איטליה

כדורגל - איטליה - איטלקית שניה

54. הסתיים סלרניטאנה - אסקולי S,D 1.75 2.75 3.15 1 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.75-1.8
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסלרניטאנה המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.75-1.8
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסלרניטאנה המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה במשחק לא קל מול אסקולי , אך מכיוון שסלרניטאנה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סלרניטאנה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של סלרניטאנה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סלרניטאנה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סלרניטאנה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סלרניטאנה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של סלרניטאנה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סלרניטאנה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סלרניטאנה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סלרניטאנה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של סלרניטאנה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה במשחק יחסית לא קל מול אסקולי , על פי מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 270 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה במשחק יחסית לא קל מול אסקולי , על פי מדד מומנטום הכללי היא בתקופה טובה יותר וצפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.75-1.8
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסלרניטאנה המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סלרניטאנה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של סלרניטאנה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.75-1.8
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסלרניטאנה המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלרניטאנה מארחת את אסקולי במסגרת איטלקית שניה. סלרניטאנה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סלרניטאנה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של סלרניטאנה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.75 2.75 3.15
52% 24% 24%
(13 ממליצים) (6 ממליצים) (6 ממליצים)

יום שבת, תאריך 24 אוקטובר 2020. משחק בין סלרניטאנה לאסקולי במסגרת ה איטלקית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
סלרניטאנה המארחת ממוקמת במקום ה-3 עם 8 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.00 וסופגת 1.00 שערים) כאשר מנגד אסקולי האורחת ממוקמת במקום ה-12 עם 4 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.75 וסופגת 1.25 שערים).
במשחקים האחרונים סלרניטאנה ניצחה 3 פעמים (נגד פיזה, קייבו, פ.צ. סודטירול), ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ויצ'נזה, רג'ינה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אסקולי ניצחה פעם אחת (נגד רג'יאנה), הפסידה 3 פעמים (נגד פרוסינונה, לצ'ה, פרוג'ה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד ברשיה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה סלרניטאנה ניצחה 6 פעמים ומנגד אסקולי ניצחה פעמיים ו-7 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 4.33 2.00
סיכום כללי סלרניטאנה (10), אסקולי (10) 1 0.90
סיכום בית חוץ סלרניטאנה (5), אסקולי (5) 4 0.60
ראש בראש כללי סלרניטאנה (15) נגד אסקולי (15) -2 0.53
ראש בראש בית חוץ סלרניטאנה (7) נגד אסקולי (7) 2 0.71

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב סלרניטאנה אסקולי
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.33 -2.00
סיכום כללי סלרניטאנה (10), אסקולי (10) 2 1
סיכום בית חוץ סלרניטאנה (5), אסקולי (5) 2 -2
ראש בראש כללי סלרניטאנה (15) נגד אסקולי (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ סלרניטאנה (7) נגד אסקולי (7) 1 -1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי סלרניטאנה (10), אסקולי (10) 3.05 2.5
סיכום בית חוץ סלרניטאנה (5), אסקולי (5) 2.70 3
ראש בראש כללי סלרניטאנה (15) נגד אסקולי (15) 2.67 5
ראש בראש בית חוץ סלרניטאנה (7) נגד אסקולי (7) 1.57 2
תאריך שעה 1 X 2
21/10/202015:101.902.403.20
21/10/202015:501.852.453.25
21/10/202016:401.852.503.25
22/10/202011:001.852.553.20
22/10/202015:001.852.603.15
22/10/202017:101.852.603.05
22/10/202018:001.802.653.15
22/10/202020:201.752.653.20
23/10/202012:101.802.703.15
23/10/202015:351.802.703.10
23/10/202022:551.802.753.00
24/10/202007:101.802.753.05
24/10/202008:351.752.803.10
24/10/202009:151.802.753.05
24/10/202011:101.802.753.00
24/10/202013:201.802.753.05
24/10/202014:251.752.753.15

איטלקית שניה 24/10/2020 19:12

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אמפולי54103 - 9613
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
2צ'יטאדלה43101 - 8710
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3סלרניטאנה42204 - 848
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
4ונציה42112 - 537
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
5קייבו42112 - 317
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
6פרוסינונה42112 - 317
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
7רג'ינה41303 - 526
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
8לצ'ה41215 - 4-15
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
9רג'יאנה41125 - 504
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
10קוסנצה40402 - 204
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
11ברשיה41125 - 4-14
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
12אסקולי41125 - 3-24
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
13מונזה30301 - 103
 • ת
 • ת
 • ת
14ספאל40316 - 5-13
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
15פורדנון40316 - 4-23
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
16קרמונזה40315 - 3-23
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
17וירטוס אנטלה40313 - 1-23
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
18פיזה503211 - 6-53
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
19ויצ'נזה30213 - 2-12
 • ת
 • ת
 • ה
20פסקארה40139 - 2-71
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת

סלרניטאנה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/10/2020 ויצ'נזה נגד סלרניטאנה תיקו 1 : 1
17/10/2020 סלרניטאנה נגד פיזה נצחון 4 : 1
03/10/2020 קייבו נגד סלרניטאנה ניצחון 1 : 2
30/09/2020 סלרניטאנה נגד פ.צ. סודטירול נצחון 3 : 0
26/09/2020 סלרניטאנה נגד רג'ינה תיקו 1 : 1
31/07/2020 סלרניטאנה נגד ספציה הפסד 1 : 2
27/07/2020 פורדנון נגד סלרניטאנה תיקו 1 : 1
24/07/2020 סלרניטאנה נגד אמפולי הפסד 2 : 4
17/07/2020 קרוטונה נגד סלרניטאנה תיקו 1 : 1
10/07/2020 אסקולי נגד סלרניטאנה הפסד 3 : 2

אסקולי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/10/2020 אסקולי נגד רג'יאנה איטלקית שניה נצחון 2 : 1
17/10/2020 פרוסינונה נגד אסקולי איטלקית שניה הפסד 1 : 0
03/10/2020 אסקולי נגד לצ'ה איטלקית שניה הפסד 0 : 2
30/09/2020 אסקולי נגד פרוג'ה גביע איטלקי הפסד 1 : 4
26/09/2020 ברשיה נגד אסקולי איטלקית שניה תיקו 1 : 1
31/07/2020 אסקולי נגד בנבנטו איטלקית שניה הפסד 2 : 4
27/07/2020 פיזה נגד אסקולי איטלקית שניה הפסד 1 : 0
24/07/2020 אסקולי נגד פורדנון איטלקית שניה תיקו 2 : 2
17/07/2020 צ'יטאדלה נגד אסקולי איטלקית שניה ניצחון 1 : 2
03/07/2020 קוסנצה נגד אסקולי איטלקית שניה ניצחון 0 : 1

סלרניטאנה נגד אסקולי

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
10/07/2020 איטלקית שניה אסקולי נגד סלרניטאנה אסקולי 3 : 2
30/11/2019 איטלקית שניה סלרניטאנה נגד אסקולי תיקו 1 : 1
16/02/2019 איטלקית שניה אסקולי נגד סלרניטאנה סלרניטאנה 2 : 4
25/09/2018 איטלקית שניה סלרניטאנה נגד אסקולי תיקו 1 : 1
03/03/2018 איטלקית שניה אסקולי נגד סלרניטאנה סלרניטאנה 1 : 3
07/10/2017 איטלקית שניה סלרניטאנה נגד אסקולי תיקו 0 : 0
26/03/2017 איטלקית שניה סלרניטאנה נגד אסקולי סלרניטאנה 2 : 0
25/10/2016 איטלקית שניה אסקולי נגד סלרניטאנה תיקו 0 : 0
30/04/2016 איטלקית שניה אסקולי נגד סלרניטאנה תיקו 2 : 2
12/12/2015 איטלקית שניה סלרניטאנה נגד אסקולי סלרניטאנה 2 : 0
16/02/2014 איטלקית שלישית סלרניטאנה נגד אסקולי סלרניטאנה 2 : 1
13/10/2013 איטלקית שלישית אסקולי נגד סלרניטאנה תיקו 1 : 1
06/03/2010 איטלקית שניה אסקולי נגד סלרניטאנה אסקולי 4 : 2
26/09/2009 איטלקית שניה סלרניטאנה נגד אסקולי תיקו 0 : 0
16/05/2009 איטלקית שניה אסקולי נגד סלרניטאנה סלרניטאנה 0 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס