סלובניה

כדורגל - סלובניה - סלובנית ראשונה

189. הסתיים דומז'לה - אולימפיה לובליאנה S,D 2.55 2.70 2.05 3 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  אולימפיה לובליאנה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מדומזלה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , אולימפיה לובליאנה צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 270 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אולימפיה לובליאנה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולימפיה לובליאנה במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שאולימפיה לובליאנה נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה בית חוץ שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולימפיה לובליאנה במשחק חוץ שווה כוחות מול דומזלה , למרות שדומזלה מארחת את המשחק , כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) של אולימפיה לובליאנה טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולימפיה לובליאנה במשחק חוץ שווה כוחות מול דומזלה , למרות שדומזלה מארחת את המשחק , כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) של אולימפיה לובליאנה טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דומזלה מארחת את אולימפיה לובליאנה במסגרת סלובנית ראשונה. אולימפיה לובליאנה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.55 2.70 2.05
39% 33% 28%
(7 ממליצים) (6 ממליצים) (5 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 29 נובמבר 2020. משחק בין דומז'לה לאולימפיה לובליאנה במסגרת הסלובנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
דומז'לה המארחת ממוקמת במקום ה-7 עם 13 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.42 וסופגת 1.58 שערים) כאשר מנגד אולימפיה לובליאנה האורחת ממוקמת במקום ה-3 עם 24 נקודות ויחס שערים חיובי של 8 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.31 וסופגת 0.69 שערים).
במשחקים האחרונים דומז'לה ניצחה פעם אחת (נגד אלומיני), הפסידה פעמיים (נגד צלייה, מאריבור) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד טאבור סזנה, מורה) כאשר מנגד אולימפיה לובליאנה עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד אלומיני,מורה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה דומז'לה ניצחה 4 פעמים ומנגד אולימפיה לובליאנה ניצחה 8 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 -1.00
סיכום כללי דומז'לה (10), אולימפיה לובליאנה (10) -3 -1.00
סיכום בית חוץ דומז'לה (5), אולימפיה לובליאנה (5) -3 -0.20
ראש בראש כללי דומז'לה (15) נגד אולימפיה לובליאנה (15) -4 -0.47
ראש בראש בית חוץ דומז'לה (7) נגד אולימפיה לובליאנה (7) -8 -0.71

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב דומז'לה אולימפיה לובליאנה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 0.67
סיכום כללי דומז'לה (10), אולימפיה לובליאנה (10) -1 2
סיכום בית חוץ דומז'לה (5), אולימפיה לובליאנה (5) -1 2
ראש בראש כללי דומז'לה (15) נגד אולימפיה לובליאנה (15) -2 2
ראש בראש בית חוץ דומז'לה (7) נגד אולימפיה לובליאנה (7) -4 4
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
11 5 6 מספר משחקים 6 6 12
3 2 1 נצחונות 4 2 6
3 0 3 תיקו 1 2 3
5 3 2 הפסדים 1 2 3
16 9 7 שערים שהבקיעו 8 6 14
18 11 7 שערים שספגו 4 5 9
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 2 6
2 1 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 1 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.5 1.8 1.2 ממוצע שערים למשחק 1.3 1.0 1.2
1.6 2.2 1.2 ממוצע ספיגות למשחק 0.7 0.8 0.8
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.7 0.3 0.5
0.2 0.2 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.2 0.2
36" 24" 47" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 43" 34" 39"
43" 38" 48" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 30" 33" 32"
התפלגות זמני הבקעה
12.5%
0-15
21.4%
18.8%
15-30
28.6%
6.2%
30-45
0.0%
31.2%
45-60
21.4%
25.0%
60-75
7.1%
6.2%
75-90
21.4%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי דומז'לה (10), אולימפיה לובליאנה (10) 2.70 2.5
סיכום בית חוץ דומז'לה (5), אולימפיה לובליאנה (5) 2.50 1
ראש בראש כללי דומז'לה (15) נגד אולימפיה לובליאנה (15) 3.27 5
ראש בראש בית חוץ דומז'לה (7) נגד אולימפיה לובליאנה (7) 2.43 1
תאריך שעה 1 X 2
25/11/202015:102.652.751.95
26/11/202009:302.552.752.00
26/11/202020:052.702.801.90
26/11/202020:152.702.751.90
27/11/202013:552.802.751.90
29/11/202001:402.802.851.85
29/11/202003:102.902.851.80
29/11/202007:152.702.801.90
29/11/202007:452.802.801.85
29/11/202008:302.702.801.90
29/11/202008:402.802.801.90
29/11/202009:002.752.801.90
29/11/202009:052.602.752.00
29/11/202009:352.652.751.95
29/11/202010:302.702.801.90
29/11/202010:402.652.801.95
29/11/202011:552.652.751.95
29/11/202017:052.702.701.95
29/11/202017:102.652.652.00
29/11/202017:252.702.701.95
29/11/202017:452.652.702.00
29/11/202017:502.652.751.95
29/11/202018:002.552.702.05

סלובנית ראשונה 29/11/2020 23:12

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1מאריבור1484216 - 291328
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2מורה147438 - 17925
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
3אולימפיה לובליאנה137339 - 17824
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
4לוקה קופר1465315 - 21623
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
5טאבור סזנה1453617 - 16-118
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
6צלייה1344514 - 13-116
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
7דומז'לה1234519 - 17-213
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
8איי.אס.קיי. בראבו1233618 - 12-612
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
9גוריצה1324721 - 10-1110
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
10אלומיני1324723 - 8-1510
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה

דומז'לה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
25/11/2020 טאבור סזנה נגד דומז'לה תיקו 1 : 1
22/11/2020 דומז'לה נגד צלייה הפסד 0 : 1
14/11/2020 אלומיני נגד דומז'לה ניצחון 1 : 2
07/11/2020 מאריבור נגד דומז'לה הפסד 4 : 3
25/10/2020 דומז'לה נגד מורה תיקו 1 : 1
17/10/2020 לוקה קופר נגד דומז'לה הפסד 2 : 0
03/10/2020 דומז'לה נגד גוריצה תיקו 1 : 1
27/09/2020 אולימפיה לובליאנה נגד דומז'לה הפסד 3 : 2
20/09/2020 דומז'לה נגד טאבור סזנה נצחון 3 : 1
30/08/2020 דומז'לה נגד מאריבור תיקו 1 : 1

אולימפיה לובליאנה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
26/11/2020 אולימפיה לובליאנה נגד אלומיני סלובנית ראשונה נצחון 3 : 0
21/11/2020 מורה נגד אולימפיה לובליאנה סלובנית ראשונה ניצחון 0 : 1
07/11/2020 אולימפיה לובליאנה נגד לוקה קופר סלובנית ראשונה הפסד 1 : 2
03/11/2020 גוריצה נגד אולימפיה לובליאנה סלובנית ראשונה ניצחון 0 : 2
29/10/2020 אולימפיה לובליאנה נגד איי.אס.קיי. בראבו סלובנית ראשונה נצחון 2 : 0
25/10/2020 טאבור סזנה נגד אולימפיה לובליאנה סלובנית ראשונה הפסד 2 : 1
21/10/2020 ברזיצ'ה 1909 נגד אולימפיה לובליאנה גביע סלובני תיקו 3 : 3
18/10/2020 אולימפיה לובליאנה נגד צלייה סלובנית ראשונה נצחון 1 : 0
04/10/2020 מאריבור נגד אולימפיה לובליאנה סלובנית ראשונה תיקו 1 : 1
30/09/2020 אולימפיה לובליאנה נגד גוריצה סלובנית ראשונה נצחון 1 : 0

דומז'לה נגד אולימפיה לובליאנה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
27/09/2020 סלובנית ראשונה אולימפיה לובליאנה נגד דומז'לה אולימפיה לובליאנה 3 : 2
21/06/2020 סלובנית ראשונה דומז'לה נגד אולימפיה לובליאנה אולימפיה לובליאנה 0 : 1
04/12/2019 סלובנית ראשונה אולימפיה לובליאנה נגד דומז'לה דומז'לה 0 : 1
25/09/2019 סלובנית ראשונה דומז'לה נגד אולימפיה לובליאנה אולימפיה לובליאנה 1 : 4
21/07/2019 סלובנית ראשונה אולימפיה לובליאנה נגד דומז'לה אולימפיה לובליאנה 4 : 2
15/05/2019 סלובנית ראשונה אולימפיה לובליאנה נגד דומז'לה דומז'לה 1 : 4
30/03/2019 סלובנית ראשונה דומז'לה נגד אולימפיה לובליאנה אולימפיה לובליאנה 1 : 3
04/11/2018 סלובנית ראשונה אולימפיה לובליאנה נגד דומז'לה תיקו 4 : 4
26/08/2018 סלובנית ראשונה דומז'לה נגד אולימפיה לובליאנה אולימפיה לובליאנה 1 : 2
27/05/2018 סלובנית ראשונה דומז'לה נגד אולימפיה לובליאנה תיקו 1 : 1
14/04/2018 סלובנית ראשונה אולימפיה לובליאנה נגד דומז'לה תיקו 1 : 1
03/12/2017 סלובנית ראשונה דומז'לה נגד אולימפיה לובליאנה דומז'לה 1 : 0
16/09/2017 סלובנית ראשונה אולימפיה לובליאנה נגד דומז'לה אולימפיה לובליאנה 1 : 0
31/05/2017 גביע סלובני דומז'לה נגד אולימפיה לובליאנה דומז'לה 1 : 0
13/05/2017 סלובנית ראשונה אולימפיה לובליאנה נגד דומז'לה אולימפיה לובליאנה 3 : 1
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס