ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

339. הסתיים ניו יורק ניקס (1+) - אינדיאנה פייסרס S,D 1.75 9.00 1.85 110 - 107 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו יורק ניקס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו יורק ניקס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו יורק ניקס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו יורק ניקס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו יורק ניקס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו יורק ניקס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו יורק ניקס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו יורק ניקס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו יורק ניקס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת ניו יורק ניקס , כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת אינדיאנה פייסרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת ניו יורק ניקס , כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת אינדיאנה פייסרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 280 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

יום ראשון, תאריך 28 פברואר 2021. משחק בין ניו יורק ניקס לאינדיאנה פייסרס במסגרת הNBA.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים ניו יורק ניקס ניצחה 3 פעמים (נגד סקרמנטו קינגס, מינסוטה טימברוולבס, אטלנטה הוקס), הפסידה פעמיים (נגד גולדן סטייט ווריורס, אורלנדו מג'יק) כאשר מנגד אינדיאנה פייסרס עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד בוסטון סלטיקס,גולדן סטייט ווריורס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ניו יורק ניקס ניצחה 5 פעמים ומנגד אינדיאנה פייסרס ניצחה 10 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1 6.33
סיכום כללי ניו יורק ניקס (10), אינדיאנה פייסרס (10) 3 2.70
סיכום בית חוץ ניו יורק ניקס (5), אינדיאנה פייסרס (5) 2 6.00
ראש בראש כללי ניו יורק ניקס (15) נגד אינדיאנה פייסרס (15) 2 -4.67
ראש בראש בית חוץ ניו יורק ניקס (6) נגד אינדיאנה פייסרס (6) -8 -2.83

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ניו יורק ניקס אינדיאנה פייסרס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 -0.67
סיכום כללי ניו יורק ניקס (10), אינדיאנה פייסרס (10) 1 -2
סיכום בית חוץ ניו יורק ניקס (5), אינדיאנה פייסרס (5) 1 -1
ראש בראש כללי ניו יורק ניקס (15) נגד אינדיאנה פייסרס (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ ניו יורק ניקס (6) נגד אינדיאנה פייסרס (6) -4 4
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי ניו יורק ניקס (10), אינדיאנה פייסרס (10) 220.45 245.5
סיכום בית חוץ ניו יורק ניקס (5), אינדיאנה פייסרס (5) 227.20 245.5
ראש בראש כללי ניו יורק ניקס (15) נגד אינדיאנה פייסרס (15) 209.07 208
ראש בראש בית חוץ ניו יורק ניקס (6) נגד אינדיאנה פייסרס (6) 203.83 204
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
27/02/202118:301.809.001.801.00
27/02/202122:201.859.001.751.00
27/02/202123:201.759.001.851.00

ניו יורק ניקס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
26/02/2021 ניו יורק ניקס נגד סקרמנטו קינגס נצחון 140 : 121
24/02/2021 ניו יורק ניקס נגד גולדן סטייט ווריורס הפסד 106 : 114
22/02/2021 ניו יורק ניקס נגד מינסוטה טימברוולבס נצחון 103 : 99
18/02/2021 אורלנדו מג'יק נגד ניו יורק ניקס הפסד 107 : 89
16/02/2021 ניו יורק ניקס נגד אטלנטה הוקס נצחון 123 : 112
14/02/2021 ניו יורק ניקס נגד יוסטון רוקטס נצחון 121 : 99
13/02/2021 וושינגטון וויזארדס נגד ניו יורק ניקס ניצחון 91 : 109
10/02/2021 מיאמי היט נגד ניו יורק ניקס הפסד 98 : 96
04/02/2021 שיקגו בולס נגד ניו יורק ניקס ניצחון 103 : 107
02/02/2021 שיקגו בולס נגד ניו יורק ניקס הפסד 110 : 102

אינדיאנה פייסרס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
27/02/2021 בוסטון סלטיקס נגד אינדיאנה פייסרס סל ארה"ב הפסד 118 : 112
25/02/2021 אינדיאנה פייסרס נגד גולדן סטייט ווריורס סל ארה"ב הפסד 107 : 111
18/02/2021 מינסוטה טימברוולבס נגד אינדיאנה פייסרס סל ארה"ב ניצחון 128 : 134
16/02/2021 אינדיאנה פייסרס נגד שיקגו בולס סל ארה"ב הפסד 112 : 120
14/02/2021 אטלנטה הוקס נגד אינדיאנה פייסרס סל ארה"ב ניצחון 113 : 125
12/02/2021 דטרויט פיסטונס נגד אינדיאנה פייסרס סל ארה"ב ניצחון 95 : 111
11/02/2021 ברוקלין נטס נגד אינדיאנה פייסרס סל ארה"ב הפסד 104 : 94
07/02/2021 אינדיאנה פייסרס נגד יוטה ג'אז סל ארה"ב הפסד 95 : 103
06/02/2021 אינדיאנה פייסרס נגד ניו אורלינס פליקאנס סל ארה"ב הפסד 113 : 114
03/02/2021 אינדיאנה פייסרס נגד ממפיס גריזליס סל ארה"ב נצחון 134 : 116

ניו יורק ניקס נגד אינדיאנה פייסרס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
03/01/2021 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד ניו יורק ניקס ניו יורק ניקס 102 : 106
24/12/2020 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד ניו יורק ניקס אינדיאנה פייסרס 121 : 107
22/02/2020 סל ארה"ב ניו יורק ניקס נגד אינדיאנה פייסרס אינדיאנה פייסרס 98 : 106
02/02/2020 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד ניו יורק ניקס ניו יורק ניקס 85 : 92
08/12/2019 סל ארה"ב ניו יורק ניקס נגד אינדיאנה פייסרס אינדיאנה פייסרס 103 : 104
12/03/2019 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד ניו יורק ניקס אינדיאנה פייסרס 103 : 98
12/01/2019 סל ארה"ב ניו יורק ניקס נגד אינדיאנה פייסרס אינדיאנה פייסרס 106 : 121
16/12/2018 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד ניו יורק ניקס אינדיאנה פייסרס 110 : 99
01/11/2018 סל ארה"ב ניו יורק ניקס נגד אינדיאנה פייסרס אינדיאנה פייסרס 101 : 107
11/02/2018 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד ניו יורק ניקס אינדיאנה פייסרס 121 : 113
05/12/2017 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד ניו יורק ניקס אינדיאנה פייסרס 115 : 97
06/11/2017 סל ארה"ב ניו יורק ניקס נגד אינדיאנה פייסרס ניו יורק ניקס 108 : 101
14/03/2017 סל ארה"ב ניו יורק ניקס נגד אינדיאנה פייסרס ניו יורק ניקס 87 : 81
24/01/2017 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד ניו יורק ניקס ניו יורק ניקס 103 : 109
08/01/2017 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד ניו יורק ניקס אינדיאנה פייסרס 123 : 109

ניו יורק ניקס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Julius Randle 33 23.2 11.0 5.5 0.7 0.2 3.3 44.05
RJ Barrett 33 16.1 6.2 2.9 0.7 0.2 1.9 28.69
Elfrid Payton 32 12.4 3.7 3.7 0.6 0.2 1.8 22.99
Immanuel Quickley 29 12.2 2.2 2.5 0.4 0.3 0.9 19.79
Derrick Rose 8 11.8 2.8 4.1 0.9 0.5 1.6 23.91
Alec Burks 21 11.6 4.7 2.0 0.7 0.2 1.1 21.84
Reggie Bullock 28 8.6 3.4 1.3 0.7 0.2 0.7 16.63
Mitchell Robinson 27 8.4 8.4 0.5 1.2 1.5 0.8 26.53
Austin Rivers 21 7.3 2.2 2.0 0.6 0.0 1.0 13.74
Kevin Knox II 24 5.3 2.0 0.7 0.3 0.3 0.7 9.85
Frank Ntilikina 5 5.0 0.8 1.0 1.2 0.0 0.6 10.46
Obi Toppin 23 4.8 2.4 0.5 0.3 0.4 0.5 10.03
Nerlens Noel 28 4.5 5.5 0.5 0.9 2.0 1.0 19.55
Taj Gibson 11 3.9 4.5 0.5 0.5 0.4 0.5 12.25
Dennis Smith Jr. 3 3.0 0.7 1.0 1.0 0.0 0.3 8.04
Jared Harper 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0
Ignas Brazdeikis 4 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 0.3 1.25
Theo Pinson 10 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.47

אינדיאנה פייסרס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Domantas Sabonis 31 21.6 11.5 5.8 1.0 0.6 3.4 45.5
Malcolm Brogdon 31 21.4 4.8 6.4 1.2 0.3 2.1 39.16
Victor Oladipo 9 20.0 5.7 4.2 1.7 0.2 2.0 36.84
T.J. Warren 4 15.5 3.5 1.3 0.5 0.0 1.0 22.15
Myles Turner 29 13.4 6.7 1.0 1.1 3.4 1.3 35.14
Doug McDermott 30 12.9 4.0 1.4 0.3 0.1 1.0 20
Jeremy Lamb 18 11.9 4.0 1.6 0.8 0.6 0.9 22.4
Justin Holiday 31 11.6 4.2 1.7 1.2 0.4 0.7 23.29
Aaron Holiday 31 7.6 1.3 1.7 0.5 0.1 0.8 12.71
T.J. McConnell 28 5.9 3.5 6.5 1.8 0.4 1.8 24.65
Goga Bitadze 14 3.9 2.1 0.2 0.2 1.0 0.3 10.02
Edmond Sumner 18 3.9 1.4 0.5 0.6 0.1 0.6 7.83
Brian Bowen II 1 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
JaKarr Sampson 13 2.3 2.0 0.0 0.1 0.2 0.2 5.4
Jalen Lecque 3 1.7 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 4.31
Kelan Martin 11 1.3 1.0 0.0 0.2 0.0 0.4 2.7
Cassius Stanley 8 1.1 0.4 0.0 0.0 0.3 0.1 2.38

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

340. הסתיים ניו יורק ניקס - אינדיאנה פייסרס (1.5+) (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 110 - 107 מידע נוסף
341. הסתיים מעל/מתחת נקודות (218) ניו יורק ניקס - אינדיאנה פייסרס 1.70 20.00 1.70 217 מידע נוסף
342. הסתיים מעל/מתחת נקודות (216.5) ניו יורק ניקס - אינדיאנה פייסרס (כולל הארכות) 1.65 1.70 217 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס