ספרד

כדורגל - ספרד - ספרדית שניה

335. הסתיים אלמריה - טנריפה S,D 2.00 2.55 2.80 2 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  אלמריה במשחק לא קל מול טנריפה , אך מכיוון שאלמריה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה עם כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מטנריפה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק שווה כוחות מול טנריפה , אך מכיוון שאלמריה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שכל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק שווה כוחות מול טנריפה , אך מכיוון שאלמריה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדדי המומנטום ממוצע ועוצמה ממוצע שלה טובים יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק שווה כוחות מול טנריפה , אך מכיוון שאלמריה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שהיא במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי) , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 270 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מטנריפה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק שווה כוחות מול טנריפה , אך מכיוון שאלמריה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק שווה כוחות מול טנריפה , אך מכיוון שאלמריה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק יחסית לא קל מול טנריפה , על פי מדד עוצמה בית חוץ ביחד עם העובדה שאלמריה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק שווה כוחות מול טנריפה , אך מכיוון שאלמריה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק שווה כוחות מול טנריפה , אך מכיוון שאלמריה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את טנריפה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

1 X 2
2.00 2.55 2.80
41% 31% 28%
(12 ממליצים) (9 ממליצים) (8 ממליצים)

יום חמישי, תאריך 26 נובמבר 2020. משחק בין אלמריה לטנריפה במסגרת הספרדית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אלמריה המארחת ממוקמת במקום ה-5 עם 23 נקודות ויחס שערים חיובי של 6 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.25 וסופגת 0.75 שערים) כאשר מנגד טנריפה האורחת ממוקמת במקום ה-17 עם 13 נקודות ויחס שערים שלילי של -4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.62 וסופגת 0.92 שערים).
אלמריה נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 4 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד אלבסטה,מיראנדס,ראיו וייקאנו,סבאדל) כאשר מנגד טנריפה עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד לוגרונייס,לאס פלמאס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אלמריה ניצחה 4 פעמים ומנגד טנריפה ניצחה 5 פעמים ו-6 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 4.67 1.33
סיכום כללי אלמריה (10), טנריפה (10) 7 0.80
סיכום בית חוץ אלמריה (5), טנריפה (5) 4 1.40
ראש בראש כללי אלמריה (15) נגד טנריפה (15) -2 0.13
ראש בראש בית חוץ אלמריה (8) נגד טנריפה (8) -2 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אלמריה טנריפה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 4.00 -0.67
סיכום כללי אלמריה (10), טנריפה (10) 5 -2
סיכום בית חוץ אלמריה (5), טנריפה (5) 2 -2
ראש בראש כללי אלמריה (15) נגד טנריפה (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ אלמריה (8) נגד טנריפה (8) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
12 7 5 מספר משחקים 7 6 13
7 5 2 נצחונות 3 0 3
2 0 2 תיקו 2 2 4
3 2 1 הפסדים 2 4 6
15 9 6 שערים שהבקיעו 6 2 8
9 6 3 שערים שספגו 4 8 12
4 2 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 0 4
4 2 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 4 6
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.3 1.3 1.2 ממוצע שערים למשחק 0.9 0.3 0.6
0.8 0.9 0.6 ממוצע ספיגות למשחק 0.6 1.3 0.9
0.3 0.3 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.6 0.0 0.3
0.3 0.3 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.7 0.5
36" 34" 41" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 48" 73" 56"
49" 52" 44" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 65" 43" 51"
התפלגות זמני הבקעה
20.0%
0-15
0.0%
13.3%
15-30
12.5%
13.3%
30-45
37.5%
13.3%
45-60
12.5%
13.3%
60-75
12.5%
26.7%
75-90
25.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אלמריה (10), טנריפה (10) 1.70 2
סיכום בית חוץ אלמריה (5), טנריפה (5) 1.70 2
ראש בראש כללי אלמריה (15) נגד טנריפה (15) 2.27 3
ראש בראש בית חוץ אלמריה (8) נגד טנריפה (8) 2.25 3
תאריך שעה 1 X 2
23/11/202015:101.902.552.95
23/11/202017:451.852.553.10
23/11/202018:051.802.553.30
23/11/202018:101.802.553.25
23/11/202021:501.902.503.10
23/11/202022:251.802.553.35
23/11/202022:401.802.603.25
24/11/202000:011.852.553.15
24/11/202001:401.752.603.45
24/11/202001:551.802.553.30
24/11/202013:201.752.603.45
24/11/202018:051.802.553.30
25/11/202016:351.852.553.20
25/11/202018:351.852.553.10
25/11/202023:001.902.553.00
26/11/202001:551.902.503.10
26/11/202008:401.902.553.00
26/11/202008:551.952.552.95
26/11/202009:001.952.552.90
26/11/202009:102.002.552.85
26/11/202009:202.002.552.80
26/11/202009:302.052.502.75
26/11/202009:452.102.502.70
26/11/202010:402.152.452.65
26/11/202010:452.152.452.60
26/11/202011:152.202.452.55
26/11/202013:002.252.452.50
26/11/202013:252.302.452.50
26/11/202015:152.252.452.50
26/11/202021:302.302.452.45
26/11/202022:052.352.452.45
26/11/202022:152.152.552.55
26/11/202022:202.002.552.80

ספרדית שניה 26/11/2020 22:35

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1מאיורקה148513 - 151229
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
2אספניול138325 - 181327
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
3ספורטינג גיחון148338 - 15727
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
4לגאנס138149 - 13425
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
5אלמריה127239 - 15623
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
6ראיו וייקאנו1472512 - 16423
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
7מיראנדס1464410 - 15522
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
8מלאגה1463518 - 12-621
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
9פואנלבראדה1448214 - 16220
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
10לוגרונייס1262410 - 12220
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
11לוגו1462614 - 14020
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
12פונפרדינה1462617 - 14-320
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
13אוביידו1446413 - 15218
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
14ג'ירונה1353513 - 10-318
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
15לאס פלמאס1445520 - 16-417
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
16קרטחנה1443719 - 17-215
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
17טנריפה1334612 - 8-413
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
18קסטיון1432920 - 11-911
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
19סראגוסה1324715 - 12-310
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
20סבאדל1331918 - 11-710
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
21אלבסטה1324716 - 9-710
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
22אלקורקון1331915 - 6-910
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה

אלמריה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/11/2020 אלבסטה נגד אלמריה ניצחון 1 : 2
14/11/2020 אלמריה נגד מיראנדס נצחון 2 : 1
08/11/2020 ראיו וייקאנו נגד אלמריה ניצחון 0 : 1
05/11/2020 סבאדל נגד אלמריה ניצחון 1 : 2
01/11/2020 אלמריה נגד ג'ירונה תיקו 0 : 0
28/10/2020 קסטיון נגד אלמריה ניצחון 1 : 2
24/10/2020 אלמריה נגד פואנלבראדה נצחון 3 : 0
21/10/2020 אלמריה נגד קרטחנה תיקו 1 : 1
17/10/2020 לאס פלמאס נגד אלמריה הפסד 2 : 0
04/10/2020 אלמריה נגד ספורטינג גיחון הפסד 0 : 1

טנריפה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
22/11/2020 טנריפה נגד לוגרונייס ספרדית שניה הפסד 0 : 1
15/11/2020 לאס פלמאס נגד טנריפה ספרדית שניה הפסד 1 : 0
08/11/2020 טנריפה נגד סראגוסה ספרדית שניה נצחון 1 : 0
01/11/2020 פואנלבראדה נגד טנריפה ספרדית שניה תיקו 1 : 1
29/10/2020 טנריפה נגד לוגו ספרדית שניה תיקו 1 : 1
25/10/2020 טנריפה נגד אספניול ספרדית שניה תיקו 0 : 0
21/10/2020 פונפרדינה נגד טנריפה ספרדית שניה הפסד 1 : 0
18/10/2020 ספורטינג גיחון נגד טנריפה ספרדית שניה תיקו 1 : 1
10/10/2020 טנריפה נגד ראיו וייקאנו ספרדית שניה נצחון 1 : 0
03/10/2020 מאיורקה נגד טנריפה ספרדית שניה הפסד 2 : 0

אלמריה נגד טנריפה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
04/07/2020 ספרדית שניה אלמריה נגד טנריפה טנריפה 1 : 2
30/11/2019 ספרדית שניה טנריפה נגד אלמריה אלמריה 1 : 3
21/04/2019 ספרדית שניה טנריפה נגד אלמריה אלמריה 1 : 3
26/08/2018 ספרדית שניה אלמריה נגד טנריפה תיקו 1 : 1
05/05/2018 ספרדית שניה טנריפה נגד אלמריה תיקו 0 : 0
03/12/2017 ספרדית שניה אלמריה נגד טנריפה אלמריה 2 : 1
18/02/2017 ספרדית שניה טנריפה נגד אלמריה טנריפה 1 : 0
18/09/2016 ספרדית שניה אלמריה נגד טנריפה טנריפה 0 : 1
06/03/2016 ספרדית שניה טנריפה נגד אלמריה תיקו 0 : 0
03/10/2015 ספרדית שניה אלמריה נגד טנריפה תיקו 2 : 2
08/05/2010 ספרדית ראשונה טנריפה נגד אלמריה תיקו 2 : 2
17/01/2010 ספרדית ראשונה אלמריה נגד טנריפה תיקו 1 : 1
28/01/2007 ספרדית שניה טנריפה נגד אלמריה טנריפה 2 : 1
25/08/2006 ספרדית שניה אלמריה נגד טנריפה טנריפה 0 : 1
24/02/2006 ספרדית שניה אלמריה נגד טנריפה אלמריה 2 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

336. הסתיים אלמריה - טנריפה (1+) 4.80 3.35 1.35 2 - 0 מידע נוסף
337. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אלמריה - טנריפה S,D 2.40 1.75 3.40 2 מידע נוסף
338. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אלמריה - טנריפה S,D 2.20 1.35 2 מידע נוסף
339. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אלמריה - טנריפה S,D 2.15 2.30 2.65 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס