יוון

כדורגל - יוון - יוונית ראשונה

66. הסתיים פנאיתוליקוס - אטרומיטוס S,D 2.50 2.30 2.40 1 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אטרומיטוס במשחק חוץ יחסית לא קל מול פנאיתוליקוס , על פי מדד המומנטום הכללי אטרומיטוס אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אטרומיטוס במשחק חוץ שווה כוחות מול פנאיתוליקוס , למרות שפנאיתוליקוס מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של אטרומיטוס טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אטרומיטוס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מפנאיתוליקוס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אטרומיטוס במשחק חוץ יחסית לא קל מול פנאיתוליקוס , על פי מדד העוצמה ראש בראש אטרומיטוס אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאיתוליקוס מארחת את אטרומיטוס במסגרת יוונית ראשונה. אטרומיטוס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.50 2.30 2.40
33% 33% 33%
(7 ממליצים) (7 ממליצים) (7 ממליצים)

יום חמישי, תאריך 28 ינואר 2021. משחק בין פנאיתוליקוס לאטרומיטוס במסגרת היוונית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
פנאיתוליקוס המארחת ממוקמת במקום ה-12 עם 12 נקודות ויחס שערים שלילי של -13 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.50 וסופגת 1.22 שערים) כאשר מנגד אטרומיטוס האורחת ממוקמת במקום ה-8 עם 21 נקודות ויחס שערים שלילי של -7 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.94 וסופגת 1.33 שערים).
במשחקים האחרונים פנאיתוליקוס הפסידה 4 פעמים (נגד אולימפיאקוס פעמיים, אסטרס טריפוליס, א.א.ק. אתונה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד למיה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אטרומיטוס ניצחה פעם אחת (נגד למיה), הפסידה פעמיים (נגד אולימפיאקוס, א.א.ק. אתונה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ג'יאנינה, אופי כרתים).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה פנאיתוליקוס ניצחה 3 פעמים ומנגד אטרומיטוס ניצחה 6 פעמים ו-6 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2 -1.00
סיכום כללי פנאיתוליקוס (10), אטרומיטוס (10) -1 -0.50
סיכום בית חוץ פנאיתוליקוס (5), אטרומיטוס (5) 1 0.00
ראש בראש כללי פנאיתוליקוס (15) נגד אטרומיטוס (15) -6 -0.20
ראש בראש בית חוץ פנאיתוליקוס (6) נגד אטרומיטוס (6) -4 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב פנאיתוליקוס אטרומיטוס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.33 -1.33
סיכום כללי פנאיתוליקוס (10), אטרומיטוס (10) -3 -2
סיכום בית חוץ פנאיתוליקוס (5), אטרומיטוס (5) -1 -2
ראש בראש כללי פנאיתוליקוס (15) נגד אטרומיטוס (15) -3 3
ראש בראש בית חוץ פנאיתוליקוס (6) נגד אטרומיטוס (6) -2 2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
17 9 8 מספר משחקים 9 8 17
2 0 2 נצחונות 4 1 5
5 4 1 תיקו 3 3 6
10 5 5 הפסדים 2 4 6
9 2 7 שערים שהבקיעו 12 5 17
22 10 12 שערים שספגו 11 12 23
3 3 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 2 5
10 7 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 3 4 7
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.5 0.2 0.9 ממוצע שערים למשחק 1.3 0.6 1.0
1.3 1.1 1.5 ממוצע ספיגות למשחק 1.2 1.5 1.4
0.2 0.3 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.3 0.3
0.6 0.8 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.5 0.4
55" 67" 51" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 35" 74" 48"
37" 31" 41" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 34" 47" 41"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
5.9%
11.1%
15-30
5.9%
0.0%
30-45
17.6%
44.4%
45-60
11.8%
0.0%
60-75
11.8%
44.4%
75-90
47.1%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי פנאיתוליקוס (10), אטרומיטוס (10) 1.95 0.5
סיכום בית חוץ פנאיתוליקוס (5), אטרומיטוס (5) 2.00 2
ראש בראש כללי פנאיתוליקוס (15) נגד אטרומיטוס (15) 2.07 2
ראש בראש בית חוץ פנאיתוליקוס (6) נגד אטרומיטוס (6) 2.33 1
תאריך שעה 1 X 2
25/01/202115:102.602.402.20
25/01/202115:302.602.452.20
26/01/202119:102.552.502.15
27/01/202120:052.602.452.20
27/01/202122:402.602.502.15
28/01/202103:102.652.452.15
28/01/202105:252.602.452.20
28/01/202107:102.602.502.15
28/01/202107:452.552.552.15
28/01/202110:302.602.552.10
28/01/202111:502.652.502.10
28/01/202114:502.652.452.15
28/01/202115:052.702.402.20
28/01/202115:552.752.352.20
28/01/202116:202.702.352.20
28/01/202116:302.752.352.20
28/01/202117:052.602.302.30
28/01/202117:102.552.302.35
28/01/202117:202.502.302.40

יוונית ראשונה 29/01/2021 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אולימפיאקוס1916307 - 484151
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
2אריס סלוניקי19123411 - 241339
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
3א.א.ק. אתונה19114421 - 30937
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
4פאוק סלוניקי19106318 - 321436
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
5פנאתינייקוס19104512 - 221034
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
6אסטרס טריפוליס1986519 - 19030
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
7וולוס1958627 - 20-723
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
8אטרומיטוס1856724 - 17-721
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
9אופי כרתים19541029 - 18-1119
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
10אפולון סמירניס18531023 - 18-518
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
11ג'יאנינה1946922 - 18-418
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
12פנאיתוליקוס18261022 - 9-1312
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
13למיה17241130 - 10-2010
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
14לאריסה18151229 - 9-208
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת

פנאיתוליקוס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
24/01/2021 פנאיתוליקוס נגד למיה תיקו 0 : 0
20/01/2021 פנאיתוליקוס נגד אולימפיאקוס הפסד 0 : 3
16/01/2021 אסטרס טריפוליס נגד פנאיתוליקוס הפסד 2 : 0
09/01/2021 פנאיתוליקוס נגד אולימפיאקוס הפסד 1 : 2
06/01/2021 א.א.ק. אתונה נגד פנאיתוליקוס הפסד 1 : 0
03/01/2021 פנאיתוליקוס נגד אופי כרתים נצחון 2 : 1
19/12/2020 פנאיתוליקוס נגד אפולון סמירניס הפסד 0 : 1
13/12/2020 וולוס נגד פנאיתוליקוס תיקו 0 : 0
29/11/2020 פנאתינייקוס נגד פנאיתוליקוס הפסד 2 : 1
07/11/2020 ג'יאנינה נגד פנאיתוליקוס תיקו 0 : 0

אטרומיטוס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
24/01/2021 אטרומיטוס נגד אולימפיאקוס יוונית ראשונה הפסד 0 : 1
21/01/2021 ג'יאנינה נגד אטרומיטוס גביע יווני תיקו 2 : 2
17/01/2021 א.א.ק. אתונה נגד אטרומיטוס יוונית ראשונה הפסד 2 : 1
14/01/2021 אטרומיטוס נגד למיה יוונית ראשונה נצחון 2 : 1
10/01/2021 אטרומיטוס נגד אופי כרתים יוונית ראשונה תיקו 0 : 0
07/01/2021 אטרומיטוס נגד פאוק סלוניקי יוונית ראשונה נצחון 3 : 2
04/01/2021 וולוס נגד אטרומיטוס יוונית ראשונה הפסד 1 : 0
14/12/2020 אסטרס טריפוליס נגד אטרומיטוס יוונית ראשונה הפסד 2 : 0
05/12/2020 אטרומיטוס נגד אריס סלוניקי יוונית ראשונה תיקו 2 : 2
28/11/2020 לאריסה נגד אטרומיטוס יוונית ראשונה תיקו 0 : 0

פנאיתוליקוס נגד אטרומיטוס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
26/10/2020 יוונית ראשונה אטרומיטוס נגד פנאיתוליקוס אטרומיטוס 2 : 0
06/07/2020 יוונית ראשונה אטרומיטוס נגד פנאיתוליקוס תיקו 2 : 2
11/01/2020 יוונית ראשונה פנאיתוליקוס נגד אטרומיטוס אטרומיטוס 0 : 1
28/09/2019 יוונית ראשונה אטרומיטוס נגד פנאיתוליקוס אטרומיטוס 2 : 0
12/01/2019 יוונית ראשונה אטרומיטוס נגד פנאיתוליקוס תיקו 2 : 2
25/08/2018 יוונית ראשונה פנאיתוליקוס נגד אטרומיטוס אטרומיטוס 1 : 2
14/01/2018 יוונית ראשונה אטרומיטוס נגד פנאיתוליקוס פנאיתוליקוס 0 : 1
26/08/2017 יוונית ראשונה פנאיתוליקוס נגד אטרומיטוס תיקו 2 : 2
04/02/2017 יוונית ראשונה פנאיתוליקוס נגד אטרומיטוס פנאיתוליקוס 2 : 0
26/10/2016 גביע יווני אטרומיטוס נגד פנאיתוליקוס אטרומיטוס 1 : 0
18/09/2016 יוונית ראשונה אטרומיטוס נגד פנאיתוליקוס פנאיתוליקוס 0 : 2
03/04/2016 יוונית ראשונה אטרומיטוס נגד פנאיתוליקוס אטרומיטוס 1 : 0
07/12/2015 יוונית ראשונה פנאיתוליקוס נגד אטרומיטוס תיקו 1 : 1
26/01/2015 יוונית ראשונה פנאיתוליקוס נגד אטרומיטוס תיקו 1 : 1
14/09/2014 יוונית ראשונה אטרומיטוס נגד פנאיתוליקוס תיקו 0 : 0
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

67. הסתיים פנאיתוליקוס (1+) - אטרומיטוס 1.30 3.30 5.50 1 - 1 מידע נוסף
68. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) פנאיתוליקוס - אטרומיטוס S,D 1.85 1.95 4.45 2 מידע נוסף
69. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פנאיתוליקוס - אטרומיטוס S,D 2.45 1.25 2 מידע נוסף
70. הסתיים מחצית ראשונה פנאיתוליקוס - אטרומיטוס 3.25 1.60 3.15 0 - 0 מידע נוסף
71. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פנאיתוליקוס - אטרומיטוס S,D 1.60 2.50 3.90 מידע נוסף
72. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 פנאיתוליקוס - אטרומיטוס (מחצית ראשונה) S,D 1.30 2.90 5.90 מידע נוסף
73. בוטל יתרון יותר קרנות פנאיתוליקוס - אטרומיטוס 0.00 0.00 מידע נוסף
74. הסתיים שער ראשון במשחק פנאיתוליקוס - אטרומיטוס 1.95 4.10 1.90 חוץ מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס