ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

334. הסתיים לוס אנג'לס לייקרס - גולדן סטייט ווריורס (3+) S,D 1.80 9.00 1.80 117 - 91 ערוץ 5 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגולדן סטייט ווריורס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגולדן סטייט ווריורס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגולדן סטייט ווריורס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגולדן סטייט ווריורס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגולדן סטייט ווריורס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגולדן סטייט ווריורס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגולדן סטייט ווריורס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגולדן סטייט ווריורס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגולדן סטייט ווריורס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגולדן סטייט ווריורס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגולדן סטייט ווריורס האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה ללוס אנגלס לייקרס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת גולדן סטייט ווריוס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת לוס אנגלס לייקרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת גולדן סטייט ווריוס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת לוס אנגלס לייקרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגולדן סטייט ווריורס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 01 מרץ 2021. משחק בין לוס אנג'לס לייקרס לגולדן סטייט ווריורס במסגרת הNBA.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים לוס אנג'לס לייקרס ניצחה פעם אחת (נגד פורטלנד טרייל בלייזרס), הפסידה 4 פעמים (נגד יוטה ג'אז, וושינגטון וויזארדס, מיאמי היט, ברוקלין נטס) כאשר מנגד גולדן סטייט ווריורס עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד שארלוט הורנטס,אינדיאנה פייסרס,ניו יורק ניקס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה לוס אנג'לס לייקרס ניצחה 9 פעמים ומנגד גולדן סטייט ווריורס ניצחה 6 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4 -13.33
סיכום כללי לוס אנג'לס לייקרס (10), גולדן סטייט ווריורס (10) -2 -8.80
סיכום בית חוץ לוס אנג'לס לייקרס (5), גולדן סטייט ווריורס (5) -1 -5.20
ראש בראש כללי לוס אנג'לס לייקרס (15) נגד גולדן סטייט ווריורס (15) -2 5.13
ראש בראש בית חוץ לוס אנג'לס לייקרס (6) נגד גולדן סטייט ווריורס (6) -2 4.33

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב לוס אנג'לס לייקרס גולדן סטייט ווריורס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 2.00
סיכום כללי לוס אנג'לס לייקרס (10), גולדן סטייט ווריורס (10) 1 3
סיכום בית חוץ לוס אנג'לס לייקרס (5), גולדן סטייט ווריורס (5) 1 2
ראש בראש כללי לוס אנג'לס לייקרס (15) נגד גולדן סטייט ווריורס (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ לוס אנג'לס לייקרס (6) נגד גולדן סטייט ווריורס (6) -1 1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי לוס אנג'לס לייקרס (10), גולדן סטייט ווריורס (10) 218.60 223
סיכום בית חוץ לוס אנג'לס לייקרס (5), גולדן סטייט ווריורס (5) 215.20 206.5
ראש בראש כללי לוס אנג'לס לייקרס (15) נגד גולדן סטייט ווריורס (15) 211.80 228
ראש בראש בית חוץ לוס אנג'לס לייקרס (6) נגד גולדן סטייט ווריורס (6) 217.00 228
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
28/02/202109:351.809.001.80-4.00
28/02/202116:001.709.001.90-3.00
28/02/202117:401.809.001.80-3.00

לוס אנג'לס לייקרס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
27/02/2021 לוס אנג'לס לייקרס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס נצחון 102 : 93
25/02/2021 יוטה ג'אז נגד לוס אנג'לס לייקרס הפסד 114 : 89
23/02/2021 לוס אנג'לס לייקרס נגד וושינגטון וויזארדס הפסד 124 : 127
21/02/2021 לוס אנג'לס לייקרס נגד מיאמי היט הפסד 94 : 96
19/02/2021 לוס אנג'לס לייקרס נגד ברוקלין נטס הפסד 98 : 109
17/02/2021 מינסוטה טימברוולבס נגד לוס אנג'לס לייקרס ניצחון 104 : 112
15/02/2021 דנבר נאגטס נגד לוס אנג'לס לייקרס הפסד 122 : 105
13/02/2021 לוס אנג'לס לייקרס נגד ממפיס גריזליס נצחון 115 : 105
02/02/2021 אטלנטה הוקס נגד לוס אנג'לס לייקרס ניצחון 99 : 107
31/01/2021 בוסטון סלטיקס נגד לוס אנג'לס לייקרס ניצחון 95 : 96

גולדן סטייט ווריורס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
27/02/2021 גולדן סטייט ווריורס נגד שארלוט הורנטס סל ארה"ב נצחון 130 : 121
25/02/2021 אינדיאנה פייסרס נגד גולדן סטייט ווריורס סל ארה"ב ניצחון 107 : 111
24/02/2021 ניו יורק ניקס נגד גולדן סטייט ווריורס סל ארה"ב ניצחון 106 : 114
21/02/2021 שארלוט הורנטס נגד גולדן סטייט ווריורס סל ארה"ב הפסד 102 : 100
20/02/2021 אורלנדו מג'יק נגד גולדן סטייט ווריורס סל ארה"ב הפסד 124 : 120
18/02/2021 גולדן סטייט ווריורס נגד מיאמי היט סל ארה"ב נצחון 120 : 112
16/02/2021 גולדן סטייט ווריורס נגד קליבלנד קבלירס סל ארה"ב נצחון 129 : 98
14/02/2021 גולדן סטייט ווריורס נגד ברוקלין נטס סל ארה"ב הפסד 117 : 134
12/02/2021 גולדן סטייט ווריורס נגד אורלנדו מג'יק סל ארה"ב נצחון 111 : 105
10/02/2021 סאן אנטוניו ספרס נגד גולדן סטייט ווריורס סל ארה"ב ניצחון 91 : 114

לוס אנג'לס לייקרס נגד גולדן סטייט ווריורס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
19/01/2021 סל ארה"ב לוס אנג'לס לייקרס נגד גולדן סטייט ווריורס גולדן סטייט ווריורס 113 : 115
28/02/2020 סל ארה"ב גולדן סטייט ווריורס נגד לוס אנג'לס לייקרס לוס אנג'לס לייקרס 86 : 116
09/02/2020 סל ארה"ב גולדן סטייט ווריורס נגד לוס אנג'לס לייקרס לוס אנג'לס לייקרס 120 : 125
14/11/2019 סל ארה"ב לוס אנג'לס לייקרס נגד גולדן סטייט ווריורס לוס אנג'לס לייקרס 120 : 94
19/10/2019 סל ארה"ב גולדן סטייט ווריורס נגד לוס אנג'לס לייקרס גולדן סטייט ווריורס 124 : 103
17/10/2019 סל ארה"ב לוס אנג'לס לייקרס נגד גולדן סטייט ווריורס לוס אנג'לס לייקרס 126 : 93
15/10/2019 סל ארה"ב לוס אנג'לס לייקרס נגד גולדן סטייט ווריורס לוס אנג'לס לייקרס 104 : 98
06/10/2019 סל ארה"ב גולדן סטייט ווריורס נגד לוס אנג'לס לייקרס לוס אנג'לס לייקרס 101 : 123
12/07/2019 USA: NBA Las Vegas Summer League גולדן סטייט ווריורס נגד לוס אנג'לס לייקרס לוס אנג'לס לייקרס 87 : 88
09/07/2019 USA: NBA Las Vegas Summer League גולדן סטייט ווריורס נגד לוס אנג'לס לייקרס גולדן סטייט ווריורס 88 : 80
03/07/2019 USA: NBA Sacramento Summer League גולדן סטייט ווריורס נגד לוס אנג'לס לייקרס לוס אנג'לס לייקרס 90 : 100
05/04/2019 סל ארה"ב לוס אנג'לס לייקרס נגד גולדן סטייט ווריורס גולדן סטייט ווריורס 90 : 108
03/02/2019 סל ארה"ב גולדן סטייט ווריורס נגד לוס אנג'לס לייקרס גולדן סטייט ווריורס 115 : 101
22/01/2019 סל ארה"ב לוס אנג'לס לייקרס נגד גולדן סטייט ווריורס גולדן סטייט ווריורס 111 : 130
26/12/2018 סל ארה"ב גולדן סטייט ווריורס נגד לוס אנג'לס לייקרס לוס אנג'לס לייקרס 101 : 127

לוס אנג'לס לייקרס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
LeBron James 34 25.7 8.2 7.9 1.1 0.6 3.8 48.69
Anthony Davis 23 22.5 8.4 3.0 1.3 1.8 2.0 44.38
Dennis Schroder 30 14.5 3.6 4.2 0.9 0.2 2.2 26.22
Montrezl Harrell 34 13.9 6.5 1.1 0.6 0.7 1.1 26.15
Kyle Kuzma 34 11.1 6.4 1.1 0.4 0.7 1.4 22.33
Kentavious Caldwell-Pope 30 8.8 2.2 1.4 0.7 0.3 1.1 15.44
Talen Horton-Tucker 30 6.7 2.5 2.0 0.7 0.6 1.3 15.3
Alex Caruso 27 5.5 2.6 2.3 1.1 0.2 1.1 14.87
Wesley Matthews 27 4.7 1.5 1.2 0.5 0.4 0.4 10.6
Marc Gasol 34 4.7 4.1 2.0 0.5 1.3 0.9 17.12
Markieff Morris 28 4.6 3.5 0.9 0.2 0.2 0.6 10.75
Quinn Cook 16 2.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 3.31
Devontae Cacok 3 2.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 3.26
Alfonzo McKinnie 16 1.9 1.1 0.1 0.1 0.0 0.1 3.57
Jared Dudley 8 0.8 1.3 0.4 0.0 0.0 0.1 2.86
Kostas Antetokounmpo 2 0.5 2.5 0.0 0.0 1.0 1.5 5

גולדן סטייט ווריורס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Stephen Curry 33 29.9 5.5 6.3 1.2 0.1 3.2 46.65
Andrew Wiggins 34 17.5 4.6 2.2 0.8 1.2 1.9 30.42
Kelly Oubre Jr. 34 15.5 6.0 1.4 1.1 0.8 1.3 29.2
James Wiseman 23 12.3 5.8 0.7 0.4 1.1 1.6 23.21
Eric Paschall 31 10.0 3.3 1.3 0.3 0.1 1.0 16.11
Marquese Chriss 2 6.5 6.5 1.0 0.0 1.0 1.0 17.8
Damion Lee 34 6.5 3.4 1.4 0.7 0.1 0.5 14.58
Kent Bazemore 32 6.5 3.0 1.6 0.9 0.6 1.1 15.9
Juan Toscano-Anderson 20 5.8 4.2 2.2 0.5 0.6 1.0 16.44
Draymond Green 29 5.7 6.1 8.7 1.4 0.7 2.7 29.67
Jordan Poole 15 5.5 1.2 0.9 0.2 0.1 0.5 8.69
Brad Wanamaker 34 4.7 1.7 2.5 0.8 0.1 0.9 12.29
Mychal Mulder 31 4.2 1.0 0.5 0.2 0.2 0.3 7.05
Kevon Looney 24 3.9 4.1 1.8 0.3 0.3 0.6 12.72
Nico Mannion 6 1.5 1.3 2.0 0.3 0.0 0.3 6.66

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

335. הסתיים לוס אנג'לס לייקרס - גולדן סטייט ווריורס (3.5+) (כולל הארכות) S,D 1.70 1.60 117 - 91 מידע נוסף
336. הסתיים מעל/מתחת נקודות (221) לוס אנג'לס לייקרס - גולדן סטייט ווריורס 1.70 20.00 1.70 208 מידע נוסף
337. הסתיים מעל/מתחת נקודות (220.5) לוס אנג'לס לייקרס - גולדן סטייט ווריורס (כולל הארכות) 1.65 1.65 208 מידע נוסף
338. הסתיים מעל/מתחת שלשות (25) לוס אנג'לס לייקרס - גולדן סטייט ווריורס (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס