שלח טופס
בינלאומי

כדורסל - בינלאומי - יורוליג

115. הסתיים חימקי מוסקבה - הכוכב האדום (5+) S,D 1.80 9.00 1.80 83 - 77 5 Live מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לחימקי מוסקבה , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לחימקי מוסקבה , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לחימקי מוסקבה , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהכוכב האדום האורחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לחימקי מוסקבה , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

יום שישי, תאריך 30 אוקטובר 2020. משחק בין חימקי מוסקבה להכוכב האדום במסגרת היורוליג.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
חימקי מוסקבה נמצאת במומנטום שלילי מאוד עם רצף של 5 הפסדים רצופים במשחקים האחרונים (נגד אבטודור סראטוב,מכבי תל אביב,אסטאנה,לבורל ויטוריה,ריאל מדריד) כאשר מנגד הכוכב האדום עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד Mega Soccerbet,צסקא מוסקבה,מורנר באר).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה חימקי מוסקבה ניצחה 4 פעמים ומנגד הכוכב האדום ניצחה 4 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -7 -14.00
סיכום כללי חימקי מוסקבה (10), הכוכב האדום (10) -9 -15.20
סיכום בית חוץ חימקי מוסקבה (5), הכוכב האדום (5) -6 -13.40
ראש בראש כללי חימקי מוסקבה (8) נגד הכוכב האדום (8) 2 1.75
ראש בראש בית חוץ חימקי מוסקבה (4) נגד הכוכב האדום (4) 6 8.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב חימקי מוסקבה הכוכב האדום
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -5.00 2.00
סיכום כללי חימקי מוסקבה (10), הכוכב האדום (10) -6 3
סיכום בית חוץ חימקי מוסקבה (5), הכוכב האדום (5) -3 3
ראש בראש כללי חימקי מוסקבה (8) נגד הכוכב האדום (8) 1 -1
ראש בראש בית חוץ חימקי מוסקבה (4) נגד הכוכב האדום (4) 3 -3
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי חימקי מוסקבה (10), הכוכב האדום (10) 162.20 158
סיכום בית חוץ חימקי מוסקבה (5), הכוכב האדום (5) 161.10 162.5
ראש בראש כללי חימקי מוסקבה (8) נגד הכוכב האדום (8) 162.00 150
ראש בראש בית חוץ חימקי מוסקבה (4) נגד הכוכב האדום (4) 156.50 150
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
27/10/202015:101.809.001.80-6.00
30/10/202016:051.759.001.85-5.00
30/10/202017:101.809.001.80-5.00

חימקי מוסקבה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
26/10/2020 אבטודור סראטוב נגד חימקי מוסקבה הפסד 85 : 82
23/10/2020 חימקי מוסקבה נגד מכבי תל אביב הפסד 87 : 89
19/10/2020 חימקי מוסקבה נגד אסטאנה הפסד 88 : 89
16/10/2020 לבורל ויטוריה נגד חימקי מוסקבה הפסד 77 : 60
14/10/2020 ריאל מדריד נגד חימקי מוסקבה הפסד 94 : 85
10/10/2020 חימקי מוסקבה נגד ז'לגיריס קובנה הפסד 70 : 84
05/10/2020 חימקי מוסקבה נגד בי.סי. קאלב נצחון 92 : 74
02/10/2020 חימקי מוסקבה נגד פנאתינייקוס הפסד 76 : 78
28/09/2020 אניסיי קרסנויארסק נגד חימקי מוסקבה ניצחון 77 : 92
23/09/2020 ניז'ני נובגורוד נגד חימקי מוסקבה הפסד 96 : 85

הכוכב האדום

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
25/10/2020 Mega Soccerbet נגד הכוכב האדום ליגה אדריאטית ניצחון 73 : 76
22/10/2020 הכוכב האדום נגד צסקא מוסקבה יורוליג נצחון 86 : 84
18/10/2020 הכוכב האדום נגד מורנר באר ליגה אדריאטית נצחון 93 : 62
13/10/2020 הכוכב האדום נגד ז'לגיריס קובנה יורוליג הפסד 69 : 75
11/10/2020 בוראץ' נגד הכוכב האדום ליגה אדריאטית ניצחון 64 : 95
09/10/2020 הכוכב האדום נגד לבורל ויטוריה יורוליג נצחון 90 : 73
05/10/2020 ציבונה זאגרב נגד הכוכב האדום ליגה אדריאטית ניצחון 66 : 104
02/10/2020 פנרבחצ'ה אולקר נגד הכוכב האדום יורוליג הפסד 77 : 63
09/03/2020 אפ.אמ.פי בלגרד נגד הכוכב האדום ליגה אדריאטית ניצחון 79 : 87
06/03/2020 הכוכב האדום נגד מכבי תל אביב יורוליג נצחון 92 : 76

חימקי מוסקבה נגד הכוכב האדום

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
07/02/2020 יורוליג חימקי מוסקבה נגד הכוכב האדום חימקי מוסקבה 78 : 72
31/10/2019 יורוליג הכוכב האדום נגד חימקי מוסקבה הכוכב האדום 90 : 78
16/01/2018 יורוליג הכוכב האדום נגד חימקי מוסקבה חימקי מוסקבה 70 : 79
24/10/2017 יורוליג חימקי מוסקבה נגד הכוכב האדום חימקי מוסקבה 85 : 78
04/12/2015 יורוליג הכוכב האדום נגד חימקי מוסקבה הכוכב האדום 96 : 91
30/10/2015 יורוליג חימקי מוסקבה נגד הכוכב האדום חימקי מוסקבה 91 : 53
13/02/2007 World: ULEB Cup חימקי מוסקבה נגד הכוכב האדום הכוכב האדום 76 : 93
30/01/2007 World: ULEB Cup הכוכב האדום נגד חימקי מוסקבה הכוכב האדום 89 : 77

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

116. הסתיים מעל/מתחת נקודות (161) חימקי מוסקבה - הכוכב האדום 1.70 20.00 1.70 160 מידע נוסף
117. הסתיים מעל/מתחת שלשות (19) חימקי מוסקבה - הכוכב האדום (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
118. הסתיים חימקי מוסקבה - הכוכב האדום (2+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 19 - 22 מידע נוסף
119. הסתיים חימקי מוסקבה - הכוכב האדום (3+) (מחצית ראשונה) S,D 1.90 9.00 1.70 44 - 40 מידע נוסף
120. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות חימקי מוסקבה - הכוכב האדום (כולל הארכות) S,D 1.55 1.75 83 - 77 מידע נוסף
121. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות חימקי מוסקבה - הכוכב האדום (כולל הארכות) S,D 1.50 1.85 83 - 77 מידע נוסף
122. הסתיים סל ראשון חימקי מוסקבה - הכוכב האדום (כולל הארכות) S,D 1.75 7.00 1.85 83 - 77 מידע נוסף
123. הסתיים חימקי מוסקבה - הכוכב האדום (כולל הארכות) S,D 1.30 2.35 83 - 77 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס