שלח טופס
צ'ילה

כדורגל - צ'ילה - צ'יליאנית ראשונה

64. הסתיים אנטופגסטה - אוניון לה קלרה S,D 2.65 2.75 2.00 3 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  אוניון לה קלרה במשחק חוץ שווה כוחות מול אנטופגסטה , למרות שאנטופגסטה מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של אוניון לה קלרה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניון לה קלרה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אנטופגסטה , על פי מדד המומנטום הממוצע אוניון לה קלרה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניון לה קלרה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מאנטופגסטה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אנטופגסטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה במשחק יחסית לא קל מול אוניון לה קלרה , על פי מדד מומנטום בית חוץ ביחד עם העובדה שאנטופגסטה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אנטופגסטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אנטופגסטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אנטופגסטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אנטופגסטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה במשחק שווה כוחות מול אוניון לה קלרה , אך מכיוון שאנטופגסטה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אנטופגסטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אנטופגסטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניון לה קלרה במשחק חוץ שווה כוחות מול אנטופגסטה , למרות שאנטופגסטה מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של אוניון לה קלרה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניון לה קלרה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אנטופגסטה , על פי מדד העוצמה בית חוץ אוניון לה קלרה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניון לה קלרה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אנטופגסטה , על פי מדד העוצמה ראש בראש אוניון לה קלרה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנטופגסטה מארחת את אוניון לה קלרה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניון לה קלרה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שישי, תאריך 30 אוקטובר 2020. משחק בין אנטופגסטה לאוניון לה קלרה במסגרת הצ'יליאנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אנטופגסטה המארחת ממוקמת במקום ה-4 עם 27 נקודות ויחס שערים חיובי של 9 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.40 וסופגת 0.80 שערים) כאשר מנגד אוניון לה קלרה האורחת ממוקמת במקום ה-1 עם 36 נקודות ויחס שערים חיובי של 15 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.69 וסופגת 0.75 שערים).
במשחקים האחרונים אנטופגסטה ניצחה 3 פעמים (נגד אוניברסידד דה צ'ילה, קוברסל, אוניון אספניולה), הפסידה פעם אחת (נגד סנטיאגו וונדררס) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד הואצ'יפטו) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אוניון לה קלרה ניצחה 4 פעמים (נגד הואצ'יפטו, סנטיאגו וונדררס, פלסטינו, אודקס איטליאנו), ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד טולימה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אנטופגסטה ניצחה 4 פעמים ומנגד אוניון לה קלרה ניצחה 6 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3 -2.00
סיכום כללי אנטופגסטה (10), אוניון לה קלרה (10) -5 -0.90
סיכום בית חוץ אנטופגסטה (5), אוניון לה קלרה (5) 2 -0.80
ראש בראש כללי אנטופגסטה (15) נגד אוניון לה קלרה (15) 2 -0.20
ראש בראש בית חוץ אנטופגסטה (7) נגד אוניון לה קלרה (7) -2 -0.14

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אנטופגסטה אוניון לה קלרה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 4.33
סיכום כללי אנטופגסטה (10), אוניון לה קלרה (10) -1 4
סיכום בית חוץ אנטופגסטה (5), אוניון לה קלרה (5) 4 2
ראש בראש כללי אנטופגסטה (15) נגד אוניון לה קלרה (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ אנטופגסטה (7) נגד אוניון לה קלרה (7) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
15 7 8 מספר משחקים 9 7 16
7 3 4 נצחונות 6 5 11
6 3 3 תיקו 3 0 3
2 1 1 הפסדים 0 2 2
21 9 12 שערים שהבקיעו 15 12 27
12 4 8 שערים שספגו 6 6 12
8 5 3 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 4 9
3 2 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 1 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.4 1.3 1.5 ממוצע שערים למשחק 1.7 1.7 1.7
0.8 0.6 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.7 0.9 0.8
0.5 0.7 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.6 0.6 0.6
0.2 0.3 0.1 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.1 0.1
36" 34" 38" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 51" 49" 50"
32" 27" 34" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 17" 36" 25"
התפלגות זמני הבקעה
14.3%
0-15
7.4%
14.3%
15-30
7.4%
19.0%
30-45
11.1%
23.8%
45-60
29.6%
14.3%
60-75
18.5%
14.3%
75-90
25.9%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אנטופגסטה (10), אוניון לה קלרה (10) 1.95 1.5
סיכום בית חוץ אנטופגסטה (5), אוניון לה קלרה (5) 2.20 2
ראש בראש כללי אנטופגסטה (15) נגד אוניון לה קלרה (15) 2.87 5
ראש בראש בית חוץ אנטופגסטה (7) נגד אוניון לה קלרה (7) 3.29 2
תאריך שעה 1 X 2
27/10/202015:102.302.802.20
29/10/202012:252.602.602.05
29/10/202012:302.452.602.20
29/10/202013:502.352.602.25
29/10/202014:102.302.602.30
29/10/202023:452.402.602.25
30/10/202000:152.352.652.25
30/10/202007:102.302.702.25
30/10/202008:552.352.702.20
30/10/202009:252.302.702.25
30/10/202009:402.252.702.30
30/10/202010:352.152.702.40
30/10/202011:102.202.702.35
30/10/202011:152.252.702.30
30/10/202011:302.302.702.25
30/10/202012:002.352.702.20
30/10/202012:252.402.702.15
30/10/202012:552.452.702.15
30/10/202013:152.402.702.15
30/10/202014:202.502.752.05
30/10/202015:502.602.752.00
30/10/202016:052.652.752.00

צ'יליאנית ראשונה 31/10/2020 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אוניון לה קלרה16113212 - 271536
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2אוניון אספניולה16112321 - 331235
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3אוניברסידד קתוליקה צ'ילה14103112 - 322033
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
4אנטופגסטה1576212 - 21927
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
5אוניברסידד דה צ'ילה1775521 - 28726
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
6קוברסל1764721 - 22122
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
7אוניברסידד קונספסיון1757523 - 21-222
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
8הואצ'יפטו1664621 - 18-322
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
9אודקס איטליאנו1656524 - 24021
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
10קוריסו אונידו1563622 - 13-921
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
11אברטון1648416 - 16020
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
12סנטיאגו וונדררס1762931 - 25-620
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
13פלסטינו1554618 - 15-319
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
14קוקווימבו אונידו1653824 - 17-718
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
15אייקיקה1653826 - 17-918
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
16או'היגינס16331028 - 19-912
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
17קולו קולו1525824 - 18-611
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
18לה סרנה16231124 - 14-109
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת

אנטופגסטה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/10/2020 סנטיאגו וונדררס נגד אנטופגסטה הפסד 2 : 1
15/10/2020 אנטופגסטה נגד אוניברסידד דה צ'ילה נצחון 1 : 0
10/10/2020 הואצ'יפטו נגד אנטופגסטה תיקו 0 : 0
03/10/2020 אנטופגסטה נגד קוברסל נצחון 2 : 1
17/09/2020 אנטופגסטה נגד אוניון אספניולה נצחון 2 : 0
10/09/2020 אברטון נגד אנטופגסטה תיקו 0 : 0
06/09/2020 אנטופגסטה נגד אודקס איטליאנו תיקו 2 : 2
30/08/2020 או'היגינס נגד אנטופגסטה ניצחון 0 : 1
07/03/2020 אנטופגסטה נגד קוריסו אונידו תיקו 0 : 0
01/03/2020 פלסטינו נגד אנטופגסטה תיקו 2 : 2

אוניון לה קלרה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
28/10/2020 אוניון לה קלרה נגד טולימה קופה סנטרואמריקנה תיקו 0 : 0
20/10/2020 אוניון לה קלרה נגד הואצ'יפטו צ'יליאנית ראשונה נצחון 3 : 0
15/10/2020 סנטיאגו וונדררס נגד אוניון לה קלרה צ'יליאנית ראשונה ניצחון 0 : 3
11/10/2020 אוניון לה קלרה נגד פלסטינו צ'יליאנית ראשונה נצחון 1 : 0
04/10/2020 אוניון לה קלרה נגד אודקס איטליאנו צ'יליאנית ראשונה נצחון 3 : 2
24/09/2020 אייקיקה נגד אוניון לה קלרה צ'יליאנית ראשונה ניצחון 0 : 3
12/09/2020 אוניון לה קלרה נגד קולו קולו צ'יליאנית ראשונה תיקו 0 : 0
08/09/2020 אוניברסידד קונספסיון נגד אוניון לה קלרה צ'יליאנית ראשונה הפסד 2 : 1
30/08/2020 קוריסו אונידו נגד אוניון לה קלרה צ'יליאנית ראשונה ניצחון 0 : 2
22/02/2020 אברטון נגד אוניון לה קלרה צ'יליאנית ראשונה ניצחון 0 : 1

אנטופגסטה נגד אוניון לה קלרה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
15/09/2019 צ'יליאנית ראשונה אוניון לה קלרה נגד אנטופגסטה אנטופגסטה 2 : 3
25/05/2019 צ'יליאנית ראשונה אנטופגסטה נגד אוניון לה קלרה תיקו 1 : 1
18/08/2018 צ'יליאנית ראשונה אנטופגסטה נגד אוניון לה קלרה אוניון לה קלרה 0 : 2
09/02/2018 צ'יליאנית ראשונה אוניון לה קלרה נגד אנטופגסטה אנטופגסטה 1 : 3
04/03/2016 צ'יליאנית ראשונה אנטופגסטה נגד אוניון לה קלרה אנטופגסטה 3 : 1
04/10/2015 צ'יליאנית ראשונה אוניון לה קלרה נגד אנטופגסטה אוניון לה קלרה 2 : 0
18/01/2015 צ'יליאנית ראשונה אנטופגסטה נגד אוניון לה קלרה אוניון לה קלרה 3 : 4
02/08/2014 צ'יליאנית ראשונה אוניון לה קלרה נגד אנטופגסטה אוניון לה קלרה 3 : 1
01/03/2014 צ'יליאנית ראשונה אנטופגסטה נגד אוניון לה קלרה אוניון לה קלרה 2 : 3
28/09/2013 צ'יליאנית ראשונה אוניון לה קלרה נגד אנטופגסטה תיקו 1 : 1
26/01/2013 צ'יליאנית ראשונה אוניון לה קלרה נגד אנטופגסטה אוניון לה קלרה 2 : 1
12/08/2012 צ'יליאנית ראשונה אנטופגסטה נגד אוניון לה קלרה אנטופגסטה 2 : 1
04/03/2012 צ'יליאנית ראשונה אוניון לה קלרה נגד אנטופגסטה תיקו 0 : 0
06/11/2010 צ'יליאנית שניה אנטופגסטה נגד אוניון לה קלרה תיקו 0 : 0
26/09/2010 צ'יליאנית שניה אוניון לה קלרה נגד אנטופגסטה תיקו 0 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

65. הסתיים אנטופגסטה (1+) - אוניון לה קלרה 1.45 3.40 3.65 3 - 1 מידע נוסף
66. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אנטופגסטה - אוניון לה קלרה 1.75 1.60 4 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס