רוסיה

כדורגל - רוסיה - רוסית ראשונה

16. הסתיים אופה - טמבוב S,D 1.70 2.50 3.75 4 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.95-2
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאופה המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה המארחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.95-2.0 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאופה המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה המארחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.95-2.0 כאשר ניצחון לקבוצה אורחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאופה המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית במידה ויש פגיעה בהימור.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.95-2.0
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאופה המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אופה מארחת את טמבוב במסגרת רוסית ראשונה. אופה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אופה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אופה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אופה מארחת את טמבוב במסגרת רוסית ראשונה. אופה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אופה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אופה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אופה מארחת את טמבוב במסגרת רוסית ראשונה. אופה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אופה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אופה מארחת את טמבוב במסגרת רוסית ראשונה. אופה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אופה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אופה מארחת את טמבוב במסגרת רוסית ראשונה. אופה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אופה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אופה מארחת את טמבוב במסגרת רוסית ראשונה. אופה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אופה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אופה מארחת את טמבוב במסגרת רוסית ראשונה. אופה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אופה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אופה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אופה מארחת את טמבוב במסגרת רוסית ראשונה. אופה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אופה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אופה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אופה מארחת את טמבוב במסגרת רוסית ראשונה. אופה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אופה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אופה מארחת את טמבוב במסגרת רוסית ראשונה. אופה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אופה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אופה מארחת את טמבוב במסגרת רוסית ראשונה. אופה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אופה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אופה מארחת את טמבוב במסגרת רוסית ראשונה. אופה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אופה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.70 2.50 3.75
38% 31% 31%
(6 ממליצים) (5 ממליצים) (5 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 29 נובמבר 2020. משחק בין אופה לטמבוב במסגרת הרוסית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אופה המארחת ממוקמת במקום ה-16 עם 7 נקודות ויחס שערים שלילי של -20 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.60 וסופגת 1.93 שערים) כאשר מנגד טמבוב האורחת ממוקמת במקום ה-14 עם 12 נקודות ויחס שערים שלילי של -7 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.73 וסופגת 1.20 שערים).
במשחקים האחרונים אופה ניצחה פעם אחת (נגד צ'רטנובו מוסקבה), הפסידה 3 פעמים (נגד חימקי, אוראל יקטרינבורג, טרק גרוז'ני) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד דינמו סט.פטרסבורג) כאשר מנגד טמבוב עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד קרסנודר,טרק גרוז'ני,דינמו מוסקבה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אופה ניצחה פעם אחת ומנגד טמבוב ניצחה פעמיים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 0.33
סיכום כללי אופה (10), טמבוב (10) 1 -0.80
סיכום בית חוץ אופה (5), טמבוב (5) -2 -1.00
ראש בראש כללי אופה (3) נגד טמבוב (3) -2 -1.33
ראש בראש בית חוץ אופה (1) נגד טמבוב (1) 2 1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אופה טמבוב
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.67 -2.00
סיכום כללי אופה (10), טמבוב (10) -2 -3
סיכום בית חוץ אופה (5), טמבוב (5) -3 -1
ראש בראש כללי אופה (3) נגד טמבוב (3) -1 1
ראש בראש בית חוץ אופה (1) נגד טמבוב (1) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
15 7 8 מספר משחקים 8 7 15
1 1 0 נצחונות 2 1 3
4 1 3 תיקו 1 2 3
10 5 5 הפסדים 5 4 9
9 5 4 שערים שהבקיעו 5 6 11
29 18 11 שערים שספגו 8 10 18
1 0 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 2 4
8 4 4 מספר משחקים שלא הבקיעו 4 3 7
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.6 0.7 0.5 ממוצע שערים למשחק 0.6 0.9 0.7
1.9 2.6 1.4 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 1.4 1.2
0.1 0.0 0.1 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.3 0.3
0.5 0.6 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.4 0.5
56" 62" 51" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 51" 49" 50"
40" 39" 41" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 54" 27" 42"
התפלגות זמני הבקעה
11.1%
0-15
9.1%
0.0%
15-30
9.1%
0.0%
30-45
18.2%
44.4%
45-60
9.1%
22.2%
60-75
9.1%
22.2%
75-90
45.5%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אופה (10), טמבוב (10) 2.10 2
סיכום בית חוץ אופה (5), טמבוב (5) 1.50 2
ראש בראש כללי אופה (3) נגד טמבוב (3) 2.67 2
ראש בראש בית חוץ אופה (1) נגד טמבוב (1) 3.00 3
תאריך שעה 1 X 2
25/11/202015:102.102.502.70
25/11/202018:052.052.502.75
27/11/202011:102.002.502.80
27/11/202017:552.052.502.75
28/11/202013:102.052.502.80
28/11/202018:552.002.502.85
29/11/202000:352.002.452.90
29/11/202007:302.052.353.00
29/11/202008:251.902.403.20
29/11/202008:301.902.403.30
29/11/202008:451.902.403.20
29/11/202009:201.852.453.25
29/11/202009:301.852.453.35
29/11/202009:351.902.453.25
29/11/202011:551.802.453.55
29/11/202012:151.752.503.70
29/11/202012:501.702.503.75

רוסית ראשונה 30/11/2020 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1זניט סט. פטרסבורג1695212 - 322032
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
2צסקא מוסקבה15102311 - 281732
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3רוסטוב1692516 - 22629
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
4ספרטק מוסקבה1585216 - 25929
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
5דינמו מוסקבה1683516 - 22627
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
6טרק גרוז'ני1674518 - 19125
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
7לוקומוטיב מוסקבה1674516 - 16025
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
8דינמו סט.פטרסבורג1566321 - 23224
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
9קרסנודר1663719 - 24521
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
10רובין קאזאן1563622 - 21-121
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
11חימקי1653826 - 18-818
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
12אוראל יקטרינבורג1537515 - 11-416
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
13ארסנל טולה1635827 - 17-1014
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
14טמבוב1533918 - 11-712
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
15רוטור וולווגרד1515923 - 7-168
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
16אופה15141029 - 9-207
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה

אופה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/11/2020 אופה נגד חימקי הפסד 1 : 2
06/11/2020 דינמו סט.פטרסבורג נגד אופה תיקו 1 : 1
01/11/2020 אופה נגד אוראל יקטרינבורג הפסד 1 : 2
25/10/2020 טרק גרוז'ני נגד אופה הפסד 3 : 1
21/10/2020 צ'רטנובו מוסקבה נגד אופה ניצחון 0 : 4
17/10/2020 לוקומוטיב מוסקבה נגד אופה הפסד 1 : 0
03/10/2020 אופה נגד רוטור וולווגרד תיקו 0 : 0
26/09/2020 זניט סט. פטרסבורג נגד אופה הפסד 6 : 0
20/09/2020 אופה נגד צסקא מוסקבה הפסד 0 : 1
30/08/2020 אופה נגד דינמו מוסקבה תיקו 1 : 1

טמבוב

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/11/2020 קרסנודר נגד טמבוב רוסית ראשונה הפסד 1 : 0
07/11/2020 טמבוב נגד טרק גרוז'ני רוסית ראשונה הפסד 0 : 1
01/11/2020 טמבוב נגד דינמו מוסקבה רוסית ראשונה הפסד 1 : 2
25/10/2020 אוראל יקטרינבורג נגד טמבוב רוסית ראשונה תיקו 0 : 0
21/10/2020 דינמו בריאנסק נגד טמבוב גביע רוסי ניצחון 0 : 2
18/10/2020 רוטור וולווגרד נגד טמבוב רוסית ראשונה ניצחון 0 : 2
03/10/2020 טמבוב נגד ארסנל טולה רוסית ראשונה תיקו 1 : 1
26/09/2020 טמבוב נגד ספרטק מוסקבה רוסית ראשונה הפסד 0 : 2
20/09/2020 לוקומוטיב מוסקבה נגד טמבוב רוסית ראשונה הפסד 1 : 0
12/09/2020 טמבוב נגד אופה רוסית ראשונה נצחון 2 : 0

אופה נגד טמבוב

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
12/09/2020 רוסית ראשונה טמבוב נגד אופה טמבוב 2 : 0
21/06/2020 רוסית ראשונה אופה נגד טמבוב אופה 2 : 1
26/10/2019 רוסית ראשונה טמבוב נגד אופה טמבוב 3 : 0
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
11 L. Bizjak חלוץ פציעה ספק משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
18 V. Haroyan מגן מושהה לא משחק
3 G. Tetrashvili קשר מושהה לא משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס