פורטוגל

כדורגל - פורטוגל - פורטוגלית ראשונה

151. הסתיים ז'יל ויסנטה - ריו אווה S,D 2.55 2.60 2.10 2 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריו אווה במשחק חוץ יחסית לא קל מול זיל ויסנטה , על פי מדד המומנטום הממוצע ריו אווה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריו אווה במשחק חוץ שווה כוחות מול זיל ויסנטה , למרות שזיל ויסנטה מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של ריו אווה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריו אווה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מזיל ויסנטה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריו אווה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מזיל ויסנטה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריו אווה במשחק חוץ שווה כוחות מול זיל ויסנטה , למרות שזיל ויסנטה מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של ריו אווה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריו אווה במשחק חוץ יחסית לא קל מול זיל ויסנטה , על פי מדד העוצמה בית חוץ ריו אווה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריו אווה במשחק חוץ שווה כוחות מול זיל ויסנטה , למרות שזיל ויסנטה מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של ריו אווה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זיל ויסנטה מארחת את ריו אווה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ריו אווה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.55 2.60 2.10
33% 33% 33%
(8 ממליצים) (8 ממליצים) (8 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 29 נובמבר 2020. משחק בין ז'יל ויסנטה לריו אווה במסגרת הפורטוגלית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ז'יל ויסנטה המארחת ממוקמת במקום ה-17 עם 5 נקודות ויחס שערים שלילי של -4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.71 וסופגת 1.29 שערים) כאשר מנגד ריו אווה האורחת ממוקמת במקום ה-8 עם 10 נקודות ויחס שערים חיובי של 0 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.71 וסופגת 0.71 שערים).
במשחקים האחרונים ז'יל ויסנטה הפסידה 4 פעמים (נגד נאסיונל מדיירה, ויטוריה גימראייש, ספורטינג ליסבון, פורטו) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד Oleir1os) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ריו אווה ניצחה 3 פעמים (נגד Moncao, מוריירנסה, ספורטינג פרנסה), הפסידה פעם אחת (נגד בנפיקה ליסבון) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד בלננשש).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ז'יל ויסנטה ניצחה פעמיים ומנגד ריו אווה ניצחה 8 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -5 -1.67
סיכום כללי ז'יל ויסנטה (10), ריו אווה (10) -5 -0.40
סיכום בית חוץ ז'יל ויסנטה (5), ריו אווה (5) -3 -0.20
ראש בראש כללי ז'יל ויסנטה (15) נגד ריו אווה (15) 2 -0.60
ראש בראש בית חוץ ז'יל ויסנטה (8) נגד ריו אווה (8) 2 -0.25

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ז'יל ויסנטה ריו אווה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.33 1.67
סיכום כללי ז'יל ויסנטה (10), ריו אווה (10) -3 2
סיכום בית חוץ ז'יל ויסנטה (5), ריו אווה (5) -1 2
ראש בראש כללי ז'יל ויסנטה (15) נגד ריו אווה (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ ז'יל ויסנטה (8) נגד ריו אווה (8) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
7 4 3 מספר משחקים 3 4 7
1 0 1 נצחונות 1 1 2
2 1 1 תיקו 1 3 4
4 3 1 הפסדים 1 0 1
5 2 3 שערים שהבקיעו 2 3 5
9 6 3 שערים שספגו 3 2 5
2 1 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 2 4
2 2 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 1 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.7 0.5 1.0 ממוצע שערים למשחק 0.7 0.8 0.7
1.3 1.5 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 0.5 0.7
0.3 0.3 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.7 0.5 0.6
0.3 0.5 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.7 0.3 0.4
47" 48" 47" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 14" 62" 50"
52" 60" 40" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 6" 15" 12"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
20.0%
20.0%
15-30
20.0%
0.0%
30-45
0.0%
60.0%
45-60
0.0%
20.0%
60-75
0.0%
0.0%
75-90
60.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ז'יל ויסנטה (10), ריו אווה (10) 2.20 1.5
סיכום בית חוץ ז'יל ויסנטה (5), ריו אווה (5) 2.50 3
ראש בראש כללי ז'יל ויסנטה (15) נגד ריו אווה (15) 1.93 1
ראש בראש בית חוץ ז'יל ויסנטה (8) נגד ריו אווה (8) 1.75 1
תאריך שעה 1 X 2
25/11/202015:102.602.602.10
29/11/202009:152.552.552.15
29/11/202011:552.602.552.10
29/11/202012:502.552.552.15
29/11/202013:052.502.552.15
29/11/202016:352.552.602.15
29/11/202016:502.602.602.10
29/11/202017:102.552.602.10

פורטוגלית ראשונה 29/11/2020 23:11

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ספורטינג ליסבון87105 - 211622
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2פורטו851210 - 19916
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
3בראגה75027 - 12515
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
4בנפיקה ליסבון75029 - 17815
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
5ויטוריה גימראייש84137 - 6-113
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
6פאקו פריירה73228 - 9111
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
7נאסיונל מדיירה72417 - 8110
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
8ריו אווה72415 - 5010
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
9סנטה קלרה83148 - 7-110
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
10פמליקאו823316 - 11-59
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
11מוריירנסה72238 - 6-28
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
12טונדלה822414 - 6-88
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
13בלננשש71425 - 3-27
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
14מאריטימו721411 - 8-37
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
15בואבישטה713315 - 10-56
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
16ספורטינג פרנסה712412 - 9-35
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
17ז'יל ויסנטה71249 - 5-45
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
18פורטימוננסה711511 - 5-64
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה

ז'יל ויסנטה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/11/2020 Oleir1os נגד ז'יל ויסנטה תיקו 0 : 0
08/11/2020 נאסיונל מדיירה נגד ז'יל ויסנטה הפסד 2 : 1
01/11/2020 ז'יל ויסנטה נגד ויטוריה גימראייש הפסד 1 : 2
28/10/2020 ספורטינג ליסבון נגד ז'יל ויסנטה הפסד 3 : 1
24/10/2020 פורטו נגד ז'יל ויסנטה הפסד 1 : 0
17/10/2020 ז'יל ויסנטה נגד טונדלה תיקו 1 : 1
03/10/2020 סנטה קלרה נגד ז'יל ויסנטה תיקו 0 : 0
27/09/2020 ז'יל ויסנטה נגד פורטימוננסה נצחון 1 : 0
24/07/2020 ז'יל ויסנטה נגד פאקו פריירה תיקו 3 : 3
14/07/2020 ז'יל ויסנטה נגד טונדלה נצחון 3 : 2

ריו אווה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
22/11/2020 Moncao נגד ריו אווה גביע פורטוגלי ניצחון 1 : 2
06/11/2020 בלננשש נגד ריו אווה פורטוגלית ראשונה תיקו 0 : 0
31/10/2020 ריו אווה נגד מוריירנסה פורטוגלית ראשונה נצחון 2 : 0
25/10/2020 ספורטינג פרנסה נגד ריו אווה פורטוגלית ראשונה ניצחון 0 : 1
18/10/2020 ריו אווה נגד בנפיקה ליסבון פורטוגלית ראשונה הפסד 0 : 3
04/10/2020 פמליקאו נגד ריו אווה פורטוגלית ראשונה תיקו 1 : 1
01/10/2020 ריו אווה נגד מילאן הליגה האירופית תיקו 1 : 1
27/09/2020 ריו אווה נגד ויטוריה גימראייש פורטוגלית ראשונה תיקו 0 : 0
24/09/2020 בשיקטאש נגד ריו אווה הליגה האירופית תיקו 1 : 1
18/07/2020 ריו אווה נגד סנטה קלרה פורטוגלית ראשונה תיקו 2 : 2

ז'יל ויסנטה נגד ריו אווה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
05/07/2020 פורטוגלית ראשונה ז'יל ויסנטה נגד ריו אווה ז'יל ויסנטה 1 : 0
09/12/2019 פורטוגלית ראשונה ריו אווה נגד ז'יל ויסנטה ריו אווה 1 : 0
19/04/2015 פורטוגלית ראשונה ז'יל ויסנטה נגד ריו אווה תיקו 0 : 0
06/01/2015 גביע פורטוגלי ריו אווה נגד ז'יל ויסנטה ריו אווה 5 : 2
06/12/2014 פורטוגלית ראשונה ריו אווה נגד ז'יל ויסנטה תיקו 0 : 0
15/03/2014 פורטוגלית ראשונה ז'יל ויסנטה נגד ריו אווה ריו אווה 1 : 2
26/10/2013 פורטוגלית ראשונה ריו אווה נגד ז'יל ויסנטה ז'יל ויסנטה 0 : 1
11/05/2013 פורטוגלית ראשונה ריו אווה נגד ז'יל ויסנטה ריו אווה 2 : 1
13/01/2013 פורטוגלית ראשונה ז'יל ויסנטה נגד ריו אווה ריו אווה 0 : 1
22/04/2012 פורטוגלית ראשונה ז'יל ויסנטה נגד ריו אווה תיקו 0 : 0
11/12/2011 פורטוגלית ראשונה ריו אווה נגד ז'יל ויסנטה ריו אווה 2 : 0
19/10/2008 גביע פורטוגלי ז'יל ויסנטה נגד ריו אווה תיקו 2 : 2
16/02/2008 פורטוגלית שלישית ז'יל ויסנטה נגד ריו אווה תיקו 1 : 1
16/09/2007 פורטוגלית שלישית ריו אווה נגד ז'יל ויסנטה ריו אווה 1 : 0
03/03/2007 פורטוגלית שלישית ז'יל ויסנטה נגד ריו אווה ריו אווה 1 : 2
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
אין מידע
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
17 F. Coentrao מגן פגיעה בשריר לא משחק
12 Junio מגן רגל שבורה לא משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס