שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית שניה

196. הסתיים אורגריטה - אוסטרס S,D 2.40 2.65 2.20 4 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  אוסטרס עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מאורגריטה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , אוסטרס צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אוסטרס לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה במשחק שבו יחסי הכוחות מול אוסטרס נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ אוסטרס נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אוסטרס לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה במשחק שבו יחסי הכוחות מול אוסטרס נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע אוסטרס נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסטרס עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מאורגריטה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסטרס במשחק חוץ יחסית לא קל מול אורגריטה , על פי מדד העוצמה כללית אוסטרס אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסטרס במשחק חוץ יחסית לא קל מול אורגריטה , על פי מדד העוצמה כללית אוסטרס אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסטרס במשחק חוץ יחסית לא קל מול אורגריטה , על פי מדד העוצמה כללית אוסטרס אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

  אורגריטה מארחת את אוסטרס במסגרת שבדית שניה. אוסטרס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסטרס במשחק חוץ יחסית לא קל מול אורגריטה , על פי מדד העוצמה כללית אוסטרס אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.40 2.65 2.20
31% 27% 42%
(8 ממליצים) (7 ממליצים) (11 ממליצים)

יום שבת, תאריך 24 אוקטובר 2020. משחק בין אורגריטה לאוסטרס במסגרת השבדית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אורגריטה המארחת ממוקמת במקום ה-11 עם 26 נקודות ויחס שערים שלילי של -10 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.04 וסופגת 1.46 שערים) כאשר מנגד אוסטרס האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 45 נקודות ויחס שערים חיובי של 11 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.50 וסופגת 1.04 שערים).
אורגריטה נמצאת במומנטום שלילי מאוד עם רצף של 5 הפסדים רצופים במשחקים האחרונים (נגד דגרפורס,דלקורד,אתלטיק יונייטד,Lodde,בראג) כאשר מנגד אוסטרס נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 4 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד אומאה,דגרפורס,נורדבי,דלקורד).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אורגריטה ניצחה 9 פעמים ומנגד אוסטרס ניצחה פעמיים ו-4 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -9 -3.33
סיכום כללי אורגריטה (10), אוסטרס (10) -11 -1.30
סיכום בית חוץ אורגריטה (5), אוסטרס (5) -4 0.40
ראש בראש כללי אורגריטה (15) נגד אוסטרס (15) -2 0.73
ראש בראש בית חוץ אורגריטה (7) נגד אוסטרס (7) 6 0.57

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אורגריטה אוסטרס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -6.00 3.00
סיכום כללי אורגריטה (10), אוסטרס (10) -7 4
סיכום בית חוץ אורגריטה (5), אוסטרס (5) -3 1
ראש בראש כללי אורגריטה (15) נגד אוסטרס (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ אורגריטה (7) נגד אוסטרס (7) 3 -3
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
23 11 12 מספר משחקים 11 12 23
7 1 6 נצחונות 7 5 12
5 4 1 תיקו 2 4 6
11 6 5 הפסדים 2 3 5
25 8 17 שערים שהבקיעו 19 15 34
33 17 16 שערים שספגו 10 15 25
5 2 3 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 4 8
10 7 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 2 4
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 0.7 1.4 ממוצע שערים למשחק 1.7 1.3 1.5
1.4 1.6 1.3 ממוצע ספיגות למשחק 0.9 1.3 1.1
0.2 0.2 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.3 0.3
0.4 0.6 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.2 0.2
40" 39" 40" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 25" 47" 37"
41" 46" 36" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 42" 41" 42"
התפלגות זמני הבקעה
12.0%
0-15
17.6%
12.0%
15-30
2.9%
24.0%
30-45
26.5%
12.0%
45-60
20.6%
20.0%
60-75
0.0%
20.0%
75-90
32.4%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אורגריטה (10), אוסטרס (10) 2.65 2
סיכום בית חוץ אורגריטה (5), אוסטרס (5) 3.00 2.5
ראש בראש כללי אורגריטה (15) נגד אוסטרס (15) 2.20 2
ראש בראש בית חוץ אורגריטה (7) נגד אוסטרס (7) 1.43 2
תאריך שעה 1 X 2
21/10/202015:102.452.702.15
21/10/202016:202.352.702.25
21/10/202021:152.402.702.20
21/10/202022:152.602.702.00
22/10/202011:402.552.702.05
22/10/202013:552.602.652.05
22/10/202018:002.602.702.00
23/10/202019:102.552.702.05
24/10/202000:552.452.702.10
24/10/202002:202.502.702.05
24/10/202003:552.602.752.00
24/10/202008:352.552.702.05
24/10/202011:002.502.652.10
24/10/202014:552.402.652.20
24/10/202016:402.352.652.25
24/10/202017:452.302.652.30
24/10/202017:552.352.652.25
24/10/202018:102.402.652.20

שבדית שניה 24/10/2020 17:51

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1דגרפורס24165319 - 533453
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
2האלמשטד24155415 - 412650
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
3יונקופינג24143730 - 421245
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
4אוסטרס24136525 - 361145
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
5אקרופוליס24813330 - 36637
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
6סנדסבאל24106837 - 44736
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
7בראג2496931 - 30-133
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
8ואסטרס קיי.אפ.24851137 - 31-629
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
9גאיס2478934 - 25-929
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
10אתלטיק יונייטד24841243 - 29-1428
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
11אורגריטה24751235 - 25-1026
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
12דלקורד24510933 - 31-225
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
13טרלבורג24671131 - 26-525
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
14נורדבי24510934 - 27-725
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
15אומאה24391240 - 20-2018
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
16ליונסקילה24461445 - 23-2218
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה

אורגריטה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/10/2020 דגרפורס נגד אורגריטה הפסד 2 : 0
17/10/2020 אורגריטה נגד דלקורד הפסד 1 : 2
12/10/2020 אתלטיק יונייטד נגד אורגריטה הפסד 1 : 0
08/10/2020 Lodde נגד אורגריטה הפסד 2 : 1
03/10/2020 אורגריטה נגד בראג הפסד 1 : 3
28/09/2020 אורגריטה נגד גאיס הפסד 0 : 2
19/09/2020 טרלבורג נגד אורגריטה תיקו 1 : 1
16/09/2020 יונקופינג נגד אורגריטה הפסד 2 : 0
11/09/2020 אורגריטה נגד ליונסקילה נצחון 4 : 0
05/09/2020 אורגריטה נגד נורדבי נצחון 2 : 0

אוסטרס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/10/2020 אוסטרס נגד אומאה שבדית שניה נצחון 2 : 0
17/10/2020 אוסטרס נגד דגרפורס שבדית שניה נצחון 2 : 0
11/10/2020 נורדבי נגד אוסטרס שבדית שניה ניצחון 0 : 2
04/10/2020 אוסטרס נגד דלקורד שבדית שניה נצחון 2 : 1
30/09/2020 לנדסקרונה נגד אוסטרס גביע שבדי הפסד 1 : 0
26/09/2020 בראג נגד אוסטרס שבדית שניה ניצחון 1 : 2
19/09/2020 יונקופינג נגד אוסטרס שבדית שניה הפסד 4 : 1
15/09/2020 אוסטרס נגד טרלבורג שבדית שניה נצחון 1 : 0
11/09/2020 אקרופוליס נגד אוסטרס שבדית שניה תיקו 2 : 2
29/08/2020 אוסטרס נגד גאיס שבדית שניה נצחון 4 : 1

אורגריטה נגד אוסטרס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
08/07/2020 שבדית שניה אוסטרס נגד אורגריטה אוסטרס 2 : 0
25/08/2019 שבדית שניה אוסטרס נגד אורגריטה אורגריטה 1 : 3
13/07/2019 שבדית שניה אורגריטה נגד אוסטרס אורגריטה 2 : 0
09/09/2018 שבדית שניה אורגריטה נגד אוסטרס אורגריטה 1 : 0
28/04/2018 שבדית שניה אוסטרס נגד אורגריטה אורגריטה 1 : 3
30/09/2017 שבדית שניה אוסטרס נגד אורגריטה תיקו 1 : 1
01/05/2017 שבדית שניה אורגריטה נגד אוסטרס תיקו 1 : 1
11/07/2015 שבדית שלישית אוסטרס נגד אורגריטה אורגריטה 0 : 2
06/07/2015 שבדית שלישית אורגריטה נגד אוסטרס אורגריטה 1 : 0
20/08/2010 שבדית שניה אורגריטה נגד אוסטרס אורגריטה 2 : 0
09/05/2010 שבדית שניה אוסטרס נגד אורגריטה אורגריטה 1 : 3
18/09/2007 שבדית שניה אורגריטה נגד אוסטרס תיקו 0 : 0
16/08/2007 שבדית שניה אוסטרס נגד אורגריטה אורגריטה 2 : 3
20/09/2006 שבדית ראשונה אורגריטה נגד אוסטרס אוסטרס 0 : 2
26/04/2006 שבדית ראשונה אוסטרס נגד אורגריטה תיקו 0 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס