בינלאומי

כדורסל - בינלאומי - יורוליג

181. הסתיים ז'לגיריס קובנה - זניט סט. פטרסבורג (4+) S,D 1.80 9.00 1.80 75 - 83 5 Live מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לזלגיריס קובנה , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לזלגיריס קובנה , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שזניט סט. פטרסבורג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום חמישי, תאריך 26 נובמבר 2020. משחק בין ז'לגיריס קובנה לזניט סט. פטרסבורג במסגרת היורוליג.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים ז'לגיריס קובנה ניצחה פעמיים (נגד קלייפדה, CBet), הפסידה 3 פעמים (נגד אולימפיה מילאנו, צסקא מוסקבה, מכבי תל אביב) כאשר מנגד זניט סט. פטרסבורג עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד לבורל ויטוריה,אלבה ברלין).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ז'לגיריס קובנה ניצחה פעמיים ומנגד זניט סט. פטרסבורג ניצחה פעמיים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.34 -0.67
סיכום כללי ז'לגיריס קובנה (10), זניט סט. פטרסבורג (10) -1 -9.30
סיכום בית חוץ ז'לגיריס קובנה (5), זניט סט. פטרסבורג (5) -4 -10.00
ראש בראש כללי ז'לגיריס קובנה (4) נגד זניט סט. פטרסבורג (4) -4 -2.00
ראש בראש בית חוץ ז'לגיריס קובנה (2) נגד זניט סט. פטרסבורג (2) -2 -4.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ז'לגיריס קובנה זניט סט. פטרסבורג
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 0.67
סיכום כללי ז'לגיריס קובנה (10), זניט סט. פטרסבורג (10) 1 2
סיכום בית חוץ ז'לגיריס קובנה (5), זניט סט. פטרסבורג (5) 1 5
ראש בראש כללי ז'לגיריס קובנה (4) נגד זניט סט. פטרסבורג (4) -2 2
ראש בראש בית חוץ ז'לגיריס קובנה (2) נגד זניט סט. פטרסבורג (2) -1 1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי ז'לגיריס קובנה (10), זניט סט. פטרסבורג (10) 158.25 143.5
סיכום בית חוץ ז'לגיריס קובנה (5), זניט סט. פטרסבורג (5) 158.20 143.5
ראש בראש כללי ז'לגיריס קובנה (4) נגד זניט סט. פטרסבורג (4) 149.50 151
ראש בראש בית חוץ ז'לגיריס קובנה (2) נגד זניט סט. פטרסבורג (2) 154.00 152
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
23/11/202015:101.809.001.801.00
26/11/202013:251.709.001.901.00
26/11/202014:101.809.001.80-3.00
26/11/202016:151.709.001.90-3.00
26/11/202019:301.809.001.80-4.00
25/11/202012:001.809.001.80-2.00

ז'לגיריס קובנה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
22/11/2020 ז'לגיריס קובנה נגד קלייפדה נצחון 81 : 59
20/11/2020 אולימפיה מילאנו נגד ז'לגיריס קובנה הפסד 98 : 92
17/11/2020 ז'לגיריס קובנה נגד צסקא מוסקבה הפסד 78 : 87
15/11/2020 ז'לגיריס קובנה נגד CBet נצחון 103 : 100
12/11/2020 מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה הפסד 85 : 57
08/11/2020 CBet נגד ז'לגיריס קובנה ניצחון 72 : 96
06/11/2020 ז'לגיריס קובנה נגד ריאל מדריד הפסד 90 : 93
29/10/2020 וילרבאן נגד ז'לגיריס קובנה ניצחון 74 : 83
25/10/2020 ריטאס וילנה נגד ז'לגיריס קובנה ניצחון 72 : 84
22/10/2020 ז'לגיריס קובנה נגד ולנסיה הפסד 82 : 94

זניט סט. פטרסבורג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/11/2020 לבורל ויטוריה נגד זניט סט. פטרסבורג יורוליג ניצחון 70 : 77
20/11/2020 אלבה ברלין נגד זניט סט. פטרסבורג יורוליג ניצחון 66 : 73
17/11/2020 זניט סט. פטרסבורג נגד חימקי מוסקבה יורוליג הפסד 83 : 88
13/11/2020 וילרבאן נגד זניט סט. פטרסבורג יורוליג ניצחון 53 : 66
08/11/2020 גורה נגד זניט סט. פטרסבורג הליגה המזרח אירופית ניצחון 74 : 94
05/11/2020 זניט סט. פטרסבורג נגד אולימפיאקוס יורוליג הפסד 66 : 75
01/11/2020 זניט סט. פטרסבורג נגד אסטאנה הליגה המזרח אירופית נצחון 85 : 52
09/10/2020 זניט סט. פטרסבורג נגד ברצלונה יורוליג נצחון 74 : 70
04/10/2020 זניט סט. פטרסבורג נגד בי. סי מינסק הליגה המזרח אירופית נצחון 104 : 73
01/10/2020 אנאדולו אפס נגד זניט סט. פטרסבורג יורוליג ניצחון 69 : 73

ז'לגיריס קובנה נגד זניט סט. פטרסבורג

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
05/03/2020 יורוליג זניט סט. פטרסבורג נגד ז'לגיריס קובנה זניט סט. פטרסבורג 76 : 75
30/10/2019 יורוליג ז'לגיריס קובנה נגד זניט סט. פטרסבורג זניט סט. פטרסבורג 70 : 82
05/02/2013 הליגה המזרח אירופית זניט סט. פטרסבורג נגד ז'לגיריס קובנה ז'לגיריס קובנה 69 : 70
14/10/2012 הליגה המזרח אירופית ז'לגיריס קובנה נגד זניט סט. פטרסבורג ז'לגיריס קובנה 80 : 76

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

182. הסתיים מעל/מתחת נקודות (152) ז'לגיריס קובנה - זניט סט. פטרסבורג 1.70 20.00 1.70 158 מידע נוסף
183. הסתיים מעל/מתחת שלשות (17) ז'לגיריס קובנה - זניט סט. פטרסבורג (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
184. הסתיים ז'לגיריס קובנה - זניט סט. פטרסבורג (1+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 15 - 23 מידע נוסף
185. הסתיים ז'לגיריס קובנה - זניט סט. פטרסבורג (2+) (מחצית ראשונה) S,D 1.80 9.00 1.80 32 - 45 מידע נוסף
186. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות ז'לגיריס קובנה - זניט סט. פטרסבורג (כולל הארכות) S,D 1.55 1.75 75 - 83 מידע נוסף
187. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות ז'לגיריס קובנה - זניט סט. פטרסבורג (כולל הארכות) S,D 1.55 1.75 75 - 83 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס