בינלאומי

כדורסל - בינלאומי - יורוליג

215. הסתיים אלבה ברלין (4+) - חימקי מוסקבה S,D 1.75 9.00 1.85 100 - 80 5 Live מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאלבה ברלין המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאלבה ברלין המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאלבה ברלין המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאלבה ברלין המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאלבה ברלין המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאלבה ברלין המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאלבה ברלין המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאלבה ברלין המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הנקודות לליין שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה ממוצע חיובי וגבוה יותר מתוספת הנקודות לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאלבה ברלין המארחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הנקודות שניתנה לחימקי מוסקבה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה כללי חיובי וגבוה יותר מתוספת הסלים לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאלבה ברלין המארחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לחימקי מוסקבה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאלבה ברלין המארחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לחימקי מוסקבה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שחימקי מוסקבה האורחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאלבה ברלין , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום חמישי, תאריך 26 נובמבר 2020. משחק בין אלבה ברלין לחימקי מוסקבה במסגרת היורוליג.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים אלבה ברלין ניצחה 3 פעמים (נגד טלקום בון, וילרבאן, אולדנבורג), הפסידה פעמיים (נגד זניט סט. פטרסבורג, אולימפיאקוס) כאשר מנגד חימקי מוסקבה עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד קאזאן,אנאדולו אפס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אלבה ברלין ניצחה פעם אחת ומנגד חימקי מוסקבה ניצחה 4 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1 15.67
סיכום כללי אלבה ברלין (10), חימקי מוסקבה (10) 3 5.00
סיכום בית חוץ אלבה ברלין (5), חימקי מוסקבה (5) 2 5.60
ראש בראש כללי אלבה ברלין (5) נגד חימקי מוסקבה (5) -6 -11.20
ראש בראש בית חוץ אלבה ברלין (2) נגד חימקי מוסקבה (2) -2 -11.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אלבה ברלין חימקי מוסקבה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 -0.33
סיכום כללי אלבה ברלין (10), חימקי מוסקבה (10) 1 -2
סיכום בית חוץ אלבה ברלין (5), חימקי מוסקבה (5) 1 -1
ראש בראש כללי אלבה ברלין (5) נגד חימקי מוסקבה (5) -3 3
ראש בראש בית חוץ אלבה ברלין (2) נגד חימקי מוסקבה (2) -1 1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי אלבה ברלין (10), חימקי מוסקבה (10) 162.50 165
סיכום בית חוץ אלבה ברלין (5), חימקי מוסקבה (5) 156.40 165
ראש בראש כללי אלבה ברלין (5) נגד חימקי מוסקבה (5) 172.40 191
ראש בראש בית חוץ אלבה ברלין (2) נגד חימקי מוסקבה (2) 173.50 174
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
23/11/202015:101.809.001.804.00
25/11/202012:101.859.001.755.00
26/11/202017:101.759.001.854.00

אלבה ברלין

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
22/11/2020 אלבה ברלין נגד טלקום בון נצחון 97 : 74
20/11/2020 אלבה ברלין נגד זניט סט. פטרסבורג הפסד 66 : 73
18/11/2020 אלבה ברלין נגד וילרבאן נצחון 76 : 75
15/11/2020 אולדנבורג נגד אלבה ברלין ניצחון 86 : 89
12/11/2020 אולימפיאקוס נגד אלבה ברלין הפסד 75 : 71
10/11/2020 טלקום בון נגד אלבה ברלין ניצחון 82 : 90
08/11/2020 אלבה ברלין נגד פרנקפורט נצחון 79 : 66
05/11/2020 אלבה ברלין נגד ברצלונה הפסד 67 : 103
16/10/2020 צסקא מוסקבה נגד אלבה ברלין ניצחון 88 : 93
01/10/2020 מכבי תל אביב נגד אלבה ברלין הפסד 80 : 73

חימקי מוסקבה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
22/11/2020 קאזאן נגד חימקי מוסקבה הליגה המזרח אירופית הפסד 83 : 76
19/11/2020 חימקי מוסקבה נגד אנאדולו אפס יורוליג הפסד 77 : 105
17/11/2020 זניט סט. פטרסבורג נגד חימקי מוסקבה יורוליג ניצחון 83 : 88
09/11/2020 חימקי מוסקבה נגד צסקא מוסקבה הליגה המזרח אירופית נצחון 86 : 78
06/11/2020 פנרבחצ'ה אולקר נגד חימקי מוסקבה יורוליג הפסד 83 : 71
30/10/2020 חימקי מוסקבה נגד הכוכב האדום יורוליג נצחון 83 : 77
26/10/2020 אבטודור סראטוב נגד חימקי מוסקבה הליגה המזרח אירופית הפסד 85 : 82
23/10/2020 חימקי מוסקבה נגד מכבי תל אביב יורוליג הפסד 87 : 89
19/10/2020 חימקי מוסקבה נגד אסטאנה הליגה המזרח אירופית הפסד 88 : 89
16/10/2020 לבורל ויטוריה נגד חימקי מוסקבה יורוליג הפסד 77 : 60

אלבה ברלין נגד חימקי מוסקבה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
12/12/2019 יורוליג חימקי מוסקבה נגד אלבה ברלין חימקי מוסקבה 104 : 87
30/11/2016 יורוקאפ חימקי מוסקבה נגד אלבה ברלין חימקי מוסקבה 88 : 77
26/10/2016 יורוקאפ אלבה ברלין נגד חימקי מוסקבה חימקי מוסקבה 72 : 102
09/01/2007 World: ULEB Cup אלבה ברלין נגד חימקי מוסקבה אלבה ברלין 90 : 83
21/11/2006 World: ULEB Cup חימקי מוסקבה נגד אלבה ברלין חימקי מוסקבה 82 : 77

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

216. הסתיים מעל/מתחת נקודות (169) אלבה ברלין - חימקי מוסקבה 1.70 20.00 1.70 180 מידע נוסף
217. הסתיים מעל/מתחת שלשות (18) אלבה ברלין - חימקי מוסקבה (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
218. הסתיים אלבה ברלין (1+) - חימקי מוסקבה (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 20 - 24 מידע נוסף
219. הסתיים אלבה ברלין (2+) - חימקי מוסקבה (מחצית ראשונה) S,D 1.80 9.00 1.80 50 - 44 מידע נוסף
220. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות אלבה ברלין - חימקי מוסקבה (כולל הארכות) S,D 1.70 1.60 100 - 80 מידע נוסף
221. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות אלבה ברלין - חימקי מוסקבה (כולל הארכות) S,D 1.75 1.55 100 - 80 מידע נוסף
222. הסתיים אלבה ברלין - חימקי מוסקבה (כולל הארכות) S,D 2.00 1.40 100 - 80 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס