הולנד

כדורגל - הולנד - הולנדית ראשונה

221. הסתיים ווילם - כרונינגן S,D 2.55 2.85 1.95 2 - 3 מידע נוסף
 • ABCD

  כרונינגן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מווילם ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , כרונינגן צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של כרונינגן לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של כרונינגן לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של כרונינגן לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם במשחק שבו יחסי הכוחות מול כרונינגן נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה בית חוץ כרונינגן נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שכרונינגן נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה ראש בראש שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מווילם ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , כרונינגן צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מווילם , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מווילם , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן במשחק חוץ שווה כוחות מול ווילם , למרות שווילם מארחת את המשחק , כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) של כרונינגן טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן במשחק חוץ שווה כוחות מול ווילם , למרות שווילם מארחת את המשחק , מדדי העוצמה הממוצע ומדד המומנטום המומצע של כרונינגן טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מווילם , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון

 • ABCD

  כרונינגן במשחק חוץ שווה כוחות מול ווילם , למרות שווילם מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של כרונינגן טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן בתקופה האחרונה במומנטום טוב יותר מווילם ,לכן צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם מארחת את כרונינגן במסגרת הולנדית ראשונה. כרונינגן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

יום חמישי, תאריך 14 ינואר 2021. משחק בין ווילם לכרונינגן במסגרת ההולנדית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ווילם המארחת ממוקמת במקום ה-17 עם 9 נקודות ויחס שערים שלילי של -15 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.13 וסופגת 2.13 שערים) כאשר מנגד כרונינגן האורחת ממוקמת במקום ה-7 עם 27 נקודות ויחס שערים חיובי של 3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.33 וסופגת 1.13 שערים).
במשחקים האחרונים ווילם הפסידה 4 פעמים (נגד ונלו, אלקמאר, ויטסה ארנהיים, ספרטה רוטרדם) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אייאקס) כאשר מנגד במשחקים האחרונים כרונינגן ניצחה פעמיים (נגד ספרטה רוטרדם, ר.ק.ס), הפסידה פעמיים (נגד הראקלס, אמן) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אוטרכט).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ווילם ניצחה 4 פעמים ומנגד כרונינגן ניצחה 7 פעמים ו-4 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4.34 -1.00
סיכום כללי ווילם (10), כרונינגן (10) -4 -1.50
סיכום בית חוץ ווילם (5), כרונינגן (5) -2 -0.80
ראש בראש כללי ווילם (15) נגד כרונינגן (15) -2 -0.33
ראש בראש בית חוץ ווילם (7) נגד כרונינגן (7) 2 -0.29

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ווילם כרונינגן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4.67 -0.33
סיכום כללי ווילם (10), כרונינגן (10) -5 -1
סיכום בית חוץ ווילם (5), כרונינגן (5) -1 1
ראש בראש כללי ווילם (15) נגד כרונינגן (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ ווילם (7) נגד כרונינגן (7) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
15 8 7 מספר משחקים 8 7 15
2 0 2 נצחונות 4 4 8
3 2 1 תיקו 2 1 3
10 6 4 הפסדים 2 2 4
17 7 10 שערים שהבקיעו 8 12 20
32 17 15 שערים שספגו 6 11 17
2 1 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 1 5
5 4 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 1 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 0.9 1.4 ממוצע שערים למשחק 1.0 1.7 1.3
2.1 2.1 2.1 ממוצע ספיגות למשחק 0.8 1.6 1.1
0.1 0.1 0.1 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.5 0.1 0.3
0.3 0.5 0.1 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.1 0.2
36" 32" 39" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 45" 31" 39"
27" 32" 20" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 61" 37" 46"
התפלגות זמני הבקעה
17.6%
0-15
5.0%
23.5%
15-30
35.0%
5.9%
30-45
0.0%
23.5%
45-60
30.0%
5.9%
60-75
20.0%
23.5%
75-90
10.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ווילם (10), כרונינגן (10) 3.05 3.5
סיכום בית חוץ ווילם (5), כרונינגן (5) 3.20 3
ראש בראש כללי ווילם (15) נגד כרונינגן (15) 2.33 1
ראש בראש בית חוץ ווילם (7) נגד כרונינגן (7) 3.14 4
תאריך שעה 1 X 2
11/01/202115:102.502.852.00
11/01/202117:202.602.851.95
12/01/202105:502.502.802.00
12/01/202119:152.502.802.05
12/01/202119:302.552.852.00
14/01/202100:052.552.802.00
14/01/202106:352.602.752.00
14/01/202110:052.602.802.00
14/01/202111:352.702.801.90
14/01/202114:452.752.801.90
14/01/202118:052.802.851.85
14/01/202118:502.702.851.90
14/01/202119:052.652.851.95
14/01/202119:252.602.801.95
14/01/202121:502.552.851.95

הולנדית ראשונה 14/01/2021 22:08

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אייאקס15112212 - 544235
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
2פיינורד16105112 - 322035
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
3ויטסה ארנהיים16112312 - 271535
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
4איינדהובן16104216 - 362034
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
5אלקמאר1687124 - 391531
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
6טוונטה1583419 - 301127
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
7כרונינגן1583417 - 20327
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
8ספרטה רוטרדם1663725 - 25021
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
9הירנביין1555524 - 23-120
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
10אוטרכט1639424 - 20-418
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
11הראקלס1653826 - 19-718
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
12זוולה1638524 - 17-717
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
13פורטונה סיטארד1644834 - 23-1116
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
14ונלו1643944 - 26-1815
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
15ר.ק.ס1533927 - 13-1412
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
16דן האג16241039 - 15-2410
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
17ווילם15231032 - 17-159
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
18אמן16051141 - 16-255
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת

ווילם

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
10/01/2021 ונלו נגד ווילם הפסד 2 : 1
23/12/2020 ווילם נגד אייאקס תיקו 1 : 1
20/12/2020 אלקמאר נגד ווילם הפסד 5 : 3
17/12/2020 ווילם נגד ויטסה ארנהיים הפסד 0 : 2
13/12/2020 ווילם נגד ספרטה רוטרדם הפסד 1 : 3
05/12/2020 פורטונה סיטארד נגד ווילם הפסד 3 : 2
29/11/2020 כרונינגן נגד ווילם הפסד 1 : 0
21/11/2020 ווילם נגד ונלו נצחון 2 : 1
08/11/2020 איינדהובן נגד ווילם הפסד 3 : 0
31/10/2020 ווילם נגד ויטסה ארנהיים הפסד 1 : 3

כרונינגן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
09/01/2021 אוטרכט נגד כרונינגן ליגה הולנדית תיקו 2 : 2
23/12/2020 כרונינגן נגד הראקלס ליגה הולנדית הפסד 0 : 1
19/12/2020 ספרטה רוטרדם נגד כרונינגן ליגה הולנדית ניצחון 2 : 3
15/12/2020 אמן נגד כרונינגן גביע הולנדי הפסד 2 : 1
12/12/2020 כרונינגן נגד ר.ק.ס ליגה הולנדית נצחון 2 : 0
06/12/2020 אלקמאר נגד כרונינגן ליגה הולנדית ניצחון 1 : 2
29/11/2020 כרונינגן נגד ווילם ליגה הולנדית נצחון 1 : 0
21/11/2020 כרונינגן נגד ויטסה ארנהיים ליגה הולנדית תיקו 1 : 1
08/11/2020 פיינורד נגד כרונינגן ליגה הולנדית הפסד 2 : 0
31/10/2020 כרונינגן נגד ונלו ליגה הולנדית נצחון 2 : 1

ווילם נגד כרונינגן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
29/11/2020 ליגה הולנדית כרונינגן נגד ווילם כרונינגן 1 : 0
28/02/2020 ליגה הולנדית ווילם נגד כרונינגן ווילם 3 : 1
03/11/2019 ליגה הולנדית כרונינגן נגד ווילם כרונינגן 2 : 0
02/02/2019 ליגה הולנדית ווילם נגד כרונינגן כרונינגן 1 : 2
17/08/2018 ליגה הולנדית כרונינגן נגד ווילם ווילם 0 : 1
21/01/2018 ליגה הולנדית ווילם נגד כרונינגן תיקו 1 : 1
20/10/2017 ליגה הולנדית כרונינגן נגד ווילם ווילם 0 : 1
18/03/2017 ליגה הולנדית כרונינגן נגד ווילם תיקו 1 : 1
29/10/2016 ליגה הולנדית ווילם נגד כרונינגן ווילם 2 : 1
26/01/2016 ליגה הולנדית ווילם נגד כרונינגן תיקו 1 : 1
17/10/2015 ליגה הולנדית כרונינגן נגד ווילם כרונינגן 2 : 1
18/04/2015 ליגה הולנדית ווילם נגד כרונינגן כרונינגן 1 : 4
28/09/2014 ליגה הולנדית כרונינגן נגד ווילם כרונינגן 1 : 0
30/03/2013 ליגה הולנדית ווילם נגד כרונינגן כרונינגן 1 : 2
19/08/2012 ליגה הולנדית כרונינגן נגד ווילם תיקו 1 : 1
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
18 M. Nelom מגן פציעה לא משחק
1 R. Ruiter שוער פציעה לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
10 A. Robben חלוץ פגיעה בשריר לא משחק
6 A. Matusiwa קשר פגיעה בשריר ספק משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

222. הסתיים ווילם (1+) - כרונינגן 1.45 3.45 3.55 2 - 3 מידע נוסף
223. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ווילם - כרונינגן S,D 3.15 1.90 2.30 5 מידע נוסף
224. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ווילם - כרונינגן S,D 1.60 1.70 5 מידע נוסף
225. הסתיים מחצית ראשונה ווילם - כרונינגן 3.05 1.95 2.45 0 - 0 מידע נוסף
226. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ווילם - כרונינגן S,D 2.60 2.40 2.10 מידע נוסף
227. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ווילם - כרונינגן (מחצית ראשונה) S,D 1.90 2.35 3.05 מידע נוסף
228. הסתיים יתרון יותר קרנות ווילם (0.5+) - כרונינגן 1.50 1.80 מידע נוסף
229. הסתיים שער ראשון במשחק ווילם - כרונינגן 1.85 8.75 1.65 חוץ מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס