מצרים

כדורגל - מצרים - מצרית ראשונה

35. הסתיים אסוון - גזל אל מחלה S,D 3.00 2.35 2.05 1 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גזל אל מחלה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אסוון , על פי מדד המומנטום הממוצע גזל אל מחלה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גזל אל מחלה במשחק חוץ שווה כוחות מול אסוון , למרות שאסוון מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של גזל אל מחלה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גזל אל מחלה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מאסוון , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גזל אל מחלה במשחק חוץ שווה כוחות מול אסוון , למרות שאסוון מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של גזל אל מחלה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גזל אל מחלה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מאסוון , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסוון מארחת את גזל אל מחלה במסגרת מצרית ראשונה. גזל אל מחלה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

  יחס הליין של אסוון עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור על גזל אל מחלה עם רמת ביטחון של 80

1 X 2
3.00 2.35 2.05
30% 30% 39%
(7 ממליצים) (7 ממליצים) (9 ממליצים)

יום חמישי, תאריך 14 ינואר 2021. משחק בין אסוון לגזל אל מחלה במסגרת המצרית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אסוון המארחת ממוקמת במקום ה-15 עם 6 נקודות ויחס שערים שלילי של -5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.50 וסופגת 1.33 שערים) כאשר מנגד גזל אל מחלה האורחת ממוקמת במקום ה-14 עם 6 נקודות ויחס שערים שלילי של -3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.67 וסופגת 1.17 שערים).
אסוון נמצאת במומנטום שלילי מאוד עם רצף של 4 הפסדים רצופים במשחקים האחרונים (נגד מיסר אלמקאסה,איסמעילי,גונה,אל מסרי) כאשר מנגד במשחקים האחרונים גזל אל מחלה ניצחה פעם אחת (נגד טאלה אל ג'איש), הפסידה פעמיים (נגד אל מסרי, אל אהלי) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד גונה, אנפי).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אסוון ניצחה פעם אחת ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.67 -1.33
סיכום כללי אסוון (10), גזל אל מחלה (10) -3 -0.30
סיכום בית חוץ אסוון (5), גזל אל מחלה (5) 0 0.80
ראש בראש כללי אסוון (2) נגד גזל אל מחלה (2) 3 0.50
ראש בראש בית חוץ אסוון (1) נגד גזל אל מחלה (1) 0 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אסוון גזל אל מחלה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.00 -0.33
סיכום כללי אסוון (10), גזל אל מחלה (10) -4 -1
סיכום בית חוץ אסוון (5), גזל אל מחלה (5) -2 -2
ראש בראש כללי אסוון (2) נגד גזל אל מחלה (2) 2 -1
ראש בראש בית חוץ אסוון (1) נגד גזל אל מחלה (1) 1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
6 3 3 מספר משחקים 2 4 6
2 1 1 נצחונות 1 0 1
0 0 0 תיקו 1 2 3
4 2 2 הפסדים 0 2 2
3 1 2 שערים שהבקיעו 2 2 4
8 4 4 שערים שספגו 1 6 7
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 0 1
4 2 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 2 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.5 0.3 0.7 ממוצע שערים למשחק 1.0 0.5 0.7
1.3 1.3 1.3 ממוצע ספיגות למשחק 0.5 1.5 1.2
0.2 0.3 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.5 0.0 0.2
0.7 0.7 0.7 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.5 0.5
57" 55" 59" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 9" 55" 39"
66" 76" 59" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 45" 57" 54"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
25.0%
0.0%
15-30
25.0%
0.0%
30-45
0.0%
66.7%
45-60
0.0%
0.0%
60-75
0.0%
33.3%
75-90
50.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אסוון (10), גזל אל מחלה (10) 2.25 0.5
סיכום בית חוץ אסוון (5), גזל אל מחלה (5) 2.40 1.5
ראש בראש כללי אסוון (2) נגד גזל אל מחלה (2) 0.50 1
ראש בראש בית חוץ אסוון (1) נגד גזל אל מחלה (1) 0.00 0
תאריך שעה 1 X 2
11/01/202115:102.152.602.50
13/01/202115:402.702.152.40
13/01/202115:452.702.202.40
13/01/202116:002.652.252.35
13/01/202116:052.702.202.40
13/01/202116:152.752.202.30
13/01/202116:202.802.202.25
13/01/202116:352.952.452.00
13/01/202116:403.152.302.00
13/01/202118:353.252.302.00
13/01/202119:153.252.252.00
13/01/202121:103.052.202.15
13/01/202121:152.852.252.25
13/01/202121:202.902.252.15
13/01/202121:303.002.252.10
13/01/202121:552.952.252.15
14/01/202101:002.902.302.10
14/01/202103:052.852.302.15
14/01/202104:352.752.352.15
14/01/202110:052.852.352.10
14/01/202110:452.902.352.05
14/01/202112:052.902.402.05
14/01/202113:552.902.352.10
14/01/202114:152.952.352.05
14/01/202114:252.902.302.10
14/01/202114:303.002.352.05

מצרית ראשונה 14/01/2021 19:11

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אל אהלי65102 - 161416
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2זמאלק65102 - 11916
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
3גונה63303 - 6312
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
4אל מסרי72414 - 7310
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
5מיסר אלמקאסה73138 - 8010
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
6אל אסיוטי62316 - 719
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
7קרמיקה קלאופטרה62225 - 618
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
8אל איתיחד52218 - 6-28
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
9אנפי52125 - 507
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
10נאשיונל בנק מצרים71428 - 7-17
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
11סמוחה61417 - 6-17
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
12איסמעילי61328 - 7-16
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
13וואדי דגלה61327 - 6-16
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
14גזל אל מחלה61327 - 4-36
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
15אסוון62048 - 3-56
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
16אל מוקאולון51136 - 4-24
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
17אל אנטאג אל ארבייה611415 - 7-84
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
18טאלה אל ג'איש601512 - 5-71
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה

אסוון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
09/01/2021 מיסר אלמקאסה נגד אסוון הפסד 1 : 0
29/12/2020 אסוון נגד איסמעילי הפסד 0 : 2
25/12/2020 אסוון נגד גונה הפסד 0 : 1
21/12/2020 אל מסרי נגד אסוון הפסד 3 : 0
16/12/2020 אסוון נגד טאלה אל ג'איש נצחון 2 : 1
11/12/2020 אנפי נגד אסוון ניצחון 0 : 1
29/10/2020 אסוון נגד אל איתיחד הפסד 1 : 3
15/10/2020 איסמעילי נגד אסוון הפסד 4 : 2
08/10/2020 אסוון נגד הרס אל חודו נצחון 2 : 1
03/10/2020 וואדי דגלה נגד אסוון הפסד 1 : 0

גזל אל מחלה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
09/01/2021 גזל אל מחלה נגד גונה מצרית ראשונה תיקו 0 : 0
30/12/2020 אל מסרי נגד גזל אל מחלה מצרית ראשונה הפסד 1 : 0
25/12/2020 גזל אל מחלה נגד טאלה אל ג'איש מצרית ראשונה נצחון 2 : 1
22/12/2020 אנפי נגד גזל אל מחלה מצרית ראשונה תיקו 1 : 1
18/12/2020 אל אהלי נגד גזל אל מחלה מצרית ראשונה הפסד 3 : 0
14/12/2020 סמוחה נגד גזל אל מחלה מצרית ראשונה תיקו 1 : 1
08/07/2016 גזל אל מחלה נגד אל מסרי מצרית ראשונה תיקו 2 : 2
26/06/2016 El Shorta נגד גזל אל מחלה מצרית ראשונה הפסד 3 : 0
14/06/2016 גזל אל מחלה נגד אנפי מצרית ראשונה תיקו 0 : 0
24/05/2016 גזל אל מחלה נגד פטרוג'ט קהיר מצרית ראשונה תיקו 1 : 1

אסוון נגד גזל אל מחלה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
08/03/2016 מצרית ראשונה גזל אל מחלה נגד אסוון אסוון 0 : 1
08/11/2015 מצרית ראשונה אסוון נגד גזל אל מחלה תיקו 0 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

36. הסתיים אסוון (1+) - גזל אל מחלה 1.45 3.25 4.10 1 - 1 מידע נוסף
37. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אסוון - גזל אל מחלה 2.20 1.30 2 מידע נוסף
38. הסתיים מחצית ראשונה אסוון - גזל אל מחלה 3.60 1.70 2.50 0 - 0 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס