רומניה

כדורגל - רומניה - רומנית ראשונה

57. הסתיים הרמנשטאדש - טרגוביצה S,D 2.30 2.40 2.50 1 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  טרגוביצה במשחק חוץ שווה כוחות מול הרמנשטאדש , למרות שהרמנשטאדש מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של טרגוביצה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרגוביצה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מהרמנשטאדש , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרגוביצה במשחק חוץ יחסית לא קל מול הרמנשטאדש , על פי מדד המומנטום בית חוץ טרגוביצה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש במשחק שווה כוחות מול טרגוביצה , אך מכיוון שהרמנשטאדש מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. הרמנשטאדש עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. הרמנשטאדש עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרגוביצה במשחק חוץ יחסית לא קל מול הרמנשטאדש , על פי מדד העוצמה כללית טרגוביצה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרגוביצה במשחק חוץ שווה כוחות מול הרמנשטאדש , למרות שהרמנשטאדש מארחת את המשחק , מדד העוצמה כללית של טרגוביצה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרגוביצה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מהרמנשטאדש , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. טרגוביצה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש במשחק שווה כוחות מול טרגוביצה , אך מכיוון שהרמנשטאדש מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מטרגוביצה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. הרמנשטאדש עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. הרמנשטאדש עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. הרמנשטאדש עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הרמנשטאדש מארחת את טרגוביצה במסגרת רומנית ראשונה. הרמנשטאדש עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום חמישי, תאריך 28 ינואר 2021. משחק בין הרמנשטאדש לטרגוביצה במסגרת הרומנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
הרמנשטאדש המארחת ממוקמת במקום ה-15 עם 16 נקודות ויחס שערים שלילי של -10 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 1.56 שערים) כאשר מנגד טרגוביצה האורחת ממוקמת במקום ה-6 עם 27 נקודות ויחס שערים חיובי של 2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.89 וסופגת 0.78 שערים).
במשחקים האחרונים הרמנשטאדש הפסידה 4 פעמים (נגד קלוז', דינמו בוקרשט, ויטורול קונסטנטה, יאסי) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אקדמיקה קלינצ'ני) כאשר מנגד טרגוביצה עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד אקדמיקה קלינצ'ני,דינמו בוקרשט).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה הרמנשטאדש ניצחה 4 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4.67 -2.00
סיכום כללי הרמנשטאדש (10), טרגוביצה (10) -6 -1.40
סיכום בית חוץ הרמנשטאדש (5), טרגוביצה (5) -6 -1.60
ראש בראש כללי הרמנשטאדש (7) נגד טרגוביצה (7) 8 0.71
ראש בראש בית חוץ הרמנשטאדש (3) נגד טרגוביצה (3) 5 0.67

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב הרמנשטאדש טרגוביצה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.67 2.00
סיכום כללי הרמנשטאדש (10), טרגוביצה (10) -3 3
סיכום בית חוץ הרמנשטאדש (5), טרגוביצה (5) -3 3
ראש בראש כללי הרמנשטאדש (7) נגד טרגוביצה (7) 4 -4
ראש בראש בית חוץ הרמנשטאדש (3) נגד טרגוביצה (3) 3 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
18 9 9 מספר משחקים 9 9 18
3 1 2 נצחונות 3 4 7
7 5 2 תיקו 3 3 6
8 3 5 הפסדים 3 2 5
18 9 9 שערים שהבקיעו 10 6 16
28 14 14 שערים שספגו 12 2 14
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 7 9
7 3 4 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 5 6
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 1.0 1.0 ממוצע שערים למשחק 1.1 0.7 0.9
1.6 1.6 1.6 ממוצע ספיגות למשחק 1.3 0.2 0.8
0.1 0.1 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.2 0.8 0.5
0.4 0.3 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.6 0.3
33" 35" 31" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 35" 54" 41"
47" 42" 51" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 42" 37" 40"
התפלגות זמני הבקעה
22.2%
0-15
12.5%
11.1%
15-30
12.5%
22.2%
30-45
25.0%
11.1%
45-60
18.8%
11.1%
60-75
25.0%
22.2%
75-90
6.2%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי הרמנשטאדש (10), טרגוביצה (10) 2.30 3.5
סיכום בית חוץ הרמנשטאדש (5), טרגוביצה (5) 1.80 2.5
ראש בראש כללי הרמנשטאדש (7) נגד טרגוביצה (7) 1.86 4
ראש בראש בית חוץ הרמנשטאדש (3) נגד טרגוביצה (3) 1.33 1
תאריך שעה 1 X 2
25/01/202115:102.302.552.40
25/01/202121:152.252.552.40
27/01/202123:502.302.552.35
28/01/202100:402.352.552.30
28/01/202108:452.302.552.35
28/01/202112:052.352.552.30
28/01/202113:252.402.502.30
28/01/202113:502.402.452.35
28/01/202116:302.302.402.50

רומנית ראשונה 28/01/2021 21:33

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1סטיאווה בוקרשט19133318 - 442642
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
2קלוז'1812428 - 251740
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
3אוניברסיטטה קראיובה19106312 - 221036
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
4ספסי1988318 - 311332
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
5אקדמיקה קלינצ'ני1978416 - 20429
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
6טרגוביצה1876514 - 16227
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
7בוטוסאני1966725 - 27224
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
8ויטורול קונסטנטה1959526 - 27124
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
9אראד1966728 - 17-1124
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
10גז מתאן מדיאש19721030 - 25-523
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
11דינמו בוקרשט1964924 - 22-222
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
12צ'מפיונס ארגס1947826 - 18-819
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
13אסטרה גיורגיו1845929 - 23-617
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
14וולונטרי19441131 - 22-916
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
15הרמנשטאדש1837828 - 18-1016
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
16יאסי19431241 - 17-2415
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ

הרמנשטאדש

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
25/01/2021 הרמנשטאדש נגד קלוז' הפסד 1 : 3
17/01/2021 אקדמיקה קלינצ'ני נגד הרמנשטאדש תיקו 0 : 0
13/01/2021 הרמנשטאדש נגד דינמו בוקרשט הפסד 0 : 2
10/01/2021 ויטורול קונסטנטה נגד הרמנשטאדש הפסד 2 : 1
20/12/2020 הרמנשטאדש נגד יאסי הפסד 0 : 1
16/12/2020 צ'מפיונס ארגס נגד הרמנשטאדש תיקו 2 : 2
13/12/2020 הרמנשטאדש נגד וולונטרי נצחון 3 : 2
22/11/2020 הרמנשטאדש נגד אסטרה גיורגיו הפסד 0 : 1
07/11/2020 ספסי נגד הרמנשטאדש תיקו 1 : 1
26/10/2020 סטיאווה בוקרשט נגד הרמנשטאדש הפסד 5 : 0

טרגוביצה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
22/01/2021 טרגוביצה נגד אקדמיקה קלינצ'ני רומנית ראשונה נצחון 2 : 1
16/01/2021 דינמו בוקרשט נגד טרגוביצה רומנית ראשונה ניצחון 0 : 1
13/01/2021 טרגוביצה נגד יאסי רומנית ראשונה תיקו 1 : 1
19/12/2020 טרגוביצה נגד צ'מפיונס ארגס רומנית ראשונה תיקו 2 : 2
16/12/2020 וולונטרי נגד טרגוביצה רומנית ראשונה ניצחון 0 : 2
12/12/2020 טרגוביצה נגד ויטורול קונסטנטה רומנית ראשונה תיקו 1 : 1
07/12/2020 אסטרה גיורגיו נגד טרגוביצה רומנית ראשונה תיקו 0 : 0
23/11/2020 טרגוביצה נגד ספסי רומנית ראשונה הפסד 1 : 2
06/11/2020 אוניברסיטטה קראיובה נגד טרגוביצה רומנית ראשונה ניצחון 0 : 1
24/10/2020 אראד נגד טרגוביצה רומנית ראשונה הפסד 1 : 0

הרמנשטאדש נגד טרגוביצה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
18/09/2020 רומנית ראשונה טרגוביצה נגד הרמנשטאדש הרמנשטאדש 1 : 3
06/07/2020 רומנית ראשונה טרגוביצה נגד הרמנשטאדש הרמנשטאדש 0 : 1
02/03/2020 רומנית ראשונה הרמנשטאדש נגד טרגוביצה הרמנשטאדש 1 : 0
15/12/2019 רומנית ראשונה טרגוביצה נגד הרמנשטאדש תיקו 1 : 1
01/09/2019 רומנית ראשונה הרמנשטאדש נגד טרגוביצה הרמנשטאדש 2 : 1
13/05/2018 רומנית שניה טרגוביצה נגד הרמנשטאדש תיקו 1 : 1
05/11/2017 רומנית שניה הרמנשטאדש נגד טרגוביצה תיקו 0 : 0
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

58. הסתיים הרמנשטאדש - טרגוביצה (1+) 5.00 3.30 1.35 1 - 1 מידע נוסף
59. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) הרמנשטאדש - טרגוביצה S,D 2.00 1.90 3.95 2 מידע נוסף
60. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) הרמנשטאדש - טרגוביצה S,D 2.35 1.30 2 מידע נוסף
61. הסתיים מחצית ראשונה הרמנשטאדש - טרגוביצה 3.05 1.65 3.20 1 - 0 מידע נוסף
62. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 הרמנשטאדש - טרגוביצה S,D 1.85 2.40 3.10 מידע נוסף
63. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 הרמנשטאדש - טרגוביצה (מחצית ראשונה) S,D 1.55 2.60 4.00 מידע נוסף
64. בוטל יתרון יותר קרנות הרמנשטאדש - טרגוביצה 0.00 0.00 מידע נוסף
65. הסתיים שער ראשון במשחק הרמנשטאדש - טרגוביצה 1.85 4.50 1.95 בית מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס