שלח טופס
גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק לא קל מול שאלקה 04 , אך מכיוון ששטוטגרט נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום כללי שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר משאלקה 04 ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , שטוטגרט צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של שטוטגרט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 במשחק שבו יחסי הכוחות מול שטוטגרט נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ שטוטגרט נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר משאלקה 04 ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , שטוטגרט צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר משאלקה 04 ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , שטוטגרט צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של שטוטגרט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של שטוטגרט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 במשחק שבו יחסי הכוחות מול שטוטגרט נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה בית חוץ שטוטגרט נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון ששטוטגרט נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה בית חוץ שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק חוץ שווה כוחות מול שאלקה 04 , למרות ששאלקה 04 מארחת את המשחק , מדדי העוצמה הממוצע ומדד המומנטום המומצע של שטוטגרט טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק חוץ שווה כוחות מול שאלקה 04 , למרות ששאלקה 04 מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של שטוטגרט טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט בתקופה האחרונה במומנטום טוב יותר משאלקה 04 ,לכן צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק חוץ יחסית לא קל מול שאלקה 04 , על פי מדד המומנטום הממוצע שטוטגרט אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק חוץ שווה כוחות מול שאלקה 04 , למרות ששאלקה 04 מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של שטוטגרט טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק חוץ שווה כוחות מול שאלקה 04 , למרות ששאלקה 04 מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של שטוטגרט טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק חוץ יחסית לא קל מול שאלקה 04 , על פי מדד העוצמה בית חוץ שטוטגרט אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר משאלקה 04 ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , שטוטגרט צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של שטוטגרט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר משאלקה 04 ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , שטוטגרט צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאלקה 04 מארחת את שטוטגרט במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של שטוטגרט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

יום שישי, תאריך 30 אוקטובר 2020. משחק בין שאלקה 04 לשטוטגרט במסגרת הגרמנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
שאלקה 04 המארחת ממוקמת במקום ה-17 עם 1 נקודות ויחס שערים שלילי של -17 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.40 וסופגת 3.80 שערים) כאשר מנגד שטוטגרט האורחת ממוקמת במקום ה-5 עם 8 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.00 וסופגת 1.20 שערים).
במשחקים האחרונים שאלקה 04 הפסידה 4 פעמים (נגד בורוסיה דורטמונד, לייפציג, ורדר ברמן, ביירן מינכן) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אוניון ברלין) כאשר מנגד במשחקים האחרונים שטוטגרט ניצחה פעמיים (נגד הרטה ברלין, מיינץ), הפסידה פעם אחת (נגד פרייבורג) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד פ.צ. קלן, באייר לברקוזן).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה שאלקה 04 ניצחה 8 פעמים ומנגד שטוטגרט ניצחה 5 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -8 -3.00
סיכום כללי שאלקה 04 (10), שטוטגרט (10) -8 -3.80
סיכום בית חוץ שאלקה 04 (5), שטוטגרט (5) -6 -3.40
ראש בראש כללי שאלקה 04 (15) נגד שטוטגרט (15) 8 0.53
ראש בראש בית חוץ שאלקה 04 (7) נגד שטוטגרט (7) 2 1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב שאלקה 04 שטוטגרט
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -6.67 1.33
סיכום כללי שאלקה 04 (10), שטוטגרט (10) -7 1
סיכום בית חוץ שאלקה 04 (5), שטוטגרט (5) -2 4
ראש בראש כללי שאלקה 04 (15) נגד שטוטגרט (15) 4 -4
ראש בראש בית חוץ שאלקה 04 (7) נגד שטוטגרט (7) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
5 3 2 מספר משחקים 3 2 5
0 0 0 נצחונות 0 2 2
1 0 1 תיקו 2 0 2
4 3 1 הפסדים 1 0 1
2 0 2 שערים שהבקיעו 4 6 10
19 15 4 שערים שספגו 5 1 6
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 1 1
3 3 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.4 0.0 1.0 ממוצע שערים למשחק 1.3 3.0 2.0
3.8 5.0 2.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.7 0.5 1.2
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.5 0.2
0.6 1.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
79" - 79" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 49" 27" 40"
34" 31" 38" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 12" 12" 12"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
20.0%
0.0%
15-30
0.0%
0.0%
30-45
0.0%
0.0%
45-60
10.0%
50.0%
60-75
30.0%
50.0%
75-90
40.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי שאלקה 04 (10), שטוטגרט (10) 3.60 2.5
סיכום בית חוץ שאלקה 04 (5), שטוטגרט (5) 3.10 2
ראש בראש כללי שאלקה 04 (15) נגד שטוטגרט (15) 2.93 0
ראש בראש בית חוץ שאלקה 04 (7) נגד שטוטגרט (7) 3.00 0
תאריך שעה 1 X 2
26/10/202015:102.853.102.00
29/10/202008:052.953.201.90
30/10/202014:402.603.402.00
30/10/202018:302.453.402.10

גרמנית ראשונה 30/10/2020 21:36

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לייפציג54103 - 12913
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
2ביירן מינכן54018 - 221412
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
3בורוסיה דורטמונד54012 - 11912
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
4באייר לברקוזן52303 - 639
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
5שטוטגרט52216 - 1048
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
6בורוסיה מינשנגלדבאך52218 - 808
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
7ורדר ברמן52217 - 708
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
8איינטרכט פרנקפורט52219 - 7-28
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
9הופנהיים52127 - 927
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
10וולפסבורג51403 - 417
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
11אוגסבורג52126 - 607
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
12אוניון ברלין51316 - 826
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
13פרייבורג51319 - 6-36
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
14ארמיניה בילפלד51138 - 4-44
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
15הרטה ברלין510412 - 9-33
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
16פ.צ. קלן50239 - 5-42
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
17שאלקה 04501419 - 2-171
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
18מיינץ500515 - 4-110
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה

שאלקה 04

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
24/10/2020 בורוסיה דורטמונד נגד שאלקה 04 הפסד 3 : 0
18/10/2020 שאלקה 04 נגד אוניון ברלין תיקו 1 : 1
03/10/2020 לייפציג נגד שאלקה 04 הפסד 4 : 0
26/09/2020 שאלקה 04 נגד ורדר ברמן הפסד 1 : 3
18/09/2020 ביירן מינכן נגד שאלקה 04 הפסד 8 : 0
27/06/2020 פרייבורג נגד שאלקה 04 הפסד 4 : 0
20/06/2020 שאלקה 04 נגד וולפסבורג הפסד 1 : 4
17/06/2020 איינטרכט פרנקפורט נגד שאלקה 04 הפסד 2 : 1
14/06/2020 שאלקה 04 נגד באייר לברקוזן תיקו 1 : 1
30/05/2020 שאלקה 04 נגד ורדר ברמן הפסד 0 : 1

שטוטגרט

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/10/2020 שטוטגרט נגד פ.צ. קלן גרמנית ראשונה תיקו 1 : 1
17/10/2020 הרטה ברלין נגד שטוטגרט גרמנית ראשונה ניצחון 0 : 2
03/10/2020 שטוטגרט נגד באייר לברקוזן גרמנית ראשונה תיקו 1 : 1
26/09/2020 מיינץ נגד שטוטגרט גרמנית ראשונה ניצחון 1 : 4
19/09/2020 שטוטגרט נגד פרייבורג גרמנית ראשונה הפסד 2 : 3
13/09/2020 האנזה רוסטוק נגד שטוטגרט גביע גרמני ניצחון 0 : 1
28/06/2020 שטוטגרט נגד דרמשטאדט גרמנית שניה הפסד 1 : 3
21/06/2020 נירנברג נגד שטוטגרט גרמנית שניה ניצחון 0 : 6
17/06/2020 שטוטגרט נגד סנדהאוזן גרמנית שניה נצחון 5 : 1
14/06/2020 קרלסרוהה נגד שטוטגרט גרמנית שניה הפסד 2 : 1

שאלקה 04 נגד שטוטגרט

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
18/05/2019 גרמנית ראשונה שאלקה 04 נגד שטוטגרט תיקו 0 : 0
22/12/2018 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד שאלקה 04 שאלקה 04 1 : 3
27/01/2018 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד שאלקה 04 שאלקה 04 0 : 2
10/09/2017 גרמנית ראשונה שאלקה 04 נגד שטוטגרט שאלקה 04 3 : 1
21/02/2016 גרמנית ראשונה שאלקה 04 נגד שטוטגרט תיקו 1 : 1
20/09/2015 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד שאלקה 04 שאלקה 04 0 : 1
02/05/2015 גרמנית ראשונה שאלקה 04 נגד שטוטגרט שאלקה 04 3 : 2
06/12/2014 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד שאלקה 04 שאלקה 04 0 : 4
20/04/2014 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד שאלקה 04 שטוטגרט 3 : 1
30/11/2013 גרמנית ראשונה שאלקה 04 נגד שטוטגרט שאלקה 04 3 : 0
11/05/2013 גרמנית ראשונה שאלקה 04 נגד שטוטגרט שטוטגרט 1 : 2
08/12/2012 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד שאלקה 04 שטוטגרט 3 : 1
21/01/2012 גרמנית ראשונה שאלקה 04 נגד שטוטגרט שאלקה 04 3 : 1
06/08/2011 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד שאלקה 04 שטוטגרט 3 : 0
05/03/2011 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד שאלקה 04 שטוטגרט 1 : 0
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
4 O. Kabak מגן מושהה לא משחק
8 S. Serdar קשר פגיעה בשריר לא משחק
1 R. Fahrmann שוער פציעה במפשעה ספק משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
17 M. Awoudja מגן פגיעה בגיד אכילס לא משחק
30 R. Massimo קשר פציעה בברך לא משחק
5 K. Mavropanos מגן פציעה בברך לא משחק
6 C. Mola קשר פגיעה בירך לא משחק
11 E. Thommy קשר יד שבורה לא משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

213. הסתיים שאלקה 04 - שטוטגרט S,D 2.45 3.40 2.10 1 - 1 ספורט1 מידע נוסף
214. הסתיים שאלקה 04 (1+) - שטוטגרט S,D 1.50 3.55 3.35 1 - 1 מידע נוסף
215. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) שאלקה 04 - שטוטגרט S,D 3.55 1.95 2.05 2 מידע נוסף
216. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) שאלקה 04 - שטוטגרט S,D 1.50 1.85 2 מידע נוסף
217. הסתיים מחצית ראשונה שאלקה 04 - שטוטגרט 3.00 2.00 2.30 1 - 0 מידע נוסף
218. הסתיים איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) שאלקה 04 - שטוטגרט (כולל הארכות) S,D 5.40 1.15 5.15 1 - 1 מידע נוסף
219. הסתיים מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) שאלקה 04 - שטוטגרט (כולל הארכות) S,D 2.65 1.20 1 - 1 מידע נוסף
220. הסתיים מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) שאלקה 04 - שטוטגרט (כולל הארכות) S,D 1.75 2.50 3.60 1 - 1 מידע נוסף
221. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 שאלקה 04 - שטוטגרט S,D 2.45 2.30 2.30 מידע נוסף
222. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 שאלקה 04 - שטוטגרט (מחצית ראשונה) S,D 1.80 2.35 3.35 מידע נוסף
223. הסתיים הראשונה ל-3 קרנות שאלקה 04 - שטוטגרט S,D 1.90 30.00 1.45 1 - 1 מידע נוסף
224. הסתיים הראשונה ל-5 קרנות שאלקה 04 - שטוטגרט S,D 2.45 3.85 1.75 1 - 1 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס