פולין

כדורגל - פולין - פולנית ראשונה

185. הסתיים קרקוביה קרקוב - לגיה ורשה S,D 3.85 3.05 1.50 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  קרקוביה קרקוב במשחק שבו יחסי הכוחות מול לגיה ורשה נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום ראש בראש לגיה ורשה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של לגיה ורשה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב במשחק שבו יחסי הכוחות מול לגיה ורשה נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה כללי לגיה ורשה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לגיה ורשה במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שלגיה ורשה נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה כללי שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לגיה ורשה במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שלגיה ורשה נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה ממוצע שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לגיה ורשה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מקרקוביה קרקוב ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , לגיה ורשה צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב במשחק שבו יחסי הכוחות מול לגיה ורשה נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה בית חוץ לגיה ורשה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של לגיה ורשה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של לגיה ורשה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב במשחק שבו יחסי הכוחות מול לגיה ורשה נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ראש בראש לגיה ורשה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לגיה ורשה אומנם משחקת בחוץ , אבל כל מדדי העוצמה שלה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר משל קרקוביה קרקוב.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לגיה ורשה במשחק חוץ יחסית לא קל מול קרקוביה קרקוב , על פי כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) לגיה ורשה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קרקוביה קרקוב מארחת את לגיה ורשה במסגרת פולנית ראשונה. לגיה ורשה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

1 X 2
3.85 3.05 1.50
21% 24% 55%
(6 ממליצים) (7 ממליצים) (16 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 22 נובמבר 2020. משחק בין קרקוביה קרקוב ללגיה ורשה במסגרת הפולנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
קרקוביה קרקוב המארחת ממוקמת במקום ה-11 עם 9 נקודות ויחס שערים חיובי של 2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.56 וסופגת 1.33 שערים) כאשר מנגד לגיה ורשה האורחת ממוקמת במקום ה-2 עם 19 נקודות ויחס שערים חיובי של 5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.56 וסופגת 1.00 שערים).
קרקוביה קרקוב עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד Swit Skolwin,ביאליסטוק) כאשר מנגד לגיה ורשה עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד לך פוזנן,ורטה פוזנן).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה קרקוביה קרקוב ניצחה פעמיים ומנגד לגיה ורשה ניצחה 11 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0 -0.33
סיכום כללי קרקוביה קרקוב (10), לגיה ורשה (10) 0 -0.90
סיכום בית חוץ קרקוביה קרקוב (5), לגיה ורשה (5) 0 -1.20
ראש בראש כללי קרקוביה קרקוב (15) נגד לגיה ורשה (15) -2 -0.87
ראש בראש בית חוץ קרקוביה קרקוב (6) נגד לגיה ורשה (6) 2 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב קרקוביה קרקוב לגיה ורשה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.00 2.00
סיכום כללי קרקוביה קרקוב (10), לגיה ורשה (10) 3 3
סיכום בית חוץ קרקוביה קרקוב (5), לגיה ורשה (5) 3 3
ראש בראש כללי קרקוביה קרקוב (15) נגד לגיה ורשה (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ קרקוביה קרקוב (6) נגד לגיה ורשה (6) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
9 4 5 מספר משחקים 5 4 9
3 0 3 נצחונות 3 3 6
5 3 2 תיקו 0 1 1
1 1 0 הפסדים 2 0 2
14 5 9 שערים שהבקיעו 8 6 14
12 7 5 שערים שספגו 8 1 9
1 0 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 3 3
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 1 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.6 1.3 1.8 ממוצע שערים למשחק 1.6 1.5 1.6
1.3 1.8 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.6 0.3 1.0
0.1 0.0 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.8 0.3
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.3 0.1
43" 43" 43" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 52" 19" 40"
46" 46" 47" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 35" 50" 38"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
7.1%
21.4%
15-30
14.3%
7.1%
30-45
21.4%
28.6%
45-60
21.4%
7.1%
60-75
21.4%
35.7%
75-90
14.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי קרקוביה קרקוב (10), לגיה ורשה (10) 2.75 2
סיכום בית חוץ קרקוביה קרקוב (5), לגיה ורשה (5) 2.80 3.5
ראש בראש כללי קרקוביה קרקוב (15) נגד לגיה ורשה (15) 2.20 2
ראש בראש בית חוץ קרקוביה קרקוב (6) נגד לגיה ורשה (6) 2.00 3
תאריך שעה 1 X 2
18/11/202015:103.002.801.75
22/11/202004:053.152.851.75
22/11/202007:153.352.901.65
22/11/202007:303.402.901.65
22/11/202007:453.402.851.65
22/11/202011:553.502.901.60
22/11/202012:103.552.901.60
22/11/202013:253.702.951.55
22/11/202014:303.803.001.55
22/11/202017:303.703.001.55
22/11/202018:003.853.051.50
22/11/202018:203.903.051.50
22/11/202018:253.803.051.50
22/11/202018:353.853.051.50

פולנית ראשונה 22/11/2020 18:39

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1רקוב96219 - 201120
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
2לגיה ורשה96129 - 14519
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3גורניק ז'אבז'ה1052310 - 15517
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
4לך גדנסק951313 - 17416
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
5שצ'צ'ין84315 - 10515
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
6ז'אגלבי לובין94329 - 12315
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
7שלאסק ורוצלאב1042412 - 15314
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
8ורטה פוזנן1041510 - 8-213
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
9ביאליסטוק932413 - 9-411
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
10ויסלה קראקוב1024414 - 15110
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
11קרקוביה קרקוב935112 - 1429
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
12לך פוזנן823313 - 1419
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
13ויסלה פלוק823312 - 10-29
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
14פודבסקידזיה913522 - 10-126
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
15מיילץ1013622 - 10-126
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
16גליביצ'ה912615 - 7-85
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
* לקבוצת Cracovia Krakow הופחתו 5 נק'

קרקוביה קרקוב

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/11/2020 Swit Skolwin נגד קרקוביה קרקוב ניצחון 0 : 1
07/11/2020 קרקוביה קרקוב נגד ביאליסטוק נצחון 3 : 1
25/10/2020 לך פוזנן נגד קרקוביה קרקוב תיקו 1 : 1
17/10/2020 קרקוביה קרקוב נגד גליביצ'ה נצחון 1 : 0
02/10/2020 שלאסק ורוצלאב נגד קרקוביה קרקוב הפסד 3 : 1
26/09/2020 קרקוביה קרקוב נגד רקוב תיקו 2 : 2
20/09/2020 ז'אגלבי לובין נגד קרקוביה קרקוב תיקו 1 : 1
12/09/2020 קרקוביה קרקוב נגד מיילץ תיקו 1 : 1
30/08/2020 פודבסקידזיה נגד קרקוביה קרקוב תיקו 2 : 2
22/08/2020 קרקוביה קרקוב נגד שצ'צ'ין נצחון 2 : 1

לגיה ורשה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
08/11/2020 לגיה ורשה נגד לך פוזנן פולנית ראשונה נצחון 2 : 1
02/11/2020 ורטה פוזנן נגד לגיה ורשה פולנית ראשונה ניצחון 0 : 3
24/10/2020 שצ'צ'ין נגד לגיה ורשה פולנית ראשונה תיקו 0 : 0
21/10/2020 לגיה ורשה נגד שלאסק ורוצלאב פולנית ראשונה נצחון 2 : 1
18/10/2020 לגיה ורשה נגד ז'אגלבי לובין פולנית ראשונה נצחון 2 : 1
01/10/2020 לגיה ורשה נגד קראבח הליגה האירופית הפסד 0 : 3
24/09/2020 לגיה ורשה נגד דריטה הליגה האירופית נצחון 2 : 0
11/09/2020 ויסלה פלוק נגד לגיה ורשה פולנית ראשונה ניצחון 0 : 1
22/08/2020 רקוב נגד לגיה ורשה פולנית ראשונה ניצחון 1 : 2
14/08/2020 בלצ'אטוב נגד לגיה ורשה גביע פולני ניצחון 1 : 6

קרקוביה קרקוב נגד לגיה ורשה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
11/07/2020 פולנית ראשונה לגיה ורשה נגד קרקוביה קרקוב לגיה ורשה 2 : 0
07/07/2020 גביע פולני קרקוביה קרקוב נגד לגיה ורשה קרקוביה קרקוב 3 : 0
29/02/2020 פולנית ראשונה לגיה ורשה נגד קרקוביה קרקוב לגיה ורשה 2 : 1
22/09/2019 פולנית ראשונה קרקוביה קרקוב נגד לגיה ורשה לגיה ורשה 1 : 2
20/04/2019 פולנית ראשונה לגיה ורשה נגד קרקוביה קרקוב לגיה ורשה 1 : 0
17/02/2019 פולנית ראשונה לגיה ורשה נגד קרקוביה קרקוב קרקוביה קרקוב 0 : 2
02/09/2018 פולנית ראשונה קרקוביה קרקוב נגד לגיה ורשה תיקו 0 : 0
24/02/2018 פולנית ראשונה קרקוביה קרקוב נגד לגיה ורשה תיקו 0 : 0
17/09/2017 פולנית ראשונה לגיה ורשה נגד קרקוביה קרקוב לגיה ורשה 1 : 0
22/04/2017 פולנית ראשונה קרקוביה קרקוב נגד לגיה ורשה לגיה ורשה 1 : 2
06/11/2016 פולנית ראשונה לגיה ורשה נגד קרקוביה קרקוב לגיה ורשה 2 : 0
22/04/2016 פולנית ראשונה לגיה ורשה נגד קרקוביה קרקוב לגיה ורשה 4 : 0
12/03/2016 פולנית ראשונה קרקוביה קרקוב נגד לגיה ורשה לגיה ורשה 1 : 2
18/10/2015 פולנית ראשונה לגיה ורשה נגד קרקוביה קרקוב לגיה ורשה 3 : 1
01/12/2014 פולנית ראשונה לגיה ורשה נגד קרקוביה קרקוב לגיה ורשה 2 : 0
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס