יוון

כדורגל - יוון - יוונית ראשונה

229. הסתיים פנאתינייקוס - א.א.ק. אתונה S,D 2.85 2.60 1.95 1 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מפנאתינייקוס ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , א.א.ק. אתונה צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של א.א.ק. אתונה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של א.א.ק. אתונה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של א.א.ק. אתונה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של א.א.ק. אתונה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של א.א.ק. אתונה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של א.א.ק. אתונה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של א.א.ק. אתונה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של א.א.ק. אתונה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  א.א.ק. אתונה עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מפנאתינייקוס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  א.א.ק. אתונה במשחק חוץ שווה כוחות מול פנאתינייקוס , למרות שפנאתינייקוס מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של א.א.ק. אתונה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  א.א.ק. אתונה במשחק חוץ שווה כוחות מול פנאתינייקוס , למרות שפנאתינייקוס מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של א.א.ק. אתונה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  א.א.ק. אתונה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מפנאתינייקוס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  א.א.ק. אתונה במשחק חוץ שווה כוחות מול פנאתינייקוס , למרות שפנאתינייקוס מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של א.א.ק. אתונה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  א.א.ק. אתונה במשחק חוץ שווה כוחות מול פנאתינייקוס , למרות שפנאתינייקוס מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של א.א.ק. אתונה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאתינייקוס מארחת את א.א.ק. אתונה במסגרת יוונית ראשונה. א.א.ק. אתונה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  א.א.ק. אתונה במשחק חוץ שווה כוחות מול פנאתינייקוס , למרות שפנאתינייקוס מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של א.א.ק. אתונה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.85 2.60 1.95
26% 29% 45%
(8 ממליצים) (9 ממליצים) (14 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 28 פברואר 2021. משחק בין פנאתינייקוס לא.א.ק. אתונה במסגרת היוונית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
פנאתינייקוס המארחת ממוקמת במקום ה-6 עם 41 נקודות ויחס שערים חיובי של 11 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.17 וסופגת 0.70 שערים) כאשר מנגד א.א.ק. אתונה האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 44 נקודות ויחס שערים חיובי של 11 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.65 וסופגת 1.17 שערים).
פנאתינייקוס עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד פנאיתוליקוס,ג'יאנינה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים א.א.ק. אתונה ניצחה פעמיים (נגד לאריסה, וולוס), הפסידה פעמיים (נגד אריס סלוניקי, אפולון סמירניס) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אסטרס טריפוליס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה פנאתינייקוס ניצחה 5 פעמים ומנגד א.א.ק. אתונה ניצחה 5 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 -1.67
סיכום כללי פנאתינייקוס (10), א.א.ק. אתונה (10) -3 0.30
סיכום בית חוץ פנאתינייקוס (5), א.א.ק. אתונה (5) 2 0.20
ראש בראש כללי פנאתינייקוס (15) נגד א.א.ק. אתונה (15) 2 -0.13
ראש בראש בית חוץ פנאתינייקוס (7) נגד א.א.ק. אתונה (7) -2 0.43

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב פנאתינייקוס א.א.ק. אתונה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.00 1.33
סיכום כללי פנאתינייקוס (10), א.א.ק. אתונה (10) -2 1
סיכום בית חוץ פנאתינייקוס (5), א.א.ק. אתונה (5) 3 1
ראש בראש כללי פנאתינייקוס (15) נגד א.א.ק. אתונה (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ פנאתינייקוס (7) נגד א.א.ק. אתונה (7) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
23 12 11 מספר משחקים 12 11 23
12 6 6 נצחונות 5 8 13
5 2 3 תיקו 4 1 5
6 4 2 הפסדים 3 2 5
27 15 12 שערים שהבקיעו 19 19 38
16 11 5 שערים שספגו 15 12 27
10 4 6 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 5 7
7 3 4 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 2 4
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.2 1.3 1.1 ממוצע שערים למשחק 1.6 1.7 1.7
0.7 0.9 0.5 ממוצע ספיגות למשחק 1.3 1.1 1.2
0.4 0.3 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.2 0.5 0.3
0.3 0.3 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.2 0.2
26" 23" 29" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 43" 27" 36"
57" 46" 75" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 43" 33" 39"
התפלגות זמני הבקעה
14.8%
0-15
15.8%
18.5%
15-30
13.2%
22.2%
30-45
13.2%
18.5%
45-60
7.9%
11.1%
60-75
26.3%
14.8%
75-90
23.7%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי פנאתינייקוס (10), א.א.ק. אתונה (10) 2.55 2.5
סיכום בית חוץ פנאתינייקוס (5), א.א.ק. אתונה (5) 2.30 4.5
ראש בראש כללי פנאתינייקוס (15) נגד א.א.ק. אתונה (15) 2.27 3
ראש בראש בית חוץ פנאתינייקוס (7) נגד א.א.ק. אתונה (7) 2.14 4
תאריך שעה 1 X 2
24/02/202115:052.352.702.25
25/02/202102:152.302.702.25
28/02/202100:252.402.702.15
28/02/202106:352.452.602.20
28/02/202107:252.552.602.10
28/02/202108:552.602.602.05
28/02/202109:002.652.652.00
28/02/202109:502.602.652.05
28/02/202110:402.652.652.05
28/02/202112:302.652.602.05
28/02/202113:152.552.552.10
28/02/202113:402.602.602.05
28/02/202116:302.552.602.10
28/02/202117:302.502.602.15
28/02/202118:502.452.552.20
28/02/202119:052.552.602.15
28/02/202119:102.752.602.00
28/02/202119:302.802.602.00
28/02/202119:402.852.601.95

יוונית ראשונה 28/02/2021 19:33

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אולימפיאקוס23184111 - 564558
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
2אריס סלוניקי24145514 - 311747
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
3פאוק סלוניקי24137422 - 462446
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
4א.א.ק. אתונה23135527 - 381144
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
5אסטרס טריפוליס24118523 - 26341
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
6פנאתינייקוס23125616 - 271141
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
7וולוס2379729 - 24-530
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
8אטרומיטוס24681034 - 23-1126
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
9אפולון סמירניס24741333 - 25-825
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
10ג'יאנינה24671126 - 21-525
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
11אופי כרתים24541539 - 20-1919
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
12למיה23471234 - 12-2219
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
13פנאיתוליקוס24381331 - 12-1917
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
14לאריסה23271435 - 13-2213
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה

פנאתינייקוס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
22/02/2021 פנאיתוליקוס נגד פנאתינייקוס הפסד 1 : 0
18/02/2021 ג'יאנינה נגד פנאתינייקוס הפסד 2 : 1
14/02/2021 פנאתינייקוס נגד אולימפיאקוס נצחון 2 : 1
06/02/2021 אטרומיטוס נגד פנאתינייקוס ניצחון 2 : 3
30/01/2021 פנאתינייקוס נגד למיה תיקו 0 : 0
27/01/2021 וולוס נגד פנאתינייקוס ניצחון 0 : 2
23/01/2021 פנאתינייקוס נגד אופי כרתים נצחון 2 : 0
17/01/2021 אריס סלוניקי נגד פנאתינייקוס ניצחון 0 : 1
10/01/2021 פנאתינייקוס נגד לאריסה נצחון 2 : 0
03/01/2021 פנאתינייקוס נגד אסטרס טריפוליס תיקו 0 : 0

א.א.ק. אתונה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/02/2021 א.א.ק. אתונה נגד אסטרס טריפוליס יוונית ראשונה תיקו 2 : 2
15/02/2021 לאריסה נגד א.א.ק. אתונה יוונית ראשונה ניצחון 2 : 4
10/02/2021 א.א.ק. אתונה נגד וולוס גביע יווני נצחון 4 : 2
07/02/2021 א.א.ק. אתונה נגד אריס סלוניקי יוונית ראשונה הפסד 0 : 2
04/02/2021 אפולון סמירניס נגד א.א.ק. אתונה גביע יווני הפסד 2 : 1
31/01/2021 אופי כרתים נגד א.א.ק. אתונה יוונית ראשונה ניצחון 0 : 2
27/01/2021 א.א.ק. אתונה נגד ג'יאנינה יוונית ראשונה הפסד 0 : 2
24/01/2021 פאוק סלוניקי נגד א.א.ק. אתונה יוונית ראשונה תיקו 2 : 2
20/01/2021 א.א.ק. אתונה נגד אפולון סמירניס גביע יווני נצחון 2 : 0
14/01/2021 אריס סלוניקי נגד א.א.ק. אתונה יוונית ראשונה ניצחון 0 : 1

פנאתינייקוס נגד א.א.ק. אתונה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
06/12/2020 יוונית ראשונה א.א.ק. אתונה נגד פנאתינייקוס פנאתינייקוס 1 : 2
12/07/2020 יוונית ראשונה פנאתינייקוס נגד א.א.ק. אתונה א.א.ק. אתונה 1 : 3
07/06/2020 יוונית ראשונה א.א.ק. אתונה נגד פנאתינייקוס תיקו 1 : 1
09/02/2020 יוונית ראשונה א.א.ק. אתונה נגד פנאתינייקוס א.א.ק. אתונה 1 : 0
10/11/2019 יוונית ראשונה פנאתינייקוס נגד א.א.ק. אתונה פנאתינייקוס 3 : 2
09/03/2019 יוונית ראשונה א.א.ק. אתונה נגד פנאתינייקוס תיקו 0 : 0
03/11/2018 יוונית ראשונה פנאתינייקוס נגד א.א.ק. אתונה תיקו 0 : 0
01/04/2018 יוונית ראשונה א.א.ק. אתונה נגד פנאתינייקוס א.א.ק. אתונה 3 : 0
19/11/2017 יוונית ראשונה פנאתינייקוס נגד א.א.ק. אתונה תיקו 1 : 1
24/05/2017 יוונית ראשונה פנאתינייקוס נגד א.א.ק. אתונה פנאתינייקוס 1 : 0
21/05/2017 יוונית ראשונה א.א.ק. אתונה נגד פנאתינייקוס א.א.ק. אתונה 1 : 0
02/04/2017 יוונית ראשונה א.א.ק. אתונה נגד פנאתינייקוס פנאתינייקוס 2 : 3
15/01/2017 יוונית ראשונה פנאתינייקוס נגד א.א.ק. אתונה תיקו 0 : 0
26/05/2016 יוונית ראשונה א.א.ק. אתונה נגד פנאתינייקוס א.א.ק. אתונה 3 : 1
23/05/2016 יוונית ראשונה פנאתינייקוס נגד א.א.ק. אתונה פנאתינייקוס 3 : 0
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס