בינלאומי

כדורסל - בינלאומי - יורוליג

251. הסתיים בסקוניה (6+) - ברצלונה S,D 1.80 9.00 1.80 71 - 72 5 Live מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הנקודות לליין שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה ממוצע חיובי וגבוה יותר מתוספת הנקודות לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הנקודות שניתנה לברצלונה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה כללי חיובי וגבוה יותר מתוספת הסלים לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לברצלונה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לברצלונה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלבורל ויטוריה המארחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לברצלונה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

יום שישי, תאריך 30 אוקטובר 2020. משחק בין לבורל ויטוריה לברצלונה במסגרת היורוליג.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים לבורל ויטוריה ניצחה 4 פעמים (נגד מנרסה, ברצלונה, חימקי מוסקבה, זניט סט. פטרסבורג), הפסידה פעם אחת (נגד חובנטוד בדאלונה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ברצלונה ניצחה 3 פעמים (נגד מוראבנק אנדורה, ריאל מדריד, סן סבסטיאן), הפסידה פעמיים (נגד מורסיה, לבורל ויטוריה) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה לבורל ויטוריה ניצחה 8 פעמים ומנגד ברצלונה ניצחה 7 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 5.00
סיכום כללי בסקוניה (10), ברצלונה (10) 2 -0.10
סיכום בית חוץ בסקוניה (5), ברצלונה (5) 6 12.80
ראש בראש כללי בסקוניה (15) נגד ברצלונה (15) 2 1.40
ראש בראש בית חוץ בסקוניה (7) נגד ברצלונה (7) 2 3.43

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב בסקוניה ברצלונה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.00 1.33
סיכום כללי בסקוניה (10), ברצלונה (10) 1 -1
סיכום בית חוץ בסקוניה (5), ברצלונה (5) 4 -2
ראש בראש כללי בסקוניה (15) נגד ברצלונה (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ בסקוניה (7) נגד ברצלונה (7) 1 -1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי בסקוניה (10), ברצלונה (10) 148.75 152.5
סיכום בית חוץ בסקוניה (5), ברצלונה (5) 135.60 152.5
ראש בראש כללי בסקוניה (15) נגד ברצלונה (15) 152.47 153
ראש בראש בית חוץ בסקוניה (7) נגד ברצלונה (7) 150.86 153
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
27/10/202015:101.809.001.805.00
30/10/202016:451.859.001.755.00
30/10/202017:101.809.001.805.00
30/10/202018:401.909.001.706.00
30/10/202018:451.809.001.807.00
30/10/202019:001.909.001.707.00
30/10/202020:251.859.001.757.00
30/10/202020:301.809.001.807.00
30/10/202021:201.909.001.706.00
30/10/202021:251.859.001.756.00
30/10/202021:351.809.001.806.00

לבורל ויטוריה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
28/10/2020 לבורל ויטוריה נגד מנרסה נצחון 87 : 68
24/10/2020 חובנטוד בדאלונה נגד לבורל ויטוריה הפסד 83 : 82
18/10/2020 לבורל ויטוריה נגד ברצלונה נצחון 82 : 71
16/10/2020 לבורל ויטוריה נגד חימקי מוסקבה נצחון 77 : 60
13/10/2020 לבורל ויטוריה נגד זניט סט. פטרסבורג נצחון 20 : 0
11/10/2020 סן פבלו בורגוס נגד לבורל ויטוריה הפסד 91 : 89
09/10/2020 הכוכב האדום נגד לבורל ויטוריה הפסד 90 : 73
04/10/2020 לבורל ויטוריה נגד מורסיה הפסד 75 : 83
26/09/2020 אסטודיאנטס נגד לבורל ויטוריה ניצחון 84 : 86
24/09/2020 פואנלבראדה נגד לבורל ויטוריה ניצחון 73 : 89

ברצלונה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
27/10/2020 מורסיה נגד ברצלונה ספרדית ראשונה כדורסל הפסד 77 : 73
25/10/2020 ברצלונה נגד מוראבנק אנדורה ספרדית ראשונה כדורסל נצחון 82 : 71
23/10/2020 ברצלונה נגד ריאל מדריד יורוליג נצחון 79 : 72
20/10/2020 ברצלונה נגד סן סבסטיאן ספרדית ראשונה כדורסל נצחון 87 : 60
18/10/2020 לבורל ויטוריה נגד ברצלונה ספרדית ראשונה כדורסל הפסד 82 : 71
15/10/2020 ברצלונה נגד פנאתינייקוס יורוליג נצחון 97 : 89
13/10/2020 ולנסיה נגד ברצלונה יורוליג ניצחון 66 : 71
09/10/2020 זניט סט. פטרסבורג נגד ברצלונה יורוליג הפסד 74 : 70
01/10/2020 ברצלונה נגד צסקא מוסקבה יורוליג נצחון 76 : 66
24/09/2020 מלאגה נגד ברצלונה ספרדית ראשונה כדורסל ניצחון 70 : 79

לבורל ויטוריה נגד ברצלונה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
18/10/2020 ספרדית ראשונה כדורסל לבורל ויטוריה נגד ברצלונה לבורל ויטוריה 82 : 71
12/09/2020 סל - ספרד סופרקאפ לבורל ויטוריה נגד ברצלונה ברצלונה 68 : 72
30/06/2020 ספרדית ראשונה כדורסל ברצלונה נגד לבורל ויטוריה לבורל ויטוריה 67 : 69
21/06/2020 ספרדית ראשונה כדורסל ברצלונה נגד לבורל ויטוריה ברצלונה 81 : 75
02/01/2020 יורוליג לבורל ויטוריה נגד ברצלונה לבורל ויטוריה 76 : 74
29/09/2019 ספרדית ראשונה כדורסל ברצלונה נגד לבורל ויטוריה ברצלונה 95 : 87
03/05/2019 ספרדית ראשונה כדורסל ברצלונה נגד לבורל ויטוריה לבורל ויטוריה 72 : 84
21/02/2019 יורוליג ברצלונה נגד לבורל ויטוריה ברצלונה 77 : 67
20/01/2019 ספרדית ראשונה כדורסל לבורל ויטוריה נגד ברצלונה ברצלונה 73 : 82
20/12/2018 יורוליג לבורל ויטוריה נגד ברצלונה ברצלונה 70 : 77
21/09/2018 סל - ספרד סופרקאפ ברצלונה נגד לבורל ויטוריה לבורל ויטוריה 76 : 79
10/06/2018 ספרדית ראשונה כדורסל ברצלונה נגד לבורל ויטוריה לבורל ויטוריה 82 : 88
08/06/2018 ספרדית ראשונה כדורסל ברצלונה נגד לבורל ויטוריה ברצלונה 67 : 65
06/06/2018 ספרדית ראשונה כדורסל לבורל ויטוריה נגד ברצלונה לבורל ויטוריה 85 : 79
04/06/2018 ספרדית ראשונה כדורסל לבורל ויטוריה נגד ברצלונה לבורל ויטוריה 86 : 61

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

252. הסתיים מעל/מתחת נקודות (153) בסקוניה - ברצלונה 1.70 20.00 1.70 143 מידע נוסף
253. הסתיים מעל/מתחת נקודות (73.5) בסקוניה - ברצלונה 1.65 1.65 143 מידע נוסף
254. הסתיים מעל/מתחת נקודות (80.5) בסקוניה - ברצלונה 1.70 1.60 143 מידע נוסף
255. הסתיים מעל/מתחת שלשות (17) בסקוניה - ברצלונה (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 71 - 72 מידע נוסף
256. הסתיים בסקוניה (2+) - ברצלונה (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 19 - 20 מידע נוסף
257. הסתיים בסקוניה (4+) - ברצלונה (מחצית ראשונה) S,D 1.80 9.00 1.80 37 - 39 מידע נוסף
258. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות בסקוניה - ברצלונה (כולל הארכות) S,D 1.85 1.50 71 - 72 מידע נוסף
259. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות בסקוניה - ברצלונה (כולל הארכות) S,D 1.90 1.45 71 - 72 מידע נוסף
260. הסתיים סל ראשון בסקוניה - ברצלונה (כולל הארכות) S,D 1.85 7.00 1.75 71 - 72 מידע נוסף
261. הסתיים בסקוניה - ברצלונה (כולל הארכות) S,D 2.60 1.20 71 - 72 מידע נוסף
262. הסתיים מצאפ נקודות - ברנדון דיוויס (ברצלונה)(‪-‬1) - קורי היגינס (ברצלונה)(‪+‬1) (כולל הארכות) 1.95 8.00 1.65 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס