שלח טופס
גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית רביעית דרום מערב

103. הסתיים הופנהיים חובבים - שטוטגרט חובבים S,D 2.05 2.95 2.40 0 - 3 מידע נוסף
 • ABCD

  הופנהיים חובבים מארחת את שטוטגרט חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים מארחת את שטוטגרט חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים מארחת את שטוטגרט חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים במשחק שווה כוחות מול שטוטגרט חובבים , אך מכיוון שהופנהיים חובבים מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים מארחת את שטוטגרט חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים מארחת את שטוטגרט חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים במשחק לא קל מול שטוטגרט חובבים , אך מכיוון שהופנהיים חובבים מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים מארחת את שטוטגרט חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים מארחת את שטוטגרט חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר משטוטגרט חובבים , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים מארחת את שטוטגרט חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים מארחת את שטוטגרט חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים עם מדדי מומנטום ממוצע ומדד עוצמה ממוצע טובים יותר משטוטגרט חובבים , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים מארחת את שטוטגרט חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים מארחת את שטוטגרט חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים עם מדדי מומנטום ממוצע ומדד עוצמה ממוצע טובים יותר משטוטגרט חובבים , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר משטוטגרט חובבים , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים מארחת את שטוטגרט חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים מארחת את שטוטגרט חובבים במסגרת גרמנית רביעית דרום מערב. הופנהיים חובבים במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים עם מדדי מומנטום ממוצע ומדד עוצמה ממוצע טובים יותר משטוטגרט חובבים , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים חובבים עם מדדי מומנטום ממוצע ומדד עוצמה ממוצע טובים יותר משטוטגרט חובבים , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

1 X 2
2.05 2.95 2.40
41% 32% 27%
(9 ממליצים) (7 ממליצים) (6 ממליצים)

יום שישי, תאריך 30 אוקטובר 2020. משחק בין הופנהיים חובבים לשטוטגרט חובבים במסגרת הגרמנית רביעית דרום מערב.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
הופנהיים חובבים עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד גיסן,אולם,ביירן אלזנאו 1920) כאשר מנגד במשחקים האחרונים שטוטגרט חובבים ניצחה פעם אחת (נגד בלינגר), הפסידה פעמיים (נגד רוט-ווייס קובלנץ, מיינץ מילואים) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד אופנבך קיקרס, אהלן).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה הופנהיים חובבים ניצחה 4 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2 0.67
סיכום כללי הופנהיים חובבים (10), שטוטגרט חובבים (10) 2 -0.80
סיכום בית חוץ הופנהיים חובבים (5), שטוטגרט חובבים (5) 3 -1.00
ראש בראש כללי הופנהיים חובבים (6) נגד שטוטגרט חובבים (6) 4 1.50
ראש בראש בית חוץ הופנהיים חובבים (3) נגד שטוטגרט חובבים (3) 2 2.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב הופנהיים חובבים שטוטגרט חובבים
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.00 0.00
סיכום כללי הופנהיים חובבים (10), שטוטגרט חובבים (10) 3 1
סיכום בית חוץ הופנהיים חובבים (5), שטוטגרט חובבים (5) 1 -2
ראש בראש כללי הופנהיים חובבים (6) נגד שטוטגרט חובבים (6) 2 -2
ראש בראש בית חוץ הופנהיים חובבים (3) נגד שטוטגרט חובבים (3) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
11 6 5 מספר משחקים 6 4 10
4 3 1 נצחונות 2 1 3
1 0 1 תיקו 3 0 3
6 3 3 הפסדים 1 3 4
14 8 6 שערים שהבקיעו 13 1 14
18 8 10 שערים שספגו 10 5 15
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 1 1
4 3 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 3 4
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.3 1.3 1.2 ממוצע שערים למשחק 2.2 0.3 1.4
1.6 1.3 2.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.7 1.3 1.5
0.1 0.2 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.3 0.1
0.4 0.5 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.8 0.4
38" 19" 52" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 39" 24" 36"
37" 28" 47" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 49" 28" 42"
התפלגות זמני הבקעה
14.3%
0-15
7.1%
14.3%
15-30
21.4%
14.3%
30-45
7.1%
14.3%
45-60
21.4%
21.4%
60-75
7.1%
21.4%
75-90
35.7%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי הופנהיים חובבים (10), שטוטגרט חובבים (10) 3.10 3.5
סיכום בית חוץ הופנהיים חובבים (5), שטוטגרט חובבים (5) 2.70 2
ראש בראש כללי הופנהיים חובבים (6) נגד שטוטגרט חובבים (6) 2.50 0
ראש בראש בית חוץ הופנהיים חובבים (3) נגד שטוטגרט חובבים (3) 3.33 2
תאריך שעה 1 X 2
27/10/202015:101.702.903.20
29/10/202014:301.853.002.70
29/10/202015:051.803.202.60
29/10/202015:152.102.652.55
29/10/202015:352.102.702.50
29/10/202016:302.052.752.55
29/10/202017:001.952.802.65
29/10/202017:201.902.852.65
29/10/202018:251.952.852.60
30/10/202001:502.002.902.45
30/10/202002:351.952.902.60
30/10/202002:402.002.902.50
30/10/202007:252.002.902.45
30/10/202007:401.952.952.55
30/10/202010:552.002.902.50
30/10/202011:151.952.952.50
30/10/202016:401.902.952.55
30/10/202019:002.052.952.40

גרמנית רביעית דרום מערב 29/10/2020 18:19

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1Weiche Flensburg87015 - 161121
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
2טאוטניה 05951311 - 16516
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
3נורדרשטט951311 - 14316
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
4סט. פאולי חובבים1051415 - 15016
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
5דרוכטרסן/אסל95048 - 14615
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
6פניכס לובק950411 - 11015
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
7המבורג חובבים933311 - 16512
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
8הנזה933311 - 10-112
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
9הולשטיין קיל חובבים930616 - 9-79
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
10היידר811619 - 4-154
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
11אלטונה 93710612 - 5-73
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1הבלסה96216 - 221620
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
2ורדר ברמן חובבים86205 - 151020
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3רדן952210 - 17717
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
4אולדנבורג84228 - 12414
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
5האנובר 96 חובבים941416 - 14-213
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
6ידלו833213 - 13012
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
7הילדסהיים932415 - 9-611
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
8וולפסבורג חובבים930615 - 12-39
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
9אוברניולנד930614 - 6-89
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
10האנוברשר920721 - 13-86
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
11דלמנהורסט702515 - 5-102
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1רוט אסן96305 - 161121
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2בורוסיה דורטמונד חובבים86206 - 201420
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
3מונסטר106229 - 18920
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
4פורטונה קלן953111 - 211018
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
5פ.צ. קלן חובבים1044210 - 14416
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
6שאלקה 04 חובבים114437 - 11416
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
7פורטונה דיסלדורף חובבים84314 - 171315
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
8בורוסיה מינשנגלדבאך חובבים942312 - 17514
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
9אאכן74215 - 8314
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
10רודינגהאוזן1034310 - 11113
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
11וופרטאלר933315 - 12-312
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
12וידנברוק925215 - 14-111
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
13סטראאלן924313 - 10-310
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
14רוט ווייס אוברהאוזן1124518 - 9-910
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
15ליפשטט916210 - 8-29
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
16ווגברג ביק1023514 - 10-49
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
17ספורטפרוינדה לוטה1023523 - 11-129
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
18בונר1022618 - 10-88
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
19ברגיש גלדבאך 09913514 - 7-76
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
20רוט ווייס אהלן1013623 - 12-116
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
21הומברג911720 - 6-144
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פרייבורג חובבים1182113 - 342126
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
2שטיינבך1181210 - 281825
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
3אלברסברג1171312 - 251322
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
4הומבורג 081171315 - 271222
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
5אופנבך קיקרס105416 - 161019
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
6אולם1153310 - 17718
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
7פ.ס.וו פרנקפורט1152415 - 15017
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
8באלינגן1043313 - 14115
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
9פירמסנס1143415 - 9-615
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
10הסן קאסל1135316 - 15-114
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
11בלינגר1142527 - 19-814
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
12אהלן1142521 - 13-814
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
13הופנהיים חובבים1141618 - 14-413
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
14ביירן אלזנאו 19201141620 - 15-513
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
15מיינץ מילואים1041519 - 12-713
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
16שטוטגרט חובבים1033415 - 14-112
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
17שוט מיינץ940520 - 18-212
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
18רוט-ווייס קובלנץ1032516 - 9-711
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
19אסטוריה ולדורף1123624 - 17-79
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
20סוננהוף922518 - 10-88
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
21גיסן1021715 - 9-67
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
22איינטרכט שטאדטאלנדורף1113723 - 11-126
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1Viktoria Berlin1111009 - 261733
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2אלטליניקה1071212 - 241222
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
3חמי לייפציג1263312 - 231121
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
4קרל זייס ינה1163211 - 221121
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
5ברלינר1262421 - 25420
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
6לוקומוטיב לייפציג1254317 - 20319
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
7דינמו ברלינר1052316 - 25917
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
8חמניצר1252515 - 20517
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
9אנרגי קוטבוס1252518 - 17-117
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
10פורסטנוולדה1151520 - 22216
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
11באבלסברג1244418 - 16-216
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
12ליכטנברג1243519 - 14-515
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
13לוקנוולדה1242621 - 13-814
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
14הרטה ברלין חובבים1034314 - 11-313
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
15אוורבך1232726 - 18-811
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
16גרמניה הלברשטאדט1224616 - 10-610
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
17מויסביץ1224621 - 13-810
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
18טניס בורוסיה ברלין1023520 - 15-59
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
19אופטיק ראטנוב1215625 - 13-128
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
20בישופסוורדר1121828 - 12-167
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת

הופנהיים חובבים

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
24/10/2020 גיסן נגד הופנהיים חובבים ניצחון 1 : 2
20/10/2020 הופנהיים חובבים נגד אולם נצחון 2 : 1
17/10/2020 ביירן אלזנאו 1920 נגד הופנהיים חובבים ניצחון 1 : 4
10/10/2020 הופנהיים חובבים נגד פרייבורג חובבים הפסד 0 : 1
03/10/2020 שטיינבך נגד הופנהיים חובבים הפסד 2 : 0
29/09/2020 הופנהיים חובבים נגד באלינגן תיקו 2 : 2
25/09/2020 פירמסנס נגד הופנהיים חובבים ניצחון 0 : 2
19/09/2020 אופנבך קיקרס נגד הופנהיים חובבים הפסד 2 : 0
15/09/2020 הופנהיים חובבים נגד סוננהוף הפסד 1 : 4
05/09/2020 הופנהיים חובבים נגד מיינץ מילואים הפסד 1 : 2

שטוטגרט חובבים

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
24/10/2020 שטוטגרט חובבים נגד אופנבך קיקרס גרמנית רביעית צפון תיקו 2 : 2
17/10/2020 שטוטגרט חובבים נגד בלינגר גרמנית רביעית צפון נצחון 6 : 2
14/10/2020 רוט-ווייס קובלנץ נגד שטוטגרט חובבים גרמנית רביעית צפון הפסד 1 : 0
10/10/2020 מיינץ מילואים נגד שטוטגרט חובבים גרמנית רביעית צפון הפסד 1 : 0
04/10/2020 שטוטגרט חובבים נגד אהלן גרמנית רביעית צפון תיקו 2 : 2
29/09/2020 אסטוריה ולדורף נגד שטוטגרט חובבים גרמנית רביעית צפון ניצחון 0 : 1
26/09/2020 שטוטגרט חובבים נגד פ.ס.וו פרנקפורט גרמנית רביעית צפון תיקו 1 : 1
16/09/2020 שטוטגרט חובבים נגד אלברסברג גרמנית רביעית צפון נצחון 2 : 1
11/09/2020 הומבורג 08 נגד שטוטגרט חובבים גרמנית רביעית צפון הפסד 3 : 0
29/02/2020 Ilshofen נגד שטוטגרט חובבים פלייאוף העפלה למחוזית צפון ניצחון 0 : 5

הופנהיים חובבים נגד שטוטגרט חובבים

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
14/04/2019 גרמנית רביעית צפון שטוטגרט חובבים נגד הופנהיים חובבים תיקו 0 : 0
08/10/2018 גרמנית רביעית צפון הופנהיים חובבים נגד שטוטגרט חובבים תיקו 1 : 1
12/05/2018 גרמנית רביעית צפון הופנהיים חובבים נגד שטוטגרט חובבים הופנהיים חובבים 3 : 0
11/11/2017 גרמנית רביעית צפון שטוטגרט חובבים נגד הופנהיים חובבים הופנהיים חובבים 1 : 3
11/11/2016 גרמנית רביעית צפון שטוטגרט חובבים נגד הופנהיים חובבים הופנהיים חובבים 0 : 1
05/08/2016 גרמנית רביעית צפון הופנהיים חובבים נגד שטוטגרט חובבים הופנהיים חובבים 4 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס