אנגליה

כדורגל - אנגליה - גביע אנגלי

64. הסתיים סטוקפורט - יאוביל S,D 1.85 2.95 2.75 3 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  סטוקפורט במשחק שווה כוחות מול יאוביל , אך מכיוון שסטוקפורט מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הכללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט במשחק יחסית לא קל מול יאוביל , על פי מדד מומנטום הממוצע ביחד עם העובדה שסטוקפורט לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט במשחק לא קל מול יאוביל , אך מכיוון שסטוקפורט מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה כללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מיאוביל , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של סטוקפורט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט עם כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מיאוביל , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט במשחק שווה כוחות מול יאוביל , אך מכיוון שסטוקפורט מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדדי המומנטום ממוצע ועוצמה ממוצע שלה טובים יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט במשחק יחסית לא קל מול יאוביל , על פי מדד מומנטום הכללי היא בתקופה טובה יותר וצפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט במשחק שווה כוחות מול יאוביל , אך מכיוון שסטוקפורט מארחת את המשחק יחד עם העובדה שהיא במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי) , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטוקפורט מארחת את יאוביל במסגרת גביע אנגלי. סטוקפורט במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.85 2.95 2.75
33% 33% 33%
(9 ממליצים) (9 ממליצים) (9 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 29 נובמבר 2020. משחק בין סטוקפורט ליאוביל במסגרת הגביע אנגלי.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים סטוקפורט ניצחה פעמיים (נגד רוצ'דייל, צ'סטרפילד), הפסידה פעם אחת (נגד וויימות') ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד סוליהאל, צ'סטרפילד) כאשר מנגד במשחקים האחרונים יאוביל הפסידה 3 פעמים (נגד הארטלפול, צ'סטרפילד, סאטון יונייטד) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ווקינג, ברומליי).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה סטוקפורט ניצחה 3 פעמים ומנגד יאוביל ניצחה פעם אחת ו-4 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.34 0.67
סיכום כללי סטוקפורט (10), יאוביל (10) 3 1.30
סיכום בית חוץ סטוקפורט (5), יאוביל (5) -2 0.60
ראש בראש כללי סטוקפורט (8) נגד יאוביל (8) 2 0.88
ראש בראש בית חוץ סטוקפורט (3) נגד יאוביל (3) -2 1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב סטוקפורט יאוביל
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 -1.67
סיכום כללי סטוקפורט (10), יאוביל (10) 1 -2
סיכום בית חוץ סטוקפורט (5), יאוביל (5) -1 1
ראש בראש כללי סטוקפורט (8) נגד יאוביל (8) 1 -1
ראש בראש בית חוץ סטוקפורט (3) נגד יאוביל (3) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
7 3 4 מספר משחקים 4 4 8
4 2 2 נצחונות 0 0 0
1 0 1 תיקו 1 4 5
2 1 1 הפסדים 3 0 3
13 7 6 שערים שהבקיעו 3 4 7
7 4 3 שערים שספגו 6 4 10
2 0 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 1 1
2 1 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 1 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.9 2.3 1.5 ממוצע שערים למשחק 0.8 1.0 0.9
1.0 1.3 0.8 ממוצע ספיגות למשחק 1.5 1.0 1.3
0.3 0.0 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.3 0.1
0.3 0.3 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.3 0.4
27" 21" 30" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 45" 47" 46"
41" 47" 31" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 29" 57" 41"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
0.0%
30.8%
15-30
0.0%
0.0%
30-45
14.3%
7.7%
45-60
57.1%
7.7%
60-75
14.3%
53.8%
75-90
14.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי סטוקפורט (10), יאוביל (10) 2.55 3.5
סיכום בית חוץ סטוקפורט (5), יאוביל (5) 1.90 2.5
ראש בראש כללי סטוקפורט (8) נגד יאוביל (8) 3.38 2
ראש בראש בית חוץ סטוקפורט (3) נגד יאוביל (3) 3.00 4
תאריך שעה 1 X 2
25/11/202015:101.853.002.70
29/11/202003:451.852.952.70
29/11/202006:551.902.952.65
29/11/202007:001.852.952.70
29/11/202007:101.852.952.75
29/11/202007:151.902.952.65
29/11/202007:201.852.952.70
29/11/202007:451.852.952.75
29/11/202007:501.852.952.70
29/11/202007:551.852.952.75
29/11/202008:301.902.952.65
29/11/202009:151.852.952.70
29/11/202011:501.802.952.85
29/11/202013:051.802.952.80
29/11/202013:351.802.952.85
29/11/202015:301.852.952.75

סטוקפורט

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
07/11/2020 רוצ'דייל נגד סטוקפורט ניצחון 1 : 2
31/10/2020 סטוקפורט נגד וויימות' הפסד 1 : 2
27/10/2020 סטוקפורט נגד סוליהאל תיקו 0 : 0
24/10/2020 סטוקפורט נגד צ'סטרפילד תיקו 1 : 1
17/10/2020 צ'סטרפילד נגד סטוקפורט ניצחון 1 : 2
13/10/2020 וולדסטון נגד סטוקפורט ניצחון 2 : 5
10/10/2020 סטוקפורט נגד דובר אתלטיק נצחון 3 : 0
06/10/2020 סטוקפורט נגד האליפקס נצחון 2 : 1
03/10/2020 טורקווי נגד סטוקפורט הפסד 1 : 0
14/03/2020 מיידנהאד יונייטד נגד סטוקפורט ניצחון 1 : 2

יאוביל

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/11/2020 יאוביל נגד הארטלפול אנגלית מחוזית הפסד 1 : 3
14/11/2020 ווקינג נגד יאוביל אנגלית מחוזית תיקו 1 : 1
07/11/2020 ברומליי נגד יאוביל מוק' גביע אנגלי תיקו 0 : 0
31/10/2020 יאוביל נגד צ'סטרפילד אנגלית מחוזית הפסד 0 : 1
27/10/2020 יאוביל נגד סאטון יונייטד אנגלית מחוזית הפסד 1 : 2
24/10/2020 יאוביל נגד דובר אתלטיק מוק' גביע אנגלי תיקו 3 : 3
17/10/2020 דאג ורד נגד יאוביל אנגלית מחוזית תיקו 0 : 0
13/10/2020 האליפקס נגד יאוביל אנגלית מחוזית תיקו 1 : 1
10/10/2020 יאוביל נגד רקסהאם אנגלית מחוזית הפסד 0 : 1
03/10/2020 קינגס לין טאון נגד יאוביל אנגלית מחוזית תיקו 2 : 2

סטוקפורט נגד יאוביל

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
10/08/2019 אנגלית מחוזית יאוביל נגד סטוקפורט תיקו 1 : 1
10/11/2018 מוק' גביע אנגלי יאוביל נגד סטוקפורט סטוקפורט 1 : 3
10/04/2010 אנגלית ראשונה סטוקפורט נגד יאוביל יאוביל 1 : 3
12/09/2009 אנגלית ראשונה יאוביל נגד סטוקפורט תיקו 2 : 2
04/04/2009 אנגלית ראשונה סטוקפורט נגד יאוביל תיקו 0 : 0
13/12/2008 אנגלית ראשונה יאוביל נגד סטוקפורט סטוקפורט 2 : 4
18/11/2008 מוק' גביע אנגלי סטוקפורט נגד יאוביל סטוקפורט 5 : 0
08/11/2008 מוק' גביע אנגלי יאוביל נגד סטוקפורט תיקו 1 : 1
1Ben Hinchliffe
5 Palmer
6Jordan Keane
3Dan Cowan
18Festus Arthur
8Samuel Walker
26Thomas Walker
10Elliot Osborne
16 Bell
27Devante Rodney
11Joe Leesley
1Stuart Nelson
3 Dickinson
6 Wilkinson
30Gabriel Osho
24Remeao Hutton
26 Lee
8 D'Ath
11Myles Hippolyte
18Albi Skendi
9Rhys Murphy
14 Duffus

3-3-4

4-4-2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס