ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

306. הסתיים אינדיאנה פייסרס (1+) - דאלאס מאבריקס S,D 1.90 9.00 1.70 112 - 124 ערוץ 5 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת אינדיאנה פייסרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת דאלאס מאבריקס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת אינדיאנה פייסרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת דאלאס מאבריקס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

 • ABCD

 • ABCD

יום חמישי, תאריך 21 ינואר 2021. משחק בין אינדיאנה פייסרס לדאלאס מאבריקס במסגרת הNBA.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים אינדיאנה פייסרס ניצחה פעמיים (נגד פורטלנד טרייל בלייזרס, גולדן סטייט ווריורס), הפסידה 3 פעמים (נגד לוס אנג'לס קליפרס, סקרמנטו קינגס, פיניקס סאנס) כאשר מנגד דאלאס מאבריקס עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד טורונטו ראפטורס,שיקגו בולס,מילווקי באקס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אינדיאנה פייסרס ניצחה 9 פעמים ומנגד דאלאס מאבריקס ניצחה 6 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.67 14.00
סיכום כללי אינדיאנה פייסרס (10), דאלאס מאבריקס (10) 2 1.50
סיכום בית חוץ אינדיאנה פייסרס (5), דאלאס מאבריקס (5) 1 1.00
ראש בראש כללי אינדיאנה פייסרס (15) נגד דאלאס מאבריקס (15) 4 2.27
ראש בראש בית חוץ אינדיאנה פייסרס (7) נגד דאלאס מאבריקס (7) -2 6.29

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אינדיאנה פייסרס דאלאס מאבריקס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 -2.00
סיכום כללי אינדיאנה פייסרס (10), דאלאס מאבריקס (10) -1 -3
סיכום בית חוץ אינדיאנה פייסרס (5), דאלאס מאבריקס (5) -1 -2
ראש בראש כללי אינדיאנה פייסרס (15) נגד דאלאס מאבריקס (15) 2 -2
ראש בראש בית חוץ אינדיאנה פייסרס (7) נגד דאלאס מאבריקס (7) -1 1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי אינדיאנה פייסרס (10), דאלאס מאבריקס (10) 218.95 217
סיכום בית חוץ אינדיאנה פייסרס (5), דאלאס מאבריקס (5) 219.70 225.5
ראש בראש כללי אינדיאנה פייסרס (15) נגד דאלאס מאבריקס (15) 209.20 229
ראש בראש בית חוץ אינדיאנה פייסרס (7) נגד דאלאס מאבריקס (7) 207.14 215
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
20/01/202108:151.809.001.80-1.00
20/01/202121:401.909.001.70-1.00
20/01/202118:251.909.001.701.00

אינדיאנה פייסרס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/01/2021 לוס אנג'לס קליפרס נגד אינדיאנה פייסרס הפסד 129 : 96
15/01/2021 פורטלנד טרייל בלייזרס נגד אינדיאנה פייסרס ניצחון 87 : 111
13/01/2021 גולדן סטייט ווריורס נגד אינדיאנה פייסרס ניצחון 95 : 104
12/01/2021 סקרמנטו קינגס נגד אינדיאנה פייסרס הפסד 127 : 122
10/01/2021 אינדיאנה פייסרס נגד פיניקס סאנס הפסד 117 : 125
07/01/2021 אינדיאנה פייסרס נגד יוסטון רוקטס נצחון 114 : 107
05/01/2021 ניו אורלינס פליקאנס נגד אינדיאנה פייסרס ניצחון 116 : 118
03/01/2021 אינדיאנה פייסרס נגד ניו יורק ניקס הפסד 102 : 106
31/12/2020 אינדיאנה פייסרס נגד קליבלנד קבלירס נצחון 119 : 99
30/12/2020 אינדיאנה פייסרס נגד בוסטון סלטיקס הפסד 111 : 116

דאלאס מאבריקס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/01/2021 טורונטו ראפטורס נגד דאלאס מאבריקס סל ארה"ב הפסד 116 : 93
17/01/2021 דאלאס מאבריקס נגד שיקגו בולס סל ארה"ב הפסד 101 : 117
16/01/2021 מילווקי באקס נגד דאלאס מאבריקס סל ארה"ב הפסד 112 : 109
14/01/2021 שארלוט הורנטס נגד דאלאס מאבריקס סל ארה"ב ניצחון 93 : 104
10/01/2021 דאלאס מאבריקס נגד אורלנדו מג'יק סל ארה"ב נצחון 112 : 98
08/01/2021 דנבר נאגטס נגד דאלאס מאבריקס סל ארה"ב ניצחון 117 : 124
05/01/2021 יוסטון רוקטס נגד דאלאס מאבריקס סל ארה"ב ניצחון 100 : 113
02/01/2021 דאלאס מאבריקס נגד מיאמי היט סל ארה"ב נצחון 93 : 83
31/12/2020 דאלאס מאבריקס נגד שארלוט הורנטס סל ארה"ב הפסד 99 : 118
18/12/2020 דאלאס מאבריקס נגד מינסוטה טימברוולבס סל ארה"ב הפסד 127 : 129

אינדיאנה פייסרס נגד דאלאס מאבריקס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
26/07/2020 סל ארה"ב דאלאס מאבריקס נגד אינדיאנה פייסרס אינדיאנה פייסרס 111 : 118
08/03/2020 סל ארה"ב דאלאס מאבריקס נגד אינדיאנה פייסרס אינדיאנה פייסרס 109 : 112
04/02/2020 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד דאלאס מאבריקס דאלאס מאבריקס 103 : 112
28/02/2019 סל ארה"ב דאלאס מאבריקס נגד אינדיאנה פייסרס דאלאס מאבריקס 110 : 101
20/01/2019 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד דאלאס מאבריקס אינדיאנה פייסרס 111 : 99
27/02/2018 סל ארה"ב דאלאס מאבריקס נגד אינדיאנה פייסרס דאלאס מאבריקס 109 : 103
28/12/2017 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד דאלאס מאבריקס דאלאס מאבריקס 94 : 98
04/07/2017 Usa: NBA Orlando Summer League דאלאס מאבריקס נגד אינדיאנה פייסרס דאלאס מאבריקס 94 : 79
10/12/2016 סל ארה"ב דאלאס מאבריקס נגד אינדיאנה פייסרס דאלאס מאבריקס 111 : 103
26/10/2016 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד דאלאס מאבריקס אינדיאנה פייסרס 130 : 121
12/03/2016 סל ארה"ב דאלאס מאבריקס נגד אינדיאנה פייסרס אינדיאנה פייסרס 105 : 112
17/12/2015 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד דאלאס מאבריקס אינדיאנה פייסרס 107 : 81
29/03/2015 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד דאלאס מאבריקס אינדיאנה פייסרס 104 : 99
25/11/2014 סל ארה"ב דאלאס מאבריקס נגד אינדיאנה פייסרס אינדיאנה פייסרס 100 : 111
18/10/2014 סל ארה"ב אינדיאנה פייסרס נגד דאלאס מאבריקס אינדיאנה פייסרס 98 : 93

אינדיאנה פייסרס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Malcolm Brogdon 13 22.2 4.0 7.5 1.8 0.2 1.7 42.55
Domantas Sabonis 13 21.7 12.8 5.8 0.8 0.5 3.4 46.26
Victor Oladipo 9 20.0 5.7 4.2 1.7 0.2 2.0 36.84
T.J. Warren 4 15.5 3.5 1.3 0.5 0.0 1.0 22.15
Doug McDermott 13 12.6 3.4 1.2 0.2 0.0 1.0 18.08
Myles Turner 12 12.4 6.8 1.1 1.5 4.2 1.3 38.01
Justin Holiday 13 11.0 3.5 1.2 1.2 0.3 1.1 20.4
Edmond Sumner 6 6.7 2.2 1.0 1.2 0.0 1.0 13.44
Aaron Holiday 13 5.9 1.4 2.5 0.9 0.2 0.7 13.93
Goga Bitadze 1 5.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 15.4
T.J. McConnell 10 3.5 3.1 4.9 1.7 0.0 1.5 18.17
Brian Bowen II 1 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
JaKarr Sampson 7 2.6 2.1 0.0 0.1 0.3 0.1 6.22
Jalen Lecque 3 1.7 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 4.31
Cassius Stanley 6 1.5 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2 2.26
Kelan Martin 6 1.2 1.3 0.0 0.3 0.0 0.7 2.96

דאלאס מאבריקס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Luka Doncic 12 27.2 9.9 9.3 1.1 0.8 4.3 54.43
Kristaps Porzingis 4 18.5 7.8 0.5 0.0 2.0 1.3 33.31
Tim Hardaway Jr. 12 17.2 4.1 2.0 0.7 0.3 1.2 26.92
Josh Richardson 8 13.8 2.9 1.6 0.9 0.3 1.3 21.98
Jalen Brunson 9 11.3 2.4 3.3 0.6 0.0 1.9 19.03
Trey Burke 12 10.2 1.6 1.9 0.7 0.2 0.8 16.87
Dorian Finney-Smith 8 9.3 5.0 1.0 1.4 0.6 0.5 22.3
Maxi Kleber 9 7.4 5.3 1.3 0.3 0.9 0.7 18.61
James Johnson 13 6.9 3.2 1.9 1.3 0.7 1.3 18.29
Willie Cauley-Stein 13 6.2 5.8 0.8 0.4 0.6 0.8 16.56
Dwight Powell 9 5.0 3.6 1.2 1.2 0.6 0.9 15.62
Boban Marjanovic 10 4.2 2.8 0.0 0.0 0.0 0.2 7.36
Wes Iwundu 9 3.3 2.4 0.6 0.6 0.0 0.3 8.58
Josh Green 11 1.7 2.2 0.5 0.2 0.0 0.7 4.99
Tyrell Terry 8 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.1 3.75
Tyler Bey 3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.66
Nate Hinton 4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 1.5

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

307. הסתיים מעל/מתחת נקודות (219) אינדיאנה פייסרס - דאלאס מאבריקס 1.70 20.00 1.70 236 מידע נוסף
308. הסתיים מעל/מתחת שלשות (25) אינדיאנה פייסרס - דאלאס מאבריקס (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס