ספרד

כדורגל - ספרד - ספרדית ראשונה

 • ABCD

  ברצלונה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר מריאל מדריד , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה עם כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מריאל מדריד , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה במשחק שווה כוחות מול ריאל מדריד , אך מכיוון שברצלונה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שכל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה עם מדדי מומנטום ממוצע ומדד עוצמה ממוצע טובים יותר מריאל מדריד , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה במשחק שווה כוחות מול ריאל מדריד , אך מכיוון שברצלונה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שהיא במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי) , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מריאל מדריד , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברצלונה מארחת את ריאל מדריד במסגרת ספרדית ראשונה. ברצלונה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

1 X 2
1.85 3.40 2.95
29% 33% 38%
(6 ממליצים) (7 ממליצים) (8 ממליצים)

יום שבת, תאריך 24 אוקטובר 2020. משחק בין ברצלונה לריאל מדריד במסגרת הספרדית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ברצלונה המארחת ממוקמת במקום ה-10 עם 7 נקודות ויחס שערים חיובי של 6 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.00 וסופגת 0.50 שערים) כאשר מנגד ריאל מדריד האורחת ממוקמת במקום ה-3 עם 10 נקודות ויחס שערים חיובי של 3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.20 וסופגת 0.60 שערים).
במשחקים האחרונים ברצלונה ניצחה 3 פעמים (נגד פרנצוארוש, סלטה ויגו, ויאריאל), הפסידה פעם אחת (נגד חטאפה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד סביליה) כאשר מנגד ריאל מדריד עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד שחטיור דונייצק,קאדיז).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ברצלונה ניצחה 7 פעמים ומנגד ריאל מדריד ניצחה 4 פעמים ו-4 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 1.00
סיכום כללי ברצלונה (10), ריאל מדריד (10) 3 1.10
סיכום בית חוץ ברצלונה (5), ריאל מדריד (5) 0 0.40
ראש בראש כללי ברצלונה (15) נגד ריאל מדריד (15) -2 0.73
ראש בראש בית חוץ ברצלונה (8) נגד ריאל מדריד (8) 2 0.38

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ברצלונה ריאל מדריד
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 0.00
סיכום כללי ברצלונה (10), ריאל מדריד (10) 1 -2
סיכום בית חוץ ברצלונה (5), ריאל מדריד (5) 2 2
ראש בראש כללי ברצלונה (15) נגד ריאל מדריד (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ ברצלונה (8) נגד ריאל מדריד (8) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
4 2 2 מספר משחקים 2 3 5
2 1 1 נצחונות 1 2 3
1 0 1 תיקו 0 1 1
1 1 0 הפסדים 1 0 1
8 3 5 שערים שהבקיעו 1 5 6
2 1 1 שערים שספגו 1 2 3
2 1 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 2 3
1 1 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 1 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
2.0 1.5 2.5 ממוצע שערים למשחק 0.5 1.7 1.2
0.5 0.5 0.5 ממוצע ספיגות למשחק 0.5 0.7 0.6
0.5 0.5 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.5 0.7 0.6
0.3 0.5 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.3 0.4
12" 11" 12" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 65" 15" 31"
32" 56" 8" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 16" 35" 25"
התפלגות זמני הבקעה
25.0%
0-15
16.7%
25.0%
15-30
16.7%
12.5%
30-45
0.0%
25.0%
45-60
16.7%
0.0%
60-75
16.7%
12.5%
75-90
33.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ברצלונה (10), ריאל מדריד (10) 3.35 5.5
סיכום בית חוץ ברצלונה (5), ריאל מדריד (5) 4.00 4
ראש בראש כללי ברצלונה (15) נגד ריאל מדריד (15) 3.00 2
ראש בראש בית חוץ ברצלונה (8) נגד ריאל מדריד (8) 2.88 0
תאריך שעה 1 X 2
20/10/202015:101.903.203.00
21/10/202009:251.953.302.80
24/10/202010:351.853.402.95
24/10/202011:501.953.302.80
24/10/202012:001.853.402.95

ספרדית ראשונה 24/10/2020 20:24

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ריאל סוסיאדד63212 - 10811
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
2ויאריאל63218 - 8011
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
3ריאל מדריד53113 - 6310
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
4חטאפה53113 - 5210
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
5אלצ'ה53114 - 5110
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
6קאדיז63126 - 6010
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
7גרנאדה53118 - 7-110
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
8ריאל בטיס63039 - 7-29
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
9אתלטיקו מדריד42201 - 878
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
10ברצלונה42112 - 867
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
11סביליה42113 - 527
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
12אוסאסונה52124 - 517
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
13ולנסיה721411 - 9-27
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
14אתלטיק בילבאו52035 - 4-16
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
15אייבר61236 - 4-25
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
16הואסקה60516 - 4-25
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
17סלטה ויגו61239 - 3-65
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
18אלאבס61148 - 3-54
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
19ויאדוליד60339 - 5-43
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
20לבאנטה510410 - 5-53
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה

ברצלונה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/10/2020 ברצלונה נגד פרנצוארוש נצחון 5 : 1
17/10/2020 חטאפה נגד ברצלונה הפסד 1 : 0
04/10/2020 ברצלונה נגד סביליה תיקו 1 : 1
01/10/2020 סלטה ויגו נגד ברצלונה ניצחון 0 : 3
27/09/2020 ברצלונה נגד ויאריאל נצחון 4 : 0
14/08/2020 ברצלונה נגד ביירן מינכן הפסד 2 : 8
08/08/2020 ברצלונה נגד נאפולי נצחון 3 : 1
19/07/2020 אלאבס נגד ברצלונה ניצחון 0 : 5
11/07/2020 ויאדוליד נגד ברצלונה ניצחון 0 : 1
05/07/2020 ויאריאל נגד ברצלונה ניצחון 1 : 4

ריאל מדריד

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/10/2020 ריאל מדריד נגד שחטיור דונייצק ליגת האלופות הפסד 2 : 3
17/10/2020 ריאל מדריד נגד קאדיז ספרדית ראשונה הפסד 0 : 1
04/10/2020 לבאנטה נגד ריאל מדריד ספרדית ראשונה ניצחון 0 : 2
30/09/2020 ריאל מדריד נגד ויאדוליד ספרדית ראשונה נצחון 1 : 0
26/09/2020 ריאל בטיס נגד ריאל מדריד ספרדית ראשונה ניצחון 2 : 3
20/09/2020 ריאל סוסיאדד נגד ריאל מדריד ספרדית ראשונה תיקו 0 : 0
07/08/2020 מנצ'סטר סיטי נגד ריאל מדריד ליגת האלופות הפסד 2 : 1
19/07/2020 לגאנס נגד ריאל מדריד ספרדית ראשונה תיקו 2 : 2
16/07/2020 ריאל מדריד נגד ויאריאל ספרדית ראשונה נצחון 2 : 1
10/07/2020 ריאל מדריד נגד אלאבס ספרדית ראשונה נצחון 2 : 0

ברצלונה נגד ריאל מדריד

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
01/03/2020 ספרדית ראשונה ריאל מדריד נגד ברצלונה ריאל מדריד 2 : 0
18/12/2019 ספרדית ראשונה ברצלונה נגד ריאל מדריד תיקו 0 : 0
02/03/2019 ספרדית ראשונה ריאל מדריד נגד ברצלונה ברצלונה 0 : 1
27/02/2019 גביע ספרדי ריאל מדריד נגד ברצלונה ברצלונה 0 : 3
06/02/2019 גביע ספרדי ברצלונה נגד ריאל מדריד תיקו 1 : 1
28/10/2018 ספרדית ראשונה ברצלונה נגד ריאל מדריד ברצלונה 5 : 1
06/05/2018 ספרדית ראשונה ברצלונה נגד ריאל מדריד תיקו 2 : 2
23/12/2017 ספרדית ראשונה ריאל מדריד נגד ברצלונה ברצלונה 0 : 3
23/04/2017 ספרדית ראשונה ריאל מדריד נגד ברצלונה ברצלונה 2 : 3
03/12/2016 ספרדית ראשונה ברצלונה נגד ריאל מדריד תיקו 1 : 1
02/04/2016 ספרדית ראשונה ברצלונה נגד ריאל מדריד ריאל מדריד 1 : 2
21/11/2015 ספרדית ראשונה ריאל מדריד נגד ברצלונה ברצלונה 0 : 4
22/03/2015 ספרדית ראשונה ברצלונה נגד ריאל מדריד ברצלונה 2 : 1
25/10/2014 ספרדית ראשונה ריאל מדריד נגד ברצלונה ריאל מדריד 3 : 1
16/04/2014 גביע ספרדי ברצלונה נגד ריאל מדריד ריאל מדריד 1 : 2
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
19 M. Fernandes קשר פגיעה בשריר לא משחק
23 S. Umtiti מגן פציעה בברך לא משחק
1 M. ter Stegen שוער פציעה בברך לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
2 D. Carvajal מגן פציעה בברך לא משחק
24 M. Diaz חלוץ פציעה לא משחק
7 E. Hazard חלוץ פגיעה בשריר לא משחק
21 M. Odegaard קשר פגיעה בשריר לא משחק
19 A. Odriozola מגן פציעה בשריר התאומים לא משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

122. הסתיים ברצלונה - ריאל מדריד S,D 1.85 3.40 2.95 1 - 3 ONE מידע נוסף
123. הסתיים ברצלונה - ריאל מדריד (1+) S,D 2.55 3.35 1.80 1 - 3 מידע נוסף
124. הסתיים ברצלונה (1+) - ריאל מדריד S,D 1.25 3.95 5.10 1 - 3 מידע נוסף
125. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ברצלונה - ריאל מדריד S,D 4.40 1.85 1.95 4 מידע נוסף
126. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ברצלונה - ריאל מדריד S,D 1.35 2.20 4 מידע נוסף
127. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) ברצלונה - ריאל מדריד (מחצית ראשונה) 1.85 1.50 2 מידע נוסף
128. הסתיים מחצית ראשונה ברצלונה - ריאל מדריד 1.95 2.20 3.35 1 - 1 מידע נוסף
129. הסתיים איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) ברצלונה - ריאל מדריד (כולל הארכות) S,D 4.50 1.20 5.60 1 - 3 מידע נוסף
130. הסתיים מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) ברצלונה - ריאל מדריד (כולל הארכות) S,D 2.65 1.20 1 - 3 מידע נוסף
131. הסתיים מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) ברצלונה - ריאל מדריד (כולל הארכות) S,D 1.80 2.50 3.40 1 - 3 מידע נוסף
132. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ברצלונה - ריאל מדריד S,D 2.20 2.30 2.55 מידע נוסף
133. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ברצלונה - ריאל מדריד (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
134. הסתיים יתרון יותר קרנות ברצלונה - ריאל מדריד (0.5+) 1.55 1.80 מידע נוסף
135. הסתיים קרן ראשונה ברצלונה - ריאל מדריד 1.50 100.00 1.75 מידע נוסף
136. הסתיים הראשונה ל-3 קרנות ברצלונה - ריאל מדריד S,D 1.50 28.00 1.85 1 - 3 מידע נוסף
137. הסתיים הראשונה ל-5 קרנות ברצלונה - ריאל מדריד S,D 1.80 3.40 2.50 1 - 3 מידע נוסף
138. הסתיים מעל/מתחת נבדלים (4.5) ברצלונה - ריאל מדריד S,D 2.00 1.40 0 מידע נוסף
139. הסתיים שער ראשון במשחק ברצלונה - ריאל מדריד 1.45 16.00 2.00 חוץ מידע נוסף
140. הסתיים מצאפ שערים - אנסו פאטי - קארים בנזמה 3.60 1.55 2.80 מידע נוסף
141. הסתיים מעל/מתחת שערים (1) ליונל מסי 4.00 2.35 1.65 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס