צרפת

כדורגל - צרפת - צרפתית ראשונה

110. הסתיים לוריין - מונפלייה S,D 3.15 3.15 1.85 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  מונפלייה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מלוריין ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , מונפלייה צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין במשחק שבו יחסי הכוחות מול מונפלייה נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ מונפלייה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין במשחק שבו יחסי הכוחות מול מונפלייה נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע מונפלייה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונפלייה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מלוריין , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונפלייה עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מלוריין , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון

 • ABCD

  מונפלייה במשחק חוץ שווה כוחות מול לוריין , למרות שלוריין מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של מונפלייה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מונפלייה בתקופה האחרונה במומנטום טוב יותר מלוריין ,לכן צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

  לוריין מארחת את מונפלייה במסגרת צרפתית ראשונה. מונפלייה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון

 • ABCD

1 X 2
3.15 3.15 1.85
33% 33% 33%
(8 ממליצים) (8 ממליצים) (8 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 29 נובמבר 2020. משחק בין לוריין למונפלייה במסגרת הצרפתית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
לוריין המארחת ממוקמת במקום ה-18 עם 8 נקודות ויחס שערים שלילי של -9 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.09 וסופגת 1.91 שערים) כאשר מנגד מונפלייה האורחת ממוקמת במקום ה-5 עם 20 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.82 וסופגת 1.45 שערים).
לוריין עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד ליל,נאנט) כאשר מנגד מונפלייה עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד ראסינג שטראסבורג,בורדו,סט. אטיין).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה לוריין ניצחה 4 פעמים ומנגד מונפלייה ניצחה 6 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4 -3.33
סיכום כללי לוריין (10), מונפלייה (10) -6 -0.90
סיכום בית חוץ לוריין (5), מונפלייה (5) -5 -0.80
ראש בראש כללי לוריין (15) נגד מונפלייה (15) -4 -0.40
ראש בראש בית חוץ לוריין (8) נגד מונפלייה (8) 2 0.38

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב לוריין מונפלייה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 2.00
סיכום כללי לוריין (10), מונפלייה (10) -3 3
סיכום בית חוץ לוריין (5), מונפלייה (5) -3 2
ראש בראש כללי לוריין (15) נגד מונפלייה (15) -2 2
ראש בראש בית חוץ לוריין (8) נגד מונפלייה (8) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
11 6 5 מספר משחקים 6 5 11
2 1 1 נצחונות 4 2 6
2 1 1 תיקו 0 2 2
7 4 3 הפסדים 2 1 3
12 6 6 שערים שהבקיעו 13 7 20
21 13 8 שערים שספגו 11 5 16
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 2 2
5 3 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 0 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 1.0 1.2 ממוצע שערים למשחק 2.2 1.4 1.8
1.9 2.2 1.6 ממוצע ספיגות למשחק 1.8 1.0 1.5
0.1 0.2 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.4 0.2
0.5 0.5 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.0 0.2
52" 62" 42" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 20" 50" 37"
40" 27" 53" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 48" 51" 49"
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15.0%
15-30
10.0%
30-45
15.0%
45-60
25.0%
60-75
20.0%
75-90
15.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי לוריין (10), מונפלייה (10) 3.15 5.5
סיכום בית חוץ לוריין (5), מונפלייה (5) 2.60 2
ראש בראש כללי לוריין (15) נגד מונפלייה (15) 3.07 7
ראש בראש בית חוץ לוריין (8) נגד מונפלייה (8) 3.13 4
תאריך שעה 1 X 2
25/11/202015:103.052.951.95
29/11/202014:303.153.151.85

צרפתית ראשונה 29/11/2020 23:11

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פאריס סן ז'רמן128138 - 302225
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
2ליל116417 - 211422
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
3מארסיי106319 - 15621
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
4ליון1155110 - 18820
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
5מונפלייה1162316 - 20420
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
6מונאקו1162316 - 20420
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
7ראן1254316 - 19319
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
8לאנס1053215 - 16118
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
9ניס1052312 - 15317
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
10מץ114439 - 12316
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
11בורדו1244413 - 12-116
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
12אנז'ר1151521 - 15-616
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
13ברסט1150623 - 19-415
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
14נאנט1234518 - 14-413
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
15נים1132619 - 11-811
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
16סט. אטיין1131719 - 11-810
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
17ריימס1123619 - 16-39
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
18לוריין1122721 - 12-98
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
19ראסינג שטראסבורג1221924 - 14-107
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
20דיז'ון1104720 - 5-154
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת

לוריין

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
22/11/2020 ליל נגד לוריין הפסד 4 : 0
08/11/2020 לוריין נגד נאנט הפסד 0 : 2
01/11/2020 דיז'ון נגד לוריין תיקו 0 : 0
24/10/2020 לוריין נגד מארסיי הפסד 0 : 1
17/10/2020 ריימס נגד לוריין ניצחון 1 : 3
04/10/2020 מץ נגד לוריין הפסד 3 : 1
27/09/2020 לוריין נגד ליון תיקו 1 : 1
20/09/2020 ברסט נגד לוריין הפסד 3 : 2
13/09/2020 לוריין נגד לאנס הפסד 2 : 3
23/08/2020 לוריין נגד ראסינג שטראסבורג נצחון 3 : 1

מונפלייה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
22/11/2020 מונפלייה נגד ראסינג שטראסבורג צרפתית ראשונה נצחון 4 : 3
07/11/2020 בורדו נגד מונפלייה צרפתית ראשונה ניצחון 0 : 2
01/11/2020 סט. אטיין נגד מונפלייה צרפתית ראשונה ניצחון 0 : 1
25/10/2020 מונפלייה נגד ריימס צרפתית ראשונה הפסד 0 : 4
18/10/2020 מונאקו נגד מונפלייה צרפתית ראשונה תיקו 1 : 1
04/10/2020 מונפלייה נגד נים צרפתית ראשונה הפסד 0 : 1
27/09/2020 דיז'ון נגד מונפלייה צרפתית ראשונה תיקו 2 : 2
20/09/2020 מונפלייה נגד אנז'ר צרפתית ראשונה נצחון 4 : 1
15/09/2020 מונפלייה נגד ליון צרפתית ראשונה נצחון 2 : 1
29/08/2020 ראן נגד מונפלייה צרפתית ראשונה הפסד 2 : 1

לוריין נגד מונפלייה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
24/01/2018 גביע צרפתי מונפלייה נגד לוריין מונפלייה 4 : 3
15/04/2017 צרפתית ראשונה מונפלייה נגד לוריין מונפלייה 2 : 0
29/10/2016 צרפתית ראשונה לוריין נגד מונפלייה תיקו 2 : 2
06/02/2016 צרפתית ראשונה לוריין נגד מונפלייה תיקו 1 : 1
28/10/2015 גביע ליגה צרפתי לוריין נגד מונפלייה לוריין 3 : 2
27/09/2015 צרפתית ראשונה מונפלייה נגד לוריין מונפלייה 2 : 1
31/01/2015 צרפתית ראשונה לוריין נגד מונפלייה תיקו 0 : 0
31/01/2015 צרפתית ראשונה לוריין נגד מונפלייה תיקו 0 : 0
13/09/2014 צרפתית ראשונה מונפלייה נגד לוריין מונפלייה 1 : 0
20/04/2014 צרפתית ראשונה לוריין נגד מונפלייה תיקו 4 : 4
04/12/2013 צרפתית ראשונה מונפלייה נגד לוריין לוריין 0 : 2
12/01/2013 צרפתית ראשונה מונפלייה נגד לוריין מונפלייה 2 : 0
18/08/2012 צרפתית ראשונה לוריין נגד מונפלייה לוריין 2 : 1
15/04/2012 צרפתית ראשונה לוריין נגד מונפלייה לוריין 2 : 1
03/12/2011 צרפתית ראשונה מונפלייה נגד לוריין מונפלייה 4 : 0
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
22 J. Delaplace קשר פגיעה בירך לא משחק
17 H. Mendes מגן פגיעה בשריר לא משחק
23 T. Monconduit קשר פציעה לא משחק
21 J. Morel מגן פגיעה בירך לא משחק
20 M. Saunier מגן פציעה בקרסול לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
14 D. Le Tallec קשר מושהה לא משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

111. הסתיים לוריין (1+) - מונפלייה 1.65 3.30 3.00 0 - 1 מידע נוסף
112. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) לוריין - מונפלייה S,D 2.85 1.75 2.75 1 מידע נוסף
113. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) לוריין - מונפלייה S,D 1.60 1.70 1 מידע נוסף
114. הסתיים מחצית ראשונה לוריין - מונפלייה 3.45 1.95 2.20 0 - 0 מידע נוסף
115. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 לוריין - מונפלייה S,D 2.15 2.35 2.60 מידע נוסף
116. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 לוריין - מונפלייה (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.40 3.90 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס