונס ז'גיאנג ליונס 88 : 100
26/11/2019 סל - סין פלייאוף ז'גיאנג ליונס נגד קווינגדאו דאבל סטאר ז'גיאנג ליונס 126 : 114
20/01/2019 סל - סין פלייאוף ז'גיאנג ליונס נגד קווינגדאו דאבל סטאר ז'גיאנג ליונס 106 : 99
11/11/2018 סל - סין פלייאוף קווינגדאו דאבל סטאר נגד ז'גיאנג ליונס ז'גיאנג ליונס 109 : 115
02/02/2018 סל - סין פלייאוף ז'גיאנג ליונס נגד קווינגדאו דאבל סטאר ז'גיאנג ליונס 125 : 118
12/12/2017 סל - סין פלייאוף קווינגדאו דאבל סטאר נגד ז'גיאנג ליונס ז'גיאנג ליונס 105 : 113
30/12/2016 סל - סין פלייאוף ז'גיאנג ליונס נגד קווינגדאו דאבל סטאר ז'גיאנג ליונס 114 : 105
06/11/2016 סל - סין פלייאוף קווינגדאו דאבל סטאר נגד ז'גיאנג ליונס ז'גיאנג ליונס 85 : 102
29/01/2016 סל - סין פלייאוף קווינגדאו דאבל סטאר נגד ז'גיאנג ליונס ז'גיאנג ליונס 133 : 140
22/11/2015 סל - סין פלייאוף ז'גיאנג ליונס נגד קווינגדאו דאבל סטאר ז'גיאנג ליונס 130 : 124
31/12/2014 סל - סין פלייאוף ז'גיאנג ליונס נגד קווינגדאו דאבל סטאר קווינגדאו דאבל סטאר 106 : 111
16/11/2014 סל - סין פלייאוף קווינגדאו דאבל סטאר נגד ז'גיאנג ליונס ז'גיאנג ליונס 96 : 99
26/01/2014 סל - סין פלייאוף ז'גיאנג ליונס נגד קווינגדאו דאבל סטאר ז'גיאנג ליונס 128 : 116
08/12/2013 סל - סין פלייאוף קווינגדאו דאבל סטאר נגד ז'גיאנג ליונס ז'גיאנג ליונס 102 : 105
01/02/2013 סל - סין פלייאוף קווינגדאו דאבל סטאר נגד ז'גיאנג ליונס ז'גיאנג ליונס 122 : 129

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

14. הסתיים מעל/מתחת נקודות (218) קיגנדאו איגלס - ז'גיאנג ליונס 1.70 20.00 1.70 203 מידע נוסף
15. הסתיים קיגנדאו איגלס - ז'גיאנג ליונס (1+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 32 - 23 מידע נוסף
16. הסתיים קיגנדאו איגלס - ז'גיאנג ליונס (1+) (מחצית ראשונה) S,D 1.75 9.00 1.85 66 - 36 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס